Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

Abrek: tinibek Салам аликум Метин! Къалайды тынчлыкъ?

иллада: tinibek , къалайса? Нек кёрюнмейсе?

asya: къарачайлы Сау бол джаным. Калайды джашау нете тураса?


asya: иллада Сау бол джаным. ДЖангы суратла салмаганма. Аммачык игиди юйге келгенлени кюлдюрюп турады. Бу джол елимде бек калмадым байрамны 2.кюню барып ашгамга Конйа шахарга кайыттым. Конйада атамы егечинден тууган барды аны бла айландык. Кесинг калайса? Аллах айтса тынч есен болурса.

иллада: asya ,менда ушакъ этерик эдим ол аммачыкъ бла Сау бол, тынч эсенме Аллахкъа шукур.

asya: иллада Индира амманы джаш заманы Арт джанда сол джандан ючюнчю http://tamada.azbuz.com/resim/16000000000695682/17000000005852062#p

tinibek: Abrek Abrek пишет: Салам аликум Метин! Къалайды тынчлыкъ? Алейкум салам Артур! ДЖокъду хата Байрамга елге барыб келдим иллада иллада пишет: tinibek , къалайса? Нек кёрюнмейсе? Игиме Индира сау бол Арт ала анатилден барган темалада сёлешген адамла азырак бола тебрегенди Кёрюнмегеним андан болур ансы келиб къараб кетеме asya Sena sau kel

къарачайлы: tinibek Опана кимле келдиле, Хош кел, байрамларынг къалай ётдю?

иллада: Сена, къарадым. Сау бол. tinibek пишет: Арт ала анатилден барган темалада сёлешген адамла азырак бола тебрегенди Кёрюнмегеним андан болур ансы келиб къараб кетеме Тамада карнашым, алай джарамайдыда. Менда алай этеме...къарайма, киши джукъ джазмаса менда джукъ джазмайма,артта кесим сизни сёлештирича бир затла джазгъан кибик этеме. Фантазиямда джетмей башлагъанда арт кёзюледе. Бир джанынан алай этиб, адамланы кесимнен эриктирген эте болумамы деб та кёлюме келеди. къарачайлы мен тюнене Сенаны бизге берген адреси бар эдида, ары барыб келгенме. Сеннгеда джазула джазгъан эдим. Къозургъа дедим да, артта бизни Ансар болмаса айыб болллукъ болу деб джукъ джазмадым.

Abrek: tinibek пишет: ДЖокъду хата Байрамга елге барыб келдим Не хапар барды элде Метин? Тынч эсен болурла Аллах айтса...

tinibek: къарачайлы къарачайлы пишет: Опана кимле келдиле, Хош кел, байрамларынг къалай ётдю? Сау бол Ансар Байрамда сабийлеге 9 кюн солуу бердиле аны была елге кетиб къалдым Къурманны да анда кесиб къайытдым Къурман кесеме деб бармагымы кесиб ийдимда андан уллу кыйынлыгым джокъду бусагат иллада иллада пишет: иллада пишет: .къарайма, киши джукъ джазмаса менда джукъ джазмайма,артта кесим сизни сёлештирича бир затла джазгъан кибик этеме. Фантазиямда джетмей башлагъанда арт кёзюледе Адамла кеси тиллерин сёлешмей еселе сен не етериксе сора кыйнама кесинги аны ючюн Келген заманымда харнени окъуб барырга мен да сюйер едим алай а анга мадар джокъ Адамла анатилден джазыб тебреселе биз да окъурбуз аны ючюнге къайгырма Abrek Abrek пишет: Не хапар барды элде Метин? Тынч эсен болурла Аллах айтса Елни адамы таусулуб бошаганды Артур Байрамлада келедиле насыбха ДЖууукъ тенг бирбирлерин кёредиле тансыкъларын аладыла Байрамла болмаса адамла бирбирлерин унутуб къойарыкъ кёреем

Abrek: tinibek пишет: Елни адамы таусулуб бошаганды Артур Байрамлада келедиле насыбха ДЖууукъ тенг бирбирлерин кёредиле тансыкъларын аладыла Байрамла болмаса адамла бирбирлерин унутуб къойарыкъ кёреем Кавказда да алайыракъды Метин. Айырыб джаш тёлю кетиб барады окъугъан сылтау бла. Сора 5 джылны тышына юренсе, ызына къайтыры келмейди. Кавказда къыйыныракъды джашагъан. Джукъгъа да къарамай ызына къайтхан адам а уа-ол тамам кючлю адамды, неда мадары болмагъан адамды Байрамлада тюбешген игиди ол. Алгъыш айтсала "Байрамлада тойлада тюбей турурча" деб айтадыла. Алай босун. Ёлюмде кёрюнюрча болмасын ансы.

