Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! (продолжение) » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик! (продолжение)

иллада: Сёзлюк

Ответов - 301, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 All

всезнайка: Ассаламу гъалейкум! къалайсыз, нек шош болгъансыз? Метинни сабан ишлерими башланганды?

иллада: всезнайка, салам) сен айтханча болу. аны къызу ишлери джаз бла кюзде болучанды. Метин, сайтындада кёрюнмейди)) Эльбрусоидта джазгъан джазыуларын окъуб туручанма. андада кёрюнмейди. "Къарачай" газетни бир номеринда иймей окъуй болу деб кёлюме алай келеди) Мадина, бусагъатда "Къарачай" газетни къагъыты къаллайды? Агъыракъ болгъанмыды, огъесе алай къаралай турамыды? Бурун, Атам бла Анам андан бери выписывать этиб алучандыла. артда после развала союза, уже келмей къалды. (ол сагъатда "Ленинни байрагъы" эди газетни аты) Анам хар газет келгени сайын ачу этиб: "быллай къара, эм учуз къагъытха басыб чыгъарадыла газетни"-деб айтучанды. Кертиси бла по сравнению башха газетле бла алай эди. Бусагъатда къаллай болгъан эседа.

всезнайка: Бусагъатда иллада пишет: чыгъарадыла газетни"-деб айтучанды агъыракъды айтыучан эди-дерге керекди озгъан заманда, сен айтхан а-бусагъатда айтханча болды. Эльбада Тинибек а Метинмиди? Мен джукъ ангылвамайма-Тенебек да, Тинибек да-Метин


иллада: всезнайка пишет: агъыракъды мында сайтда, хаманда газетни ариу акъ логотипин кёргеним сайын. къагъытха джазылгъан газет эсиме тюшеди)) (не суди строго. аллай адамма керек болмагъан затланы унутмай, эсимде бек къаты тутама) всезнайка пишет: айтыучан эди-дерге керекди озгъан заманда, сен айтхан а-бусагъатда айтханча болды. биринчи, алай джазгъан эдим. артда джазыуларыма къарасам, хар сайламым "эди" бла бошалыб турады. аны ючюн сёзлени ауушдургъан этГен эдим. Эсиме сакъларгъа кюрешейим айтханларынгы

иллада: всезнайка пишет: Эльбада Тинибек а Метинмиди? Мен джукъ ангылвамайма-Тенебек да, Тинибек да-Метин Къайдам, джангыдан танышыб, ушакъ этиб башлагъаныбызда айтхан эди Тинибек бла Тенебек атланы юсюнден хапарны. Къарт аталарыны бирини аты болуб сайлагъанын. Кеси келсе толу хапар айтыр. мени билгеним буду.

иллада: Альберт Узденов - Мени ючюн санга этген джырларым [BR]http://karachays.borda.ru/?1-2-0-00000220-000-0-0-1301058119 Бу меннге гитче заманымдан таныш джырды. Алайа джырны аты быллай болгъанын билмей эдим... Мени ючюн санга этген джырларым джырны атын окуъб, къаллай бир сагъыш этксем да. магъанасын иги англайалмай къойдум... Мен сени ючюн этГен джырларым десе -англаргъа боллукъду. а башындагъы варианты бла англайалмайма...

Abrek: иллада аты башха тюрлю да болур, джырны биринчи сезлерин джазыб къойгъанма

всезнайка: Мени ючюн сеннге этген джырларын, (а не джырларым) табигъат да башлаучанды шыбырдаб. Биринчи кере эшитеме бу джырны. сау бол Абрек

Abrek: халал босун. только джырны керти аты къалайды???

иллада: Abrek пишет: аты башха тюрлю да болур, джырны биринчи сезлерин джазыб къойгъанма англадым)) всезнайка пишет: Мени ючюн сеннге этген джырларын, (а не джырларым) табигъат да башлаучанды шыбырдаб. былай болса - мен аглайма)) всезнайка пишет: Биринчи кере эшитеме бу джырны. Мадина, ески джырды.

tinibek: всезнайка всезнайка пишет: Ассаламу гъалейкум! къалайсыз, нек шош болгъансыз? Метинни сабан ишлерими башланганды? Салам Бу джыл джаз ертде келиб къалды бугюн исси 20 C болду ишни кёблюгюн уа сорма да къой всезнайка пишет: Эльбада Тинибек а Метинмиди? Мен джукъ ангылвамайма-Тенебек да, Тинибек да-Метин Елбада тенебек менме тинибек ни таныгьанда етмейме олда тюркийеден къошулады деб турама атымы тюрлендирмейесем болмазга башалады иллада иллада пишет: сен айтханча болу. аны къызу ишлери джаз бла кюзде болучанды. Кюз артына дери туруу джокъду енди Кышны узуну джата джата бир хатагьа къалырга башлаган едим

