Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! (продолжение) » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик! (продолжение)

иллада: Сёзлюк

Ответов - 301, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 All

иллада: Къалайсыз? Алан, ол кинода Нарсанамы эди керти? А мен бусагъат Боровое элде командировкадама. Мында мен джашауумда кёрмеген къалын къар кёрдюм. Джолну ариулаб эки джанына джыйгъанлары 2-3 метрге джетеди. Гитче 1 этаж юйлени башларына деричи джетиб тур къар. Алай а хауа бек сууукъду деб айталмайма) бери келгенли джангыз бир кере орамгъа чыкъгъанма)) бек сейир болгъаным мында къазакълыланы сёлешкенлерин иги англайалмайма.биздегиледен башха тюрлю сёлешедиле. Биздегиле ''сусаб болдум'' деб айтыргъа сюйселе ''шо'лдедим''-дейдиле,а мындагъыла ''сусаб къалдым''. Дагъыда, таулула ''джылЯма'' деселе-биз джылАма дейбиз. Аныча мындагъыла да бир-бир сёзлерине Я харифни къошуб сёлешедиле.)) энди акъыртын, ''северный'' коллегаларым бла обслуживающий персоналны къалай сёлешкенлерин тынглаб айланама)

Alan kmv: Салам Аллейкум! иллада Мени эсимдеуа Нарсанады деб къалгъанды... . Таулары бармыды сен болгъан джерде ? Сноуборд-лыжа зат ,учаренг.... . Мен ал джыллада Якутия табада,Мирный деб бир шахарчыкъгъа баруучанем ишимбла. Анда -50 атлагъаны болучанед... Сенлей, айрапортдан гостиницагъа дери бардым и андан чыкъмагъанлай, бир он кюн туруб,ызыма учханым болучанед...

иллада: Таулары барды.Природасы ариуду. Лыжа,сноубордда учарча джерлери бармыды билмейме... Бюгюн экскурсиягъа элтдиле. Къаяла бла бузлаб тургъан озералагъа къараб келдик. +4+5 джылы эди. А эм игиси тамла юйге кетеме.


Abrek: Ассалам алейкум джамагъат! Эсен болурсуз Аллах айтса! эки кюнню мундан алгъа кече арасында джер тебреди (землетрясение). игичик къалтыратды. Бетим зат да агъаргъан эди. Артхы заманда не эсе да ёч болуб къалгъанды аллай зат Кавказда. Мен кесими таныгъанлы биринчи кере тюртюлеме аллай затха. Бетими агъаргъаны анычюдю Бетим къызарды. Нек джаздым эсем да агъаргъанны юсюнден...

Alan kmv: Abrek Алейкум Ассалам Артур! Сау-эсен биз Аллах айтса! Сенда сау-эсен бол! Хо алай айталла,къалтратгъанд деб... Мена джукъда англамай къалгъанма,джукъусуз болуба айлангъанма ол заманда... Да бетибиз аъара ,эригиб къойгъанбыз арт заманлада... То къалтрата,то ахыр заман дей- Знди эригиб ,Аллах бирди!- ол буюргъанча боллукъду деб къойгъанбыз...

иллада: Abrek, сени къоркъутур ючюн тебреле болурму джер. Кесинг сагъыш эт. сен ары джыйылгъандан сора былай болуб башлагъанды)) Alan kmv

всезнайка: Ассаламу гъалейкум! Ансар, алгъышлайма майдал алгъанынг бла! Бек уллу ёчге ие болгъанса, машалла! ызы къалын болсун! Эгечим сени тюшюрюб келгенди телевидениеден.

иллада: Мадина, толу хапар айтсанг иги боллукъ эди) Не майдал болгъанын Эльбрусоиддан окъудум. алай болсада былайгъа да видео записьге неда статьягъа ссылкаларын билсенг, кёгюзтсенг, бизда къарарыкъ эдик)) Ансар, мен да алгъышлайма! Атынг хаманда иги айтылгъанлай турсун. Муратларынга джет! Мен тюз англагъан эсем, бизни Эльбуздукъну да алгъышларгъа керекбиз Ансар бла биргелей. Эльбуздукъ, алгъышлайма сени да! Кёлюнгде не иги муратларынг бар эсе - аланы барысына да джетерча бол! Мында джазгъанны къойгъанса... алай болсада анда-санда форумгъа кириб къарайса деб келеди кёлюме

Abrek: Ассалам алейкум джамагъат! Alan kmv мен да агъарыб бошадым Къалайса, не джангылыкъ? Юйдемисе?

