Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

Залимхан: иллада юйретирме калай етеригисемде билмейме кюн бизни таба келген болур му? былайы бир аман иссиди! мен сизге кюнню ийейим сиз манга азчык сувук ийигиз

Нёня: Залимхан пишет: кюн бизни таба келген болур му? былайы бир аман иссиди! мен сизге кюнню ийейим сиз манга азчык сувук ийигиз бир ийсегиза джилуучукъ, ненча десегиз аллай бир сууукъ сизге

mur: Залимхан джазады: кюн бизни таба келген болур му? былайы бир аман иссиди! мен сизге кюнню ийейим сиз манга азчык сувук ийигиз Сау джайны сакъладыкъ джылы болурун... джылыу а келмеди, бир суукъ джай болду.


asya: иллада mur Аллах разы болсун

иллада: Мени тенгим -мой ровесник Мени шохум-мой приятель Мени нёгерим - мой друг? Ма бу сёзлени тюз кёчюралгъанмамы, бир айтыгъыз? Ма бу юч сёзню лексический значениясы бирмиди - тенгим, шохум, нёгерим?

иллада: Залимхан джазады: юйретирме калай етеригисемде билмейме Мен айтайым, бери меннге къонакъгъа келесе, мен тебсерге игиюйренгинчери ызынга ийерик тюлме asya, не этесе?

mur: иллада джазады: Мени нёгерим - мой друг? Нёгер - спутник (ца).

Элбуздукъ: иллада пишет: Ма бу юч сёзню лексический значениясы бирмиди - тенгим, шохум, нёгерим? Во всяком случае их значения очень близки, иногда они взаимозаменяемы.

Залимхан: mur келигиз бери бир иги джылынырсыз. кесекчик джангурчук да ала келигиз иллада да сен чакыргандан сора чаба чаба да келирме. мен юретген боллугисе! биз билген тебсерге о джанда юрениледи, мен былайдан барып санга юретирге боллукма мы тепсегенни?

иллада: Элбуздукъ пишет: Во всяком случае их значения очень близки, иногда они взаимозаменяемы. Значение какого из трех выше указанных слов более сочетается со значением слова «друг»? Например: Мой ровесник не может быть моим другом. Или мой спутник по дороге(в прямом смысле этого слова), тоже может быть не моим другом. Остается только слово приятель но этимология этого слова(приятель) мне кажется тоже не подходит... Бизни тилибизде "шох(шохлукъ)" сёзню этимологиясы уа къалай болллукъту? Элбуздукъ, былайда биз къуру кесибизни тилде джазаргъа керек эдик

иллада: Залимхан, сеннге кесими къарнашымнан тугъанчыкъ болгъанынг ючюн айтама алай. Ансы барды мында да тебсерге юйреннгенле, аланы юйреткенле. Кел, къулагъынга акъыртынчыкъ киши эшитмезча айтайым Алайгъа, сабийлени ортасына къалай барайым уялмай))) Айыб этериктиле меннге... " къарт болгъанында да уялмай тебсерге сюйеди" -деб. Энди тамада эгечинге- юйретмейме, заманым джокъту деб къояса)))

Бёрюкъан: Саламу алейкум, джамагъат! Не эте турасыз? иллада пишет: mur къуру +7 къалай сууукъту сизде. Тейри, бизде да андан хазна джылы болмазмы дейме. иллада пишет: Мени тенгим -мой ровесник Мени шохум-мой приятель Мени нёгерим - мой друг? Ма бу сёзлени тюз кёчюралгъанмамы, бир айтыгъыз? Ма бу юч сёзню лексический значениясы бирмиди - тенгим, шохум, нёгерим? Бираз терсирек кёчюргенсе. Тюзю былайыракъ боллукъ болур: Нёгер - спутник, товарищ. Шох - приятель, товарищ. Тенг - друг, приятель. Значение какого из трех выше указанных слов более сочетается со значением слова «друг»? Тенг. Мени тенгим - мой друг.

иллада: Бёрюкъан пишет: Саламу алейкум, джамагъат! Не эте турасыз? Хош кел. Къалайса? Мында сени статья джазгъанынгы хапарын эшиткен эдим. Огъур бла башла джангы ишлеринги былайгъа джазаргъа да айтхан эдинг. Нек джазмай тураса ? Огъесе заманынгмы джокъту?

Бёрюкъан: иллада пишет: Хош кел. Къалайса? Сау бол! Тынчма. Москвадан къууаныб къайтдым, Аллахха шукур! иллада пишет: Мында сени статья джазгъанынгы хапарын эшиткен эдим. Огъур бла башла джангы ишлеринги былайгъа джазаргъа да айтхан эдинг. Нек джазмай тураса ? Огъесе заманынгмы джокъту? Сау бол, Индира! Кимден эшитгенсе? Статьямы "Аланы: кто они?" деген темада келтире турама акъырын-акъырын. Къарамаймыса ары сора? Керек эсе, бир кере саулай да келтирейим.

