Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

Огъары Учкулан : всезнайка сёзлерингден сора Ёзденлени Альбертни бир джырыны сёзлери эсиме тюшдю; "....берилгенди бу кече экибизге саулагъа...")))) джамагъат, Ёзденлени Альбертни бир толу джыр джыйылыуу бармыды кишиде?

всезнайка: Огъары Учкулан пишет: берилгенди бу кече экибизге саулагъа...")))) Cаулагъамы-саугъагъамы?

иллада: всезнайка джазады: кермегенмисе, можно считать. карачай класссика))) Огъай, къарамагъанма эшиткеним болмаса. Огъары Учкулан джазады: къуру кёб болмай антау берген сёзледи, Фитирфок, бизнича Петербург болгъанын билгенимден сора джазгъан эдим)) Мен къалай кёрмей къалгъанма ол джазуланаы бусагъат барыб бир къарайым) asya джазады: джаз келгенли кечелери гылун кушча джукум келмейди Джулдузлагъа къараймысыз? Биз олтуруб джулдузлагъа къараучанбыз джайда, къайсысы къаллай джулдуз болгъанын айтыб, неда къаллай болсун бир затха ушатыб, аныда бир-бирибизге англатыб кёреше эдик. Бир адам кёргенни экинчиси кёрмей эди, аны ючюн бир-бирибиз бла даулашханда этейек. "Ушамайды, алдама... Къайда кёресе аллай джулдузланы?"-деб.


иллада: всезнайка джазады: Cаулагъамы-саугъагъамы? «Саугъагъа» -деб джырланады, мен эшитиб. Сена, Эльбрусойдта Текеладан джуукъларынгы излегенинги кёрдюм. Кел былайда да ачайыкъ, дженгилирек табыллыкъ эсе уа? Мен билиб, былайда эки адам кеслерини джукъларын табхандыла. Къалай дейсе?

mur: БараЗ кюн деп джазыла шойду джамагъат? огъэсе бараС кюнмюдю?

иллада: Миллетчи джазады: Алан къайгъырма Аллах айтса тохтамаз ана тилибизни темалары.Ким биледи бираздан тилибиз тас бола тебреген болумну сезиб джаш телю къуру ана тилибизде селешиб тебрер эсеуа?Мен сез ючюн ол умутуму чыр юзмейме. Заур, хош кел Къайда тасса, кёрюнмейсе не эседа арт кёзюледе

иллада: mur джазады: БараЗ кюн деп джазыла шойду джамагъат? огъэсе бараС кюнмюдю? Мен билмейме. Мурат, барас (з) не магъананы билдиреди билемисе?

mur: иллада джазады: Мурат, барас (з) не магъананы билдиреди билемисе? Къайдам тейри билмейме. Магъанасын билсем а тюз къалай джазылгъанын билирге боллукъэди.

mur: иллада Тапдым - "Ёзден адетде" бараЗ деп турады! Цитата: Бараз кюн: Среда: Къурман кюню - бараз кюн. Бараз кюнде къош кёчюрме. Бараз кюнде къайгъы аш юлеш. Жангы юйде от этсенг - бараз кюн. Муну неючюн сораэдим: форумгъа кирген бетде бараС деп турады. Ол халат болурму?

иллада: mur Муну неючюн сораэдим: форумгъа кирген бетде бараС деп турады. Ол халат болурму? Мен билмейме кесибизни тилде сёзлени къалай джазылыргъа керек болгъанларын, къалай эшитеме алай джазыб барама, неда китаблада журналллада, былайда джазылгъан джазулагъа къараб къалай джазыллгъанларын запоминать этерге кюрешеме Бёрюкъан, Къарачайлы, Всезнайка, Абректен сорургъа керекти, ала иги биледиле)

иллада: Джамагъат, къайры тас болгъансыз нек кёрюнмейсиз былайда? Огъесе барыгъызда солургъамы кетиб турасыз?

mur: иллада джазады: Мен билмейме кесибизни тилде сёзлени къалай джазылыргъа керек болгъанларын, къалай эшитеме алай джазыб барама, неда китаблада журналллада, былайда джазылгъан джазулагъа къараб къалай джазыллгъанларын запоминать этерге кюрешеме Да къайдам мен билгенблауа бараЗ кюн деп джазылады . иллада джазады: Джамагъат, къайры тас болгъансыз нек кёрюнмейсиз былайда? Огъесе барыгъызда солургъамы кетиб турасыз? Кери-керти къайдасыз аланла ?

