Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

Abrek: всезнайка джазады: Келчи бери. экибиз да Къызыл Маиданнга Бу айда москвагъа барыргъа деб турама, къызыл майданнга да кириб керюрме сени таба эсем деб иллада джазады: мен къазакъ тилни орфогр. бла джазыб ийеме))) да бизни да къазакъча сёлештириб къояргъа тебрегенсе HIGHLANDER джазады: Мен! Алгъын джарата эдим, энди уа-огъай. Ананас сууун да сюймейме... Сен къарачайлы тюлсе сора Анансны къарачайлыла сюерге керекдиле... Ананс бла джашаб тургъандыла буруннгу къарачайлыла... Мен да биринчи сюймей эдим, кёб болмай ол законсервированныйин ашаб кергенимде, ызыма къарачайлы бола тебредим

всезнайка: Abrek пишет: Бу айда москвагъа барыргъа деб турама, къызыл майданнга да кириб керюрме сени таба эсем де Мермер кешенеде излейме деб ойнама. ансы. табмасанг. къонгурау атарса тилипон кибикге.

Al'bina: всезнайка пишет: Аны не сёзю, не башы.Келчи бери. экибиз да Къызыл Маиданнга. башха джерлеге бараиыкъ. ач болсакъ. рестыраннга да барырбыз.Турсунла была да бири ананас, бири харбуз ашай.Тынгылама былагъа. кел. аллынга къарарма Сюисенг галубцалабишире турама. юиде къалырбыз Ма, адам десенг адам, керти дохтур...сразу душевный состояниямы англаб къойду ( къарачайча къалай айтыргъа керекди???) иллада пишет: Альбиначыкъ, джылама! Сеннге не сюйсенг аны берликбиз иллада къачан барабыз всезнайкагъа къонакъгъа???? Abrek пишет: Анансны къарачайлыла сюерге керекдиле... Ананс бла джашаб тургъандыла буруннгу къарачайлыла... Мен да биринчи сюймей эдим, кёб болмай ол законсервированныйин ашаб кергенимде, ызыма къарачайлы бола тебредим керти?????


всезнайка: Al'bina пишет: Ма, адам десенг адам, керти дохтур...сразу душевный состояниямы англаб къойду ( къарачайча къалай айтыргъа керекди???) джюрек халими дей болурла Al'bina пишет: иллада къачан барабыз всезнайкагъа къонакъгъа???? Сен анга нек къарайса, келир олда таблыгъына кёре. Тургъан джеринг узакъдамыды Маскуадан?Внуководамы. Казанский вокзалдамы къарайым аллынга?

Abrek: Al'bina джазады: керти????? да хоу... Къарча Ата джуртха клгенинде биргесине эки ананас алыб келен эди. Гитче заманында Къарчаны атасы къолуна анансны тутурады да, ма джашым Джуртунга ма быллай фруктну излей бар, Джуртубузда быллайла ёседиле деб... Алай тбханды кавказны Къарча

Al'bina: Abrek пишет: Джуртунга ма быллай фруктну излей бар, Джуртубузда быллайла ёседиле деб... Алай тбханды кавказны Къарча ала, что барында ашаб мы къойгъандыла?????? всезнайка пишет: Сен анга нек къарайса, келир олда таблыгъына кёре. Тургъан джеринг узакъдамыды Маскуадан Мен Къарачайдама , но скоро барлыкъма все равно

tinibek: иллада иллада джазады: Келсе англатырыкъ болу, сакълайыкъ Кайдам!!! иллада джазады: Сена къайдады, нек кёрюнмейди билемисе? Билмейме нек кёрюнмейди Солурга кетген болур дейме...

иллада: всезнайка , тортунгу рецептин айтмадынг да? Abrek джазады: Джуртубузда быллайла ёседиле деб... Алай табханды Кавказны Къарча Al'bina джазады: ала, что барында ашаб мы къойгъандыла?????? HIGHLANDER джазады: Мен! Алгъын джарата эдим, энди уа-огъай. Ананас сууун да сюймейме... Альбина, кёрдюнгми ким ашаб къойгъанын богъан ананасны))) Тауны башында олтуруб, кишиге джукъ айтмай кеси ашаб тургъан болуму дейме)) Abrek джазады: да бизни да къазакъча сёлештириб къояргъа тебрегенсе къуру кесимми сёлешиб турургъа керекме? Сизда бЫр кесекчик сёлешигиз))) tinibek , эндта англатмагъанмыды? Эндта джазыб бошайалмай болу письмосун,аны ючюн сеннге юйретмей болу- сен аннан биринчи джазыб къоймазча

Al'bina: иллада пишет: Альбина, кёрдюнгми ким ашаб къойгъанын богъан ананасны))) Тауны башында олтуруб, кишиге джукъ айтмай кеси ашаб тургъан болуму дейме)) Аллай бир затдан келю чыкъгъанды ананасдан

Abrek: иллада пишет: Тауны тауну

иллада: Abrek тауну таунУ.... таулУ....

