Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! (продолжение) » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик! (продолжение)

иллада: Сёзлюк

Ответов - 301, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 All

къарачайлы: иллада Къоркъма, Джангы джылгъа джылы боллуъду))) къар эриген да этиб, кебген да этерикди)))

иллада: къарачайлы, меннге башхасы джокъду) а джангы джыл джуукъ болуб къалгъанын сагъыш этсем къоркъгъанча этеме) ол китайский хлопушкамы дейле огъесе петардамы аланы джарылгъан тауушлары чыгъыб башларыкъды деб. бир бек сюймейме аланы. Сабийледа алагъа ёчдюле. хар атлагъанлары сайын аланы джандырыб.

всезнайка: Хлопушкаланы юсюнден аитханмы эдим-билмейме? Ання бёлек джылны мындан алгъа базаргъа кириб бара тургъанлай бомбочканы атханды бир джаш аякъ тюбюне.Бу да ызына айланганды да анга мораль окъугъанды, ол да-не понял дегенинде, ання-Эшшек дегенди, о лда. теперь понял деб бара эди дейди Энди аття-ання уяна болурла, мен барыб ала ашханагъа келгинчи-алагъа английский завтрак-геркулес(зынтхы каша)бширеийм


иллада: всезнайка, тюз айтханды аннянг. къулакъ джанына джетдирсе да артыкъ боллукъ тюл эди... кесинден тамада адам бла алай ойнагъаны ючюн

всезнайка: Ассаламу гъалейкум! а Мен тамбла москвагъа барамааааааааааааааааааа, бир кесек туруб къаитаиым. тишлерими да этдиреиим. баш сылтауум олду мындан къачаргъа.игирек тебсем, Тюркге ётюб кетерге да огъайым боллукъ тюл эди.

tinibek: всезнайка всезнайка джазады: игирек тебсем, теб,теб

всезнайка: Юйде бек иги тебдирирле артдан. Къайтма бери деселе не дерме/ну, всё, кетдим хар затымы джыяргъа. 12 сагъат бла ондеш минутда кетеди автобус, 11.30 да юиден чыгъаргъа керекме.эсен кёрюшейик. Мен инетге киргинчи кёб зат джазыб туругъуз сиз. иги джанларымча

иллада: всезнайка, иги джолгъа бар!

иллада: Сена, сени киштигинг ма бу киштикге ушаш болу) http://www.youtube.com/watch?v=yhjgN2xWTG0&feature=player_embedded

къарачайлы: а ма былай?

къарачайлы: <object width="480" height="360"><param name="movie" value="https://www.youtube.com/v/yhjgN2xWTG0?version=3&amp;hl=ru_RU"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="https://www.youtube.com/v/yhjgN2xWTG0?version=3&amp;hl=ru_RU" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="360" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>

иллада: къарачайлы болмаймыды?))) къойда олтур бомай эсе) заманынгы алма) артда кесим къарарма къалай этерге керек болгъанын)

къарачайлы: да этиб тургъанма да (((

иллада: раньше менда салыб тургъан эдим бери ютубдан видеола) бусагъат болмайды не эседа

asya: иллада пишет: Сена, сени киштигинг ма бу киштикге ушаш болу) бек керти aйтaсa aйны мени киштигиме ошaйды. Видеону бек джaрaттым фaджебоокa сaлдым.

asya: всезнайка джазады: тишлерими да этдиреиим. баш сылтауум олду мындан къачаргъа.игирек тебсем, Тюркге ётюб кетерге да огъайым боллукъ тюл эди. всезнайка Мaдинa Туркиaгa джллргa мaдaр ет джaным биз джaндa тиш дaxa учуз етиледи.

къарачайлы: asya сизде алтын тиш салынмайды))))

всезнайка: къарачайлы пишет: asya сизде алтын тиш салынмайды)))) мен а уа алтын тищлеми салдыргъанга сунаса?сен салдырырса алтын тишле кючден джыйылдым да-ит болуб автобусда.Келсем-мында уа джангур джауа иллада пишет: всезнайка, иги джолгъа бар! сау бол, Индира

