Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! (продолжение) » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик! (продолжение)

иллада: Сёзлюк

Ответов - 110, стр: 1 2 3 4 All

иллада: къысхаракъ айтайым окъугъанымы. россия Къарачайны кесине къошханнан сора маджал джерлени къырал джерлеге къошабыз деб алгъанды. Дагъы джер юлешледен азат этилген къуллагъа берилгенди(энди барысынада бирча бермегенди) маллары кёб болгъанлагъа ол къалгъан джерлери аз болгъанды мал кютерча, дагы башха ишлеге. Джерлери кесилиб аз болгъанла, джер юлюш алалмагъанла кеткендиле дейди. Дагыда мусулманланы христиан динге кёчюрюрге излегенле. Бир себеби да ол болгъанды. Осман империясынан дин окъутургъа келген апендиле:'динигизни тас этмей тюркге кёчюгюз'-деб акъыл айтханла.

Abrek: Болгъан этилген тилеклени Аллах къабыл этсин! иллада tinibek Тюзюн айтыргъа, китаб джазгъан адет, бу заманлада къарыусуз болуб турады. Джазылгъан китаб болса да цензураны ётмейди, ол себебден кимни не акъылына келсе джаза бередиле (мени кибик), алай болгъан амалтын, ол джазылгъан китабланы миллетни ичинде артыкъ сыйы болмайды. Керти китабла (кёчкюнчюлюк болсун, тарих болсун) бар эсе да аздыла, бир-эки деб тохтаргъа боллукъду. Юч кюнню мундан алгъа, Алийледен бир адам китаб чыгъаргъанды. Биринчи тираж чыкъгъанлай къол салыб менге саугъагъа берди. Китабны джазылгъаны уллу тюлдю, алай а бек къысха, бек керекли затланы салгъаны белги этиб къагъытха. Адеб, намыс. Ёлгенде, тойда, уллу - гитчеге, гитче-уллугъа этерге керекли затланы белги этиб салыб турады. Мадар болса сайтха салыргъа деб турама. Ёсюб келген джаш тёлюню 99% аллай затладан хапарлары джокъду бу сагъатда. Юйюрлеринде киши юретмейди. Атала бла анала: ачха бла мюлкню ызындан сюрюб айланадыла () , сабийиме иги болсун деб, Адетни Намысны юсюнден унутуб. Сабийле уа ёсселе, быллайла боладыла - А мен а бусагъатда былайма - Бу джазмадан сора, Стокгольм шахаргъа чакъырдыла мени. Нобель саугъамы алыб келеим

иллада: Артур, амин Аллах! Метин, кертиси бла Артур айтханлайды. Сен англарча тилде джазылгъан статья, китаб излеген эдим табмадым...


иллада: Артур Стокгольмден бизге да саугъала келтирирсе)))

tinibek: Abrek пишет: Мадар болса сайтха салыргъа деб турама Aşıgıb saklaybız Abrek пишет: Атала бла анала: ачха бла мюлкню ызындан сюрюб айланадыла , сабийиме иги болсун деб, Адетни Намысны юсюнден унутуб Kayda da bolum birça köreme, Adetni namısnı sıyı teblense, açhanı sanı köbelib baradı Abrek пишет: Бу джазмадан сора, Стокгольм шахаргъа чакъырдыла мени. Нобель саугъамы алыб келеим иллада пишет: Метин, кертиси бла Артур айтханлайды. Сен англарча тилде джазылгъан статья, китаб излеген эдим табмадым.. Sau bol İndira

Abrek: иллада джазады: Артур Стокгольмден бизге да саугъала келтирирсе)))