Al'bina: иллада пишет: къуру кесимми сёлешиб турургъа керекме? Сизда бЫр кесекчик сёлешигиз))) оооо, мен назмучукъда билеме Биреу, экеу, ючеу, тертеу, бесау, алтау, онэкы Онэкыны ишинде, энг арыуу меныкы!!! только тюз джаздыммы билмейме

иллада: Al'bina къайдан билесе? Биреу, экеу, ючеу, тертеу, бесау, алтау, онэкы Онэкыны ишинде, энг арыуу меныкы!!! арыуу -адемiсi

Al'bina: иллада пишет: къайдан билесе? андан сора да билеме сезчюкле амансынба???? харбуз жыйсынба???? только грамматикам аманды совсем.

иллада: Al'bina Билдим билгенинги... къайдан билесе деб сора эдим)))

Abrek: иллада пишет: таунУ.... таулУ....

Al'bina: иллада пишет: Билдим билгенинги... къайдан билесе деб сора эдим))) Къазахстанда бир къазах тойгъа баргъан эдик...юретиб ийген эдиле артыкъсызда "жыйсынба?" деген сезню.

иллада: Al'bina артыкъсызда "жыйсынба?" деген сезню. Ол къысха заманны ичинде аллай бир сёз юйренген эсенг бек акъыллычыкъса Abrek

Al'bina: иллада пишет: Ол къысха заманны ичинде аллай бир сёз юйренген эсенг бек акъыллычыкъса къой махтама...уялгъан этеме да

HIGHLANDER: Либжа ашаргъа ким сюйеди, аланла?

Al'bina: HIGHLANDER пишет: Либжа ашаргъа ким сюйеди, аланла? мен....бринчсиз (тюз къалай джазылгъанын билмейме, но без риса). а не?????

HIGHLANDER: Al'bina джазады: мен....бринчсиз (тюз къалай джазылгъанын билмейме, но без риса). Мен а пиринч бла сюйеме! Al'bina джазады: а не????? Алай, бош сорама, ашарыкъны юсюнден сёлешиб башлагъаныгъызда.

Al'bina: HIGHLANDER мен а сыйлай мы тебрегеннсе деб тура эдим????? сеннге пиринчни экономить этерик эдим

Бёрюкъан: иллада пишет: Альберт, энди бери бу темагъа келмесенг, ёбкелерге деб тура эдим сеннге Энди ёбкелерик тюлме))) Сау бол,эринмей халатларымы тюзеткенинге Ёпкелеме! Тюзете турурма! Бусагъатда башха форумгъа кириб талай зат джазаргъа кюрешгеним ючюн бизни миллетни сюймегенлеге, бери азыракъ кире турама. Аны ючюн, айыб этме, джазгъанынгы эслемей къойсам. Al'bina пишет: ала, что барында ашаб мы къойгъандыла?????? Бара-барыб, ма алай Африкагъа киргендиле къарачайлыла! Al'bina пишет: оооо, мен назмучукъда билеме Биреу, экеу, ючеу, тертеу, бесау, алтау, онэкы Онэкыны ишинде, энг арыуу меныкы!!! только тюз джаздыммы билмейме Мени уа ногъай джыр "добивать" этеди: "О, къасларынг, сенынг къара къасларынг! О, шашларынг, сенынг къара шашларынг! О, козлерынг, сенынг къара козлерынг! О, козлерынг!" Ол джырчыкъны эшитсем, меня на смех пробирает! иллада пишет: Билдим билгенинги... къайдан билесе деб сора эдим))) Мени атам а къазакъча вообще устады! HIGHLANDER пишет: Либжа ашаргъа ким сюйеди, аланла? Сюеме деб, билмейме, алай а къабарыкъма "для разнообразия". HIGHLANDER пишет: Мен а пиринч бла сюйеме! Мен да принч бла ашаргъа сюеме.

asya: иллада Сена къайдады, нек кёрюнмейди билемисе? Индира конакларым барды аны ючюн кёрюнмейме барыгызгада бек тансык болганма. Егечим бла киеуим келгендиле аланы Истанбулга елтип айландырып келдим.

asya: HIGHLANDER Либжа ашаргъа ким сюйеди, аланла? Лебижегеми айтаса?

HIGHLANDER: Аsyа, алай болур. Лебиже деб неге айтаса?

asya: HIGHLANDER Лебиже деп тауук ет бла булгурдан етилген ушгууурга айтама.

иллада: asya Хош кел Кесинге тансыкъ эттирдинг Бек иги этесе солуб Эх, мени да солурым келди Лебиже деп тауук ет бла булгурдан етилген ушгууурга айтама. булгурдан-неди? Мен тауукъны этин(бишкен), сют башы бла биширгенин(жарить) джаратама

Al'bina: иллада пишет: Мен тауукъны этин(бишкен), сют башы бла биширгенин(жарить) джаратама Да сен ваще гурман къызчыкъ са да!!!!! а мен мантычыкъланы сюеме....этергеда сюеме, ашаргъада сюемеполная версия страницы