Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

tinibek: иллада иллада пишет: тукъумну сыйлы, сыйсыз деб айыргъан бла, кесини тукъумуну атаууларын, аланы тюб атасыны ким болгъанын, кимледен тарагъанын(сыйлы сыйзыз деб айырмайын) билгенни терслиги болмаз?! Аны терслиги джокъду Мен да алай болсун дейме иллада пишет: Ол экисини джашауу нек байланады бир-бири бла Ёзденлик была къул тукъумланы бир заманлада биз джанда кёб айырыб тургьандыла Енди ёзденни да къулну да къой тукъумну не болганын билмейдиле джаш къауумла Аны айтырга излегенем Ёзден къул деб джыртышыб турсала тукъумну не болганын унутмай тура едиле asya Сена сау кел бек аман аджашыб кетдинг да тансыкъ етдириб кесинге!

иллада: asya Хош кел! tinibek пишет: Ёзден къул деб джыртышыб турсала тукъумну не болганын унутмай тура едиле энди англадым, керти айтаса

asya: Элбуздукъ джазады: asya Ахшы. Сора ол Метин Джандемир деген бизни Метин тюйюлмеди? огай тююлдю tinibek джазады: asya Сена сау кел бек аман аджашыб кетдинг да тансыкъ етдириб кесинге! да мен елде едим джангыз сени кёралмадым. Егечими, кызчыкланы кёрюп сёлешген едик. иллада джазады: asya Хош кел! сау бол джаным калайса? Мен елиме барып байрам етип келдим суратланы сайтыма салганма карарга сюе есенг


иллада: Сена, суратлагъа къарадым. Ариу къыз сабийчиклени джараттым, кеслерида суратха бир ариучукъ тюшкендиле Хатачыла болула?

asya: иллада иги билгенсе джаным барысыда бирбиринден хатачы

иллада: Бизде да барды аллайчыкъла, бир зат айтсанг, кесчиклерин уллучукъла этиб,кесинге акъыл айтадыла

иллада: Сена ол ариу гинджичиклени суратларын къайдан табханса? Бек джараттым кесими суратларымы ичине джыйгъанма

asya: иллада джазады: Сена ол ариу гинджичиклени суратларын къайдан табханса? Бек джараттым кесими суратларымы ичине джыйгъанма [/quote англамадым кайсы гинчичиклени айтаса?

иллада: asya сени сайтынгдагъылагъа айтама

asya: иллада сайтымда болганларын англадымда кайсыла болганын билалмадым еки кыз сабийчик барды алагамы айтаса?

иллада: ма бу суратха эндта буну тюбюндегилерине айтама

asya: иллада енди болду аланы букюн манга былагада келеди Наргиз деп бир карачай кызчык барды кавказдан келген Туркиада олтурады ол ийген еди менда сайтыма салдым

asya: иллада Мадина кайда тасды? Кёптен бери кёрюнмейди хапарынг бармыды?

иллада: asya , ол къызчыкъны мында да кёргенме, алай а джукъ джазмайды. Уялгъан эте болумуду деб кёлюме алай келгенди. Мен Метин экигизни сайтыгъызгъа джукъ джаза алмай кюрешеме... бюгюн иш этиб аны юйренейим деб олтургъан эдим. Метин суратлары бла къалай джзу джазаргъа керек болгъанын англатыб джазгъан эткен эди, энди ары къарай турама

Derya: Саламла барыгъызгъа да,кёптен бери келалмайма. Къалайсыз,нешлеп турасыз?

asya: Derya Салам джаным сау кел. Барыбызда бир джерге джыйылалмайын турабыз.

иллада: asya джазады: Мадина кайда тасды? Кёптен бери кёрюнмейди хапарынг бармыды? Мадина Кавказгъа юйюне кетгенди, ма бу айны 12 ызына къайтыргъа керекти. Derya джазады: Саламла барыгъызгъа да,кёптен бери келалмайма. Къалайсыз,нешлеп турасыз? Хош кел! Тёгерекке къараб, мыннан алгъа джазылгъан джазуланы окъуб, ушакъ эткен адаммлагъа тансыкъ болуб олтурама. Не эседа адамла эриккенми эткендиле алкъынча ушакъ этерге сюймейдиле

