Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Википедия - эркин энциклопедия » Ответить

Википедия - эркин энциклопедия

Элбуздукъ: Билген адамла меннге бир-бир терминлени орусдан ана тилге кёчюрюрге болушсагъыз бек разы боллукъ эдим.

Ответов - 376, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 All

Abrek: Элбуздукъ Скопировать этиб харифни, салыргъа керек джерде "вставить" этиб барсанг къыйын тюлдю Вадим... Алфабетге бош салмагъандыла да харифни... Тегейлиле да ае харифлерин джазмай эдиле, энди тегей клавиатура этгендиле да, хайырландыра бередиле... Джангыз Малкъарда джокъду дегенинге не айтыргъа билмейме ансы...

Элбуздукъ: Abrek Ол бек магъаналы зат тюйюлдю, Артур. Аны ючюн бизде да джазмайдыла, Малкъарда уа алфавитден огъуна кетериб къойгъандыла. Abrek джазады: Тегейлиле да ае харифлерин джазмай эдиле Бир заманда уа аны орнуна "ё"-ну хайырландырыб айлана болур элле дейме )))

Горец: Элбуздукъ джазады: Abrek Ол бек магъаналы зат тюйюлдю, Артур. Аны ючюн бизде да джазмайдыла, Малкъарда уа алфавитден огъуна кетериб къойгъандыла. Салам, джашла! Къысха у къарачай-малкъар тилде къысыкъ тауушду, эки джанында да тилде эркин джюрюйдю. Алай а джазмадан 74-чю джыл (эки арада бирча джазма этебиз деген акъылда) кетергендиле. Медет, мюйюз битдиребиз деб, къулакъдан да къуру къалгъанлай болуб турабыз андан бери((( Ууучум, ууууу, сууукъла дегенча сёзледе керти да джунчутады барыбызны да...


Abrek: Горец Мен да ол сагъышдан айта эдим... Ууучум - бу сёзню бек аз адам ангыларыкъды блай къарагъанлай... Тилни билмеген (билирге излегенле) кебдюле. Ол себебден, кереклиси ча джазылса тынч боллукъ эди. Энтда бир пример: Ауруу - Аўруў. Ол джангыз харифчик сёзню эки тюрлю кёргюстеди...

къарачайлы: Abrek Былайда сени бла поспорю- ў хариф болгъан алфавит вариантда, нг дебда джазылмайды, нъ деб джазылады. Ол къарачай алфавитни кесини энчи варианты болгъанды, алтымышынчы джыллада малкъар алфавит бла унификация этебиз деб, биз ў бла нъ харифлени орнуна малкъар вариантдача у бла нг джазыб башлайбыз, малкъарлылада ж орнуна дж джазыб башлайдыла архивлеге къарасагъазы ол заманда бир кёзюуню малкъар газетда ж орнуна дж джазыб тургъанды, алай а кёбге бармай Малкъарда эски вариантларына къайтадыла, бизде уа "ортакъ" алфавит къалыб кетгенди. Ол себебден неда нг орнуна нъ харифнида джазаргъа керекди неда бусагъатдача нг бла у джазаргъа керекди

Элбуздукъ: къарачайлы джазады: Ол себебден неда нг орнуна нъ харифнида джазаргъа керекди неда бусагъатдача нг бла у джазаргъа керекди "дж"-ны орнуна "ж"-ны джазыб башлармек бизда? Малкъарлыла бир джукъ билиб джаза эселе уа алай ))))))

Abrek: къарачайлы Да, тилде тауушланы тюз кёргюстген харифле керекдиле, дегенлигимди. Ансы ол айтханыгъызны барын ангыладым. Сёз ючю, къарачай тилни окъумагъан адам сууукъ деген сезню къалай окъурукъду? Неда джангы деген сёзню кебюсю айырма н бла г деб окъуйдула. Нъ тауушну окъуялмагъан адамла бардыла... Ол себеден ў бла нъ керекли харифледиле... Хар бир тауушну кесини харифи болургъа керекди тилде. Анычю бир къауум тилледе башха шрифтлеге зат да кёчедиле, бизде уа нени да хаман наоборот этедиле... Бизни министерстводагъыла не этгенлерин кеслери да ангылаялмай айланадыла алкъын... Кавказ тилледе I-харифлени бошнагъына къошубму айланадыла? Ол джангыз харифчик сезню бир тюрлю этиб къояды... Бизге миллетни юсюнден сагъыш этерге керекди, а не о глобализации и политике

Abrek: къарачайлы пишет: нг дебда джазылмайды, нъ деб джазылады ма псагъат форумда тюзетейим мен аны

къарачайлы: Abrek да мени сорсагъыз, мен ызыбызгъа нъ бла ў харифлеге къайтырыкъ эдим, алай а биягъынлай "балкароненавистник" атыб чыгъыб къалады деб къоркъуб турама

къарачайлы: Элбуздукъ огъай огъай къалач-кампет бередиле деселе бир иш, ансы кесим аллына, ол эм бек сюйген харифден Атказ этерик тюлме

къарачайлы: Abrek Abrek джазады: Хар бир тауушну кесини харифи болургъа керекди тилде Да сора Х харифда юч тюрлю болургъа керекди, л бла к харифленида джумушакълары болады)) Бизде уа мен билген бла не къадар тынч болса деб этиб кюрешгендиле, джангы басмалагъан машиначыкъла алмаз ючюн

Abrek: къарачайлы пишет: Да сора Х харифда юч тюрлю болургъа керекди, л бла к харифленида джумушакълары болады канишна керекди... Просто самодеятельность этмей, ол алгъын болгъан затны къайтарсакъ дей эдим, отсебятина болмай. Сез ючю 70ый джылланы билмейме, мен ал класслада бир кесек окъугъан эдим да, къысха у бла окъугъанма...нъ джокъ эди ол заманда, нг эди... а так мен разы эдим х-тауушха да к-гъа да кереклиси ча бир хариф этилсе Упрощать этебиз деб наоборот къыйын этиб барадыла. Тилни эшитмей джазмала бла юреннген адамла тюз юреналлыкъ тюлдюле...

къарачайлы: Abrek да къачанда барды къысха у бусагъатдада барды, алай а башында сызы болмайды, ансы къысха у менда эсимдеди бек кёб сагъыш эте эдим, къалгъанладан не башхалыгъы барды деб Ол барысыда бошду бир ангылатыгъыз филфакны къарачай отделениесин къоратадыла, ол кертимиди къалай боллукъду, национальная журналистика специальность бар эди, ол а уа къалай?

Элбуздукъ: къарачайлы джазады: Ол барысыда бошду бир ангылатыгъыз филфакны къарачай отделениесин къоратадыла, ол кертимиди къалай боллукъду, национальная журналистика специальность бар эди, ол а уа къалай? Эртде огъуна этерге керекни этерикдиле джабарыкъ эселе.

къарачайлы: Элбуздукъ Нек дейсе?

Элбуздукъ: къарачайлы джазады: Элбуздукъ Нек дейсе? Неге керекди киши окъургъа бармай эсе, окъуб чыкъгъанладан да толку никакого тоже если нет?полная версия страницы