Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Бузулган,таркъайган адетлерибиз! » Ответить

Бузулган,таркъайган адетлерибиз!

tinibek: Сиз билген бузулган,таркъайган адетлерибиз неледиле? Сойум деб адет билемисиз? Ол къалай джюрюйдю

Ответов - 65, стр: 1 2 3 All

2 замечание этиучю: Джамагъат хар адам кесин къолгъа алса неда боллукъду , биреуге оноу этген тынчды. Мени акъылым бла бсагъатда тиширыула джоюлуб башлагъанла(((((((((( Эркиши къачанда джоюла эди, тиширыу джоюлсауа миллет къуруду. Ахырзаман джуукълашханды(((( Джашла сакъ болугъуз тиширыуларыгъызгъа. Эшикге не кииб чыкъкъанларына эс белюгюз. Къарачай миллет ачыкъ кийинмеген Азиядада, ол исси джерледе. ДЖЮРЕГИМ АУРУБ АЙТАМА, РАЗЫ БОЛУГУЗ!!!

Abrek: 2 замечание этиучю пишет: Джашла сакъ болугъуз тиширыуларыгъызгъа Мен да разыма аллай затха. Джуугъунг болмасада ол терсейиб айланнганны керсек биринчи ариуу бла, ариуу бла болмаса аманы бла ангылатрыгъа керекди. Къарачай джашны керселе тобукълары къалтырарча этерге керекди. Толко таким путем и никак...

asya: Abrek Сена, чечек деб гоккалагъа (flower) айта болурса. Ол тюркча айтханлыгъынгмыды? Татарлыла да гоккалагъа - чичек дейдиле... керти айтаса чичек тюркчеди. джангыз биз джанда гокка деп ешитмегенме чичек дейбиз, ауруганынга кыйналдым тюркче айтайым гечмиш олсун


Бёрюкъан: Abrek пишет: Сена, чечек деб гоккалагъа (flower) айта болурса. Ол тюркча айтханлыгъынгмыды? Татарлыла да гоккалагъа - чичек дейдиле... Тюрк тилледе гоккагъа кёбюсюне "чечек" дейдиле. 2 замечание этиучю пишет: Джамагъат хар адам кесин къолгъа алса неда боллукъду , биреуге оноу этген тынчды. Мени акъылым бла бсагъатда тиширыула джоюлуб башлагъанла(((((((((( Эркиши къачанда джоюла эди, тиширыу джоюлсауа миллет къуруду. Ахырзаман джуукълашханды(((( Джашла сакъ болугъуз тиширыуларыгъызгъа. Эшикге не кииб чыкъкъанларына эс белюгюз. Къарачай миллет ачыкъ кийинмеген Азиядада, ол исси джерледе. ДЖЮРЕГИМ АУРУБ АЙТАМА, РАЗЫ БОЛУГУЗ!!! Аллах разы болсун! Бек тюз джазаса!

Abrek: asya пишет: гечмиш олсун Сау бол Аязыгъанма, къыйналма Метин, Сена сизге бир соруум барды. Къарачайда аллай адет барды, адам ауушса, биринчи гитче дууасы этиледи, артдан 52 кюнден уллу дууасы этиледи. Тюркде уллу дууасын къарачайлыла ненча кюнден этедиле, тюрклюле да ненча кюнден этедиле? Соргъаным не ючюндю. Татарлыла да сёз ючюн муслиман адамладыла. Алада 52 кюн джокъду. Ала 40 кюнден этедиле. Бизни 52 кюнюбюз ол къарачай адетмиди огесе муслиман адетмиди?

asya: Abrek Биздеде гидждже дууадан сонгра 52. кюнде уллу дууа етиледи. Тюртлюледе де ауушганыыны 7. кюнюнде гидждже дууа уллу дууаныда кимиси 40 да кимиси 52 де етеди. Динибизде 7-40-52 деп джук джокту бу адет сонградан чыкканды.

