Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

иллада: asya бек ушайдыла, мен эгизледи деб тургъанма

asya: иллада да егечледиле башдагы уллуду.

asya: иллада Елбада ким барды билемисе Мадина. Былайга нек келмейди?


иллада: asya Билмейме. Мадинада сёлешмейди бурунча. Ишлери кёб болу, солуб джангыдан келгенди ишине...

asya: иллада Мадинага былайда болганыбызны айыттым, карадым алайданда кетгенди

иллада: asya сау бол мени бла бирге ушакъ эткенинге, болушханынга да! Заманынгы алдым, кечериксе Энди бащынгы аууртурукъма сени ол кимди бу неди деб сайтынгда

asya: иллада Сора нек аурутаса башымы мен сени бла ушак етгенни бек сюеме.

къарачайлы: Ингиригиз ашхы болсун багъалы эгечле бла къарнашла

asya: къарачайлы айаййййййййй ким келгенди? кесине тансык еттирген карнашыбыз Ансар келгенди. Ашхылк кёр джаным сау кел калайса? нек кёрюнмей кесинги тас еттинг?

иллада: къарачайлы ким келгендииииии????????!!!!!!!!!!!!!! Уялмай аллай бир заманнан бери бери кирмей тёзюб къалай олтураса бир айт?

asya: иллада Бу Карачайлы бизни карнашыбыз Ансар тююлдю. Сенде менича тюшюнемисе?

къарачайлы: менме менмеееее

tinibek: Салам алейкум джамагьат кече ашхы болсун!

къарачайлы: уа алейкум салам

tinibek: Ансар алгынча нек кёрюнмейсе?Ишле бекми кызыуду?

къарачайлы: Да тамада къарнашым, калак итичеди бу арт кёзюуде чотум, сора юйге кетиб талай заман туруб келдим....Сенден не хапар?

иллада: asya пишет: Бу Карачайлы бизни карнашыбыз Ансар тююлдю. Сенде менича тюшюнемисе? Алаймыды? Кел сора, дыгъы этейик, тюзюн айтырыкъ болу Метин, хош кел! Къалайса? къарачайлы ичимденда айтама, сагъышда этеме джукъларгъа дейме, сора мен кёреме "акъ къаргъа" Акъ къаргъа деб нек айттынг бир айт? Англамагъанма

къарачайлы: да къарнашыбыз асламысы бла чукъларгъа деб айтылады, джазылгъаны джукъларгъа болсада дегенине, кесими "акъ къаргъа" кибик сездим( как белая ворона) мен джукъларгъа деб айтама, сау бир харифни къалгъанладан башха тюрлю

иллада: къарачайлы Энди англадым. Къоркъма, джангыз сен тюлсе алай айтхан мен да айтама алай

къарачайлы: да сора эки къаргъабыз

иллада: къарачайлы эки бирча акъ къаргъа болмайды)))

къарачайлы: болсун, мен аз акъсыл болайым, сен а уа чымма-акъ бол

asya: ДЖамагат кайдасыз солуганыгыз болду енди бир джерге джыйылгыз

tinibek: иллада иллада пишет: Метин, хош кел! Къалайса? Сау бол Индира! Ишле кёб болуб келалмайма,келсем да кетерим келмейди сора ертденгиде къыйын болады къарачайлы Биченни бошадынг болур!Мен хомух алкъын бошайалмагьанма! asya Салам Сена! Мен джазылдым былайдама!

къарачайлы: tinibek да бошамай не къаруунг барды, "къызбергеннге" джетсенг

tinibek: къарачайлы къарачайлы джазады: "къызбергеннге" джетсенг Бу сёзню бир англат!

asya: tinibek Шукур келалдынг. Сау кел не битмеген ишинг барды.

asya: къарачайлы Да енди ийнандым сени Ансар болганынга. Енди кесинге тансык еттирме келе тур марджа.

къарачайлы: tinibek да къыз бергеннге джетди деб, иш кечикди, заман аз къалды деген магъанада джюрюйдю, артында дери мычыб туруб, джумушну сора заман аз къалса .... asya да мен а уа табу этибда келиб турлукъ эдим, эртдеги фильмдеча, мадарларым бла излемлерим бир-бирлерине келишмей къаладыда

tinibek: asya asya джазады: Шукур келалдынг. Сау кел не битмеген ишинг барды Иш битгинчи мен битерге башлаганма! къарачайлы къарачайлы джазады: tinibek да къыз бергеннге джетди деб, иш кечикди, заман аз къалды деген магъанада джюрюйдю, артында дери мычыб туруб, джумушну сора заман аз къалса .... Биринчи кере ешитеме бу сёзню сау бол asya asya джазады: къарачайлы Да енди ийнандым сени Ансар болганынга. Устазлыкъ етгенинде ишаныгыз келди дейме Ансар болганына!полная версия страницы