Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! (продолжение) » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик! (продолжение)

иллада: Сёзлюк

Ответов - 110, стр: 1 2 3 4 All

Abrek: tinibek джазады: Allah sauluk bersin Artur! Kesinge sak bol Аллах биргелей, барыбызгъа да берсин! tinibek джазады: ''Капельницагъа'' nedi ? къарачайлы джазады: Капельница деб а уа İntravenöz tedavi дегенлигиди къарачайлы джазады: Abrek сау бол, да ма былай аякъларымы созуб къойсам да джокъларыкъ тюлсюз)))))) Сау бол тынчма, былай иш бла бойнумдан басыб, турама))) Кесинг къалайса? Аламет-пулемет кибик! в заряженном состоянии иллада джазады: бери джыйыламы тебрегенсиз?! Иги боллукъ эди алай этсегиз...

къарачайлы: Abrek тохта тохта, не капльница хапарды? Сени джылларынгда мен .... Къарачай тилден бир устазыбыз бар эди, сора дерсни этмей келиб. нек этмединг деб сорса - "Ауругъан этген эдим" десек, айтыучан эди, джетиб келген джашла уялмай къалай айтасыз, аурусагъыз да айта турмагъыз, ансы киши келмей къаллыкъды сизге деб Аллайын, къой аллай хапарланы))))

иллада: биягъы къайры тас болдугъуз? Мадина, барыбызны бери джыйыб,кесинг а къайры бугъулгъанса? Сени эшитиб, кёб заманны бери къарамай тургъан Ансар да келгенди.


иллада: Алан да бери келмегенли кёб болады... Аллах айтса тынч-эсен болу... Уллу къызыбыз гитчесине къарт атасыны суратын кёгюзтюб таныштыра тура эди:''Бу аття-А'пазан(Рамазан дегенлигиди)''-деб))

Abrek: къарачайлы джазады: ансы киши келмей къаллыкъды сизге деб а менге къоркъу джокъду уже . Гитлер капут! иллада джазады: биягъы къайры тас болдугъуз? Мадина, барыбызны бери джыйыб,кесинг а къайры бугъулгъанса? мен мундама

иллада: Артур, игиди былайда болгъанынг) сен да арт кёзюуледе бери анда-санда бир киресе... А мен тамладан башлаб ишимден солургъа чыгъама)) алай а юйюмде уллу ремонт башларгъа деб турабыз.аны ючю джукъгъа солургъа бараллыкъ болмазма(( ээх...))

къарачайлы: А мен а уа гардош къаздым)))

иллада: Ансар, кесинг къазгъанмыса? Огъесе о бир суратынгдача, эльбада кёгюзтген: тамада къарнашынг чалкъы чалыб, сенда кёкге булутлагъа къараб джатыб, алайынмы къазгъанса?)

къарачайлы: Кесим къазыб кесим джыйыб))))

иллада: сора, иги джаш болгъанса) Метинни да ишлери башланган болу дейме, кёрюнмейди фейсбукда да

иллада: Король Артурну юсюнден тв3-дан передача кёгюзте турадыла)) къараргъада кёзюм къарайды, алай а джукъларым да келёди) мен окъугъаннан башха бир сеир зат айтырыкъ эседа... Артур, тёзканг( король Артур) бла къалай''танышхан'' эдинг?))

всезнайка: ассаламу гъалейкум! Кёбден бери уа келмей турдум да, унутуб къойгъан эдим. Эльбрусоидге, одноклассниклеге, фейсбукга кире турдум.

иллада: Алейкум салам, Мадина. Къалайса? Сеникиле уа гардош къазамыдыла? Да, мен сизнича компьютерден къарайалсам бери, хаманда интернетке кирген заманда къараб турлукъ эдим))

къарачайлы: всезнайка Уа алейкум ас-салам))) Да алайсыз да сиз, тебленнген джол бла барыб тургъан болмаса)))

всезнайка: иллада пишет: Сеникиле уа гардош къазамыдыла? Дружбада къазыб ашайбыз.Мен къазмаима ансы. къарачайлы пишет: всезнайка Уа алейкум ас-салам))) Да алайсыз да сиз, тебленнген джол бла барыб тургъан болмаса))) солгъа-онга атлагъан къачаргъа излегеннге саналады(попытка к бегству)

всезнайка: Биягъы мени хычын чачар кюнюм келди. Кюн а уа бир иссиди. Тамбла уа тамбла-ОРАЗА. Шукур Аллахха, сау эсен джетдик!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

иллада: Оразагъыз къабыл болсун!

