Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! (продолжение) » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик! (продолжение)

иллада: Сёзлюк

Ответов - 301, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 All

иллада: tinibek пишет: Да къойдук сора ... Огъай джаратмай айтханлыгъым тюлдю... керти ауур темады... къартла, аланы айтхан хапарлары эсиме тюшеди...

tinibek: иллада джазады: Огъай джаратмай айтханлыгъым тюлдю... керти ауур темады... къартла, аланы айтхан хапарлары эсиме тюшеди... Билеме .. Къаза барсакъ теренине кетерикбиз

иллада: Къалайсыз джукъ хапар айтмай тынглауну ийгенигизге къараймада, кесими айыблы санаб турама...былайда ушагъыбыз ауурду деб сизни не айтыргъа билмей тыйыб къойгъанча кёреме... ---------- Сиз джанында хауа къалайды? Бизге не эседа джаз келирге унамайды) ёбкелегенми эткенди, билмейме)) Бюгюн эртембла къалын къарны кёрюб не айтыргъада билмей къалдым. мартны 12-сиди уже А къуантхан хапар - джангылыкъладан Наурыз байрамгъа 5 кюн солуугъан этебиз дейди))) Россияда бу байрам джокъ болу) Метин сизде уа этилемиди?


tinibek: иллада иллада пишет: былайда ушагъыбыз ауурду деб сизни не айтыргъа билмей тыйыб къойгъанча кёреме. Ушакъны ауурлугьу джокъду Кычырмай кёл къалды болмай харким билгенин айтыб бир бирине билгенине кёре болушады Ауурлукъ халкъыбызга джетген кыйынлыкъладады аланы юсюнден сёз баргьан джерде ауурлукъ болмай мадар джокъду Казакдагьыла кеслерине кёре Тюркдегиле кеслерине кёре Ата джуртдагьыла кеслерине кёре къыйынлыкъланы сынагьандыла Хар кимники кесине ауур тийеди Быланы сёлешген бизни кыйнамазга керекди Хар нени сёлешб табыча сагьыш етерге керекбиз иллада пишет: Метин сизде уа этилемиди? Бизде арт джыллада етилиб башланнганды Былайдагьыла Азияда Тюрк миллетлени етгенлерин кёрюб джаннгыдан башлагьандыла Ислам дин бла келишмейди деб бир къауумлада унамайдыла

иллада: tinibek, мында да алай айтадыла, алай болсада къырал байрам кюн эткенди.

всезнайка: Тюн айдын!!!!!!!!!!!!!!!!!! Къалайсыз? Акъыллы ушакъгъа къошулалмай турдум, бир тес затайтыб къойсам-деб, меннге ышаныу джокъду. Не этесиз. къалайсыз? Быйыл джаз келалмай къалды.Мени эшикге тонсуз, кюргсуз чыгъарым келеди.

иллада: всезнайка пишет: Тюн айдын! къалай джуаб берилирге керекди былай айтылса?) всезнайка пишет: Быйыл джаз келалмай къалды бизде бюгюнда сау кюнню къар джауа турады)

Al'bina: иллада джазады: бизде бюгюнда сау кюнню къар джауа турады) бюгюн бизде бир ариу кюн тийиб тура эди....бир бек сюйюб келдим юйге джаяу )))) ий, джаяу деген сезню тюзюне къалай джазаргъа керекди???

Abrek: джайауы

иллада: Al'bina пишет: джаяу деген сезню тюзюне къалай джазаргъа керекди??? сёзлюкде сен джазгъан вариантны джазыб турадыла -джаяу, джаяулай. Abrek пишет: джайауы Артур, энтда да "бЫр" дебми айтаса?

Abrek: иллада

всезнайка: Кюн ашхы болсун, джамагъат! Компьютерге джайауылаймы келесиз, нек терк келе турмайсыз?

tinibek: Ашхылыкъ кёр! Абын сюрюн eтe кeлдим джаяулай Мында хар кюн сайын пeтролну багьасын ёсдюрюб турадыла машинага минeр кюн къалмаганды

всезнайка: tinibek пишет: Абын сюрюн eтe кeлдим джаяулай Эслеб джюрю, абынырса. Башынг тентиремесин, къанынгы басымы энгишге тюшюб кетиб. Петрул а 3 доллар эди, энди андан да багъа, арбангы сатаргъа тебрегенсе. Тракторгъа къуйгъан отлукъну багъасы уа къалайды. ол да алай багъа эсе, сабаннга къалай чыгъарыкъса, таза сууу къуярыкъмыса, дизель орнуна? Подружккларыма салам берирге унутма, Эзгиге энчи салам. Атанга-ананга уа аллах салукъ берсин, керти аламат адамла, машалла. Алагъа да салам, унутуб къойма.

tinibek: всезнайка всезнайка пишет: Эслеб джюрю, абынырса. Башынг тентиремесин, къанынгы басымы энгишге тюшюб кетиб. Петрул а 3 доллар эди, энди андан да багъа, арбангы сатаргъа тебрегенсе. Тракторгъа къуйгъан отлукъну багъасы уа къалайды. ол да алай багъа эсе, сабаннга къалай чыгъарыкъса, таза сууу къуярыкъмыса, дизель орнуна? Сабанчыны алгышы былай болады сора!

иллада: Къалайсыз, джамагъат Бюгюн тузлукъну да сауутчукълагъа салыб джарашдырыб сатаргъа эткенлерин кёрюб сейирсиниб, сизге да былайгъа кёгюзтейим дедим. Алай а биле да болусуз мен сейирсиннгенликге)) ТУЗЛУКЪ На 200 г соуса: чеснок - 1 средняя головка, айран - 200 г, перец красный горький молотый - 3 г, соль - по вкусу. Чеснок почистить, нарезать и растолочь с солью. Налить айран или сметану (можно взять половину айрана, половину сметаны), добавить красный горький молотый перец (и по желанию - черный) и размешать. Еще можно просто в айран добавить сарысмакъ туз и тузлукъ готов. На фото Тузлукъ торговой марки "Алан аш".

