Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

Pandora: къарачайлы Ленин къарт атабыз айтханлай, окъургъа, окъургъа эмда энтда бир кере окъургъамы дейсиз)))))))))))))))) бек акъыллы болуб къалсам а))))))))))))))

къарачайлы: Pandora акъыл ашарыкъ излемейди, турур алай мюйюшде, керек кюнде, алдынг-такъдынг-хайырландынг

Pandora: къарачайлы кюнсайын хайырлана турмасанг, тоба, мюйюшде букъу болуб , атрофироваться этиб къалыр)))))


къарачайлы: Pandora джукъда болмаз

Pandora: къарачайлы Сиз менден кёб кёргенсиз, кёб билесиз, сизге шанама)))) джукъ болгъаны болса, кесигизни билимигизден ёзденлик этерсиз да))))))

къарачайлы: Pandora Ышан Ышан

Pandora: къарачайлы блай къалай кёрюб къоялдыгъыз халатымы))))) уялдым-уялдым))))))))

къарачайлы: Pandora да алай болуб турама арт кюнледе, кёзюме иринифринни тамызамада джити кёз болуб турама, сакъ болугъуз

Pandora: къарачайлы опасный адамсыз да)))))

къарачайлы: Pandora хы мен аллайчыкъма

Pandora: къарачайлы

иллада: Pandora, кимчик келиб турады бизге?! Къалайса? Экзаменлеринги бошада дженгилирек кел бизни бла ушакъ этерге

иллада: mur пишет: Игитда болады! Джазарымы джаздымда, артда сагъыш этиб, тюз айтмай айыб этмесинле деб соргъан эдим. къарачайлы пишет: Меннге, тилерим, Къарачайлы дегиз алан болурум келмейди къой, алан дейик Alan kmv эркинлик беремисе алай айтыргъа Ансаргъа))

иллада: всезнайка ишден эриге башлагъанма ансы Вафлиле бла алде кесинги))) иште къоюб кет аланы, артда эртем бла аланы сагъыш этиб ишинг таба бек иги кёлюнг бла барлыкъса)

всезнайка: иллада пишет: Вафлиле бла алде кесинги))) иште къоюб кет аланы, артда эртем бла аланы сагъыш этиб ишинг таба бек иги кёлюнг бла барлыкъса) алай болургъа мадары джокъду Бир коробка вафли болсада. аланы бошагъынчы кетмем ишден.Бир кюн бир дипломатны кабинетине барсам, столунда вафлиле,аха, не ашаиса менсиз-дегенме да къиырындан киргенме.

иллада: всезнайка пишет: не ашаиса менсиз-дегенме да къиырындан киргенме.

къарачайлы: всезнайка всезнайка джазады: .Бир кюн бир дипломатны кабинетине барсам, столунда вафлиле,аха, не ашаиса менсиз-дегенме да къиырындан киргенме. да алай этиб къралла арасында бир къаугъа-зат чыгъарыб оюн этерсе

всезнайка: къарачайлы пишет: да алай этиб къралла арасында бир къаугъа-зат чыгъарыб оюн этерсе Ышаныу джокъду Кабинетинге алыб бар да ашай турурса, мен сюимеиме быланы дегенинде, диетадама деб алмай кетген эдим

къарачайлы: всезнайка да алай болады да, кесинги кабинетингде къабсанг ашагъаннга саналады, биреунюкюнде узалсанга булджуннганчыкъ этилгеннге саналады))))

всезнайка: къарачайлы Чынты кесими ишленнген эте тура эдим, езден къызча огъай деген кибик этиб, ол а, пакет да чыгъаргъан эди, ары салыб къолума тутдурургъа, 3 ден 1 ге алыб келсе мен тургъан джерге, огъаиым боллукъ тюл эди.Ол бары бошду, 2 ыиыкъны джылы суу боллукъ тюлдю.Костролда суу джылытыб барыргъа керек болады хамамгъа(аттям а ванныйге тегене деиди)

