Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » къарачай-малкъар элберле » Ответить

къарачай-малкъар элберле

Къанамат: Аланла, бир акъылым барды. Мен Акъ Сууда болгъанымда бир таулу шохум менге саугъагъа аламат китабчыкъны бергенди. Бу китабчыкъда кёб джомакъла, алгъышла, бёлляу джырла, нарт сёзле, элберле джыйлылгъандыла. (Ол мени аны бергенди мен тилге бек иги юренирча деб, кертиси айтсам окъугъан бек иги затды, алай а сёлешхен практикам магъанаракъ болур эди..сёлешхнен практика джокъ ючюн бек къыйналыб къалама.) Не этейик? Мен элберле джазайим, сиз а джууабны джазыгъыз.Не дейсиз? разымысыз?

Ответов - 409, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 All

Нёня: иллада менгеда бир кесек акъылчик берсенг,бек къуанырыгъем , сени алайсызда кёбду... менда бир элберчик билирем... asya бир ариу суратынг барды)))

asya: Нёня сау бол, сенида бек аруу юйчюгюн барды

иллада: Нёня иллада менгеда бир кесек акъылчик берсенг,бек къуанырыгъем , сени алайсызда кёбду... Къой, къартлыгъымда кесиме керек боллукъту asya Эндта джаз! Абреке махтанайым десем, ол да келмей къалды))))


asya: Багасына бага джетмеген Ёмюрюнде сыйы кетмеген?

Abrek: Магъыз сизге къызла

asya: Abrek сау бол кайда тасса кёрюнмей калдынг?

Abrek: asya Да бош заманым болмайды арт заманда. Кесим да компьютерсиз болгъанмада юйде, аны бла азыракъ киреме. Кесинг тынч, эсенмисе?

asya: Abrek Да сенге бир компюторчюк ийейик ДЖокту хата игилик ашхылык .Елберни джууабыны табалмадынг мы?

иллада: asya пишет: Багасына бага джетмеген Ёмюрюнде сыйы кетмеген? Ана тили

Abrek: asya Элберни джууабы мени эсимден эртде кетгенди Ассий, бсагъат кесимча быр элбер этиб айтайым сизге... Басама, басама, сезню тюз джазалмайма...

Тахир: Abrek пишет: Басама, басама, сезню тюз джазалмайма... -Плохая клавиатура? Пиво?

asya: Багасына бага джетмеген Ёмюрюнде сыйы кетмеген?(Акыл) Abrek ол уа каллай елберди?

иллада: asya ол уа каллай елберди? Ол кеси джазады элберлерин))))

asya: Басама, басама, сезню тюз джазалмайма... (Abrek)

Abrek: ол клавиатура ды ассий. Clipboard

всезнайка: киштик

иллада: всезнайка Хош кел! Сен да джаз элберле, ана тилибизни бек залим билесе да

всезнайка: Былай тегерегиме къарай турама, не бар не джокъ. келир келмез элберле бериб тебиресем,аиыб этерле

иллада: всезнайка Уялма, киши да айыб этерик тюйлдиле... тёгерегинге да къара, джазгъан да эт Мен джазайым бир элбер сизге... Ингирде экинди намаз бла джатадыла, Эртенбла эртден намаз бла къобадыла (?)

всезнайка: иллада пишет: Ингирде экинди намаз бла джатадыла, Эртенбла эртден намаз бла къобадыла (?) Мен оюм этген бла, тауукъла(гогущла)

иллада: всезнайка Тюз айтаса

всезнайка: 4-5 джылымда юренген элберними джазаиым: Узункъуирукъ, акъкъанат, чыпчыкъ кёкде аиланад. Чемелтаякъ бурулуб, Ёрге-энгишге джол салад. Юй башында, шорбатда, Къонуб тургъан сагъатда, Мамыр джырла джырлайды. Аны аты къалайды? Аны аты...

Abrek: Джангыз менге айт деб бир сирелмегиз. Аласыз да тумакълыгъымы бир талай адам биле эдиле да, энди бютеу дуниягъа белгили болургъа тебрегенди

всезнайка: Джомагъыма джууаб берликмисиз бу ёмюрде, огъесе кесим аитыбмы къоярыкъма, бир да къурумаи эсе да сагъыш этген кибик этигиз.

Abrek: всезнайка

KKM: всезнайка биринчи - самолет, экинчи - шорбат чыпчыкъ алаймд?

всезнайка: всезнайка пишет: Юй башында, шорбатда, Къонуб тургъан сагъатда, самолёт къаллаила къонады юй башына, чыпчыкъны аты къалаиды, сен аитхан тюиюлдю

иллада: Гугурукку деб айтарым келеди, алай а, ол "мамыр джырла" джырлайды деб айталлыкъ тюлме))) Кёгюрчюн болу?

всезнайка: Ай машалла сеннге, савершенно тюппе тюз, мындван ары къаиры дынгырдатырыкъсаю. къаиры зынгырдатырыкъса

иллада: всезнайка Менге Сена гоккала беручанды, элберлени джубын тюз табсам... А сен вафлилерингнен берлик болуса деб тура эдим)))полная версия страницы