Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! (продолжение) » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик! (продолжение)

иллада: Сёзлюк

Ответов - 301, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 All

иллада: tinibek пишет: Bizden 4sağat alga kart bolluksuz

къарачайлы: салам джамагъат букелеенн джангы джыл бла барыгъызны алгъышлайма, Аллах барыбыздан да берекетин айырмасын. Мен да Къарачайдама, ой Къарачайгъа къурман болсунла башха миллетле, кёл салыбма миллетибизге

всезнайка: уа гъалейкум ассалам! Амин Аллах дей къошулама алгъышларынга! къайда айлансанг да, джанынг эсен болсун!


tinibek: Aleykum salam! Birgeley

иллада: Биргелей) къарачайлы пишет: Мен да Къарачайдама, ой Къарачайгъа къурман болсунла башха миллетле, кёл салыбма миллетибизге бекми тансыкъ болгъан эдинг Къарачайгъа?

къарачайлы: иллада да Хоу, кёбюрек турдум да

иллада: Джмагъат, къайдасыз? Аллай бир солуу кюнледен сора да солуб бошамагъанмысыз? Хапар айтыгъыз, джазыу джазаргъа эринмесегиз не джангылыкъ?

всезнайка: Бюгюн тюкенлени къыдырыб-арыб келдим. Киреме да ким болсада джукъ джазжымы деиме да къараима. Башха темада Абрек къызлан ыбек бошлагъанбыз дегенин окъудум, не аитыргъа табмай къалдым

иллада: всезнайка пишет: Бюгюн тюкенлени къыдырыб-арыб келдим. Кёлюнг сюйген джукъ зат алалдынгмы?) всезнайка пишет: Башха темада Абрек къызлан ыбек бошлагъанбыз дегенин окъудум, не аитыргъа табмай къалдым хоу, менда о джанындан келеме сагъышлы болуб) бу тиширыула бла эркишилени ортасында ким къаллай болургъа керек сору бошаллыкъ болмаз)) бир семейный пара болгъан танышларымы юсюнден хапар айтайым)) юй болгъанларына 6-7 джыл болады) тиширыу олтуруб, юйлерине ремонт этерге керек болгъанын айтады) а ол ремонт этилирге керек болгъанына мен билиб быйыл джазда 2 джыл боллукъ болур эди) потолокларында суу ёткенди джангур джаугъанында) Менида ауузум ачылыб сейирсинеме. Чым алгъа тиширыугъа ачу этеме, эркиши ол ремонт ишни этмесе. аллай бир заманны сакълаб турмай ремонт эткен адамла бла кеси сёлешиб этдириб койса не боллукъ эди деб. Аны ызынданда эркишиге ачу этеме. юйде эркишиси бола тургъанлай уялгъан болу, аны юсю бла озуб кеси ол ишни баджарыргъа) А экисини къайсысы тюз, къайсысы терс болгъанына сагъыш этиб, этиб акъылым джетмей къойду. Огъесе, все-таки тиширыу- эркишиге кесини айтханын этдире алмагъан.... Сиз а къалай сагъыш этесиз?)))

tinibek: всезнайка пишет: Бюгюн тюкенлени къыдырыб-арыб келдим Хыы... татлыма дегьенни да ашаб.! иллада Ол иш еркишини ишиди тышыру етсе да еркиши аннга чурум излеб джаратырык тюлдю

иллада: tinibek пишет: Ол иш еркишини ишиди тышыру етсе да еркиши аннга чурум излеб джаратырык тюлдю билмейме не айтыргъа да...)

иллада: джолну эки къыйырында таула кёк бла джабылыб къалгъан бу статуялагъа ушамаймыды) http://pazitif.info/uploads/posts/2008-12/1228739006_1226309478_08.jpg

