Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! (продолжение) » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик! (продолжение)

иллада: Сёзлюк

Ответов - 301, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 All

иллада: муссаулу , салам) экинчи тюрлюсюнде ахырында е харифни салсанг тюзюрек болур деб келеди келюме)) хоу, тюз айтасыз, джангылгъанма)) муссаулу пишет: Эки тюрлюсюн да айтыргъа боллукъса къарачайлы пишет: мени биргеме ишлеген, мени бла бирге ишлеген))) мен джазгъан джазыулада 3 вариант бар эди)) "мени бла ишлеген"-ни джаратмадыгъыз не?))

иллада: asya пишет: мени киштиклерим едa дaн бaшгa зaт aшaмaйдылa а чычханла? еда -деб киштиклеге деб этилген ашарыкълагъамы айтаса?

иллада: муссаулу пишет: Кегюрчюнлени уа къараб керюрге да табмай къалабыз бир-бирде тутхан къой эсенг))) Тахса болмаса. билирге боллукъмуду кёгюрчюнле болмагъан къаллай джерди? Сиз да киштигигизге бериргеми сюйесиз?


иллада: къарачайлы пишет: балконуму штаб этгендиле да

иллада: Мадина, бек иги ливийцлеринг болгънды) не то что ол Каддафи ёлгенден сорада тело-сун бастырыргъа къоймай тутуб хар кимге кёгюзтюб тургъанладан эсе.... муслиман адамла акъыллары къалай джетдиле болу эке аллай затлагъа... къаллай аман адам болса да... алай этерге джарамайдыда...

иллада: Мадина, Харшим сёзню магъанасын билемисе? бюгюн эшиткенме аллай адамны атын. араб сёз болу деб кёлюме келди... аны ючюн сенден сора турама

asya: иллада пишет: а чычханла? еда -деб киштиклеге деб этилген ашарыкълагъамы айтаса? чычxaндa aшaмaйдылa. Джaз бaчxaдa олтуруп тургaнлaй джaн джaн чычxaнны aузунa aлып келип мени aллымa сирелип мaнгa чычxaн тутгaнын кёстерген еди. Джaнымдa олтургaнлaдa киштигин сaнгa кууaнып сaугa aлып келеди деп мaнгa бир кёп кÿлген едиле. Керти aйтaмa мени киштиклерим куш дa чычxaн дa тутaдылa aммa ойнaп туpгaн болмaсa aшaмaйдылa. Xоу киштиклени aшaгaнлaрынa aйтaмa тÿркче мaмa дениледи менде сёзлÿктен кaрaп русчaсын джaздым.

иллада: asya пишет: Керти aйтaмa мени киштиклерим куш дa чычxaн дa тутaдылa aммa ойнaп туpгaн болмaсa aшaмaйдылa. Сена, иш этиб сеннге ойнаб айта эдим)))

asya: иллада пишет: Сена, иш этиб сеннге ойнаб айта эдим))) билеме джaнчыгым

asya: иллада бу aруучукгa бир кaрa...

къарачайлы: киштик, джаным, акъыллы меннге шкокла атылды, мени сюрюб джетелле, саудан тулукъ этелле)))

иллада: asya, бек омакъ кишитигинг барды. ол боюн баууна да къарагъыз))) тынч олтуруб кесин суратха алдыра тургъанынада))) Бир зат кёгюзтюб алдагъанмы эткенсе? Суратда киштигингден башха итнида эслегенме. алай а кёзюм джетмейди керти ит болгъанына, не да оюнчакъ болгъанына оюнчакъгъа бек ушайды)))

иллада: къарачайлы пишет: киштик, джаным, акъыллы меннге шкокла атылды, мени сюрюб джетелле, саудан тулукъ этелле))) кесингми къурагъанса?

къарачайлы: иллада Огъай Крыловну Волк и Кот деген баснясынданды

къарачайлы: Аманлыкъны къоймагъан, Ашаб ашдан тоймагъан, Чегетледе, тапхырда, Кёлеккеде, салкъында, Къуйрукъ учун къайырыб, Бёрю деген джашай эд Мал эслесе джайылыб, Тута эд да ашай эд, Урлагъандан талмай эд, Улакъ, тумакъ айырмай, Бир кечени къалмай эд, Сыртха, къолгъа джайылмай Итле аны туайлаб, Мараучула чабдыла, Мыллыклагъа сойланыб, Уручуну табдыла, Къуйругъундан, къойнундан, Къулагъындан, бойнундан, Джабышдыла, къабдыла, Ёрге-энгишге тартдыла, Хахай этиб, сермешиб, Джагъалашы, ёрелешиб, Арты-аллы джулкъулду, Кючден-бутдан къутулду, Тарты туруб талагъы, Хыр-хыр этиб тамагъы, Ауузу тили ачылыб, Силегейлери чачылыб, Эрни бурну къан болуб, Тёрт санына тер уруб, Бёрю келди тийреге, Бугъунургъа юйлеге, Арбазлагъа кирирге Адамладан къоркъа эд, Тынчырагъын билирге, Ёрге-энишге джорта эд, Юй артында ойланыб, Кёкге къараб эснеди, Кюн турушда сойланыб, Бир киштикни эследи, Кёзлеринден тёнгереб, Джыламукъла ташладын, Къуйругъундан чёгелеб, Былай айтыб башлады: -Киштик, джаным, акъыллы, Маннга шкокла атылды, Мени сюрюб джетелле, Саудан тулукъ этелле, Арбазлада, юйледе, Сен джашагъан тийреде, Намысына уяллыкъ, Кимди къонакъ къояллыкъ? Киштик турду кёрюрге, Джол кёргюзтдю бёрюге: - Салам айт да кир юйге, Кийик улу Алийге, -Алийгеми? Алийге! Арбазында парийге, Туайлатыб тутдурур, Хатерими кёрмейин, Мени саулай джутдурур, Кёб болмайын джууукъда, Джауум кече сууукъда, Бау ичине кирмейин, Арбазында джатхан эм, Къарангыда билмейин, Таначыгъын къабхан эм, Шахым улу Къонакъгъа, Барсанг алыр къонакгъа, Арабызда тил джюрюб, Хатам джокъду мен билиб, Ол айтыудан джети мал, Аны маннга дерти бар, Бусагъатда мычымай, Башынг къалды айыбха, Сен салыб бар джунчумай, Батчаланы Найыбха, Найыб мени джанлайды, Бир текечик даулайды, Джорт алай эсе алайгъа, Лайпанланы Шамайгъа, Шамайгъамы? Шамайгъа, ТАс болгъанды бек эртде, Бир бугаъчыгъы джеркде, Ким этгенин билмейди, Аны ючюн мени сюймейди, Аманлыкгъа юрениб, Къарнынг джерге сюйрелиб, Сагъыш этсем къорарыкъ, Хаталадан тюбесе, Сени юйюне къоярыкъ, Киши джокъду кёресе, Кесинг этген аманлыкъ, Саннга азыкъ-аш болду, Кесинг этген аманлыкъ, Таякъ болду,таш болду, Киштик сёзюн бошаргъа, Итле бла уучула, Хырылдашыб джетдиле, Ура келиб бёрюню, Саудан тулукъ этдиле