Abrek: Ассалам алейкум джамагъат, кюнюгюз ашхы болсун! Биягъынлай сагъыш эте келгенме да, келюме келген затны айтайым. Биз-джаш тёлю бу сёзню артыкъ хайырландырмайбыз сёлешсек: "Гара суу" деген сёз. Бу сёзню магъанасы неди деб сагъышлай келдим да мунга келдим: Тюзюн айтсам энтда иги ангыламай турама "гара суу" орус тилде "минеральная вода, нарзан (mineral water)" магъананы мы тутады, огъесе "родниковая вода (pure still water)" магъананы мы тутады. Латинча, тюркден аланлагъа ангыларча джазгъанма. Мен ангылагъаннга кёре "гара суу" - "къара суу" дегенни бир тюрлюсюдю. Къара суу деб а уа "родниковая вода" деген сёздю. "къара" сёз "гара" нек болгъанына да джууаб барды. Кафказ таулада, хар ёмюрде не тюрлю да тюрк тилле джашагъанлары белгилиди. "къара" деген сёз къыпчакъ тилледе айтылады, "гара" деб а уа огуз тилле хайырландырадыла: "кёз-гёз", "кюн-гюн", "келди-гелди", "кёк-гёк"... Сёз ючю, бизни тилде "гарадан" сора да аллай бир сёзню келтирирге боллукъду: "бу кюн" демей - "бюгюн (бу гюн)" дейбиз сёлешсек. Кюннге уа огузлача "гюн" демей "кюн" дейбиз. Алайды да, тилде бир магъананы талай сёз тутханланы бири болду. "Аламат"- деген араб сёзню, "ашхы" - деген тюрк (къарачай) сёз бла бирге хайырландырабыз. Эки сёзню да магъанасы бирди - "Отлично (excellent)" Джамагъат, сиз эрте билгенликге, мен джангы биле турама. Айыб этмегиз

tinibek: Abrek Abrek пишет: "Гара суу" деген сёз Bu söznü okusam ne da eşitsem bir magana beralmay turganma kaçanda, oğuz tilden köçgen bolur deb çırtdanda akılıma kelmegendi, kıpçak tilge keliştiralmagan edim Abrek пишет: Джамагъат, сиз эрте билгенликге, мен джангы биле турама Sau bol Artur.

иллада: tinibek пишет: Bu söznü okusam ne da eşitsem bir magana beralmay turganma kaçanda, oğuz tilden köçgen bolur deb çırtdanda akılıma kelmegendi, kıpçak tilge keliştiralmagan edim Метин, сизде, анда тюркде, хайырландырмаймысыз бу сёзню? Тамада адамладан эшитмегенмисе?

иллада: Abrek пишет: Тюзюн айтсам энтда иги ангыламай турама "гара суу" орус тилде "минеральная вода, нарзан (mineral water)" магъананы мы тутады, огъесе "родниковая вода (pure still water)" магъананы мы тутады. а мен дагъыда"горная вода" деб кёчюрлюк эдим ))) бусагъатда тамам меничала сёлешгенча боллукъду))) бир сёзню орусча, бир сёзню кесибизча къошуб сёлешген)

иллада: эследигизми "акъ адам" болуб турама компьтерден къараб бери)) бирсюкюн ишлемей тургъан эди форум. энди телефонданда къарайалмай къалама деб мыдахда болгъан эдим)) огъай. бек аламат болуб компьютерден форум ачылгъанында-бек къуандым) энди юйюмде компьютеримден ачылса иги боллукъ эди...)

всезнайка: иллада пишет: эследигизми "акъ адам" болуб турама компьтерден къараб бери)) бирсюкюн ишлемей тургъан эди форум. энди телефонданда къарайалмай къалама деб мыдахда болгъан эдим)) огъай. бек аламат болуб компьютерден форум ачылгъанында-бек къуандым) энди юйюмде компьютеримден ачылса иги боллукъ эди...) Огъур бла. Джашау игиге бурула тебрегенди

Abrek: tinibek джазады: Sau bol Artur. иллада джазады: а мен дагъыда"горная вода" деб кёчюрлюк эдим алай боса уа, гара деген сёз орус "гора-тау" деген магъанангъа келеди. Алай боса уа сюймейме. Оруслуланы ичинде иги адамланы да таныйма, алай а кёбюсю аман адамладыла... алагъа ушамайыкъ...

Abrek: всезнайка КъЧРде турамыса энтда?

tinibek: иллада пишет: Метин, сизде, анда тюркде, хайырландырмаймысыз бу сёзню? Тамада адамладан эшитмегенмисе? Oğay, biz canda cürümeydi bu söz, elbrusoıdde okuganem birinçi

всезнайка: Abrek пишет: всезнайка КъЧРде турамыса энтда? ыхы. джаргъан ишим да жокъ. Дерсле берген кибик эте-сохтала да бир бар, бир джокъ

иллада: Артур, чам(шутить) этиб айтхан эдим) Мында бусагъатда Москва-гъа Ма'скеу (а'-харифни англ. black сёзде а-ча окъургъа керекди)дейдиле. Мен школда окъугъан заманымда къазакъ литературадан къартла тиллери келмей алай айтханларын окъучан эдик. Энди уа бусагъатда къазакъча джазыулада Ма'скеу деб джазабыз.къазакъ сёз болуб турады. Аны ючю 'горная вода' деген эдим.