tinibek: Abrek Abrek пишет: Байрамлада тюбешген игиди ол. Алгъыш айтсала "Байрамлада тойлада тюбей турурча" деб айтадыла. Алай босун. Ёлюмде кёрюнюрча болмасын ансы Амин Аллах Сейир болган бир хапарымы айтайым не да сорайым: Бир къарачайлы ауруб дохтурга барады Ол къарайдыда къанынга бир къаратайыкъ деб анализге ийеди Бир заман сора анализ къагытын алыб дохтурга барады дохтур къагытда джазылганлан анализге къараб сен КАВКАЗлымыса деб сорады Мен бу хапарны ешитгенимде ийнанырым келмей агартыб барады деб къойган едим Мен кесим кёз дохтурга барама кёзюме къаратырга Мени, шиндикге олтуртады да кёзюме кёзлюклени салыб ёлчелейди сора манга сорады Сен КАВКАЗлымыса деб Шиндикден ауарга аздан къалдым Адамланы къанларында не да кёзлеринде къалайдан болганлары джазылыбмы турады?

Abrek: tinibek пишет: Адамланы къанларында не да кёзлеринде къалайдан болганлары джазылыбмы турады? Кезлени билмейме, къанындан билирге боллукъду къайдан болгъанын. Кёзледе да бар болур бир информация ышан. Дохтурла мен ангылагъаннга кере сизни тюрсюнюгюзню керюб, бет ышаныгъызны керюб айта болурму эди? Экиси да болургъа боллукъду. Бу сагъатда не да кючлю болуб барады. Адамны джангыз тюгюнден биледиле ким болгъанын. Башха бёлюмде генетиканы юсюнден ушакъ бара турады, орус тилде. Къарачай бла Малкъарны къаны бла ДНКсына (инглизча DNA) къараб, тегейлиле бла чеченлилеге ушатхандыла бизни. Билген адам а уа Метин, бир къауум адам, джангыз бетинге, кезюнге къараб да билликди миллетинги. Кавказлыланы мен да блай къараб дженгил айырама башхаладан, билимим уллу болмагъанлыкъгъа.

иллада: tinibek пишет: Адамла кеси тиллерин сёлешмей еселе сен не етериксе сора а мен сёлеширим келиб киреме бери...иште олтурсангда кесинги миллетинги ичинде олтургъанча боласа кесибизни тилде джазула окъусам...арысамда бери кириб къалама, башгъа сагъыш этерим келмеседа бери киреме

иллада: tinibek , керти хапармыды? а мени ушатмайдыла Кавказлылагъа Менда хапар айтайым, гитчерек эдим о сагъатта. Кавказда атамы къарнашыннан тугъан эгечимбла Нарсанагъа башха джууугъубузну юйюне баратурабыз автобусбла. Эгечим олтуруб, менда къатында сирелиб. Артта бир тышыру меннге джол хакъынын узатыб, автобус джюрюткен адмагъа бер деб къарачайча селешеде меннге. Асыры къуаннганымдан. Тамада эгечимнен, мени къарачай болгъанымы къайдан билди деб шыбдырлаб соруб къоймагъан эдим. Олда:"энди къарачайлы болмай ким боллукъса, сейир хапар айтма" деб. Мен бек къуаныб, бир джанынан бек сейиирсиниб алай джеткенем. Энтд, Артур былайда чатта ушакъ этиб олтургъаныбзда меннге мындан эртеракъ, меннге Талу къыз (Горянка) деб селешкенинде да гитче заманымдача сейирсиннген эдим. Мени сыпатымы кёрмегенди, кёрсе алай айтырыкъ тюл болу эди деб. Асыры кёб орусха ушайса деб айтханларыннан аллай комплексле болгъан эди менде Таулу деселе мен алагъа саналмагъанча кёрюне эди. Бусагъатта уа кюлюрге боллукъту. Гитче заманымда аны ючю бек къинала эдим)))

tinibek: Abrek Мен кёз дохтурга къайдан билесе мени кавказлы болганымы деб сордумда Алай айтды:Дуныйада белгили кёб къатышыгы болмаган Миллетлени, еки кёзюню бурнунуна узакълыгы белгиленген етгенди Сени кёзлеринг кавказ белгини тутады деб айтды иллада Мени комп. ачыкъ болса былайыда ачыкъ болады джазылмасамда кёз джетдиргенлей турама

tinibek: Бизни дохтур келсе бир акъыл тёгерик болур ол тюзюн айтыр бизге

tinibek: иллада иллада джазады: мени ушатмайдыла Кавказлылагъа сора нек ушатмайдыла