всезнайка: tinibek пишет: Хыы... татлыма дегьенни да ашаб.! Аны уа, аузума да салмагъан эдим, унтмай эсем. Энди мен юйге къалай кетеме, ары да бошду. Бусагъат тишчиге барама, не дерине тынгылайым

tinibek: Salam alaykum ALANLA Bu temanıda kuruta tebregenbiz

всезнайка: tinibek пишет: Salam alaykum ALANLA Bu temanıda kuruta tebregenbiz \ уа гъалейкум ассалам! Да нек къурутабыз, терк -терк кириб, бир джукъ джаза туругъуз. Сёз ючюн, мен тамблагъа хазырланыргъа керекме, а мен джукъ да этмеимме. учакъ тамбла 4 сагъатда учарыкъды

tinibek: Saklaybız

Abrek: Ассалам алейкум аланла! Хапар айтайым, кеб болмай бола турады... 100% тюзлюгюне шагъатлыкъ бермейме, эшитгеними джазайым. Джегетей шахарда тюнене Джагъанас сууну башы бла кепюрде бола турады дейдиле. Эки мешна бири-бири бла озушуб бара тургъанлай, ол озуб баргъан мешна ызына келген джолгъа чыгъыб мешнала бири бирине бирда кючлю урдула дейдиле. Ол ургъан мешналаны бири кепюрню ары джанына дери учханды дейдиле. Бир мешнада елгенле бардыла (Аллах джандетли этсин), аланы ичлеринде къызчыкъ болгъанды дейдиле. Ол озушуб барыб ургъан мешнада да полицейский болгъанды. Бары госпитальгъа тюшюбдюле дейдиле. Ол елген къызчыкъны къарнашы эшитгенинде тезалмай, госпитальгъа барыб ол полицейскийни кекюрегине бычакъ ургъанды. Бычакъ ургъаны да анычю болду дейдиле, ол полицейскийни атасы къаллай эсе да бир онглу адам болгъанды, сора сюдге тюшмезлигин ангылаб этгенди дейдиле... Ма аллай хапар джамагъат...

къарачайлы: ангыламадым, бир-бирлери бла иш этиб эришибми этгендиле?

Abrek: къарачайлы джазады: ангыламадым, бир-бирлери бла иш этиб эришибми этгендиле? ичиб болгъан болурла, ну къалай болгъан эселе да, эришиб баргъандыла бири-бири бла эки мешна. Бир мешнада полицейский болгъанды. Сора ол обгоннга чыкъгъанында встречныйде жигули келе тургъанды. Джолну юлешалмай бири-бирине ургъандыла жигули бла Лифан. Тюнене 5 каналда кергюстген эдиле...

иллада: Аллах джандетли этсин ёлгенлени... Эльбрусоидта окъугъан эдим буну юсюнден... Англайма джашны къайгъысын, алай болсада тюз иш этмеди деб сагъыш этеме...

къарачайлы: Да хоу тюз иш тюлдю, алай а не этсин джазыкъ ол да, къайсы болса да бирни эшеклиги ючюн эгечсиз къалса(((

иллада: бизни тилибизде хазыр (готовый, готов) сёзге башхада синоним сёзле бармыды? "Оружие" темада хазырланы юсюнден хапар айтадыла. Алайда "хазыр" сёз араб сёздю дейди. википедияда да алай джазылыб турады. Алай эсе, бизге ол араб сёз келгинчи аны орнуна къаллай сёзню хайырландыргъанла билемисиз?

всезнайка: нек шошсуз, миллет?

всезнайка: Бу 18 джылытолмагъан джашыбыз

всезнайка: Бу да Къарачайдан бир бош адам.

Abrek: иллада если чисто дилетантски рассуждать, то в арабском языке буквы "ы" не существует. Возможно как-то иначе звучит. всезнайка охо, Турция???

иллада: Метинни, суратха къараб, арыб олтургъаннга ушатдым) Мадина омакъса. Анда къарда джокъ кёреем. Сени орнунгда болсам- джай чыкъгъынчери анда къаллыкъ эдим джылы джерде

иллада: Abrek, хоу, ол сен айтханча болсун. араб тилде хазыр сёз башха тюрлю айтылыб эшитиледи дейик) хазыр араб сёзю болса. бурун, бизникиле аны орнуна къаллай сёз хайырландыргъанла деб аннга сейир бола эдим) ------------------- получилось так, что повторила свой предыдущий пост про это слово... извините за занудство)

къарачайлы: Abrek хазр сёз ючюн))) всезнайка да къарайма да айланыума дегенни уа бергенсе)))))))))))

Abrek: къарачайлы джазады: хазр сёз ючюн))) я об этом не подумал иллада джазады: оу, ол сен айтханча болсун. араб тилде хазыр сёз башха тюрлю айтылыб эшитиледи дейик) хазыр араб сёзю болса. бурун, бизникиле аны орнуна къаллай сёз хайырландыргъанла деб аннга сейир бола эдим) наверно слово "ахалай"?полная версия страницы