иллада: tinibek пишет: Елбада тенебек менме тинибек ни таныгьанда етмейме олда тюркийеден къошулады деб турама атымы тюрлендирмейесем болмазга башалады кертиси бла сен тюлмюсе андагъы Тинибек Мен сенсе деб тургъанма. ол адам да, ким болсада, Б. Лайпанны назмуларын джаратхан адамды... Бек сейир болдум Кел, сора, сыйырайыкъ ол адамдан сени атынгы

всезнайка: tinibek пишет: Кюз артына дери туруу джокъду енди Кышны узуну джата джата бир хатагьа къалырга башлаган едим Аллах болушсун. да хоу, ачха эт да, аманлыкъчылагъа бер. Туркияда факърачыланы бир тойдур. Трактор чотдан хапарым джокъду, ансы барыб болушурукъ эдим. ол Тинибекни уа букъусун къагъаргъа керекди, сени атынгы алыб, кёрнмисе сен аны?

иллада: всезнайка пишет: ол Тинибекни уа букъусун къагъаргъа керекди, сени атынгы алыб, кёрнмисе сен аны?

иллада: Къайдасыз джамагъат, нек тынглауну басхансыз?))

всезнайка: мен былайдама

иллада: всезнайка пишет: мен былайдама энди айт хапар))

всезнайка: Да не хапар аитаиым, бюгюн ишден сора тойгъа бардым-джаратмадым

tinibek: Чайла,гофретле менден! Айтыгыз хапар

всезнайка: tinibek пишет: Чайла,гофретле менден! Айтыгыз хапар чайны кесинге къой, меннге гёфрет да тамамды

иллада: tinibek, всезнайка, чайыбызда барды, гофретлерибизда барды))) энди хапар къайдады? всезнайка пишет: бюгюн ишден сора тойгъа бардым-джаратмадым Ох, дейсе бу тойла бла))) Мадина, къызланы бёлюмюне бир кир. сени болушлугъунг керекди. Сирманы бир сайламын орусчадан кесибизни тилге кёчюрюрге керек эди. мен фахмуум джеткенича кёчюрдюм, алай а сен къарачы терсми тюзмю джаздым.

всезнайка: Гёфретле берликмисиз ол белюмге барсам Метин хапар аитханнга да бере турады шай, кахауа. гёфрет

иллада: всезнайка пишет: Гёфретле берликмисиз ол белюмге барсам хоу, не зат сюйсенг да))

къарачайлы: Берлик тюлбюз, кесим ашамаймамы гофретлени

всезнайка: къарачайлы пишет: Берлик тюлбюз, кесим ашамаймамы гофретлени Ну къызгъанч, кимге ушагъанса7 Да, мен тамбла ара шахаргъа учаргъа деб турама, Аллах айтса, не бар, не джокъ бир низам салыб келеийм Собяниннге

tinibek: всезнайка пишет: Да, мен тамбла ара шахаргъа учаргъа деб турама, Учгьанынг бла бери къонда къал низам берида керекди

къарачайлы: tinibek Сизни Эрдогъаныгъызгъа низам салгъандан озгъанды Аннга Мадина огъунакъ да болушалмаз

иллада: всезнайка пишет: Да, мен тамбла ара шахаргъа учаргъа деб турама, Аллах айтса, не бар, не джокъ бир низам салыб келеийм Собяниннге Не ызынгамы джыйылыргъы излейсе, огъесе ишлеринг бла мы бараса?)) Огъесе гардош салгъандан къачыбмы бараса?))) Кавказдагъыланы экисини бирини ауузундан гардош салгъан хапар эшитеме. аны ючюн айта тургъанлыгъым эди)

Derya: иллада иллада пишет: Кавказдагъыланы экисини бирини ауузундан гардош салгъан хапар эшитеме Бизде къар жауа турады,алыкъынчы салмайбыз картох

иллада: Derya пишет: Бизде къар жауа турады,алыкъынчы салмайбыз картох бек къалынмы джаугъанды? бизде иссиди. терекледа чагъыб турады.полная версия страницы