иллада: asya къарачайлы пишет: сизде алтын тиш салынмайды) устазынгмы эсинге тюштю джюзюкле элтиб беручю?)) ------------- Кёб болмай бизге ишлерге джангыдан бир джаш къызчыкъ келгенди 24-25 джыл бола болур. Ауузунда тишлери алтын эдиле. менда бек сейирсинген эдим. Бурун, къарт адамланы англаргъа боллукъду -аланы заманларында бусагъатдача альтернативала джокъ эдиле. Джаш адам нек салдыргъанды быланы-деб. Сорургъада уялама, но кёргеним сайын аны сагъышын этеме всезнайка, ненча сагъат барады джолда автобус? мени 5-6 сагъатха тёзюмюм джетмейди) джолну сагъышын этсем джукгъада барырым келмей къалады) Тишлеринге тамладан башлаб барлыкъ болуса?! Суукъ этме, тишлеринге сакъ бол...

всезнайка: Автобус 12 сагъатда чыкъгъанында, экинчи кюн 3 сагъатгъа джетди. Тишлериме да бардым, джангв джылгъа дери успеть этерик тюлме деиди этерге бир тишни, каналларына дарман салыб турургъа керекди деиди ыиыкъгъа бир кере

tinibek: asya asya джазады: Мaдинa Туркиaгa джллргa мaдaр ет джaным биз джaндa тиш дaxa учуз етиледи Madinada açha it ayağındandı Aytıb küreşeme kel beri deb kelirge unamaydı ansı! иллада иллада джазады: устазынгмы эсинге тюштю джюзюкле элтиб беручю?)) всезнайка всезнайка джазады: джангв джылгъа дери успеть этерик тюлме деиди этерге бир тишни, каналларына дарман салыб турургъа керекди деиди ыиыкъгъа бир кере Canngı cılga deri vafli aşamay kalay turluksa

къарачайлы: иллада иллада пишет: Кёб болмай бизге ишлерге джангыдан бир джаш къызчыкъ келгенди 24-25 джыл бола болур. Ауузунда тишлери алтын эдиле. менда бек сейирсинген эдим. Бурун, къарт адамланы англаргъа боллукъду -аланы заманларында бусагъатдача альтернативала джокъ эдиле. Джаш адам нек салдыргъанды быланы-деб. Сорургъада уялама, но кёргеним сайын аны сагъышын этеме Да сорлугъунг былайды- Ай маджал джаш, сени алтын тишлерингми, сен кесингми джылтыайсыз кёзюмю къамата, тишлеринг эсе бир айт шо, тишлеринг эсе, бу ариулугъунга дагъыда аллай джылтырауукъ ариулукъ нек къошханса? де да сор

tinibek: къарачайлы къарачайлы джазады: Ай маджал джаш, сени алтын тишлерингми, сен кесингми джылтыайсыз кёзюмю къамата, тишлеринг эсе бир айт шо, тишлеринг эсе, бу ариулугъунга дагъыда аллай джылтырауукъ ариулукъ нек къошханса?

всезнайка: tinibek пишет: Madinada açha it ayağındandı Ма тамаша, ачхасы асыры кёбден аманлыкъчылагъа бюркген сенмисе, менмеми? tinibek пишет: Canngı cılga deri vafli aşamay kalay turluksa Москвада да эркинди вафли, бир килоны багъасы 5 доллар, юиде уа 3 доллар, сора хурмаланы къаты бла озмаима, бир эки кило алмай asya пишет: Мaдинa Туркиaгa джллргa мaдaр ет джaным биз джaндa тиш дaxa учуз етиледи. Тишлерими омакъ этиб бараиым Тюркге, ансы къоркъурла тюрклюле. Заманны бошуна ашырмай, дерсле береме араб тилден, ыиыкъгъа бир кере барлыкъма да тиш дохтургъа

къарачайлы: всезнайка хурмаланымы королекланымы сюесе? )

всезнайка: Ансар, королекланы.Хурмаланы да щоколадный сортун саталла.

къарачайлы: всезнайка меннге ушагъанынга къара

tinibek: къарачайлы пишет: королек неди? всезнайка пишет: Ансар, королекланы.Хурмаланы да щоколадный сортун саталла. Мен англарча джазабер

tinibek: къарачайлы джазады: меннге ушагъанынга къара

всезнайка: tinibek tinibek къарачайлы пишет: всезнайка меннге ушагъанынга къара Кертими? Вафлилени юсюнден билмегенча этеийк да къояиыкъ. tinibek пишет: Мен англарча джазабер ма быллайланы ашаибыз деибизполная версия страницы