Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! (продолжение) » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик! (продолжение)

иллада: Сёзлюк

Ответов - 301, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 All

Derya: иллада иллада пишет: Кавказдама Малкъаргъа уа ётмеймиди жолунг

иллада: къарачайлы пишет: кимни арбасына минсенг, аны зырын зырла Къачан келгенсе? бир ыйыкъ бола болур) всезнайка, хоу. Черкесскдеме) телефонунгу номерин билмей эдим. бурун джазгъан номеринги, тас эткен эдим телефонуму тас эткен заманымда)

иллада: Derya, сау бол! Малкъаргъа уа ётмеймиди жолунг Бу джол-огъай. уже ызыма къайтыргъа керекме) Ары да бек барырым келе эди)


Abrek: иллада

Derya: иллада пишет: Бу джол-огъай. уже ызыма къайтыргъа керекме) Ары да бек барырым келе эди иллада пишет къара аны, алгъаракъ билдирсенг иги боллукъ эди.Алай энди келсенг сёлешмей къойма,тлф. личканга жаздым

иллада: Abrek Келинчик бла таныштырамыса? Къызла, сиз не дейсиз? Артурну юй бийчеси бла танышыргъа сюйгенле къол кётюрюгюз))) Derya пишет: къара аны, алгъаракъ билдирсенг иги боллукъ Фатима, сагъыш эткен эдим алай. Но, уялгъан этдим былайдада кёб селешиб эриктириб, ары барыб да "Мен келдим, келигиз джыйылыгъыз танышыргъа-десем къалай боллукъ эди) (Мадина бла Артурну смайлигин салайым)

всезнайка: иллада пишет: Abrek Келинчик бла таныштырамыса? Къызла, сиз не дейсиз? Артурну юй бийчеси бла танышыргъа сюйгенле къол кётюрюгюз)))[/quote Индира, кетдик ] Ораза болмаса, тюбешиб кафеге барыр эдик.ансы бу кюн иссиде къайры барайыкъ? Билсем, биргенге Доммайгъа барлыкъ эдим, кебден бери болмагъанма анда

къарачайлы: А мен биле эдим келгенин, иш этиб айтмагъанма кишиге

Derya: иллада иллада пишет: сагъыш эткен эдим алай. Но, уялгъан этдим былайдада кёб селешиб эриктириб, ары барыб да "Мен келдим, келигиз джыйылыгъыз танышыргъа-десем къалай боллукъ эди а вот зря уялгъанса))келигиз десенг,барып къаллыгъек

tinibek: Abrek иллада пишет: Артурну юй бийчеси бла танышыргъа сюйгенле къол кётюрюгюз))) Allah tolu üydegili etsin Birbirigizden kuvanıb caşagız Allah bir yastıkta kocatsın (Türkde alay aytıladı)

tinibek: Arturnu eşigi cabılgandı Közüü kimdedi?

иллада: всезнайка пишет: Билсем, биргенге Доммайгъа барлыкъ эдим, кебден бери болмагъанма анда джангур джаууб турсада, бир бек джаратханма. мени бек сюйген погодам эди. Аллах айтса барырбыз барыбызда бирге) Метин бла Сена да келир) къарачайлы пишет: А мен биле эдим келгенин, иш этиб айтмагъанма кишиге да, сенича ким барды Фатима, сени былайгъа кёбирек къарагъанынгы кёрюб, къуанама Юйде болумуса дейме бусагъат ишледен бош болуб) Хаманда былай по-чаще къараб турсанг къалай иги боллукъ эди

иллада: tinibek

Abrek: tinibek Сау бол Метин! иллада тохта, а мени кесими киши керюрге излемеймисиз?

къарачайлы: Abrek сени кёлегинги кёре кёре эригиб турабыз, кёргюз келинчикни

Derya: иллада кесим да къууанып турама былайгъа терк терк келгениме))ишле аз болмагъандыла,жангыз бу жанларына кёчгендиле,ол да иг болгъанды tinibek пишет: Allah tolu üydegili etsin Birbirigizden kuvanıb caşagız Allah bir yastıkta kocatsın (Türkde alay aytıladı) биз да къошулабыз алгъышлагъа!

