Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

tinibek: asya пишет: Сaлaм Меттин Гешмиш олсун, биз 4,5 5,5 лaны кёп джaшaгaныбыз ÿчÿн бек коркмaйбыз. Aллax дaxa уллу кыйынлыклaдaн бaрыбызныдa сaклaсын. Aнсaргa джумушгa бaрлыкбыз джaнгыз Мaдинa тaс болгaнды кёрÿнмейди кaйдa еседе aны сaклaп турaбыз. къарачайлы пишет: Да Аллахха аманат барыгъызда, сакъ болугъуз. былайдада бир кесек силкиндирди дейдиле, мен джукълаб эдимда, ангыламадым, ма алай бла къалыб барама дунияда бютеу сейирликледен))) джукъусюер болуб Енди къоркъмазча болдум

къарачайлы: tinibek эки кюнню юй фатарлы юй болуб адамла эшик аллында къалгъандыла, мен а уа нек турадыла джыйылыб арбазда деб сейирсиниб кириб кетиб тургъанма.

иллада: Къалайсыз, джамагъат? Не болдугъуз ишлеригизни бошайалдыгъызмы? къарачайлы пишет: Да Аллахха аманат барыгъызда, сакъ болугъуз. былайдада бир кесек силкиндирди дейдиле, мен джукълаб эдимда, ангыламадым, ма алай бла къалыб барама дунияда бютеу сейирликледен))) джукъусюер болуб


къарачайлы: Сизде уа болдума, Индира, джер тебрениу?

иллада: огъай, мен билиб болмагъанды. алай а азчыкъ тебрелгеннге киши эс бёлмейди)

иллада: къарачайлы пишет: Сизде уа болдума Ансар, болдумА огъесе болдумУ къалай тюздю?

къарачайлы: иллада тутдунг халатымы къалай эседа ашыгъыб джазыб сирелгенме

asya: иллада кaйдaсa кёрÿнмейсе огесе сенде Мaдинaчa бугуб му турaсa?

иллада: Сена, салам! Огъай бугъама деб букъмагъанма))) Къалай айтайым... эринчек адамланы ишлери бошалмайды, энтда заманлары болмайды ишлерин бошаргъа... менда аллайын болгъаннга ушатама кесими))) Кесинг калайса? Не джангылыкъ?

иллада: Ансар, огъаааай мен сени халатынгы тутама деб сагъышта этмеген эдим)) сени болдумА-нгы бир харифин ауыштырсанг былай- болдЫма къазакъча сёз боллукъ эди. энтда магъыналарыда бирчады сёзлени.аны ючюн сагъыш эткен эдим, былай сен джазгъанча джазаргъа да боллукъ болурму деб кесимда арт кёзюледе кесибизни тилде джазу джазгъан къой, сёлешкеним да азчыкъ болгъанды да, унута башлагъан болумамы деб келген эди кёлюме.

иллада: иллада пишет: Огъай бугъама деб букъмагъанма) Мени сайламым тюз джазылгъанмыды? Бугъулама деб бугъулмагъанма-деб джазылса тюз боллукъмуду магъанасы?

къарачайлы: Бугъунама деб бугъунмагъанма болса керек болурму? Адам не букъгъан этеди, неда бугъуннган этеди

иллада: къаллай акъыллы адамма))) ( ) терс джазгъанымы сезген эдим)))) бугъама деб мен бир затны джашырсам айтырыкъма не?

къарачайлы: огъай бугъама кесинг джашырылсанг бугъарыкъса, неда джаны болгъан затны джашырсанг, къайдам Эгечими букъдурдум, мен алай кёлюме келеди

иллада: къарачайлы пишет: неда джаны болгъан затны джашырсанг, джаны болмагъан затлагъа джашырдым-дебми айтырыкъма? бугъама, джашырылдым -синоним сёзлеми боладыла?

къарачайлы: хоу, бугъундум джашырылдым, букъдум, бугъундум джашырылдым букъдум дегенден бир кесек башхаракъчыкъ болады, буну формасына къайтарыу формамы дей эдиле унутханма,

asya: иллада Сaлaм джaным Сени кёргениме кууaндым кaйдaсa деп уллу сгыштa едим. Сaу бол джокту xaтa бaйрaмгa xaзырлaнып кÿрешеме. Кесингде иги болурсa Aллax aйтсa. Сизде де бaйрaм джумушу болур. Бaрыбызгaдa xaйырлы бaйрaмлa болсун.

иллада: Сена, сау бол! Тынчлыкъды. Тюз айтаса байрамгъа хазырланабыз. Бизде юч кюн болады байрам. Сизде уа? Менда алгъышлайма барыгъызны байрам бла. Оразаларыгъыз, дуаларыгъыз къабыл болсунла.

иллада: Сена, сау бол! Тынчлыкъды. Тюз айтаса байрамгъа хазырланабыз. Бизде юч кюн болады байрам. Сизде уа? Менда алгъышлайма барыгъызны байрам бла. Оразаларыгъыз, дуаларыгъыз къабыл болсунла.

asya: иллада пишет: Бизде юч кюн болады байрам. Сизде уа? Бизде де 3 кÿн болaды. Фaджебоокгaдa келмейсе

иллада: Арыда карарыкъма) кертиси блада кеб заман бола кереем ары карамагъаныма.

Pandora: Салам, ана тилде селешиучю тенглерим! Не эте турасыз? Тынч рахат болурсуз Аллах айтса Барыгъызны да Ораза байрам бла алгъышлайма!!!!!! Аллах тутхан оразагъызны, къылгъан намазларыгъызны, тилеген тилеклеригизни къабыл этсин!!!! Келир бу заманга барыбызда да къуанч бла джетейик!!!!

asya: Pandora Сaлaм джaным. Джокту xaтa шукур игибиз орaзaлыктa xaрким кеси кaйгылык болдудa ескисичa кёп кирaлмaдык. Иншaллax мундaн сонгрa бирджерге джыйылырбыз деп умут етеме.Сениде Джÿрегинг кууaнч толсун, умутлaрынг керти болсун, дууaлaрынг кaбул болсун.

къарачайлы: Биргелей келир Сыйлы Ораза Байрамгъа, Аллаху тагъала джетдирсин

tinibek: Салам джамагьат! Ораза байрам бла алгышлайма Сыйлы Аллах тутхан оразаларыгызны къабыл етсин Келир бу заманнга да къууанч бла джетдирсин Ентда кёб байрамла кёрейик asya asya пишет: Мaдинaчa бугуб му турaсa? Мадинананы бугъуб турурча тёзюмю болмаз дейме Сена. Ол мында болса ''Меними чакыраедигиз ''деб барбызныда артыбызга аудуруб къойареди Юйге кетген болур байрамга араблыладан башын алыб

asya: tinibek джазады: Ол мында болса ''Меними чакыраедигиз ''деб барбызныда артыбызга аудуруб къойареди kerti aytasa eline ketgen bolur.

къарачайлы: Гардош къазады)))

tinibek: къарачайлы къарачайлы пишет: Гардош къазады))) Да, сора, хычын ашайбыз!

къарачайлы: tinibek гардош хычынмы?

Alan kmv: къарачайлы пишет: tinibek гардош хычынмы? Болмайсыз сиз бу хычинлабла....полная версия страницы