Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! (продолжение) » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик! (продолжение)

иллада: Сёзлюк

Ответов - 301, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 All

Abrek: иллада пишет: Бизни милет ислам динин къачан къабыл эткенле (къошулгъандыла)? бир-бирлери 16 ёмюрден 19 ёмюрге деричи созулгъанды ол процесс(исламизация) дейдиле. а башха источникледе: 14-15 ёмюрде къарачай бла малкъарлыланы барысыда мусульманла болгъандыла деб джазадыла... тюзю къалайды, билемисиз? Индира, мен ангылагъаннга кере Къарачайлыла Ислам динни кеч алгъандыла. Сез ючю 14-16 емюрледе Къарачай деб миллет болмагъанды (болгъан эсе да гитче халкъчыкъ болуб, уллу миллетни ичинде болгъан болур), Аланла болгъандыла. Аланланы Бийлери Хрестиан динде болгъандыла, тюз миллет а уа язычникле болгъандыла. Къарачайгъа да адыглылагъа да Ислам дин Кърым ханладан келгенди, мен ангылагъаннга кере 18-19 емюрледе... Сез ючю бюгюн да Къарачайда талай тукъум барды, аланы юсюнден тийреледе алай айталла, алгъаракъ тонгузланы тутуб тургъандыла деб. Анга кере къарасанг Хрестиан болгъаныбыз, алгъаракъ заманлада, керюнеди.

иллада: 18-19 ёмюрле 1700-1800 джылла болады... бек аз заманды.. мен а 16 ёмюрню да аз заманнга санаб турсам... ) сен -18-19 ёмюрле дейсе)

tinibek: Abrek Abrek пишет: мен ангылагъаннга кере 18-19 емюрледе.. Къaрт-Джурт элде тaбылгaн юсюнде джaзыулa эмдa тaмгъaлa болгъaн, Xиджри 1107, Милaди 1695 джылны кёргюзген, эртде зaмaндaн къaлгaн бир эсгертме тaшдaн келеди. Ол тaмгъa, Къaрaчaй-Мaлкъaрлылaны aтa-бaбaлaры Aлaнлaдaн къaлгaнды. Нек дегенде, ол тaмгъa бек ертделеден бизге джетген Aлaн къaлкъaнны бетине дa урулуб турaды. Тaшны юсюнде Aрaп тилде эмдa Aрaп xaрифле блa джaзылгъaн Къaрaчaй-Мaлкъaр тилде джaзыулa бaрдылa. Тaшны бетинде, ёрге джaнындa Aрaп тилде; “Aллax, Муxaммaд, дaгыдa тёрт уллу xaлифни aтлaры: Aбубекир, Умaр, Осмaн, Aлий” деб джaзылгъaнды. Тaшны энишге джaнындa Aрaп xaрифле блa Кaрaчaй-Мaлкaр тилде “Бюгюн Мaнгъa, Тaмблa Сaнгъa” деб джaзылгaнды. Бу джазыуну KAMATUR дан алыб келеме Былайда 16. ёмюрню ахырында къарачайлыланы ислам динден болганлары белгилениб турганча кёрюнеди


всезнайка: Къарачайны диннге буралмймы кюрешесиз? Бр бир адетлерибизге къарасакъ, меджисуулкъ заманнга ушайдыла. Бу ёлгенни юсюнде, анмы гитче эгечи ауушуб. кёрдюм да чотну кесими кёзюм бла джёгетей Аягъында. Биз аитханга сыиынмай, бизде адет былайды деб. башха эгечини юйдегиси, эки аягъыбызны бир аякъгъа сугъуб. Орта маулутун этгеникде, бизде этни биширмейле, къууруб берелле-дейле. сора тауукъла алайыкъ да, либжа теийк-деб. къоймадыкъ да, элча шорпа бла эт бердик. Шорпагъа да къызлары гадош къошуб, ким ёле эсе да гардош шорпа амалтын. киши къол лапша къошады. Хай-хай, хай, ёлгенинги сауунг унутдурур деб бирчот болдукъ да.

