Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! (продолжение) » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик! (продолжение)

иллада: Сёзлюк

Ответов - 301, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 All

къарачайлы: tinibek

иллада: Джамагъат, бизни Рамазан къайры тас болгъанды билмеймисиз

къарачайлы: иллада Да эригиб кетген болур бизден


иллада: къарачайлы пишет: Да эригиб кетген болур бизден заманыда болмаз... алай болса да, башхаланы, былайда ушакъ эткенлени, мында кёрмесенгда башха сайтлада, форумлада кёрген этесе...а ол а уа кёрюнмейди... аны ючюн излей эдим... Аллах айтса тынч эсен болу... сен айтханча эригиб турса да иги эди... )

asya: сaлaм джaмaгaт; мен былaйын еслемей джaнгы форумгa кирип кaрaп турaмa кишинидa кёрaлмaйын кaйтып кетеме. Кaлaй болду еседе былaйы aчылгaнындa бир бек кууaндым. Кaрaсaм бaрыгыздa былaйдa лaxор ете турaсыз енди менде кошулaйым. Aллax aйтсa бaрыгыздa иги болурсуз менидa джокту xaтaм елиме келип турaмa 1 ыйыктaн ÿйÿме кетерикме.Aртурдa ÿйленгенди бек кууaндым. Aллax xaйырлы огъурлу етсин. Толу ÿйдегили болугуз ...

къарачайлы: asya Да мен а уа биягъынлай сияхатлагъа джайылгъанса деб тура эдим. Хош кел)) Къалайса, не этесе&

иллада: Сена, хош кел! asya пишет: Aллax aйтсa бaрыгыздa иги болурсуз менидa джокту xaтaм елиме келип турaмa 1 ыйыктaн ÿйÿме кетерикме Энди кесинге тансыкъ этдирмей кёбюрек келирсе

Abrek: asya пишет: Aртурдa ÿйленгенди бек кууaндым. Aллax xaйырлы огъурлу етсин. Толу ÿйдегили болугуз ... Сау бол Ася, сау кел, тансыкъ болгъанбыз

всезнайка: Ассаламу гъалейкум! Къалайсыз! Кючден ишлетдим да бу шайтанны. Иги болурсуз, Аллах айтса!

Abrek: всезнайка пишет: Кючден шлетдим да бу шайтанны Сау кел!

всезнайка: Abrek пишет: Сау кел! Сау бол

къарачайлы: всезнайка тюкюрюб, огъесе башха лагъымларынг да бармы эди бу шайтаннга къаршчы? )))))))

всезнайка: къарачайлы пишет: всезнайка тюкюрюб, огъесе башха лагъымларынг да бармы эди бу шайтаннга къаршчы? ))))))) тюкюрген болушмады бу джол.Сеникилиден да кючлю болуб чыкъды да Эки кере мастер чакъырыб алай бир джукъгъа ушатдым.

иллада: всезнайка пишет: тюкюрген болушмады бу джол.Сеникилиден да кючлю болуб чыкъды да Эки кере мастер чакъырыб алай бир джукъгъа ушатдым. иги болгъанды ишлеткенинг) ансы былайыда бир бек тынч болгъан эди) Фатимада кёрюнмейди...

всезнайка: Бек эриниб киргенча кёрюнесиз, къалайда болсун!

иллада: всезнайка пишет: Бек эриниб киргенча кёрюнесиз, къалайда болсун! Кесим ючюн джуаб береим)) эринмейме, алай болса да не айтыргъа (сёлеширге) билмейме. Дагъыда:"ишлерим азыракъ болса окъурма"- деб джыйгъан китабларымы къыйырындан окъуб башлагъанма да)) бош заманымы ары бёлюме)) Солу кюнледе форелевое хозяйство-гъа барыб солуб келгенбиз. биягъы мен бир чабакъ да туталмадым джангы ачылгъан хоз-во эди. бир бек джаратдым. тауну ортасында. тёгерегини барысыда -таза ариу . газон хансларыда кём-кёк. къайын, нарат, нызы, ива терекле къуру...искусственные водопады... арыкъларыны къыйырларында ташла бла ариу мозайка эткенле. кече джолну къыйырларыны барысында фонарьла джаныб турады, ресторанны къабыргъаларын къуру мияладан эткенлерин тюз акъыл эткенле тёгерекге, табигъатны ариулугъуна къараб олтурурча... сокъуруна турама картха алмагъаныма ол ариу табигъатны... сизге кёгюзтюрюк эдим... энди барсам алырма)))