иллада: Abrek пишет: тохта, а мени кесими киши керюрге излемеймисиз? а не, келинни кесин джангыз иергеми акъылынг бар эди? къарачайлы пишет: сени кёлегинги кёре кёре эригиб турабыз, кёргюз келинчикни Ансар, сенда кёгюзтюб къоярмы эдинг будущий келинибизни? Derya

Abrek: къарачайлы пишет: ени кёлегинги кёре кёре эригиб турабыз, кёргюз келинчикни иллада пишет: а не, келинни кесин джангыз иергеми акъылынг бар эди?

къарачайлы: иллада Анжелина Джолини кёргенмисе? Ма аны кёзюнден тюшгенча бирди, кёргенча болугъуз да къалыгъыз))))))))))))))) Abrek Къойчу бу смайл оюнланы, Кёргюзт

Abrek: къарачайлы кесим да кермегенме энтда иги...

къарачайлы: Abrek кёрсенг уялгъандан)))) кёзлеринг мутхуз кёрюбмю башлайды ??? Да сен кёргюзт да, кесинг да иги къарарса))) бизни бла бирге

tinibek: къарачайлы

Abrek: къарачайлы

всезнайка: Мен тюнеен ингирде тойгъа бардым знаменкагъа-тепсеген да этдим. Бек аламат эди. Къарт кишилени столларына олтруб аууз ачханма кесим да. барыб къатларына олтуруб къалгъанма, бетими да къатдырыб, аття алайда эди да.мадинагъа аууз ачдырайыкъ-дерик болмазын билиб, хар ким джыиын келирине хазырлана эдиле.аланы уа столларын кесим джасагъан эдим, сагъатха да къарай, 8.20 болмаимыды-деб кесим да

къарачайлы: всезнайка не тойду сора оразаны заманында, сиз апендиле да шашдырасыз

tinibek: всезнайка Ораза,ораза къалай тепсеринг келеди еринмей Ораза да тойну ёмюрде ешитмегенме

всезнайка: къарачайлы пишет: всезнайка не тойду сора оразаны заманында, сиз апендиле да шашдырасыз апендиледе тургъан не барды, джаш къачырды да келди къызны. окъууна кетгинчи, биргесине окъугъанны алды да келди tinibek пишет: Ораза,ораза къалай тепсеринг келеди еринмей Ораза да тойну ёмюрде ешитмегенме аууз ачхандан сора кече тебсей эдим. Москвада оразаны заманында ингирде аууз ачарны аллында барыб 7 километр чабыб келиучен эдим паркда. энди уа кечеги тойлада тепсеу

иллада: къарачайлы пишет: иллада Анжелина Джолини кёргенмисе? Ма аны кёзюнден тюшгенча бирди, кёргенча болугъуз да къалыгъыз))))))))))))))) Да ол актрисаны телевизорданда кёребиз) андан не хайыр) Артур экигиз шутить эткен кибикле этиб))) келинлени бизге кёгюзтмезге тебрегенсиз

иллада: Метин, Ансар, ораза заманда бизде да тойла этиделе бир-бирле) ол Мадина айтханча этселе))) бизде да кёб болмай джаш тёлюле кеслерича онау этиб)))) аталары-аналары да билмей тургъанлай келин келтириб къойгъанды кавказдан огъунакъ))) къызчыкъга 19, джашхада 21 джыл болгъанды))) джашчыкъ бизденди

всезнайка: къарачайлы пишет: иллада Анжелина Джолини кёргенмисе? Ма аны кёзюнден тюшгенча бирди, кёргенча болугъуз да къалыгъыз))))))))))))))) [/quote Мен танымайма Анджеланы ]полная версия страницы