Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

tinibek: mur mur пишет: Бу сёзюнгю ангыламадым иллада иллада пишет: tinibek джазады: цитата: елекагьачны Бу сёзюнгю ангыламадым иллада пишет: Метин меда англамадым бу сёзюнгю Къалай англатырга боллукъду билмейме ун елекни,елегин бери сыдырыб аласа да чархы къалады Орус тилде круг болурму билмейме

Derya: mur иллада Мушмулады орусчасы)))Къушхамиш тауча,лаинский атын билмейме)) Иллада сизни жаныгъызда ёсмейдм дейме.

mur: tinibek джазады: Къалай англатырга боллукъду билмейме ун елекни,елегин бери сыдырыб аласа да чархы къалады Орус тилде круг болурму билмейме Сейир хапар айтдынг. Derya джазады: тюбюн сызгъан -ызлагъан болур?Сызгъан къазакъчамыды? тюбюн сызгъан (сезню) - подчеркивать (слово). Сызгъан таза бизни сёздю. иллада джазады: къайдам, бизнича къалай айтыргъа боллукъту? Ызлагъан? Ызлагъан - искать след. Derya джазады: Мушмулады орусчасы)))Къушхамиш тауча,лаинский атын билмейме)) А къаллайладыла кеслери?


иллада: Метин ун элекни агъачымы дейсе? Джарлы кюеуле, аннан эсе башларынан бёрклерин алдырсала къуанныкъ болур эдиле))) ЭЛЕК деб СИТО-гъа айтабыз да? mur пишет: тюбюн сызгъан (сезню) - подчеркивать (слово). Сызгъан таза бизни сёздю. Сора мен тюз айтханма Derya джазады: цитата: Мушмулады орусчасы)))Къушхамиш тауча,лаинский атын билмейме)) А къаллайладыла кеслери? [img]http://im2-tub.mail.ru/i?id=35903049&tov=2[/img] Интернеттен мушмуланы быллай суратын табтым Быллай сарычыкъламыды? Шиповниклеге ушайды не эседа...

Бёрюкъан: tinibek пишет: Ол адет Тюрклюледе барды Кыз тилерге ана ата,джашларында джанларына алыб барадыла.Ол адает бизде айыбха саналады Алай барганны къой той ахырында джууукъ чакырылган кюнге дери кюеу кыз джандан кишиге кёрюнмезге кюрешеди Энди бизде тюгел алай этген а джокъду. Къыз тилеген сагъатда не джаш кеси, не атасы-анасы бармайдыла къызны адамларына. Артдан, тойдан сора, джууукъ чакъырсала барадыла. Ата-ана кеслерича, кюеу да кесича, тенглерин да алыб - кюеу джёнгерлени. Бусагъатда кёбле бизде келинни къачырмай, сёз тауусуб келтирген сагъатда, келинни алыргъа баргъан сагъатда, джашны да келинни юйюнде кёргюзюб, келинни алай алыб кетедиле джашны юйюне. Кёбле аны тынчха санаб, тойну эки къат этиб айланмай, былай таб болады, деб, алай этиб къоядыла. Алай а ол бизни адет бла этилген зат тюлдю. Тюзю бла кюеу той бошалгъандан сора, къыз джёнгерле да джангыдан келиб, олтуруб кетгенден сора, эки джаны да бир-бири бла бир кюнню айырыб, о кюн барады кюеу кюеу джёнгерле бла бирге къызны юйюне кёрюне. Алай а тойну заманында да кюеуню кёрюрге излеген къызны джанындан, кёрюрге боллукъду. Джашны юйюне джыйын келиб тургъан сагъатда, джаш къызла-иш "кюеуге къараргъа барабыз" - деб, джаш тургъан болуш юйге барадыла. Анда адетдеча кюеуюн къучакъларгъа излеген къучакълаб да чыгъады . Ол да къызлагъа кампетле береди. Derya пишет: иллада солуудан эртде къайтханма,бирбирде зман болмай къалады)) тюбюн сызгъан -ызлагъан болур?Сызгъан къазакъчамыды? Огъай, бизде "сызгъан" деб "подчеркивать", "зачеркивать" дегеннге айтылады. "Тюбюн сызаргъа" - "подчеркивать". Бизни кесибизни сёзюбюздю ол. Сизни тилде болмагъанына бек сейирсиндим, тейри. Дагъыда, фразеология халда "сызаргъа" деб алдагъаннга, ётюрюк айтханнга айтадыла бизде. Дагъыда урлагъаннга да айтадыла "сызаргъа" деб. "Подчеркивать", "зачеркивать" деген магъанасы уа фразеология халда айтылгъан тюлдю, тюз халда айтылгъанды. Derya пишет: лёкъу- шиповник къушхамиш-мушмула Бизде шиповникге "итбурун" деб айтылады. "Мушмула" деб а эшитгенлигиме орусча, къаллай зат болгъанындан хапарым джокъду, тейри. Derya пишет: жабышмакъ неди? Итбурун деп да айтылады лёкъугъа. Хы, сора "итбурун" деб да айтасыз бизнича?! Джабышмакъ а "боярышникди". mur пишет: Орусчауа къалайды? иллада пишет: мушмуну да не болгъанын билмейме Мушмула деб орусча айтылгъанлыгъыды. Derya пишет: Мушмулады орусчасы)))Къушхамиш тауча,лаинский атын билмейме)) Мен берейим латин атын - Crataegus pyracantha. Сыфаты къаллай болгъанын билмейме ансы!