адебли: мeн билeмe бир тaркъaйгъaн aдeт-aтaлыкъ. бусaгъaтдa ол aдeтни киши къылмaйды.

tinibek: Abrek Кюн сайыб дууа етген динибизде джокъду мен билгенден Ол адет болуб етиледи Мындагы дин алимле алай айтадыла дагыда кюн сайыб дууа етгенни игиге санамайдыла унаган да етмейдиле Динни керти билген адамла етмейдиле Бизни елде 40-52 деб излегенле болады Алай а aрт ала ауушанны ыйыгына маулут етиб къойадыла кёбюсюне

tinibek: Огъары Учкулан Сорууунга джууабны asya егечибиз къайтарганды Менда бир еки сёз къошайым сабийле анатилни сёлешмейдиле Тюрк тил бла сёлешедиле кёбю анатилни билген да етмейди джыл саны 30 ну юсюнде болган адамларыбыз Анатил бла Тюрк тилни катыштырыб сёлешеди Тюрклюледен кыз алыб берген да къызыу джюрюйдю джашау къыйын болганы ючюн Елдеги адамла шахарлага чачылыб барады адетлени бир къаууму -ёлгенде,тойда- джюрюйдю Мени сартын адам саныбыз 20.минг деб айталлыкъ тюлме аланы киши да санайаллыкъ тюлдюКъарачайлыланы юйдегилери аз болады 1-2 ден артыкъ сабий етмейдиле

Abrek: tinibek Ангыламадым. 52 уллу дууасын этерге керек тюлмюдю? Андан сора да уллу дууа бла гитче дууаны арасында хар Орта кюн сайын маулут этдриб къой кесиб чачыб турадыа. Ол а уа тюз зтмыды? Динден келгензатмыды огъесенеди?

tinibek: Abrek Уллу дууа гитче дууа деб джукъ джокъду Аллах га етилген дууаны уллусу гитчеси болмайды Динибизде дууа етрге тыйгыч джокъду хаманда етилирге керекди Сёз ючюн Ёлгенни дууа кереклиси бола турганлай сен аны 40дери не да 52 дери санаб турсанг ол джарсымаймы турлукъду Не уа не 40 была 52 синден сора ёлгенге дууа керек болмаймыды? Ол адет исламдан алга да болганды алай была джюрюб келеди Мында да бир къауум адамла битирлерин,зекъатларын сакълаб туруб ораза айда чачадыла сууабды деб Бу адет да анычады Мен сууаб аллыкма деб джарлыла ораза айга дери ач джалан турадыла.Быллай затланы тюзюн юренсек да къойуб олтурурга ишекли болабызда турабыз мен билгенден былайды

Abrek: tinibek Энди ангыладым Метин. Сау бол! Ол соргъаным не ючюн эди... Къарачайлыланы бир да бир кеб адетлери барды, керексиз адетле, адамны джарсытхан адетле... Ол дууалагъа асыры кеб ачха джоюлгъаны ючю, къарачайда аллай сез айтылады: -"Ёлген, къайры бараса?", деб соргъанларында, -"Сауну артын ачаргъа", дегенди ёлген... Айыб этме джазгъаныма Метин...

tinibek: Abrek Сора аны не айыбы барды Мында Апендиле аллай затланы бек сюйедиле Ол адетле аны ючюн таркъаймай турадыла

Abrek: tinibek пишет: Мында Апендиле аллай затланы бек сюйедиле Ол адетле аны ючюн таркъаймай турадыла Мунда да апендиле сюйгенден турадыла Метин Апендилени кёбюсю хызенлени джыйыб токъ ашарча келедиле... Аллай хапар да барды. Гитче къарачай районда Араб Эмиратдан келген бир апенди бар эди. Араблы, сора дууада ол болгъан чотну кергенинде: "Субхан Аллах, Субхан Аллах" деб къачханды дей эдиле...

tinibek: Abrek Abrek пишет: "Субхан Аллах, Субхан Аллах" деб къачханды дей эдиле...

2 замечание этиучю: Бёрюкъан пишет: Аллах разы болсун! Бек тюз джазаса! Сенге саубол, бу джол мени сау эсен къойдунг)))))))))!!

tinibek: Гюппе байрам деб ешитгенмисиз?Ол нени байрамыды?

иллада: tinibek джазады: Гюппе байрам деб ешитгенмисиз?Ол нени байрамыды? Метин, ол къаллай байрамды, билдингми? Къадан эшиткенсе бизге да айт Гюппе -деб не затха айтылады?

Бёрюкъан: иллада пишет: Метин, ол къаллай байрамды, билдингми? Къадан эшиткенсе бизге да айт Гюппе -деб не затха айтылады? Эшитгенме аллай байрамны. Алай а фольклордан алай уллу хапарлы тюлме. Сёзлюкде "гюппе" дегеннге орусча "коляда" келишеди деб турадыла.