Abrek: Поддержим отечественного производителя

иллада: Abrek пишет: Поддержим отечественного производителя сен айтханда игиди)) алай а кесигиз ийнек тутуб, айран этиб, андан тузлукъ этерге... ыммм... къалай айтайым... слабо?

Abrek: слабо... я в квартире живу

къарачайлы: Abrek Балкон а уа не ючюн берилгенди сеннге?:

Alan kmv: иллада пишет: сен айтханда игиди)) алай а кесигиз ийнек тутуб, айран этиб, андан тузлукъ этерге... ыммм... къалай айтайым... слабо? И бир зат сораим,аиб этмесегиз... Сиз билгенге кёре,инек саугъан-эркишини ишимиди или тишируланы ишимиди ?

Abrek: къарачайлы балкон джабылыбды, тунчугъурукъду да??

къарачайлы: *PRIVAT*

къарачайлы: Abrek

всезнайка: Метинни Эльбрусоидде кёрюб, мында болур деб келсем, джокъ.Ий, шо, ийнекге тансыкъ болгъан, бизге бир келигиз, мен да хар ким бла къызыл Къалагъа гардош салыргъа барырча, ансы биягъы мени юйде къоюб кетерге боллукъдула. тюзю бусагъатда ийнек сауулмайды Эндиги айны ортасына дери. Бусагъатда солуб турлукъсуз-келсегиз.Аття бла ання кёзюгюзню ача турурла. Не да этигиз, менни мында къоймагъыз. менида элге барырым келеди. Къоябыз деселе уа, спорить эте турмай, ызларындан атобус бла барыб къаллыкъма. баргъандан сора уа-кет деялмазла. Бурунгу джыл алай этген эдим.

иллада: Къалайсыз Мадина, мен сени Аланны сорууна былайда бир уллу "акцию протеста устроить" эткен болуса деб сагъыш эткен эдим))) Сейирсиндирдинг))) Керти къуру тиширыуланы ишимиди ийнек саугъан

Derya: иллада игибиз дерге жарарыкъмыды манга ,не заманлы келмегенме бери барыгъыз да мында,къуундым Индира тузлукъну кёрдюм да сейир, юйде болмаса тюкенде сатылады деп билмием. жангыз бу тузлукъгъа айран,сарымсах,туз,чибижиден башха зат къошулса ол керти тузлукъ болмайды сют баш да къошадыла, майонез къошсала уа ёл да къал ,бу мени мнениямды

всезнайка: иллада пишет: Мадина, мен сени Аланны сорууна былайда бир уллу "акцию протеста устроить" эткен болуса деб сагъыш эткен эдим))) Сейирсиндирдинг))) Керти къуру тиширыуланы ишимиди ийнек саугъан Да, не айтайым, биттеу дуния билиб бошагъанды, мен ийнеклени къалай "сюйгеними"Энди былай акъыл тёге тебресем, тиширыула барсала. аягъы бла сермемесин, не уа бир хата этмесин. алай а. аллай къылыкъсыз ийнек болса, эркишиле аланы алайгъа ийерик болмазла. Не уа, эркишини иши азмыды, аны саумаса да. элибизде, биреуле саудура эдиле къарт аталарына ийнек, сау эл сёзлерин эте эдиле.Бусагъатда уа бир двоюродныйлерибиз элде, аталары да, аналары да сауалла, ийнеклери 4-5 болгъаны себебли. 1 ийнек болса уа, тиширыу саусун.Бир танышым аитханлай, тутсун ийнек эрим, огъай демеиме, алай а мен ийнекни танымазгъа керекме-деб.Алай а мен айран ичмей турлукъма, ийнек саумаз ючюн. Москвадан келгенли,ийнек саугъан болмам. суу ичирген кибик этеме ансы. аны да, мюйюшде чоюну турады да, анга суу къуяма тышындан. Бицилин-% уколла да эте турама бусагъатда. Derya пишет: жангыз бу тузлукъгъа айран,сарымсах,туз,чибижиден башха зат къошулса ол керти тузлукъ болмайды сют баш да къошадыла, майонез къошсала уа ёл да къал ,бу мени мнениямды Бизде уа, энди огурчаны тёркада, ууакъ этиб аны да къошалла. Тюнене абазалылагъа къонакъгъа баргъанма, келинибизни къайтара.джаратдым.къобузчулары, дауурбазчылары, биз олтургъан белмеге кириб, кёз ачыб турдула. дуния бла бир ашарыкъ келтирдиле, десертге мороженыйлери креманкалада с фруктами, зонтикчикле да сугъулуб.

иллада: Derya пишет: игибиз дерге жарарыкъмыды манга ,не заманлы келмегенме бери барыгъыз да мында,къуундым Хош кел! Былай кёбюрек келиб бизни да къуантыб турсанг боллукъ эди)) Индира тузлукъну кёрдюм да сейир, юйде болмаса тюкенде сатылады деп билмием. Эртдеракъ билсем сизни билмегенигизни "кёрюмдюк" сорлукъ эдим да А бизни атабыз тузлукъгъа шибижи къошулсада джаратмай эди. Майонезни мен джаратмайма) всезнайка пишет: Бизде уа, энди огурчаны тёркада, ууакъ этиб аны да къошалла. Да, тузлукъну тюрлендиргенсиз))

иллада: всезнайка пишет: биз олтургъан белмеге кириб, кёз ачыб турдула.полная версия страницы