всезнайка: mur пишет: Кери-керти къайдасыз аланла ? Эфендим, бураидама Мен билиб да. бараз кюн деб джазылады.

mur: всезнайка джазады: Эфендим, бураидама Ангыламадым?

всезнайка: mur пишет: Ангыламадым? "Былайдама",-дей эдим.(тюркча)

Abrek: Мен да былайдама всезнайка Къалайса? иллада сенге да бир уллу салам! всезнайка пишет: Мен билиб да. бараз кюн деб джазылады. mur пишет: Да къайдам мен билгенблауа бараЗ кюн деп джазылады

всезнайка: Abrek пишет: всезнайка Къалайса? Алхамдулиллахи, игиме.

mur: Всезнайка джазады: "Былайдама",-дей эдим.(тюркча) А тюрк тилни ангыламагъанлауа къалай этсинле? Abrek А къайданды бу къагъыт?

Abrek: всезнайка пишет: Алхамдулиллахи, игиме. мен да сени керсем иги болама... Домой когда? Ишден арыгъан болурса mur пишет: А къайданды бу къагъыт? Къарачай-малкъар -орус сезлюкден. артында да Путин бла Медведевни къолу бла печаты салыныбды...

всезнайка: mur пишет: А тюрк тилни ангыламагъанлауа къалай этсинле? аны амалы уа бек тынчды-билгенлеге сорсунла, не уа Меин бла Сена келе ушойдула да бери. Аллахны игилигинден Abrek пишет: мен да сени керсем иги болама... Домой когда? Ишден арыгъан болурса Домой когда-деб къарачаича сез джокъду Къачда гардош къазаргъа барлыкъ болурма, иншааллах. Отпускамдан 10 кюнюм къалгъанды, ууакъ-ууакъ ала- бошагъанма.Бир аи ишлегенлеииме, алыб тебрегенме , ала да мусульман болгъанынг ючюн ийебиз, ансы 1 джылдан бериледи деген кибик аитыб.Мен да хоу-хоу дей, сюигеними эте. Юиге уа 1 маида барыб-10 кюн туруб келгенем. Не джашырыу, энтда барырым келеди

mur: Abrek джазады: артында да Путин бла Медведевни къолу бла печаты салыныбды.. Ойхойда, аланы къол салгъанлары баресеуа ... Алай болсада мен бараЗ дегенни тюзге санайма . Бизге школда бараЗ деб юретгендиле, юйдеда, эледа эшитгеним къуру бараЗ болгъанды. Къалай эседа ийнаналмайма ол терс богъанына!!! Энтда бир кере джазайым, "Ёзден адетдеда" ма былай джазылыб турады: Бараз кюн: Среда: Къурман кюню - бараз кюн. Бараз кюнде къош кёчюрме. Бараз кюнде къайгъы аш юлеш. Жангы юйде от этсенг - бараз кюн. Сора къуру менми эшигенме бараЗЗЗЗ деп?

Al'bina: Abrek пишет: артында да Путин бла Медведевни къолу бла печаты салыныбды... ну приколист.......

всезнайка: mur пишет: Сора къуру менми эшигенме бараЗЗЗЗ деп? мен да сени джанлыма

mur: всезнайка джазады: мен да сени джанлыма Эндиуа кёрейик, всезнайкада мени джаллыды

всезнайка: mur пишет: Эндиуа кёрейик, всезнайкада мени джаллыды Къой да къой, Берюкъан келгинчи, бир къутура тураиыкъ

Al'bina: всезнайка пишет: Къой да къой, Берюкъан келгинчи, бир къутура тураиыкъ тоба ол алай дженгил келликге да ушамайды....футбол бошала бир кирсин да.

mur: всезнайка джазады: Къой да къой, Берюкъан келгинчи, бир къутура тураиыкъ Да бир кёрюрбюз энда не айтырыкъларын "бараСчыланы" Al'bina сена нек тынгылайса къалай тюздю бараС кюн огъэсе бараЗ кюн? Al'bina джазады: тоба ол алай дженгил келликге да ушамайды....футбол бошала бир кирсин да.

Abrek: Альберт келгенлей бсагъат бармакъ джаяды сизге

mur: Abrek джазады: Альберт келгенлей бсагъат бармакъ джаяды сизге Ким тюз болса, ол джаярыкъ болурму .

Abrek: mur пишет: Ким тюз болса, ол джаярыкъ болурму да мен сёзлюкден да келтирдим сизге доказательство, алай а ийнанмадыгъыз всезнайка да сен да. Настоящий "вратарьласыз" экигиз даполная версия страницы