Abrek: Гюппе-гюппе джыябыз... деб айланаэдик биз гитче заманда...

tinibek: иллада иллада пишет: Метин, ол къаллай байрамды, Кергелен Le maitre # Дата: 19 Июн 2008 20:13 - Поправил: Кергелен [GIS] Ответить Цитата [Translit] [Кириллица] всезнайка Иллада Къызла, джанларым, ол Къарачайда эски адетди --тюзюча--ОЮН. ГЮППЕ АЙЛАННЪАН. ДЖашла, кызла, тюрлю--мюрлю кийимле кийиб, элде инъирала айланнъандыла. Хар юйню къатына джетселе ,ол юйге джараулу сезле айтхандыла. --ГЮППЕ -ГЮППЕ-гюппе , гюппе айлана келебиз---ЭЛЬБАДА къызлагъа иги КЮЕЙЧЮКЛЕ тилейбиз. ЭЛЬБАДА къызла да --кампек,къалач, хычынла, къолджаулукъла бередиле ГЮППЕ айланнъанлагъа. Сабий заманымда нёгерлерим бла гюппе джыйа айланабыз Кесида къарангы бир кече къолунда петеген лампасы была бир къарт аллыбызда барады Биз да аны юйюне джетер заманга дери дауур етмей ызындан барабыз юйге джетиб ешикни ачар заманында сабийле бир ауузлу болуб ''Гюппе джыйа келгенбиз''деб джырлаб башлайбыз ол бизни еслемей турган къарт адам бир бек илгениб къолундагы тайакны бизге айланыб силдейди ''Ай гюппегиз худжу бош къалсын есими алдыгызда'' деб дуныйаны аманын да къуйду да бизни къысдады Бизни да асыры кюлгенден къарныбыз бура еди

всезнайка: tinibek пишет: Сабий заманымда нёгерлерим бла гюппе джыйа айланабыз Кесида къарангы бир кече къолунда петеген лампасы была бир къарт аллыбызда барады Биз да аны юйюне джетер заманга дери дауур етмей ызындан барабыз юйге джетиб ешикни ачар заманында сабийле бир ауузлу болуб ''Гюппе джыйа келгенбиз''деб джырлаб башлайбыз ол бизни еслемей турган къарт адам бир бек илгениб къолундагы тайакны бизге айланыб силдейди ''Ай гюппегиз худжу бош къалсын есими алдыгызда'' деб дуныйаны аманын да къуйду да бизни къысдады Бизни да асыры кюлгенден къарныбыз бура еди Шукур Аллахха, башыгъызгъа тиймегени ол таякъны, ансы ким биледи...Огъесе къыйыры тийгенмеди Тезюмюгюз а къалай джетген эди-ызындан шыкъыртсыз барыргъа, насыбыгъыз-арагъызда мен болмагъаным, мен терк огъуна билдириб къоярыкъ эдим

tinibek: всезнайка всезнайка джазады: Огъесе къыйыры тийгенмеди Бекми белгили болады?Учхара тийгенеди! всезнайка джазады: мен терк огъуна билдириб къоярыкъ эдим Къалай тёзеригединг сора

всезнайка: tinibek пишет: Бекми белгили болады?Учхара тийгенеди! Чабакъчы чабакъчыны узакъдан эслеиди

иллада: tinibek Къаллай байрам болгъанын нек айтмагъан эдинг да? Сабийлени конфет бла къозугъанча байрамны атын джаздынгда кесинг тас болуб кеттинг. Сакълаб-сакълаб болмагъанында Кергелен айтханды къаллай байрам болгъанын. Къараймада, менен башхаланы барысы да биле кёреем а мен ненча кюнню сагъыш этиб айланнганма

tinibek: иллада иллада джазады: Къаллай байрам болгъанын нек айтмагъан эдинг да? Сабийлени конфет бла къозугъанча байрамны атын джаздынгда кесинг тас болуб кеттинг. Сакълаб-сакълаб болмагъанында Кергелен айтханды къаллай байрам болгъанын. Алай къозуганым зат джоъкду аны джазыб ишге кетиб къалдымда аны бла джууабсыз къалыб кетгенеди Кергелен сау болсун тюзюн джазыб салганды

tinibek: Abrek Не болганды машинага нек сагышдаса болушайым не керекди алага биртда суу устама алайсызда диесел тукумуна

всезнайка: tinibek пишет: Кергелен сау болсун тюзюн джазыб салганды кергеленча джыиырма джылынг толса, сенда бир затха ушарса Алкъын джашса-кеб хата этер заманынг. хар нени да кесини бир кезюуу болады

tinibek: всезнайка всезнайка пишет: хар нени да кесини бир кезюуу болады Хаман алай хыны кыз болда тур! Адамны бир арыу айтхан кёзюую да бола шойтда

всезнайка: tinibek ариу сез джетмегенликми этесе. аитаиым сора. ариу аитырча этсенг.полная версия страницы