Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Википедия - эркин энциклопедия » Ответить

Википедия - эркин энциклопедия

Элбуздукъ: Билген адамла меннге бир-бир терминлени орусдан ана тилге кёчюрюрге болушсагъыз бек разы боллукъ эдим.

Ответов - 376, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 All

къарачайлы: Элбуздукъ бир сораыйм шымал болмай шимал деб джазылыргъа керек тюлмюдю къарачай тилни джорукълары бла?Орфография сёзлюк не дейди? Сау бол, мен талай кере башлаб къарыум джетмей тохтаб къалгъан эдим))) Сора къыргъыз дер орнуна , къыргъаз деб джазгъанса...))) 1. Непризнанной (государство) -танылмагъан кърал 2. Частично признанное (государство)-толу танылмагъан кърал

къарачайлы: Сора тюлдю деген сёзге тюйюлдю деб джазылса бир бек разы болмайма(((( тюйюлюрге ол башха этимди. Акъыл тёкмесинда бир джукъгъа джарасын деб кёлюнге келе болур, алай а дагъыда тыялмайма кесими - Бары категорияланы дер орнуна бютеу категорияланы деб джазылса табыракъ боллукъ тюлмю эди, сора къарачай тилни айтым къураууну джорукъларына кёре Энчи Википедия болса къарачай-малкъар тилде инкубатор версиясы, префикс керек боллукъ тюйюлдю, болгъан статьяладан къурурукъду былай джазылса тюз боллукъ тюлмю эди-Къарачай-малкъар тилде инкубатор версия энчи википедия болса, префикс керек боллукъ тюлдю, бютеу статьяладан къураллыкъды

къарачайлы: сора греклилеге урумлу демеймидиле?Сора блайда тюл былайда деб джазылса?


къарачайлы: статья къошама дедим, къошалмадым(((

иллада: Хар бирнида тюзетирге къолундан келген ма бу сайламда хар кимнида«...» - деб джазылса боллукъмуду?

къарачайлы: иллада алай тюзюрек болур , тейри

Элбуздукъ: къарачайлы пишет: бир сораыйм шымал болмай шимал деб джазылыргъа керек тюлмюдю къарачай тилни джорукълары бла? Мен орфография сёзлюк не дегенин билеме ол сёзге, принципге барыб джазама "шымал" деб. Чырт ангыламайма "шимал" деб нек джазылгъанын, [щимал] деб киши айтмай ушайдыда. къарачайлы пишет: Сора тюлдю деген сёзге тюйюлдю деб джазылса бир бек разы болмайма(((( тюйюлюрге ол башха этимди. Малкъарча ол литература формады. Бизде элде да алайыракъ айта эдиле. къарачайлы пишет: еу категорияланы деб джазылса табыракъ боллукъ тюлмю эди, сора къарачай тилни айтым къураууну джорукъларына кёре Энчи Википедия болса къарачай-малкъар тилде инкубатор версиясы, префикс керек боллукъ тюйюлдю, болгъан статьяладан къурурукъду былай джазылса тюз боллукъ тюлмю эди-Къарачай-малкъар тилде инкубатор версия энчи википедия болса, префикс керек боллукъ тюлдю, бютеу статьяладан къураллыкъды Муну хайырландырдым. къарачайлы пишет: сора греклилеге урумлу демеймидиле? Да ол чынты эски болгъан форма, газетледе да "грек" джаза ушайдыла? къарачайлы пишет: статья къошама дедим, къошалмадым((( Ма былай префиксден сора статьянгы атын джазыб "джангы статья къош" дегенни бассанг ачыллыкъды терезе.

иллада: Сиз болушургъа боллукъсуз проектге, тюз этиб эм информация къошуб бу статьягъа. былайдада халатла барды мен билиб

Элбуздукъ: иллада пишет: былайдада халатла барды мен билиб Айт бери билгенинги.

къарачайлы: Элбуздукъ да ай юйюнге игилик. хар ким кесини элинде айтханча джаза турса къарачай тилден не къаллыкъды? джаратсакъда джаратмасакъда джорукълагъа бойсунургъа керек тюлбюзмю, айтылгъаны башха, джазылгъаны башха.Оруслулада што деб айтыб что деб джазыб иги турадыла))))) Сора ушайды бла шойду деген сёзленида иш этибми алмашдыраса,орфография сёзлюкге ачыугъа, огъесе сизни элде аныда алаймы айтадыла?

къарачайлы: сора дагъыда айрымкан деб тюз шойдуда?

иллада: Элбуздукъ, мне кажется сен калька этиб кёчюресе кесибизни тилге... къалай айтайым,- делаешь смысловые и стилистические ошибки... Башхалача "ма былай тюздю"-деб айталмайма. тилни иги билмейме... Сиз болушургъа боллукъсуз проектге, тюз этиб эм информация къошуб бу статьягъа. сени "эм" сёзюнгю орнуна "энтда" деб джазсанг тюз боллукъ болу. А,сайламны магъанасын тюз келиштириб, къураргъа билимим джетмейди . Вадим, къаллай кёб иш эткенсе

иллада: Элбуздукъ пишет: къурурукъду сёзню къураллыкъды сёзге аууштурургъа унутуб къойгъанса къарачайлы, алайда "халатланы кёрсенг тюзетирге боллукъду" деб джазылыб турады, билген сёзлеринги тюзетиб барсанг иги боллукъ болу. мен бир затны терсине этиб иерге къоркуъб, джукгъада басмагъанма)))

къарачайлы: Да эки статья джаздым, къайдам басмаланныкъмыды билмейме_)