Abrek: татарлыла Мәскеү дейдиле... Биздеги къартла уа Москба дейдиле

иллада: а нек ''къара суу'' деб айтылады билемисиз? Къара сёзни фольклорну окъугъан заманда ''кёб'', ''кючлю'' деген магъананы билдиреди. А къара суучукъланы ашыкъмай акъыртынчыкъ акъгъанына къарасанг(башланган джерлери) кёб,кючлю сёзле келишмейди...

tinibek: Abrek пишет: татарлыла Мәскеү дейдиле... Биздеги къартла уа Москба дейдиле

Abrek: иллада къара суу деб джерден чыкъгъаны амалтын айтадыла мен ангылагъаннга кёре. Алай боса да бюгюн мыйымы иги ишлеталмайма да, аджашыб айтыргъа да боллукъма. "Къара кюч" - десенг, "огромная сила "great power" деген магъананы тутады. "Къара чай" - десе, огуз тилледен "большая река big rive" деген магъаны тутады. Къара чай деб - "Къобан" суугъа айтхандыла мен ангылагъаннга кёре. Ол себебден, Къарачай деген сёз Къарчадан къуралмагъанды, Къобан суудан къуралгъанды. Къарачайлы десе - "Къобанлы" - "Кубанец, кубанцы" деген магъананы тутады. Ол себеден Къобан сууда джашагъан аланлагъа - Къарачай аланла деб айтыргъа боллукъду. Дунияда миллетлени кёбюсю кесине миллет атын тургъан джерлерине кёре алгъандыла. Сёз ючю Басханчы-Басхан суудан, Терские казаки десе, Терек (Терк) сууда тургъан казаклагъа айтадыла. Арыдым...

всезнайка: Дааа, аланла, къара суудан кёбмю ичгенисз, Коланы орнуна. Аитыгъыз хапар, не магъаналы ишлени баджарасыз, былайын да ёксюз къоюб, Метин аитханлай?

Abrek: мен ауруб тургъанлай, олтурама ишде. Тийреге игилик этейим деб.

всезнайка: Абрек, нек аурудунг? Сакъла кесинги.Аллах саулукъ берсин. Мени да 2 кюн барлыгъым къалды хастанагъа(аны бла капельницаларым бошалалла) джукъ а танымаима

къарачайлы: Салам, джамагъат, ингиригиз ашхы болсун, тансыкъ болгъанмы эдигиз? Эртде къызлай ма менчик

Abrek: всезнайка кесекле тийиб, аязыдым. Капельницагъа тюгел джетмеген эдим. Иги болдунгму? къарачайлы Алейкум салам! Сау кел! Тынч, эсенмисе?

tinibek: всезнайка пишет: Дааа, аланла, къара суудан кёбмю ичгенисз, Коланы орнуна. Аитыгъыз хапар, не магъаналы ишлени баджарасыз, былайын да ёксюз къоюб, Метин аитханлай? Abrek пишет: мен ауруб тургъанлай, олтурама ишде. Тийреге игилик этейим деб. Allah sauluk bersin Artur! Kesinge sak bol къарачайлы пишет: Салам, джамагъат, ингиригиз ашхы болсун, тансыкъ болгъанмы эдигиз? Эртде къызлай ма менчик Kesingi nek bukdurub turasa, kerti da tansık etdirding Abrek пишет: Капельницагъа тюгел джетмеген эдим. ''Капельницагъа'' nedi ?

къарачайлы: Abrek сау бол, да ма былай аякъларымы созуб къойсам да джокъларыкъ тюлсюз)))))) Сау бол тынчма, былай иш бла бойнумдан басыб, турама))) Кесинг къалайса?

къарачайлы: tinibek да эртде кюеулей "Татлы татлы келе" турмасам болмайды))) Капельница деб а уа İntravenöz tedavi дегенлигиди

иллада: Къалайсыз) бери джыйыламы тебрегенсиз?! Иги боллукъ эди алай этсегиз...полная версия страницы