Derya: asya салам ,къалайса?керти да нек эсе да жыйылалмай турады халкъ иллада сау бол,иллада пишет: Тёгерекке къараб, мыннан алгъа джазылгъан джазуланы окъуб, ушакъ эткен адаммлагъа тансыкъ болуб олтурама алайды,къаллай заманла бар эдиле)) иллада пишет: Не эседа адамла эриккенми эткендиле алкъынча ушакъ этерге сюймейдиле терк терк келалмайма да мен эрикгенча кёрюне болурма,так вот алай тюйюлдю)) ишим керекли ары бери кетерге тюшеди,интернетими биргеме элтича тюйюлдю,баргъан жеримде уа инетге заман табылмайды(( кёп келмей къалсам барыгъызны да бек тансыкълайма

иллада: Derya пишет: алайды,къаллай заманла бар эдиле)) кече ортасына деричи олтуруб адамланы башын аууртуб олтуручан эдим)) Келе тур бизни унутмайын, заманынг болгъан заманда

tinibek: asya asya пишет: да мен елде едим джангыз сени кёралмадым. Егечими, кызчыкланы кёрюп сёлешген едик Быйыл ишле бир кёб болдулада башымы тышына чыгьаралмадым.Егечинг саламынгы айтханеди Ма алайды бир елде кёрюшалмай былайда кёрюшебиз Derya Алейкум салам Падима ДЖазда малкондуланы еки джашына той етдик иллада иллада пишет: Не эседа адамла эриккенми эткендиле алкъынча ушакъ этерге сюймейдиле Былайдан ериксек алкъын кетер джерибизни хазыр етмегенбиз!

Derya: иллада иллада пишет: Келе тур бизни унутмайын, заманынг болгъан заманда келмей а,заманым болса былайдан башха жерге да бармайма))

Derya: tinibek къарындашым къалайса,меилде байрам бла алгъышынъ алай иги кёрюннген эди)) битеу жууукъларыбызгъа ийген саламынгы айтдым.Тюркте къарындашыгъыз деп сагъынсам къууаннгандан бетлери жарыйды,бек сакълайдыла андан хапарны юйленнген жашла да насыплы болсунла,кеслери сюйгенча Аллах этсин!

иллада: tinibek къой, аны сагъышын этме. Джамагъат къайдасыз? Къыш келе тебрегенинде мамурашлача джукъларгъамы тюзеле турасыз?

mur: иллада джазады: Джамагъат къайдасыз? Къыш келе тебрегенинде мамурашлача джукъларгъамы тюзеле турасыз? Былайдабыз Индира!

asya: иллада Былайдабыз джаным.Айтганынгча джуклаганлада бардыла.

иллада: asya нек джукълайсыз? Келигиз къахаба этиб берейим. Къарнашчыгъым джукъ айтмайды, аны ючюн юйреннген болума деб турама кофе этерге Сизда джаратырыкъсыз деб ышанама. Джамагъат "кёлкъалды" сёзню магъанасын бир англатыгъыз?

иллада: mur пишет: Былайдабыз Индира! Джукълаб, джукълаб мен таууш эткенимде къобубму келесе? Ай-ай! Кюндюз адам къалай джукълайды бир айт?

mur: иллада джазады: Джамагъат "кёлкъалды" сёзню магъанасын бир англатыгъыз? кёлкъалды - обиженный. иллада джазады: Джукълаб, джукълаб мен таууш эткенимде къобубму келесе? Ай-ай! Кюндюз адам къалай джукълайды бир айт? Да мамурачланы чукълар заманлары джетген шойду

Огъары Учкулан : Тюркге баргъан болса, кесиме келин сайларыкъма бизникилени ичинден)) Алай а, башха джаны бла, киши унарыкъмыды джылы Тюркден бери келирге?))))

asya: иллада джазады: asya нек джукълайсыз? Келигиз къахаба этиб берейим. Къарнашчыгъым джукъ айтмайды, аны ючюн юйреннген болума деб турама кофе этерге Сизда джаратырыкъсыз деб ышанама. Да биз джукламайын хар кюнда келебиз. Мен ен кёп джуклаган сайтны ийеси Абрек болурму дейме. Сени колунгдан етилген кахауа осал болмаз джаным, бек сюйюп ичербиз.полная версия страницы