къарачайлы: всезнайка Къартчыкъча сёлешесе, тейри

tinibek: всезнайка всезнайка пишет: Къарачайны диннге буралмймы кюрешесиз? Kıtaynı aldık Türkge bardık endi Karaçaynı da dinnge burala esek ketdik itleni suuga eltirge

всезнайка: tinibek пишет: Kıtaynı aldık Türkge bardık endi Karaçaynı da dinnge burala esek ketdik itleni suuga eltirge Аланы сууга мен элтеме, ол ишге сиз заманыгызны кетермегиз

всезнайка: Бюгюн ингирде аттяма-кел, къыргъызстанга бараиыкъ-дегенме да, кел дегенди. Атасыны къабыры анда къалгъанды да, анга барыры , джашагъан джерлерине барыр келеди. Джаз бараиыкъ десе, огъай бусагъатда деб къадалгъанма, ол огъай-деб къойгъунчу. алай а, кишини танмаима, ала тургъан джерден. Таласский область, кировский рион, село Грозное, артда Таласны Фрунзе област этген эдиле деиди ання.

всезнайка: Бюгюн ингирде аттяма-кел, къыргъызстанга бараиыкъ-дегенме да, кел дегенди. Атасыны къабыры анда къалгъанды да, анга барыры , джашагъан джерлерине барыр келеди. Джаз бараиыкъ десе, огъай бусагъатда деб къадалгъанма, ол огъай-деб къойгъунчу. алай а, кишини танмаима, ала тургъан джерден. Таласский область, кировский рион, село Грозное, артда Таласны Фрунзе област этген эдиле деиди ання.

Derya: иллада иллада пишет: а, кертмелеригиз бармыды7 мен алмадан эсе кертмелени джаратама) Индира ,къарачайлы айтханны эт да камаз хазырла

иллада: Метин, ол сен былайгъа салгъан статьяны авторы кимди?

иллада: всезнайка пишет: Бр бир адетлерибизге къарасакъ, меджисуулкъ заманнга ушайдыла. Мадина, бир-бир адетлеми дейсе?! ------------- всезнайка пишет: Бюгюн ингирде аттяма-кел, къыргъызстанга бараиыкъ-дегенме да, кел дегенди. Мени Бишкек(бурун Фрунзе шахары) ол джанында барды джуукъларым. Талас джанында джашагъан танышларым джокъду к сожалению...

иллада: Derya пишет: Индира ,къарачайлы айтханны эт да камаз хазырла Кесида тас болгъанды)) Бизге да айтмай камазларына аламаланы баса болуму дейме) мени кертмелериме сакъ болугъуз))

tinibek: иллада иллада пишет: Метин, ол сен былайгъа салгъан статьяны авторы кимди? Adilhan ADİLOĞLU- KAMATUR sayıtnı iyesi http://www.kamatur.org/makaleler/genel/896

Derya: иллада пишет: Бизге да айтмай камазларына аламаланы баса болуму дейме) мени кертмелериме сакъ болугъуз)) иллада ))))) мен тёгерекде камаз кёрмейме,ажашып башха жерге кетип къалмагъан эсе))Кертмелеринге кёз къулакъма,жарсыма

иллада: tinibek, сау бол! Derya, Билемисе мында, гитче заманымда джай каникулда атамы тамада къарнашыны юйюне къонакъгъа бара эдик 1-2 ийыкъны анда болучанбыз))) ала джашагъан джерде трассаны бойнунда Джида ёсе эди(бусагъат трассаны кенг эткенлеринде, кесиб атханла ). кёгетлери(плоды) къачда, биз уже юйге джйылгъан заманда бишген эте эдиле . Кесим терекден кёгетлерин джыйыб ашаргъа аллай мечтать эте эдим)) Къачда да барыучанбыз къонакъгъа алай а атабыз-анабыз иштен чыкъгъандан сора кеч бара эдик да)) бизни ары иймей эдиле къарангнгыда. юйде кеслери джыйгъанларын бериб))) а мена уа кесим джыяргъа сагъыш этиб айлансам) чи заманда татыулары джокъду, алай а ийси(запах) аллай ариуду. аппетитинги ачхан. А Кавказгъа баргъан заманымда чёртлеуюклени(лесной орех) кесим джыяргъа арыда къуру джайда барыучанбыз) ма быллай детский мечталарым бар эди))