Бёрюкъан: иллада пишет: ЭЛЕК деб СИТО-гъа айтабыз да? Алайды, хоу!

sarykyrgyz: Кыргызча да шиповник - ит мурун, сито-элек. Мушмула дегениниз гюлбю, чёпбю? даракбы (терекби)?

tinibek: иллада иллада пишет: Метин ун элекни агъачымы дейсе? Джарлы кюеуле, аннан эсе башларынан бёрклерин алдырсала къуанныкъ болур эдиле))) Не ун елекни агачы болады не да анга ушаш не табласа башынгдан ётдюрюб ийедиле

tinibek: Бёрюкъан Бёрюкъан джазады: Энди бизде тюгел алай этген а джокъду. Къыз тилеген сагъатда не джаш кеси, не атасы-анасы бармайдыла къызны адамларына. Артдан, тойдан сора, джууукъ чакъырсала барадыла. Алкъын бизде да алайды Кыз тилерге келечи етиб 8-10 адамны ийедиле Алага кыз джаны кыз сизникиди деселе хар неге ол заман башланады Бусагъатда кёбле бизде келинни къачырмай, сёз тауусуб келтирген сагъатда, келинни алыргъа баргъан сагъатда, джашны да келинни юйюнде кёргюзюб, келинни алай алыб кетедиле джашны юйюне Кыз къачхан ,кыз къачырган адет бизде тауусулганды енди Алдамайым бир 15-20 джыл болур дейме аллай хапар ешитмегенли Derya Derya джазады: Мушмулады орусчасы)))Къушхамиш тауча,лаинский атын билмейме)) Иллада сизни жаныгъызда ёсмейдм дейме Тюрк тилде да мушмулады Мында адамлага кызыб сёлешселе алай айтыб къойадыла Мушмула суратлы(бетли не да сыфатлы)

mur: Derya Къарагёгенлеуа джыйямысыз? Сизде битемидиле? Дагъыда чум битемиди сизде? Бёрюкъан джазады: Мушмула деб орусча айтылгъанлыгъыды. Орус сёзге ушатмай соргъанлыгъымэди. tinibek джазады: Не ун елекни агачы болады не да анга ушаш не табласа башынгдан ётдюрюб ийедиле къалай тёзесиз алай этселе? tinibek джазады: Кыз къачхан ,кыз къачырган адет бизде тауусулганды енди Алдамайым бир 15-20 джыл болур дейме аллай хапар ешитмегенли Тейри биздеуа къачханла кёбюрек болурла, сез таусуб баргъанладанэсе.

всезнайка: магъыз сизге мушмула, тюзюн аитсам а, таныгъан затым тюлдю

Залимхан: всезнайка всезнайка пишет: магъыз сизге мушмула, тюзюн аитсам а, таныгъан затым тюлдю Къайда джукъ кёрюнмейди

къарачайлы: Салам, мени уа къошамысыз кесигизге?

всезнайка: Былайда, тортну юсюннен чабакъланы кёргенимде...вообще къаллай чабакъны кёрсем да, ашагъан заманымда да- атамы кёчкюнчюлюк заманны юсюннен айтхан сёзлери эсиме тюшеди... Альбинаны «Холод» темада джазгъан назмууын окъугъаннан сора, айтмай(джазмай) къоялмадым... Бизникиле чым алгъа Къазахстанны Пахтарал деб джерине тюшкенле, анда уа тюз къумлу джер болгъанды, сууда аз (Кавказны джерине ушамагъан джер) Аны ючюн уллу арыкъланы(канал) джерни къазмай, джерни юсюннен тегерегине топыракъ джыйыб алай эткенле(уллу суу арыкъны бузуб кетмез ючю алай этиледи-дей эди атам) полялагъа су салыр ючюн, эндта андан сууда алыб тургъанла, ичерге. Джай башланган заманда, ол сууны тохтатыб, арыкъланы ичин ариулагъанла. Ма о сагъатта аны ичинде бир кёб балыкъ къала эди, уллу-уллу- сомла(къарачайча къалай айтылады билмейме)-дей эди. Атама о сагъатта 5-6 джыл болгъанды. Уллу къарнашы бла(12 джыл болгъан): «алайда джашагъан сабийле бла, алайдан сууы тохтаб тургъан арыкътан кюштен кётюрюб, чабакъланы юйге келтире эдик. Юйде уа бизникиле чабакъланы: харамды- мыйыкълары болгъан чабакъланы ашаргъа джарамайды -деб ашамай эди, бизге да: «харам затланы тутмагъыз»- деб урушхан да эте эдиле уллула»-деб айтучанды. Эндта къиналыб: «Ач бола тургъанлай- алай айтмай, чабакъланы ашасала кёб адам сау къаллыкъмы эди, ким билсин. Уллула, кеслери ашамасала да, бизге-сабийлеге ашатыб тургъанла ашарыкъны»-деб. Мени да эсимде, къарт анамы юйге чабакъ келтиргенлерин джаратмай, чабакъ хазырлангнган сауутланы бёлюб, башха сауутла бла къатыштырмай тутханын. Кеси уа чыртта ашамаучанды чабакъланы, къаллайын болса да. Атам, кесида ашагъан эте эди чабакъланы (сомнан башхасын), бизге да ашатыб, ол хапарын айтучанды. Анна болу, хаманда чабакъ кёрсем ол сёзле эсиме тюшеди. Джашау сейирди да... Мыннан эки джыл алгъа, Кавказда тойда, сомну тебсини(столну) юсюннен кёргенимде бек сейир болдум. Сейирсиниб, атамы эгечиннен: "нек салгъандыла?"- деб сора тургъанымы, ол юйню адамы эшитиб: ["i]мыйыкъларын кесиб, ашаргъа боллукъту"- деди да къойду..... П.С. ДЖазгъан джазуымы халатларын кечериксиз