къарачайлы: всезнайка Да къызчыкъ, ёзденлик къарын тойдурмаз, менден къалгъан джаугъа къаллыкъды деда, артха затха тура турма Москвадада боламыды алай, бизде тыярыкъларын тыйыб ийгендиле, мен сууукъ сууну ийиб, сора ураааа деб чабыб кириб эрлай чайкъалыб чабыб чыгъыб къала эдим Да бек табда айтады.тегенеди))) бизни арбазда аллай бир чоюн ванна сюеледи, шоргъалада акъгъан суу джыйылады,аннга бизда тегене дейбиз

иллада: всезнайка, вафли хапарны бош айтдым болуму?

всезнайка: иллада пишет: всезнайка, вафли хапарны бош айтдым болуму? Бусагъатда келе-келе, тюкенге киргенме, не алырымы да билмегнлей, вафлилени 2 кере къолума алыб-ызына салыб кетгенме-алмагъанма.эм ахыры уа не алыргъа билмегенимде, греипфрут алыб кетгенме

къарачайлы: всезнайка тауну махтада, тюзню ал дегенлеймиди чот?

всезнайка: къарачайлы пишет: всезнайка тауну махтада, тюзню ал дегенлеймиди чот? Чынты диетам бузулады деген сагъышладан кесими бир диетан тутхан этиб, кечени арасында ашасам а -ничего.

иллада: всезнайка пишет: кесими бир диетан тутхан этиб, кечени арасында ашасам а -ничего. Диета тутмайма, алай а кече ортасында холодильник таба менда барама)) Ансар юйден сют баш ийгендиле дейди, аннга къонакъгъа барырмы эдик? Кеси огъунакъ хычынла этиб берлик эсе уа, узакъдан келгенсиз, айыб болу деб) Свежий юйде этилген сют баш ашарым келди) Аннямы сют тартхан мешинасыны къатында сют башны къалай чыкъгъанын къараргъа бек сюйючан эдим) пиалкачыгъымы созуб, ол толгъунчу къараб олтуручанма)

къарачайлы: иллада да келигиз, сизни ючюн хычында этерме ашаялсагъыз. ДА джигит къыз болгъансада сау пияла сютбашыгъа уралгъан эсенг

иллада: къарачайлы, ма, къарнашчыкъла быллай болугъа керекдиле ДА джигит къыз болгъансада сау пияла сютбашыгъа уралгъан эсенг мен ашарыкъ ашасам къуаннган этучандыла. Джайда, атамы къарнашыны юйюне бара эдик. Анда, атамы тамада къарнашыны тудугъу меннен бир джылгъа тамадады. Ол сют башха какао, шекер къоша эди, шоколадный масло боллукъду деб. керти татуу алай болучан эди. Энтда, гырджынны юсюне сют башны джагъыб, аны юсюне да наныкъ вареньяны да къууюб ашасанг бек аламат. Мадина, диетангы бузаргъа деб сагъыш этмеген эдим Алай бош, гитче заманымы сагъына кетдимда, эслемей къалдым къуру ашарыкъны юсюннен хапар айтханымы.

къарачайлы: иллада менчик а уа, суратларымданда кёресе гитчечикме))))ашамсызчыкъ Сютбашыны сагъыннганыгъыз, уллуракъ болуб, бир онунчу класслада болур эди, анам къайры эседа кетеди, юйде мен къалама, сора танг аласында туруб ийнек сауаргъа керек мен, сора хоншубузгъа элтмей кесим къуяма деймеда cют мешинагъа , къуяма, хайт деген сютбашы болады, сора ол табакълары бардыда ичинда, аланы джалайма. ала уа кири джыйылгъан джери кёре эдим ол юч челекде не кир бар эсе ары джыйылыб, менда бу боз сютбашыгъа къара татлы деб джалаб

tinibek: Салам джамагьат къалайсыз? Ушакъ ашарыкъны юсюнден бара кёреем! Ет хычыннга къачан кёчесиз?полная версия страницы