Derya: жамауат къалайсыз ,нешлейсиз? иллада Индира къалайса?кёрюналмайма керти да))картох бизде да бар эди оказывается)))ол жыйылып бошалды,энди алмаладады кезиу,белим юзюлген болур деп турама ))) изеу жыяма,келигиз алыкъынчы бардыла алмала Индира ,ол форелевый хозяйствагъа баргъан хапарынгы окъуй ,сукълана турама

иллада: Derya пишет: картох бизде да бар эди оказывается))) сенда чамчы адам кереем))) Фатима, ишлей тургъан адамгъа, неда аны юсюнден хапар эшитсе(буну уа кесим къоштум ) "иш къолай болсун"-деб айтыргъа керек болу?! Derya пишет: изеу жыяма,келигиз алыкъынчы бардыла алмала Сен энди сагъыш этме, мен болушургъа барыргъа сюймей айтады деб))) тереклеригиз къаллайды, мийкле, огъесе гитчечиклеми? Мен гитче заманымда да терекни башына ёрлей алмай эдим, асыры къоркъгъанымдан)) бусагъатда уа тем более))

иллада: Derya пишет: Индира ,ол форелевый хозяйствагъа баргъан хапарынгы окъуй ,сукълана турама кел къонакъгъа

къарачайлы: Да джамагат, мен да келдим, гардошну джыйгъан атлы болуб, алкъын сабанладан юйге ташыб бошаялмагъандыла , аны менсиз эте турурла. Derya Къаллай алмаладыла? Гардошха ауушдурамыса?

иллада: къарачайлы пишет: гардошну джыйгъан атлы болуб,

Derya: иллада пишет: "иш къолай болсун"-деб айтыргъа керек болу?! сау бол! иллада пишет: Сен энди сагъыш этме, мен болушургъа барыргъа сюймей айтады деб))) тереклеригиз къаллайды, мийкле, огъесе гитчечиклеми? Мен гитче заманымда да терекни башына ёрлей алмай эдим, асыры къоркъгъанымдан)) бусагъатда уа тем более)) Индира ,алай айтхан кибик эт энди))охо ,сени терекге миндирмебиз,тюбюндеги бутакъладан жыярса

Derya: иллада иллада пишет: кел къонакъгъа сау бол,къууанчлагъа къарачайлы къарачайлы пишет: Къаллай алмаладыла? Гардошха ауушдурамыса? ауушдурмайма,алайлай береме къарачай къарнаш,эгечлерибизге

къарачайлы: Derya да тохто , сора мычымай талай джюк мешинаны джерлейим))))

Derya: къарачайлы

иллада: Derya пишет: ауушдурмайма,алайлай береме а, кертмелеригиз бармыды7 мен алмадан эсе кертмелени джаратама)

къарачайлы: иллада барды, камаз бар эсе хазырла

иллада: къарачайлы, да, аллай бир кёбмюдю камаз толурча?)) -------------------- бюгюн телевизорда джангылыкъладан солдатлагъа в полевых условиях от этиб, ашны къалай хазырлагъанларын кёгюзте тура эдиле)) бир повар келди да, челек бла джууулмагъан принчни къазаннга къуйду да ийди я в шоке

иллада: Бизни милет ислам динин къачан къабыл эткенле (къошулгъандыла)? бир-бирлери 16 ёмюрден 19 ёмюрге деричи созулгъанды ол процесс(исламизация) дейдиле. а башха источникледе: 14-15 ёмюрде къарачай бла малкъарлыланы барысыда мусульманла болгъандыла деб джазадыла... тюзю къалайды, билемисиз? http://real-alania.narod.ru/islam/polosin/mbici.htm http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%86%D1%8B

иллада: АНсар, Эльбуздукъ экигизге википедиягъа къонакъгъа баргъан эдим сизде уа мен былайгъа ссылкасын кёгюзткен, орусча джазылгъан статьяны кёчюрмеси джокъду)полная версия страницы