Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Википедия - эркин энциклопедия » Ответить

Википедия - эркин энциклопедия

Элбуздукъ: Билген адамла меннге бир-бир терминлени орусдан ана тилге кёчюрюрге болушсагъыз бек разы боллукъ эдим.

Ответов - 376, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 All

Элбуздукъ: къарачайлы Египедге «Мисир» делинмеймиди? Огъесе «Мысыр»мыды тюзю? флагификацияны этер ючюн бу шаблонну салыргъа: {{Wp/krc/Flagicon|Къралны аты(ингилизча)}}

къарачайлы: Сен айтхан тюз болур, мен сен айтханлай айтылгъаныча джазыб баргъанма, джазылгъаны Мисирди, сора сорлугъум Туркия болмай Тюркия болса тюз тюлмюдю?

къарачайлы: Элбуздукъ мен уа кёресе къаллай флагификация этдим)))


къарачайлы: и сора таблицаны сызларын къалай этесе, шаблонланы уа?

Элбуздукъ: къарачайлы пишет: Элбуздукъ мен уа кёресе къаллай флагификация этдим))) Шаблон чынты тынчыракъ болурча деб этилиннгенди "флагификациягъа, ансы сен этгенчада боллукъду ))) къарачайлы пишет: и сора таблицаны сызларын къалай этесе, шаблонланы уа? Таблицагъа сызланы башха тилли викиледен алама. Орус викидеги «{| class="standard" style="text-align:center"» инкубаторгъа келише болмазды дейме. Мен немец викиден «{| class="prettytable"» алыб салгъанма аны орнуна. Шаблонланы да башха тилледен кёчюреме. Быллай «{{» скобка бла башланыб къайда болсада эм тюбюнде быллай «}}» скобка бла бошалгъан - шаблонду. Сёз ючюннге ма мен кёчюрген орус викиде «къазауатны» шаблону: [url=http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82]click here[/url]

къарачайлы: къалай эседа менде шаблон болургъа унамайды((((

Элбуздукъ: къарачайлы не зат шаблон?

къарачайлы: исторические государства

Элбуздукъ: къарачайлы ссылка бер къарайым

Элбуздукъ: къарачайлы пишет: сора сорлугъум Туркия болмай Тюркия болса тюз тюлмюдю? Мен Туркия делинеди деб турама... "Салам" группа "Тюшюнюу" джырында "Туркияда" деб джырлайды ))) Къайдам, мен тюзюн билмейме.

къарачайлы: Элбуздукъ былай алыб къарасакъ а уа Тюрк деб къоюлады, алай а ... нени ссылкасын берейим

Элбуздукъ: къарачайлы пишет: нени ссылкасын берейим Шаблонунга, къалайдады эталмагъан шаблонунг

Abrek: Международный- Халкъла арасы. Пишется раздельно

къарачайлы: Abrek да кёрген джерингде тюзете тур

къарачайлы: Элбуздукъ уже табалмайма

Элбуздукъ: къарачайлы Атына къалай атагъан этинг? Дагъыда, мен «Средиземное мореге» «Ортаджер тенгиз» деб атагъанма, кёб джерде огъуна джазгъанма алай )))

Элбуздукъ: Форум къурагъанма ([url=http://incubator.wikimedia.org/wiki/Wp/krc/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC]click here[/url]), энди проектни юсюнден сорууланы анда сюзейик, ол проектге игиди (фондну ишчилери деятельность будут наблюдать).

къарачайлы: Элбуздукъ ну ол термин Джерле арасы тенгиз деб уже къарачай терминологияда барды)))) преемникге къалай айтыргъа боллукъду?

tinibek: Элбуздукъ Элбуздукъ пишет: Египедге «Мисир» делинмеймиди? Огъесе «Мысыр»мыды тюзю? Тюрклюле Мысыр деб айтадыла Элбуздукъ пишет: Мен Туркия делинеди деб турама... "Салам" группа "Тюшюнюу" джырында "Туркияда" деб джырлайды ))) Къайдам, мен тюзюн билмейме Тюзю Тюркийе боллукъду

tinibek: къарачайлы къарачайлы джазады: былай алыб къарасакъ а уа Тюрк деб къоюлады Тюрк деб халкъына айтылады

къарачайлы: tinibek да къарачайча Тюркиеге Тюрк деб къоябыз, нек десенг къарачай тилде къралны белгирер ючюн халкъны атына къошакъ къошулмайды, сёз ючюн Къарачай деген сёз- Джуртну атыда, халкъны атыда, Къабарты деген сеёзда, Гюрджю, Эрмен, Маджар Тюрк деген сёзда алайды, сорсанг къайры баргъанса деб Тюркге баргъанма деб алай айтадыла. Терминологиядада Тюрк деб алай джазылады.Къралны белгилер ючюн ия къошакъ индо-европа тилледен келгенди.

къарачайлы: Вадим, ал бетде кавказлы тилле тюл, кавказ тилле. -лы аффикс адамны миллетлигин белгилесе джазылады.

къарачайлы: чеченлилени гимн статьяларына бир къарагъыз

Элбуздукъ: къарачайлы пишет: Къралны белгилер ючюн ия къошакъ индо-европа тилледен келгенди. Андан да тюзюрек - грек тилден келеди ол )

къарачайлы: Элбуздукъ неда аладан

Элбуздукъ: къарачайлы Чеченлилени гимнлери къайда?

къарачайлы: Элбуздукъ огъай гимни деген категорияларына кир чечен википедияны)))

Элбуздукъ: Флагификация этдим мында. Флагификация иги келишеди, тёгерегинде рамкагъа алыб ариу кёргюзтеди, аны хайырландыра тур. Былай хайырланылынады бу шаблон: {{Wp/krc/Flagicon|Къраны аты ингилизча}}, ол сен келтирген файлланы атларындан "flag of" дегенден сора баргъанын джазаса шаблоннга, аны бла болду.

Элбуздукъ: къарачайлы пишет: Элбуздукъ огъай гимни деген категорияларына кир чечен википедияны))) Кёрдюм ))

къарачайлы: форумдада джазалмаймаполная версия страницы