Derya: иллада мечталарынг болмазча къыйын тюйюлдюле Джида не болгъанын билмейме,мынды бизде ёсемиди? Чертлеуюкле уа къыйын тюйюлдю,ала болур заманга кел,бирге барыбыз жыяргъа,веселлее будет

иллада: Derya пишет: Джида не болгъанын билмейме,мынды бизде ёсемиди? Джида горная. Лох узколистный Горная джида. Джида-чай вкус-на любителя)) хар ким джарата болмаз) мен джаратханлыкъгъа. Билмейме) ёсемиди сизде

иллада: Derya пишет: мечталарынг болмазча къыйын тюйюлдюле тюз айтаса-алайды)

муссаулу: Салам барынга да! Джида деген сёзде, басымны къайсы харифге салыб окъургъа керекди?

Abrek: муссаулу алейкум салам! муссаулу пишет: Джида деген сёзде, басымны къайсы харифге салыб окъургъа керекди? Д-гъа

Derya: иллада иллада пишет: Билмейме) ёсемиди сизде бизде ёсмейди ,атын да биринчи сенден эшитдим,биринчи да сен салгъан суратлада кёрдюм,век живи,век учись деп бош айтмагъандыла

иллада: Фатима, бизге кел, сени сылтау этиб аланы джыйяргъа барыбыз)))

иллада: муссаулу пишет: Джида деген сёзде, басымны къайсы харифге салыб окъургъа керекди? тюз англагъан эсем "басым" сёзню магъанасы "ударение" болады?! алай эсе- это слово произносится с ударением на последнем слоге- джидА.

Derya: иллада иллада пишет: Фатима, бизге кел, сени сылтау этиб аланы джыйяргъа барыбыз))) ахшы,бир иги затчыкълагъа ушайдыла))

иллада: Derya пишет: ахшы,бир иги затчыкълагъа ушайдыла)) Бизде бюгюн биринчи кере къара джауа турады) аллай ариуду тёгерек

всезнайка: иллада пишет: Бизде бюгюн биринчи кере къара джауа турады) аллай ариуду тёгерек wow? бизде уа къырау тюшгенли эки кюн, кечеси сууукъ болгъанлкъгъа,кюндюз джылыды.

иллада: всезнайка, бюгюн да джауады. алай тюненедача тюл уакъ бузгъа ушагъан къар джауа турады. Сизни Киргизиягъа келебиз хапарларыгъыз не болду?

asya: ертте огaнaк кaргa бёленип ми турaсыз

иллада: Сенаааааа!!!!!!!!!! Къалайса??? Кесинге бек тансыкъ этдирдинг!!! МСН-де да бюгюн эследим онлайн болгъанынгы. сеннге джазыу джазгъынчери алайданда къачыб кетгенсе))) алай этиб сеир болуб турсам почтама: "Сени бла Аси-деген къыз шох болуру келеди"-деб джазыу келиб турады) кимди бу адам дебкъарасам. тюрк фильм бар эди да "Аси"-деб))) анда ойнагъан актрисаны суратын салгъан биреу))) къайдан, ким болгъанын джазмагъанды)) энди сагъыш этиб олтурама аннга: къошайым, къошмайым деб ол адамны негерликге))). профилинде къуру ол фильмни юсюнден суратла, музыкала джыйылыб турады)ол фильни башджанын кёрмесем да аякъ джанында серияларын джаратыб огъунакъ къарагъан эдим))полная версия страницы