Элбуздукъ: къарачайлы пишет: Сора ушайды бла шойду деген сёзленида иш этибми алмашдыраса сора дагъыда айрымкан деб тюз шойдуда? Малкъарча "айрыкам" бла "ушайды" литература формаладыла. Мен алайда алайда джазыучанма. къарачайлы пишет: Элбуздукъ да ай юйюнге игилик. хар ким кесини элинде айтханча джаза турса къарачай тилден не къаллыкъды? джаратсакъда джаратмасакъда джорукълагъа бойсунургъа керек тюлбюзмю, айтылгъаны башха, джазылгъаны башха.Оруслулада што деб айтыб что деб джазыб иги турадыла))))) Ол джангыз бир сёз бла алайма. Къалгъанлагъа ачыу тутмайма. Белорус Википедия экиге бёлюннгенди, бир къауум литература формада джазмагъаны ючюн. Ол "терс" джазгъанланы Википедияларында статьяла кюбдю биринчиден.

Элбуздукъ: къарачайлы пишет: Да эки статья джаздым, къайдам басмаланныкъмыды билмейме_) Сохранить этдингми? Атларын джаз.

Элбуздукъ: иллада пишет: Вадим, къаллай кёб иш эткенсе Не айтаса. Статьяла джазгъан бошду, ол шаблонла къурагъан къыйынлыкъды. Программированиеден хапарым болмагъаны себебли. Ол баш бетни этер ючюн эки-юч кече кюрешгенме. Ишде юйде да. Сколько я времени рабочего потратил один Аллах и наш системный администратор знают.

Элбуздукъ: къарачайлы {{Гимн |Аты = Ој, свијетла мајска зоро |транскрипция = Oj, svijetla majska zoro |къарачайча аты = О, джарыкъ май кюн |страна = {{MNE}} |композитор = танылмагъан |сёзлени автору = [[Халкъ джыр]], тюрлендириулени [[Секула Дрлевич]]этгенди |аудиофайл = Oj svijetla majska zoro (Montenegrin anthem).ogg |ангылатыуу = Инструментал версия }} Муну салыр ючюннге гимн шаблонну кёчюрюб салыргъа керекди алгъа КЪМ Википедиягъа. Черногорияны - Къара Тау деб джазаргъа керекди деймисе? Черногориялай къойармек? Бусагъатда къуру "кърал" бла "персона" шаблонла бардыла. Гимнлеге затха шаблонланы къоя турайыкъ.

иллада: Къарачай-малкъар тилде инкубатор версия энчи Википедия болса, префикс керек боллукъ тюлдю, бютеу статьяладан къоратыллыкъды Англамадым, статьяла къуралыргъамы керекдиле огъесе къурургъа(къоратылыргъа, джоюлыргъамы) керекди? Элбуздукъ пишет: наш системный администратор знают. аныда олтуртсанг а къатынга болушургъа))) иги биле болу программированияныда))

Элбуздукъ: иллада пишет: Англамадым, статьяла къуралыргъамы керекдиле огъесе къурургъа(къоратылыргъы, джоюлыргъамы) керекди? Префикс къоратылынныкъды статьяладан. Статьяла къаллыкъдыла.

Abrek: Признанный - къабыл этилген наверное подходит...

Элбуздукъ: къарачайлы Дагъыда, бары ссылкалада быллай халда джазылыргъа керекдиле: "[[Wp/krc/Европа|Европада]] "

иллада: Элбуздукъ пишет: Префикс къоратылынныкъды статьяладан. Статьяла къаллыкъдыла. сора нек джазгъанса ол башында мен цитировать эткенча? неда, кертиси бла да арыб олтураса джукъламагъанынг ючю))) биринчу къурурукъду деб джаздынг, артда къоратылыкъды деб)))) аны ючю сейир бола турама. Энтд статьяларыгъызны кёрмейме не эседа. атлары джазылыб турады. ары бассам джазуланы кёрмейме Abrek, салам! Адамла джукъларгъа джыйылгъан заманда къайдан келесе?)))

Элбуздукъ: иллада Алайда былай джазылыбды "Къарачай-малкъар тилде инкубатор версия энчи Википедия болса, префикс керек боллукъ тюлдю, бютеу статьяладан къоратыллыкъды". Это значит, что префикс больше не понадобится и будет удален из (названий) всех статей. Может у меня помутнение рассудка случилось, но я понимаю это именно так.

Abrek: иллада пишет: Abrek, салам! Адамла джукъларгъа джыйылгъан заманда къайдан келесе?))) свежий хауа бла солуб келе турама

иллада: Элбуздукъ пишет: Префикс къоратылынныкъды статьяладан. Это значит, что префикс больше не понадобится и будет удален из (названий) всех статей. Может у меня помутнение рассудка случилось, но я понимаю это именно так. Кечериксе, сени башынгы къатыштырдым . Энди англадым

къарачайлы: Элбуздукъ сора шо блай дегенни орнуна былай деб джаз))) Уф юч статья джаздым- Къара Тау ( Черногория), Къара Тауну гимни, сора Республика алай тургъанлай акъыллычыкъ кёреме менда

Элбуздукъ: къарачайлы Акъыл-балыкъса! Кертида. Черногорияны гимнин кесинг кёчюргенсеми? Къуру бир затчыкъ, Черногорияны - Черногориялай къойармек?

Элбуздукъ: къарачайлы Республика - !!! Мен кесек отформатировать этиб, категорияла къошдум. "Сайланнган статья", неда "иги статья" этерге боллукъду муну.

Элбуздукъ: Бу барыудан барсакъ мычымай заявка берирге керекди, энчи адрес бериб толу Википедия этилинирча.полная версия страницы