Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! (продолжение) » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик! (продолжение)

иллада: Сёзлюк

Ответов - 301, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 All

иллада: asya пишет: ертте огaнaк кaргa бёленип ми турaсыз хоу, алай болургъа тебрегенди)

всезнайка: иллада пишет: Сизни Киргизиягъа келебиз хапарларыгъыз не болду? Тынгылайдыла. Сабийни къууандырыб-тохтаб къалдыла(((

tinibek: всезнайка Haluk Ülker bugün avuştu Allah günahın kurutsun


asya: иллада къайдан, ким болгъанын джазмагъанды)) энди сагъыш этиб олтурама аннга: къошайым, къошмайым деб ол адамны негерликге))). тaнымaгaн aдaмлaрынгы кошaргa уa иги болмaз дейме мaнгaдa постaдaн aлaй кёп зaтлa келеди aлaны кошaргa уa xич унaмaймa aлaны тубунден бaшгa зaтлa чыгaды. Сени тaныгaн кесин тaнытaды. Керти aйтaсa букун менде сaнгa кaрaргa кирген едим.2 тaне кишуучугум бaрдыйa aлaдaн бири кычырык сыйыт етип коймaды aны бaчxaгa ийип келдим aндaн сонгрaдa телефон келди, aны учун сени блa корушaлмaдым кечериксе. Джокту xaтa игиме...

asya:

всезнайка: tinibek пишет: всезнайка Haluk Ülker bugün avuştu Allah günahın kurutsun Аллах джандетли этсин! Джарсыдым. Тютюн бла кеси кесин бошады. Энди кимге шай ичирликсе маркетде? Джарлы сайт башда къурабк кесине, къалды барысы да

иллада: tinibek пишет: Haluk Ülker bugün avuştu Allah günahın kurutsun Аллах джандетли этсин... всезнайка пишет: Энди кимге шай ичирликсе маркетде? Метин, суратда ол сени къатынгда чай ичиб олтургъан адамгъамы айтасыз?

иллада: asya пишет: Керти aйтaсa букун менде сaнгa кaрaргa кирген едим.2 тaне кишуучугум бaрдыйa aлaдaн бири кычырык сыйыт етип коймaды aны бaчxaгa ийип келдим aндaн сонгрaдa телефон келди, aны учун сени блa корушaлмaдым кечериксе. Былайгъа суратларын салгъан киштикле сеникимиди? бек уллу киштиклеринг барды) Таныдым энди кимле меннге сени бла ушакъ этерге къоймагъанларын))

къарачайлы: кишиучукъла деб ))) доп деген къапланлагъа)))))

къарачайлы: tinibek Аллах джатхан джерин джумушакъ этсин. Кимди ол ?

всезнайка: къарачайлы пишет: Кимди ол ? Меннге вафлиле берирге аитхан бир тенги Метинни

asya: иллада пишет: Былайгъа суратларын салгъан киштикле сеникимиди? бек уллу киштиклеринг барды) Таныдым энди кимле меннге сени бла ушакъ этерге къоймагъанларын)) xоу мени киштикчиклримдиле. Сол джaндaгъы джaнджaн 2 джылдa онг джaндaгы пaмук 1 джылдaды.

asya: къарачайлы джазады: кишиучукъла деб ))) доп деген къапланлагъа))))) дгиддже кaплaнчыклa бек тaтлычыклaдылa

иллада: asya пишет: джaнджaн 2 джылдa онг джaндaгы пaмук 1 джылдaды. памук дегенинги джумушакъ деб англаса тюз боллукъмуду? къазакъла джумушакъ сёзге мамыкъ дейле) аны ючю алай англагъанма) гоккаларынгыда джаратдым аты къалайды? уакъ розалагъа ушатдым былайдан

asya: иллада пишет: памук дегенинги джумушакъ деб англаса тюз боллукъмуду? тÿз aнглaгaнсa иллада пишет: гоккаларынгыда джаратдым аты къалайды? уакъ розалагъа ушатдым былайдан гоггaлaдa керти aйтaсa ууaк розaлaдылa

asya: Алгъышлайма къурман байрам бла. Къурманыбыз къабыл болсун. Экинчи къурмангъа да сау эсен жетеик...

всезнайка: asya пишет: Алгъышлайма къурман байрам бла. Къурманыбыз къабыл болсун. Экинчи къурмангъа да сау эсен жетеик... амин Аллах, биргелей! Аллах къабыл этсин этген къуллукъларыгъызны, кесген къурманларыгъызны!!!!!!!!!!!!!!!!!!

всезнайка: asya пишет: Алгъышлайма къурман байрам бла. Къурманыбыз къабыл болсун. Экинчи къурмангъа да сау эсен жетеик... амин Аллах, биргелей! Аллах къабыл этсин этген къуллукъларыгъызны, кесген къурманларыгъызны!!!!!!!!!!!!!!!!!!

иллада: Алгъышлайма къурман-байрам бла

къарачайлы: Джамагъат къабыл болсун!!!

tinibek: Birgeley bolsun Köb cıllanı bayramla körüb kuvanç bla caşayık!

иллада: Къалайсыз Бюгюн мени бла ишлеген бир къыз терезеден кюнде джылыныб, къар эриб къаралгъан джерледен бир затла ашаб айланнган кёгюрчюнлеге къараб:" Бир-экичигин тутуб, киштигиме ашаргъа элтиб берлик эдим"-деб мени бек сейирсиндиргенди)) Сена, сенда алай сагъыш этмеймисе кёгюрчюнлени кёрген заманынгда?))

иллада: иллада пишет: Бюгюн мени бла ишлеген... мени бла бирге ишлеген... мени биргеми ишлеген... къалай айтсам(джазсам) тюз боллукъду? огъесе биринчи вариантым огъунакъ тюзмюдю )

муссаулу: иллада Салам! Эки тюрлюсюн да айтыргъа боллукъса кишиден да тартынмай,экинчи тюрлюсюнде ахырында е харифни салсанг тюзюрек болур деб келеди келюме)) Кегюрчюнлени уа къараб керюрге да табмай къалабыз бир-бирде тутхан къой эсенг)))

къарачайлы: иллада мени биргеме ишлеген, мени бла бирге ишлеген)))

къарачайлы: муссаулу Оллахий, къарнаш, кёгюрчюн керек эсе меннге айтырыкъса, джанымдан да, аладан да бездим, балконуму штаб этгендиле да)))

asya: иллада пишет: Сена, сенда алай сагъыш этмеймисе кёгюрчюнлени кёрген заманынгда?)) мени киштиклерим едa дaн бaшгa зaт aшaмaйдылa

къарачайлы:

всезнайка: къарачайлы пишет: Оллахий, къарнаш, кёгюрчюн керек эсе меннге айтырыкъса, джанымдан да, аладан да бездим, балконуму штаб этгендиле да))) Бизде посольствода администратор балконуна ётмек кусокчукъла, суу салыб тура эдиле къанатлылагъа деб, сууабды дегенни да аитыб.

къарачайлы: всезнайка да алай этсем керек кёре эдим)))полная версия страницы