Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » къарачай-малкъар элберле » Ответить

къарачай-малкъар элберле

Къанамат: Аланла, бир акъылым барды. Мен Акъ Сууда болгъанымда бир таулу шохум менге саугъагъа аламат китабчыкъны бергенди. Бу китабчыкъда кёб джомакъла, алгъышла, бёлляу джырла, нарт сёзле, элберле джыйлылгъандыла. (Ол мени аны бергенди мен тилге бек иги юренирча деб, кертиси айтсам окъугъан бек иги затды, алай а сёлешхен практикам магъанаракъ болур эди..сёлешхнен практика джокъ ючюн бек къыйналыб къалама.) Не этейик? Мен элберле джазайим, сиз а джууабны джазыгъыз.Не дейсиз? разымысыз?

Ответов - 409, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 All

asya: Al'bina сау бол джаным джангы бир сёз юрендим

Al'bina: asya

Abrek: asya


Al'bina: Сен аман болсанг – Бушуудан толгъан, Сен иги болсанг – Къууанчлы болгъан.????

asya: Al'bina Ана

asya: ингир бола ёледи ерттен бола келеди?

Al'bina: asya дженгил билиб къойдунг да asya пишет: ингир бола ёледи ерттен бола келеди? кюн????

asya: Al'bina менде ана болганыма билдим аперим санга

Al'bina: asya мен да билиб ми къойдум????

Al'bina: Сыртда сюрюучю сызгъырса, Ёзенде къызла тепсерле. билчигиз....

mur: Al'bina Джел болурму .

Al'bina: хоооу бири джел......энта барды....аны билсенг а????

mur: Al'bina джазады: хоооу бири джел......энта барды....аны билсенг а???? Бягъынлай терс айтдым деп тураэдим . Да олбириуа не терекледиле, не хансды .

Al'bina: mur пишет: хансды ай, аперим ваще кереме

mur: Al'bina джазады: ай, аперим ваще кереме

Al'bina: mur

mur: Al'bina Къйада энтда элбер ?

Al'bina: mur , тохта...энда есиме бир тюшюреим

mur: Al'bina джазады: mur , тохта...энда есиме бир тюшюреим Да иги эсинг барды аланы унутмай эсингде тутуаэсенг.

Al'bina: mur пишет: Да иги эсинг барды аланы унутмай эсингде тутуаэсенг. керексиз зат башымда печатать этилгенча алай турады

mur: Al'bina джазады: керексиз зат башымда печатать этилгенча алай турады Биз барыбызда алай болурбуз деб турама. Аман ханс бачхада кеси ёседи, иги хансныуа ёстюрюрге керекди.

Al'bina: mur пишет: Аман ханс бачхада кеи ёседи, иги хансныуа ёстюрюрге керекди. керталай

Al'bina: Кёзге кёрюнмеген, Къолгъа илинмеген ?????

mur: Al'bina Тейри бу элберауа къыйыныракъкъа ашайды . Алай болсада бир джууаб келеди эсиме - хауа.

Al'bina: mur пишет: Тейри бу элберауа къыйыныракъкъа ашайды . Алай болсада бир джууаб келеди эсиме - хауа ий къалай билиб бараса барында????

mur: Al'bina джазады: ий къалай билиб бараса барында???? Билмейме, кесимда сенича кесиме сеийрсиниб турама . Бирэки сагъыш этсем, эсиме кеси келиб къалады. Хамада болмайды алай, анда мунда бир болады.

Al'bina: mur пишет: Билмейме, кесимда сенича кесиме сеийрсиниб турама . Бирэки сагъыш этсем, эсиме кеси келиб къалады. Хамада болмайды алай, анда мунда бир болады.

Diana: привет сиз карачай ча сёлешемисис???

Abrek: Diana превед! Бис карачай ча бир ас селешебиС

всезнайка: Тэтчерге Брежневми соргъанды-деб кюледиле?-Do you speak English деб соргъанды деб. Аллаиын сорады Dianaполная версия страницы