Abrek: tinibek да алай да болур Метин, ким биледи. иллада пишет: . Артта бир тышыру меннге джол хакъынын узатыб, автобус джюрюткен адмагъа бер деб къарачайча селешеде меннге. Асыры къуаннганымдан Алгъаракъ атам, анам, арлакъда да мен сирелиб, бир туркиядан бир тюрклю киши бла ушакъ эте тура эдиле. Сора тюрсюнлени юсюнден кетди да ушакъ, атама къараб, "сен къарачайлыгъа ушамайса, ала уа ушайдыла" деб анам бла менге кергюстдю Атама да, хыликке этиб сен тюрклюге ушайса деди. Ата да чарлаб Мени да ушатадыла бирбирде оруслугъа. кавказлыгъа да ушатадыла. Ким къайры сюйсе ары ушатадыла. Так что Индира, аллай затха джюрегинги аурутма. Керек адам билликди.

къарачайлы: иллада да суратынгы бир кёрейик, сора биз айтырбыз

иллада: tinibek къайдам.. энди уа ушатадыла.... Юйге иште биргеме ишлегенле юйге келселе, джаулукъ бла айланнганымы кёрселе: "кавказлылагъа ушаб къалгъанса" деб кюлдюредиле адамны къарачайлы , хы энди сенда алай бир айт

tinibek: иллада къарачайлы пишет: иллада да суратынгы бир кёрейик, сора биз айтырбыз Индира бу келген дон ростов ну сыйлы дохтуруду тюз айтады Алдарык тюлдю

asya: къарачайлы /////

иллада: asya мени къозугъан этеди, ансы кёргенди аватарыма салыб тургъан эдим

всезнайка: Не ушакъ этесиз? бюгече окъугъанымда, джукъ ангыламай тургъанма, бусагъатда джангыдан окъугъанымда ангылай турама, Метин тутханын кавказ белгини ансы мен аны Индирагъа аитхандыла деб джукъ аитмай кетген эдим, не сеиирлиги барды Индирочканы кавказлы болгъанына -деб Метин а хоу, тамам да Минги Тауну тюбюнде есген кибикди.энтда да, эшитемисе "сестрёнка"-деб селеширге юретеиик да asya Сау кел, алан, къаида аиланаса, не бек кебге созулду сени уа баирам кюнлеринг, элде 3-4 кюн, сенде уа 2 ыиыкъ, джашаунг да былай баирамча турсун хар къуру. tinibek пишет: Бизни дохтур келсе бир акъыл тёгерик болур ол тюзюн айтыр бизге Тегеме. Биргеме бир къыз ишлей эди универде Черкесскде, ол кеб кере баргъанды Тюркге, ол аитыучан эди, кавказ къатышлары болгъанла белгили болуб къаладыла тюрклюлени ичлеринде-деб.Бетлери акъ шинлиле-деб Бир кере Дагъыстанлыны таныб къоигъан эдим деиди. Бизде, юиде къарачаилыла либой адамла кесибизча селешиб къоядыла, черкеси-абазасы да анга ачыуланыб, ала да алаидыла, бир бирибизден узакъгъа кетмегенбиз. tinibek пишет: Индира бу келген дон ростов ну сыйлы дохтуруду тюз айтады Алдарык тюлдю Алаимыды? Да сора шагъырей болургъа керекди Ансар бла, кеси да вафлилени бек сюеди

къарачайлы: tinibek хы бир айт, мени суратларыми кёргенбиз, сеникин кёргенбиз, Сана эгечибизни т аныйбыз, а Индира уа партизан къызча.... всезнайка мен аллайчыкъма

иллада: всезнайка къарачайлы Сена эгечибизге сау бол деб айтыргъа керексе. Сена, айтмаса кесим бир кёлюи иги болгъанда саллыкъ эдим бери суратымы Ансар, ма алайсада былайгъаа хаманда келмейсе, ансы эгечинг хаманда суратларын салыб турады бери.

всезнайка: къарачайлы пишет: tinibek хы бир айт, мени суратларыми кёргенбиз, сеникин кёргенбиз, Сана эгечибизни т аныйбыз, а Индира уа партизан къызча.... Ий, джанынга болаиым, меннге уа къараргъа боллукъмуду, бир кезюмю къыиыры бла? къарачайлы пишет: всезнайка мен аллайчыкъма Сёз джокъ, вафли сюйген, аман болургъа мадарынг джокъду "Дохтурлукъ санагъатны" уа кенсинг саилагъанмыса? Мен бюгюн ауруб къалгъанма. джукъа кииниб барыб ишге, не мадар

asya: всезнайка джазады: asya Сау кел, алан, къаида аиланаса, не бек кебге созулду сени уа баирам кюнлеринг, элде 3-4 кюн, сенде уа 2 ыиыкъ, джашаунг да былай баирамча турсун хар къуру. сау бол джаным. Мени байрамым алайды.полная версия страницы