Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » къарачай-малкъар элберле » Ответить

къарачай-малкъар элберле

Къанамат: Аланла, бир акъылым барды. Мен Акъ Сууда болгъанымда бир таулу шохум менге саугъагъа аламат китабчыкъны бергенди. Бу китабчыкъда кёб джомакъла, алгъышла, бёлляу джырла, нарт сёзле, элберле джыйлылгъандыла. (Ол мени аны бергенди мен тилге бек иги юренирча деб, кертиси айтсам окъугъан бек иги затды, алай а сёлешхен практикам магъанаракъ болур эди..сёлешхнен практика джокъ ючюн бек къыйналыб къалама.) Не этейик? Мен элберле джазайим, сиз а джууабны джазыгъыз.Не дейсиз? разымысыз?

Ответов - 409, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 All

иллада: asya Мен, джуабын табарыкъ тюл эдим Джарлы юйде нек къалтырауыкъ болады да сора? Барлы юйде, джылтырагъынын англадым

Abrek: иллада да джарлы юйде суукъдан къалтырай болур

asya: иллада Джарлы юйде нек къалтырауыкъ болады да сора? да кийерге кийим табмаса, ашарга аш табмаса, катырауук болмай не боллукту


asya: Екиеулен карайды Екиеулен тынглайды Биреулен айтады?

всезнайка: asya asya пишет: Екиеулен карайды Екиеулен тынглайды Биреулен айтады? Кёзле, къулакъла, аууз (мен оюм этгенден)

asya: всезнайка

иллада: asya пишет: да кийерге кийим табмаса, ашарга аш табмаса, катырауук болмай не боллукту Абрек тюз айтхан кереем Англадым.

всезнайка: мен къаитыргъа кеб элбер джазыб турурсуз, келсем акъыл тегерме, иншааллах

Abrek: Бузлайма, бузлайма, ахырсы-къысхасы бузлаялмайма...

всезнайка: Бурун что ли

Abrek: всезнайка огъай, не бурун. Это я сам придумал. Магъанасы уа Батарей (неотопленный)... Аякъларым юшюдюле тйзалмайма...

всезнайка: грелка сал аякъларынга, грелкангт джокъ эсе уа пластик бутылкагъа къуй сууну, къалай аурутаиыкъ мени бла туркиягъа барлыкъ маджал джашны. мен ким бла барлыкъма ол заманда7

Abrek: всезнайка пишет: мени бла туркиягъа барлыкъ маджал джашны. мен ким бла барлыкъма ол заманда7 маджалдан хапарым джокъду, но туркиягъа уа эки аягъым бла да ХОУма

asya: Кулаъгы барды ешитмейди Аузу барды сёлешмейди?

всезнайка: " Бир атлыны минг къамичиси"

Abrek: всезнайка къумурсха?

всезнайка: огъай-огъай, кекде болгъан затланы юсюнденди, аитдым да къойдум

Abrek: всезнайка пишет: огъай-огъай, кекде болгъан затланы юсюнденди, аитдым да къойдум НЛОла

asya: всезнайка джулдузла

всезнайка: О да сиз а сора, кетдигиз бир джары. бери къаитыгъыз!!! Ол К Ю Н Д Ю Джол джанында къабыучу итчик( хансны аты)

Abrek: всезнайка умурса?

всезнайка: Abrek Ай машалла сеннге.Къалай билиб къоидунг? къаида муну билчигиз: Келгинчи сакълаидыла, келсе къачадыла

Abrek: всезнайка пишет: Ай машалла сеннге.Къалай билиб къоидунг? всезнайка пишет: Келгинчи сакълаидыла, келсе къачадыла умурса?

всезнайка: Abrek Эркишини бир сезю барды дебми тураса7

Abrek: всезнайка джулдузла?

всезнайка: Abrek Ай бир джулдузчукъ сени тынчлыгъынгы бузгъан болурда. бир ишексиз, тилинги учунгда ол аиланады

Abrek: всезнайка айланмайды джукъда... мени тынчлыгъымы бузгъан къыйынды...

всезнайка: Къой джуудурма энди, алай тюл эсе да хоу де да къой кечериксе. абижаит этдим эсе. оинагъан эте эдим

всезнайка: язык мой враг мой деб билемисиз, мени чотум алайды, оздуруб ийеме.Каюсь

Abrek: всезнайка нормальноду недаполная версия страницы