Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » къарачай-малкъар элберле » Ответить

къарачай-малкъар элберле

Къанамат: Аланла, бир акъылым барды. Мен Акъ Сууда болгъанымда бир таулу шохум менге саугъагъа аламат китабчыкъны бергенди. Бу китабчыкъда кёб джомакъла, алгъышла, бёлляу джырла, нарт сёзле, элберле джыйлылгъандыла. (Ол мени аны бергенди мен тилге бек иги юренирча деб, кертиси айтсам окъугъан бек иги затды, алай а сёлешхен практикам магъанаракъ болур эди..сёлешхнен практика джокъ ючюн бек къыйналыб къалама.) Не этейик? Мен элберле джазайим, сиз а джууабны джазыгъыз.Не дейсиз? разымысыз?

Ответов - 409, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 All

всезнайка: Аладан а юлюш эталлыкъ тюлме,айыб этме, башха затдан а Аллах -Аллах

asya: Сен аман болсанг бушуудан толган Сен иги болсанг кууанчлы болган?

Abrek: Ана?


asya: Abrek

Abrek:

asya: Бир теректе беш бутак Беш бутакта беш джапрак?

иллада: asya Къолны бармакълары бла тырнакълары

asya: иллада : цатга не болганды джазуула кёрюнмейдиле

иллада: asya цатга не болганды джазуула кёрюнмейдиле Билмейме не болгъанын... менде кёгюзтмей болу деб тура эдим

всезнайка: Эртденгиде 4, кюнортада 2, ингирде уа 3 аякъда джюрюидю

иллада: всезнайка Адам. Сабий заманында - 4 аякъланыб, уллу болгъан заманында - 2 аякъланыб, къарт болгъан заманында - таягъы бла 3 аякъланыб джюрюйди

всезнайка: Ай аперим сенчикге, кез тиймесин сеннге, акъыллы сабийсе да, акъыллы

иллада: всезнайка cazadı: Ай аперим сенчикге, кез тиймесин сеннге, акъыллы сабийсе да, акъыллы

asya: Барлы юйде джылтырауук ДЖарлы ьюйде калтырауук?

иллада: asya Бу элберни джуабын Абрек айтсын Абрек сакълайбыз...

Abrek: иллада asya мен билмейме. А не болургъа боллукъду?

всезнайка: Ай аман Абрек, аллай бир ышанганларындан ары сеннге, бет джойма, къура бир джууаб, татарлылагъа сорлукъ эсенг да

Abrek: всезнайка ма энди къыздырыргъа тебрегенсе мени къыз. Тохтаталлыкъ тюлсе да

всезнайка: Abrek всезнайка пишет: всезнайка ма энди къыздырыргъа тебрегенсе мени къыз. Тохтаталлыкъ тюлсе да Да сеннге тохта деген кимди. керек болса мен белги берирме,хаида джууаб бер къызлагъа. Сагъыш этген кибик эт6баилада не джылтыраиды. джарлылада уа не къалтыраиды. мени да джууабны билирим келгенди да. олду дыгаласым

Abrek: Ачха?

asya:

иллада: asya Барлы юйде джылтырауук ДЖарлы юйде калтырауук? Отну джарыгъы ? Бурун заманлада электричество болмагъанды) Abrek, всезнайка Свеча - къалай болады бизнича

Abrek: иллада пишет: Abrek, всезнайка Свеча - къалай болады бизнича билмейме Индира. Джарыкъ дейдиле светге... asya ма билеем алай боллугъун

всезнайка: иллада иллада пишет: Свеча - къалай болады бизнича Джау чыракъ

иллада: asya Бир ариу кюлюсе Abrek, ма всезнайка айтты не болгъанын всезнайка , сау болда къал Сена, элберинги джуабы Джау чыракъ, алаймыды?

asya: иллада :

всезнайка: иллада всезнайка пишет: всезнайка , сау болда къал Да не сауболу барды, билмегенигизни сора туругъуз. Юренигиз мен саулукъдан.Хаман да табыб турмазсыз мени.

asya: всезнайка

Abrek: asya чыракъдан ачхадан къайсысын джаратаса?

asya: Abrek Чыракны да ашханы да джаратмадым.Сизлени термилтмейим елберни джууабы (ДЖарлы юйде калтырауук, барлы юйде джылтырауук) КЫЗполная версия страницы