Alan kmv: Abrek Юйдеме хоу. Айтырча хапарда джокъ.Юйдегим аур ,башымы дуния-малгъа атыб турама . Кесинг къалайса ? Черкесскийде турамыса ? всезнайка Незат орден хапарладыла?

Abrek: Аллах айтса бир джанынгдан билек болуб тебрердиле. Кёб къалмагъанды Бештау шахаргъа кёчюргендиле. Декабрдан бери мунда ишлейме.

tinibek: Alan kmv пишет: Къалайды джашау Тюркде? Сау-эсен болурсуз Аллах айтса? Baradı, akrın akırın всезнайка всезнайка пишет: Ансар, алгъышлайма майдал алгъанынг бла! Algışlaybız, ızı kalın bolsun! Madina haparnı tolusu bla cazmay nek cartı koygansa, neni algışlağanımı bilmey cazdım ))

къарачайлы: Сау болугъуз, къыйынсыз болугъуз)

гостттт: Ассалам алейкум аланла! Майдал неди? Мен да алгъышларгъа излейме Ансарны... Абрек

къарачайлы: гостттт малкъарча медал))) алгъышла

Alan kmv: къарачайлы Ай алгъышлайма сени ,Эгечден туугъан, ол аламат Майдалбла! И бирзат бир сораим сандан Ансар ? И ким берди санга, ол ашхы-аламат майдалчыкъны ?

къарачайлы: Alan kmv Бир адамла))))) )))))))

Abrek: къарачайлы тогда - Алгъышлайма!

всезнайка: tinibek пишет: Madina haparnı tolusu bla cazmay nek cartı koygansa, neni algışlağanımı bilmey cazdım )) Мен да болмагъанма анда, Кябагъа баргъан мен, хапар аитхан сен-дегенча болмасын чотум. Асий айтыб келгенинде, къууандым. Ансар кеси аитыр толу хапар.

къарачайлы: Къайнайсыз эки секудну телевизорда да кёргюзтдюле

къарачайлы: Abrek

Alan kmv: къарачайлы Джулдуз къарнашыбыз....

къарачайлы: Alan kmv Автгораф зат?

tinibek: «Джамагъат иш» номинацияда медалланы Тамбийланы Ансар (Нальчик) бла Алчакъланы Вадим (Москва) алдыла. Ала 2012-чи джыл къарачай-малкъар тилде Википедияны джарашдыргъандыла. Фахмулу джашла, Ингилизни ара шахарында Википедияны баш офисине барыб, келишиу этиб, юч джылны ичинде бютеу излемлерин толтуруб, энчи сайт ачаргъа эркинлик алгъандыла. Къралыбызда башха гитче миллетлени арасында кеслери да биринчи болуб ётдюргендиле бу проектни.

всезнайка: тас нек болгъансыз? Нек келмейсиз, огъесе байрамла асыр кёб болгъандан, бош болмаймы турасыз?

иллада: Мадина, башхаланы къайдам.кесими ишлерим бир бек кёбдю) сизни таба барыргъа керек эдим бу айны ортасында.арыда баралмай турама ишлеримден. Бири бошалса, экинчиси чыгъыб барады...)))

Alan kmv: иллада Ишни учу-къыиры боллукътюльдю. Къойда кет...

иллада: Алан, алай этерге джарарыкъ тюлдю))

всезнайка: ассаламу гъалейкум! Былай аз нек джазылады бу форумда? Не этерге керекди, адамла келе турурча

Alan kmv: Салам Алейкум Джамагъат! Кому молчим ?! ) всезнайка сенсация керек...полная версия страницы