иллада: Бизде да кюн бек иссиди. Джангы гардошларыгъыздан бизге ашырыгъыз)) сау къышны узуну бир иги гардош сатыб алалмагъанма. Орталарында хансны(атын билмейме) тамыры тешген бир затла(( пакистанскийле деб бир тышы ариуланы алгъан эдим-ала уа бир резинача къатыла, рассыпчатый болмай. Алай а, бишгенден сора игиди салатха кесерге)) езилмей саулай тёрткюлчюкле болуб)

къарачайлы: иллада да сатыб бошадым, энди августну сакъларыкъса, ол бир бачхамда кеч гардош битгинчи))))) бу бачхабызгъа уа агурча бла чюгюндюр салынды, къачха ала да битерле)))))

иллада: ишигиз къолай болсун!(былай айтылыргъа керекди да адамланы ишлегенин кёрген заманда? Бек къыйын ишигиз барды... кесигиз къарасагъызда, биреуге этдирсегизда... Былайда тас болуб айланнганынгы бир себебин билдик) Ансар, къачгъада кёб заман къалмагъанды, сакъларбыз))

всезнайка: иллада пишет: Оразагъыз къабыл болсун! Cау бол, биргелей! иллада пишет: Джангы гардошларыгъыздан бизге ашырыгъыз)) сау къышны узуну бир иги гардош сатыб алалмагъанма. Орталарында хансны(атын билмейме) тамыры тешген бир затла(( пакистанскийле деб бир тышы ариуланы алгъан эдим-ала уа бир резинача къатыла, рассыпчатый болмай. Алай а, бишгенден сора игиди салатха кесерге)) езилмей саулай тёрткюлчюкле болуб) Кел, береиим, сюисенг синеглазка, огъай десенг-голландка, алай а ичи сарыды, джаркойгъа джараулу. Тюз биширирге уа"рассыптытый"ання айтыучулай, синеглазка. Ансарны чюгюндюрюн, агурчасын да сакълатма, кел, табыллыкъды не да. Къара, къызыл дугъум да эркинди.

Abrek: Ассаламу алейкум! Эртденигиз ашхы болсун аланла! Гардош-мардош не знаю, ма уже талай ай болады, Теберди ёзенде Бадукъ кёллеге барырым келиб-баралмай турама... Кече анда къалырча палатка-малатка, джукълаучу мешок да алгъанма... Энди аланы ичине джыяргъа бир уллу рюкзак керекди Энди мен ары чыкъгъынчы къыш келиб къалыргъа тебрегенди. Ол сагъат да уа джюн чындайла, киийз бёркле зат да керекди да

иллада: Мадина, сау бол, бай бол. Сизни таба барыргъа уа бек сюйе эдим... Кесибизни таулагъа, суулагъа къараб солугъан да этерик эдим) Бу ремонтум бла хар-кимни да, кесими да нерваларымы бошаб айланама)) ваннама- кафель, кухнямы потологуны дизайнын сайлайалмайма, дагъы аннга ушаш кёб зат)))

всезнайка: Былтыр бизни ванныйге, къатында прихожкагъа ремонт 7 ноябрдан июнну ахырына дери этилгенди. ; рабочиини ауушдуруб.Кафельни да бир къыйын сайладыла. Мен а уа касаться этмеиме, мен хар нени да джарата эдим, бошалса ансы.Мыда хар ким ремонтха къызыб къалгъанла. Биз бу юйге кёчгенли 28 джыл ремонту бошалмайдыбиз чачмагъан бир къабыргъа къалмагъанды. Уллу гаражы бар эди да юйню 1 этажыны джартысында, анга да эшик ачыб зал этдиле. къабыргъалары уа бир къалынла. Эшик аллында 6 слой барды, бетон щебенка, ЖБИде ишлегенди да юйню ииеси, табханын къуя бергенди

иллада: Мадина, къоркъутма узакъгъа созулургъа боллукъду деб ремонт. Ишке чыгъаргъа керек заманыма да аз къалгъанды... Ишден таза ариу юйюме джыйылырым келеди)

иллада: Артур, сени ол поездкадан тыйыб тургъан уллу рюкзак эсе мен ашырайым мындан.) кавказда табылмай тургъан джюн чындайлагъа да бир мадар этербиз))

всезнайка: иллада пишет: кавказда табылмай тургъан джюн чындайлагъа да бир мадар этербиз)) Тюе чындайла табаллыкъмыса? Ораза къарыусуз этибми къойду, кёрюнмейсиз? Аллах къабыл этсин тутхан оразагъызны, этген къуллукъларыгъызны. Ремонтунг бошаламыды, Индира? Мен тамбла гъейд намазны комментатору боллукъма , прямой эфир боллукъду архыз 24 деген каналда

иллада: Ораза байрам бла алгъышлайма! Келир бу заманнга Аллах сау-эсен къуанч бла джетдирсин!

иллада: тюйе чындайланы эртде нек айтмагъанса? Тюнене зоопаркга баргъан эдик) анда, тюйелеге къарагъанладан сорлукъ эдик)) а если серьезно-керек эсе излеб ашырайым. Базарда сатыла болула... Аллай затла керек болмагъанды аны ючю билмейме ремонтуму джартысына джеткенле)) тюкенде болмай заказ эткен затларымы бири заманында келсе, бири келмей ишлеген адамланы да сакълатыб турабыз...

иллада: ол передачаны записин саллыкъмыдыла сайтларына? Ссылкасын кёгюзтюрсе.полная версия страницы