Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! (продолжение) » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик! (продолжение)

иллада: Сёзлюк

Ответов - 110, стр: 1 2 3 4 All

всезнайка: записьге басаргъа унутханла да джаздырмагъандылаю тюе чындайланы уа Абрекге излей эдим, Тебердиге къыш барама десе

иллада: англадым)) къайсыгызгъа(бизде быллай сёз бармы эди-ишекли болуб турама...) керек болсада айтырсыз))

всезнайка: Cиз хайт деб туругъуз, мен келгинчин. Мен бек сюйген араблыларыма къонакъгъа барыб келеиим


всезнайка: Кюнюгюз ашхы болсун! Да мен келгенли, бюгюн бир ыйыкъ болду. Сиз а не эте турасыз, мен бек иги солуб къаитдым, азыракъ болду меннге ансы 10 кюн

иллада: Курбан байрам бла алгъышлайма. Этген тилеклеригизни, къурманлыкъларыгъызны Аллах къабыл этиб, келир бу заманнга да сау-эсен къуанч бла джетдирсин.

Abrek: Биргелей Индира, сау бол!

иллада: Къалайсыз, не этесиз? Аллах айтса барыгъызда тынч-эсен болурсуз деб умут этеме... Бир-бирлеригизни башха сайтлада онлайн-да кёрюб турама... Алай а мындача барыбыз бирге олтуруб, эркин ушакъ этгенча болмайды...

иллада: Гитче къарачайда, мирный элде межгитни имамы тас болгъанды деб окъугъан эдим... Табылдымы билемисиз?

tinibek: иллада пишет: Алай а мындача барыбыз бирге олтуруб, эркин ушакъ этгенча болмайды.. Tüzse İndi, bılaydagı tatıu başha sayıtlada cokdu.

иллада: Метин, хош кел! Менича сагъыш этген бир адам табылды) ансы джангыз менден башха былайгъа(адамлагъа) тансыкъ болгъан адам болмаз деб сагъыш этиб айланама.бери къараб кишини киргенин кёрмесем...

tinibek: İdira, üçkeken tv den konaklarım bardı, bizni türk'ge köçgenibizni 110 cılına atalıb programa etedile, tarih metaryal,kartla bla röportaj, köçkünçülüknü üsünden haparla cıyıb aylanabız. İşle boşalıb erkin bolganma da))

иллада: Метин,аламат иш этиб айланасыз. Мен былайда сени тугъан кюнюнг бла алгъышлагъан теманы ёрге кётюрюрге деймеда, артда:"бери киши кирмейди, джунчутмайым"-деб,алгъышларгъа фейсбукну ачханымда кёрген эдим суратларыгъызны) сагъышлы болуб, арыб компьюторгъа къараб олтураса...)

иллада: Ары кёчгенигизге 110 джыл? Мен андан кёб джыл болур эди деб сагъыш эте эдим... Къарачай Ресейге къошулгъан джыл 1828. Андан сора кёчюб башлагъанла ары. 2 этап бла кёчгенлерин билеме,алай а 2-чи кёчгенле къайсы джыллада кеткенлери эсимде джокъду...тамла комп-дан кирсем интерн.къарайым...

всезнайка: Ас саламу гъалейкум! Унутуб къойдукъ да былайын

иллада: Мадина,мен унутмагъанма. Былайы телефонланы джангы тюрлеринден ачылмайды компьютерденча) ансы кюн сайында къараб турлукъ эдим...)

всезнайка: Да къалай этеийк да? Не заманла бар эдиле, барырбыз да былайда джазыб

иллада: Букъу басханды... къараймада тюрлю адамла келиб эрши сёзле джазадыла... Тереклени, парталаны юслерин ойюб, неда къабыргъалада тюрлю джазула джазгъан адамланы англамайма... былайда болсун башха сайтлада болсун ерши сёзле джазгъан адамланы да алагъа ушатама...

tinibek: Salam aleykum

всезнайка: уа гъалейкум ас салам! Тас болгъанбыз барыбыз да, Аллах сакъласын къыйынлыкъладан

всезнайка: Метин Кавказиягъа келиб кетдинг дейме? Айт хапарполная версия страницы