mur: всезнайка Алмалагъа ушаш сейир кёгет кёреем. Татыуларууа къалайдэке?

tinibek: къарачайлы Кимни кёреме былайда Сау кел Ансар къайда тасса аны юсюнден кёб хапар айтырга керексе

tinibek: всезнайка всезнайка джазады: Сурат сала билгеним былай болгъанды Сурат салабилген салады ,билмеген къарайды Бу сёзню бир акыллы кыз айтхан еди манга

къарачайлы: Сау бол, тамада къарнаш, да ма айланама, эки аягъымы ат этиб, эки къолуму къамчи этиб, тансыкъда болдум сизге, алай а чыртда бу интернет деген гыбы аугъа кирир мадар джокъ эди мен айланнган джерледе, сиз а уа къалайсыз?

всезнайка: mur пишет: всезнайка Алмалагъа ушаш сейир кёгет кёреем. Татыуларууа къалайдэке? аны уа билмеиме, Метиннге сор. ол иги хапар аитыр tinibek пишет: Сурат салабилген салады ,билмеген къарайды Бу сёзню бир акыллы кыз айтхан еди манга Бу карнашладан бир хаиыр джокду, кеб аит. аз аит, бир джыл болду. сурат салырга юретмеи коидула. былай карангылай калыб кетерге тебрегенме. атым ара шахарда ишлеген

Залимхан: всезнайка Бизде мунга айтылады мушмула деб

всезнайка: Былага бизде не хурма, не королёк деиле. ала эселе. суратлары алага ушаиды, джумушакла. ичинде сюеклери бла, кеслери да кыш боладыла бизде

всезнайка: ма быллайла

tinibek: къарачайлы къарачайлы пишет: Сау бол, тамада къарнаш, да ма айланама, эки аягъымы ат этиб, эки къолуму къамчи этиб, тансыкъда болдум сизге, алай а чыртда бу интернет деген гыбы аугъа кирир мадар джокъ эди мен айланнган джерледе, сиз а уа къалайсыз? ''Гёзден узакъ гёнюлден узакъ'' деб сёз барды Тюрклюледе Аллайын кесинги унутдурурга башлагьан единг Буджылда чалкъыга бардынгмы?

tinibek: всезнайка всезнайка джазады: Метиннге сор. ол иги хапар аитыр Ашагьан затым тюлдю сюймейме всезнайка джазады: былай карангылай калыб кетерге тебрегенме. Бир кесинги суратынгы салабилмейсе ансы къалганлага суу устаса бир хатанг джокъду

къарачайлы: Да,Къарачайда сёз барды-"Татлы татлы келе тур", деб, мен аллайын этдим Да хоу бир кесек чалдым, энди бир кесекден, сентябр айда, юйге таышргъа барлыкъма ... Сени кюз ишлеринг а уа не болуб турадыла, битимни джыйдынгмы?

Abrek: всезнайка ол Залимхан кергюстгенни аты Фейхуа болурму? Мен цветлени иги айырмайма сразу айтама

къарачайлы: Мушмулады мушмула...

tinibek: къарачайлы къарачайлы пишет: Сени кюз ишлеринг а уа не болуб турадыла, битимни джыйдынгмы? Хоу чёплеуден къалганын бошадым

къарачайлы: Да джигит болдунг, къалайды быйыл битим?

всезнайка: Abrek пишет: Мен цветлени иги айырмайма сразу айтама Да эртдеракъдан аитсанг а,кЁз бакъгъан эскулап излерем Маскуада, Фёдоровны, Медведевни, дип.клиникаларында Охода, энтда кеч тюлдюполная версия страницы