иллада: "Мында" - деб бу(ана тилибизде сёлешейик) темагъа айта эдим Джашла бла ушагъыгъызны окъуб айтама "Аланы..." теманы да , хаманда окъуб турама... Огъары Учкъулан айтханлай башха энчи тема этерик болуса деб тура эдим...Кесингда энди джазыб башлагъанса форумда... Ий, статьянга рецензия джазаргъа деб тура эсек да къайдан билесе( ойнагъан этеме ... аллай фахмууым джокъту)

mur: Бёрюкъан джазады: Саламу алейкум, джамагъат! Не эте турасыз? Уаълейкум салам алан! Тынч, джокъ хата. Кесинг неэтесе? Къалайды чот?

asya: иллада джазады: asya, не этесе? сау бол джаным игиме джокту хата. Сайтыма видеола салама деп кюрешеме. Кесинг нете тураса калайса?

иллада: asya мен сени джукъ джазмай кетиб къаллыкъ болуса деб къоркъхан эткен эдим, Чатха да джазу джаздым. Къаллай видеола саласа? Метин экигизге къонакъха бармагъаныма кёб болады, кечериксиз....

asya: иллада Бу джыл елибизде етилген джыйылууну суратлары бла джууугуму той суратларын, видеоларын салганма. Байрамдада бир джууугуму джашы юйленеди ангада барлыкма аланыда суратларын келсем саллыкма. Сени джазганынгы джангы еследим.

иллада: Бусагъатлай къонакъха барама сеннге суратла къараргъа Толу юйдегили болсунла, эндта аллай къуанчларыгъыз кёб болсун. Арысангда, аллай къуанчлагъа барыб арырса Джашынг къачан юйдегили боллукъма дейди? Майна, Метинни къызчыгъы кеси джокъ заманында бизни бла ушакъ этеди, энди сени тудукъчукъларынгы сакълайбыз. Былайда къызлагъа энчи бёлюм эткенди къарнашынг, арыда къара. Бусагъадта барыда орусчада... алай а кесинг сюйген темагъа джазу джазарса, англамагъанынгы англатырбыз.

asya: иллада[/сау бол джаным. ДЖашым юйленирге унамайды. Бизде кёзюне карап олтурабыз. Кызлага етлген темага карадым орусча болганына джукда англамадым.b]

Al'bina: asya , о, кеч ....эсгермей джазыб ийгенме...бундан ары кесибизча джазарбыз

asya: Al'bina Болду джанчыгым сау бол

mur: Залимхан джазады: келигиз бери бир иги джылынырсыз. кесекчик джангурчук да ала келигиз Тейри къууаныбда барлыгъэм... бу суукъладан къачыб кюннге

иллада: asya энди англарыкъса) Мени къарнашчыгъым "хоу" дегенди, алай а мен ишекли болуб олтурама аны сёзюне. Былай къалай эседа дженгил хоу дегенча эткенди, мыннан алгъа : "огъай мен гитчеме, бир 30 джыл болсун! дей эди... энди уа... бизни кёб сёлештмез ючюн алай айтханча кёрюнеди кесиме

asya: иллада Сен айтганча болур. Менде джашыма юйлен деп турсам кюлюп ашгамга алып келейим аллай бир сюе есенг деп мени бла ойнайды

Al'bina: asya , иллада ...тоба къараймада, кесигиз сайлаб къоярыкъ болурсуз келинликле...мени анамы егечи, къызла керюрге кеси барады.

иллада: Al'bina алай болса иги боллукъ эди... Бир къызны юсюнннен хапар айтыб тебресенг, аннга бир зат табыб турады. Тойда ариу иги къызчыкъланы кёгюзтсенг, ангнга эршиди, джаратмайма деб къояды .. Энди джукъ айтыргъа да къоркъама аннга, бизге эришиб айта болу деб алай

Al'bina: иллада пишет: Энди джукъ айтыргъа да къоркъама аннга, бизге эришиб айта болу деб алай Тоба къайдам.....эрише болмазмы, кесини бир умуту болурму Мени бла экиде тургъан бир къарнашым барды, ол хаман сез табханлай тура эди къызлагъа, мен аннга сейир болуб тура эдми хаман.... аны кеснини умуту бар кёре эдим, келитир кюню ал кюнюнде айтханды барыбызгъада. Ол себеден кесине сорда къой, айтырыкъ болур джашыртын бир зат.....алай а...Аллах бизге джашланы, къарнашланы англар себеб бермегени амалтын турлукъбуз къысылыб джукъ айтмай.

mur: Залимхан Кюнню бизге ашыргъан болурса дейме - джылы болгъандыполная версия страницы