Форум » Поздравления | Алгъышла » Ансар(къарачайлы) тугъан кюнюнг бла алгъышлайбыз! » Ответить

Ансар(къарачайлы) тугъан кюнюнг бла алгъышлайбыз!

иллада: Ансар, алгъышлайма! Аллах саулукъ, насыб, берекет ёнчелемей берсин сеннге. Ёмюрюнг узакъ болуб, джашауунгу да Аллах кесинг сюйгенча джарыкъ ётсин. Кесинг сюйген джуукъ адамларынгнан Аллах айырмасын! P.S. Айырыб сау бол деим неге десенг... меннге эринмей ана тилибизни игирек билирге юйреткен адамланы бири болгъанынг ючюн...

Ответов - 61, стр: 1 2 3 All

tinibek: Ентда бир джыл ётюб къалды Аллах ёмюрюнгю узакъ етсин кёб джаша! Форумда болалмаганма аны бла ем артха къалыб кетгенме къарачайлы къарачайлы джазады: а мен нек кёрмегенме бу алгъышланы?

къарачайлы: tinibek Сау бол,к ыйынсыз бол. урдугъуз кесигиз не?

всезнайка: Бир джыл кетди, нее? Не барыудан барады заман, мен бери кирмегенли уа Ансар да уллу джаш болуб тура кереме. Кечиксем да, алгъышлаялмай болалмайма, как хочешь.Баирамны созаиым, вафлиледен джукъ къалгъанмыды, быиыл Метин аланы бермегенча керюнеди, огъесе менми кералмаима, къаидам? Алай болса да. Ансар, бек керти къарачай джашха ушаиса, бир джеринг бузмагъан. биз билиб. хар къуру да бллай джашлай тур, миллетибизге. тилибизге джан ауурутханлай. аллах узакъ емюр, кючлю саулукъ эмда къаты иман берсин.. Аллах джуукъ адамларынгы ышыгъындан аиырмасын, этген муратларынг толсунла къысха заманны ичинде. кеб джаша, насыблы бол!!!!!!!!!!!!!!


sarykyrgyz: Туулгъан кюнюнг къут болсун, къырманынг дангъа толсун, къороонг малгъа толсун!!! Кесине ден соолук, юйдегилеге ак жоолук

къарачайлы: всезнайка сау бол, къыйынсыз бол Вафлиле уа бар эдиле, сен джокъда бизда урдукъ sarykyrgyz сау бол къыргъыз къарнаш

иллада: Ансар, алгъышлайма туылгъан кюнюнгю джангы джылы бла. Аллах муратларынгы толтуруб насыблы этсин.

всезнайка: Ансар, алгъышлайма туугъан кюнюнг бла! Аллах насыбдан аиырмасын! кели бу заманга кесинге эшик ачарча бол, Аллах аитыб!(эгечими къаиын атасы аиытучан эди меннге, Москвадан келиб. кере барсам-хар негиз да аламат, кесигизге эшик айыра келигиз-деб(джандетли болсун) Быйыл а арафат кюннге тюшгенди туугъан кюнюнг-ол бир белги болурму? Аллах хар не тюрлю игилигинден да юлюш этсин сеннге1 Къабартыдан озуб, саулай Ресейге белгили болурча джаш бол!

всезнайка: Ой, унутуб къоя эдим да, вааааааааафлиле вафлилден этилген торт Саугъагъа жыр click here

Alan kmv: Ансар алгъышлайма! Насыблы бол! Ол къадар затны кесинг ашарыкъса,не ???

къарачайлы: Ай сау болугъуз, къыйынсыз болугъуз. Нек болады къадар, мен аллайчыкъланы ыхыма да санамай джокъ этиб къояма))))

tinibek: Tuuğan kününg bla alğışlayma Allah nasıbıngdan ayırmasın

всезнайка: да была мени гёфретлеримдиле да?

къарачайлы: tinibek Сау бол

къарачайлы: всезнайка сеникиле эдиле, меникиле болдула))))

tinibek: всезнайка всезнайка джазады: да была мени гёфретлеримдиле да? Kıral pismoga adresingi cazganlay ne eterimi bilese

къарачайлы: да мени адресиме джибер, мен табдырырма

tinibek: къарачайлы да мени адресиме джибер, мен табдырырма Caza ber adresni

всезнайка: къарачайлы пишет: да мени адресиме джибер, мен табдырырма Таамаам аламатын сен аитдынг да

всезнайка: къарачайлы пишет: да мени адресиме джибер, мен табдырырма Таамаам аламатын сен аитдынг да

всезнайка: къарачайлы пишет: да мени адресиме джибер, мен табдырырма Таамаам аламатын сен аитдынг да

иллада: Мадина,бек ачу эткенинги билдирдинг 3 къайырыб джазыуларынгы ашырыб)))

tinibek: иллада иллада джазады: Мадина,бек ачу эткенинги билдирдинг 3 къайырыб джазыуларынгы ашырыб))) Anda ua özdenlik eterik tüldü

къарачайлы: tinibek да нек, бир затчыгъын къоймай табдырырма, джибере бер, мен бусагъатда диетадама, ашамайма кече сайын татлы()))))

tinibek: къарачайлы пишет: да нек, бир затчыгъын къоймай табдырырма, джибере бер, мен бусагъатда диетадама, ашамайма кече сайын татлы())))) Annga ua şeksizme Men anglağandan kişini gofret aşarı kelmeydi Ogese karaçayga posta barmaymıdı

иллада: Ансар, тугъан кюнюнг бла! Аллах джашау джолунгу кесинг сюйгенча этсин.) узун насыблы ёмюр берсин! Джашауунгу бу джылын, ётген джылладан да иги этсин)) Балконунгу штаб этиб тургъан кёгюрчюнледен эригиб турама деген эдинг) аны ючюн аланы орнуна ма бу киштиклени саугъа этеим)

всезнайка: Ансар, алгъышлайма!Кёрюнмейсе, кола бла чабакъ ичергеми кетгенсе? Ойнай турама, коланы сюймегенинги билеме Да не айтайым, игиси болсун, таб болсун! Джангы мешна излеген хапарынг бар эди да, джашау турмушунг алай болсун, къол къабланы ауушдургъанча дженгил-дженгил алмашдырырча бу арбаланы.Этген иги муратларынг толсунла. саулугъунгу бир чыгы ычхынмагъанлай турсун! Миллетибизни атын джюрютеди да никинг, милетибизни атын игилик бла айтдырырча джаш болуб кёреийк! Кёб джаша, насыблы бол!Джашауунг хурметли болсун! Энди мен тохтай башлайым, ансы бир кетсем, бери къайта билмейме, тормозларым ишлемейле. Аллах джетишдирсин, айтсын биз айталмагъанны."й"бла джазгъанымы да эсгер

всезнайка: Саугъагъа джыр

Abrek: Кеб джаша брат! Насыблы бол!!!

къарачайлы: Сау болугъуз, къыйынсыз болугъуз, кола бла чабакъны билмейме, ийинсинден башым тёгерек айланыб оюн а уа болама)))

asya: къарачайлы Туугъан кюнюнг бла алгъышлайма.....!!! Къууанчлы болсун хар кюнюнг! Шош болсун кечелеринг! Джарыкъ болсун кюнлеринг! Берекетли болсун тепсилеринг!полная версия страницы