иллада: къарачайлы пишет: Огъай Крыловну Волк и Кот деген баснясынданды Кертисин айтсам, Крыловну бу баснясын билмей кёреем. школда окъугъан заманымда басняларын къазакъ, орус тилинде болсун азбар этерге берсе джаратмай эдим. азбар этерге меннге къыйын болучан эди. САу бол айтайым, эринмей кесибизни тилде бери салгъанынг ючюн. Орус адам атланы орнуна къарачай атланы окъугъанымда кюлгенда этдим)) кесибизни тилге кёчюрген авторну тукъуму къалайды(билиб айланайым)?

къарачайлы: Да тынч эди, азбар билеме да школдан)) Кърымшаухалланы Исламды..

къарачайлы: Революциягъа дери кёчюрюлгенди бу

иллада: къарачайлы пишет: Кърымшаухалланы Исламды.. къарачайлы пишет: Да тынч эди, азбар билеме да школдан)) да, хорошая память.)

муссаулу: иллада бар эдиле киштикле артларын этерге джетгенлеринде,кеслерине къоркъгъандан учуб кетгендиле.Джан татлыды да!))))

иллада: муссаулу пишет: къоркъгъандан учуб кетгендиле.Джан татлыды да!)))) артда, киштикле да аланы ызларындан тас болубму кетдиле?))

къарачайлы: иллада учуб)))))))))))))

иллада: къарачайлы

asya: къарачайлы киштик, джаным, акъыллы меннге шкокла атылды, мени сюрюб джетелле, саудан тулукъ этелле))) Aллax aлaны билгеничa етсин...

asya: иллада джазады: Бир зат кёгюзтюб алдагъанмы эткенсе? Суратда киштигингден башха итнида эслегенме. алай а кёзюм джетмейди керти ит болгъанына, не да оюнчакъ болгъанына оюнчакъгъа бек ушайды))) пaмук сурaт мешнaны кёргеней мешнaгa битип кaлaды. керти aйтaсa итчик ойунчaкты.

всезнайка: Ансар салгъанназмуну кёлденми юрене турасыз, нек шош болгъансыз?

иллада: всезнайка

иллада: Сена, киштигинг бек акъыллыды)) Мен а мында къарнашымдан тугъан къызчыкъны тебсегенин камерагъа джазалмай кюрешиб айланама)) камераны, не да телефонну кёрсе аннга къараб, тебсегенин унутуб къояды) къолчукларын алагъа узатыб) бюгюн 10 ай болгъанды кесчигинеда. бир бек тансыкъ болгъанма татлычыкъгъа. анасыны юйюне къонакъгъа кетиб турады)

всезнайка: иллада пишет: бюгюн 10 ай болгъанды кесчигинеда. бир бек тансыкъ болгъанма татлычыкъгъа. анасыны юйюне къонакъгъа кетиб турады) Насыблычыкъ болсун! Къысха заманны ичинде он джыллыгъын отмечать этигиз! Бизге керти къыш келди, бузлауукъ

иллада: всезнайка сау бол) Аннга бусагъат Артурну сайтны ал бетине салгъан ариу снежинкаларына къаратханма) кёб къарамады, мышка бла клавиатурагъа джабышыб) всезнайка пишет: Бизге керти къыш келди, бузлауукъ бизде, мындан алгъа джаугъан къарладан сора, почти сау ыйыкъны джангур джауууб тургъан эди. энди биягъы ызына къар джаууб тебрегенди тюненеден бери) бюгюн эртем бла арбазгъа чыкъгъанымда, нек эсе да кёлюме джангы джыл болгъанча кёрюндю... кюн булут болуб, акъыртын джаугъан къар алай сагъыш этдирдими билмейме... ------------------------- «если не о чем разговаривать - поговорите о погоде.» (с) болгъанды чот))) айыб этмегиз кесими юсюмден алай сагъыш эткен эдим)полная версия страницы