Форум » Религия | Дин » НЕ ЗА ГОРАМИ ПРАЗДНИК КЪУРМАН-БАЙРАМ.... » Ответить

НЕ ЗА ГОРАМИ ПРАЗДНИК КЪУРМАН-БАЙРАМ....

Феечка: Ибрахим файгъамбар джашын къурман этгени Аллахны атын эсгериб, Аны бла башлайым, Терек огъуна мен сизге Хапар айтыб ташлайым. Джашы болмай, Ибрахим Аллахдан джаш излейди, Бир джаш бер деб, Аллахдан Тохтамайын тилейди. Сен джаш берсенг, Аллахым, Сеннге къурман этерем, Къурман этиб, бек сюйген Бир затымы кесерем. Аллах анга джаш берди, Анга Исмагъил атады, Ол, малларын кесдириб, Кьурман этиб башлады. Ол, тюшюнде эштиди: «Сюгенинги кесмединг, Былай бла сен энди Муратынга джетмединг…» Ол, къалдырмай, къойларын Къурман этиб ташлады, Хар кечеде тохтамай Тюшюн кёрюб башлады. Къычыргъанды Джабраил: «Сен сезюнгю этмединг, Къурман этиб сен энтда Сюйнгенинге джетмединг»... Джюз тюеси бар эди — Барын кесиб, аш этди, Биягънлай ол тюшюн Дагъыда ол эшитди. Бар эди аны джюз аты — Барынын да кесдирди, Болгъан мюлкюн къалдырмай, Барын артын этдирди. Mypaт этди Ибрахкм: «Мен ишими битдирдим, Сюйгеними къалдырмай, Мен сёзюме джетдирдим». Дагъыда ол эшитди, Кеси джукълаб тюшюнде: «Энтда толмад сени ишинг, Джартылыкъ барды ишингде. Мал хесгенден файда джокъ, Исмагьилни къурман эт, Олду сени сюйгенинг, Аны алыб, таугъа кет»... Тюшюнде эштмей не этсин — Аллаха сёз бергенди. Бу тюшню ол тохтамайн Джетмиш кече кёргенди. Кёзю къыймай джылады Джашын кьурман этерге, Амал табмай, тебреди Мина таугъа кетерге. Ибрахим айтханды: «Анасына айтмайым, Бу ишими тындырмай, Мен ызыма кайтмайым». Аиасына айтды ол: «Исмагъилини хазырла— Мени бла биргелей Ол отунга барыргьа». Кийнидирнб, джууундуруб, Джолгъа салды баласын,— Къайгъылы этиб къойдула Аны табхан анасын. Ибрахим бла Исмагъил Таугъа айланыб кетдиле, Бара-барыб, экиси Минагъа да джетдиле. Ибилс айтды Хаджаргъа «Джашны элтеди кесерге, Сен керексе, тохтамай, Аны ызындан джетерге». «Бу сёзлени нек айтдынг, Къара бетли, ай, киши, Аталаны болурму Балалагъа ол иши?» Анасындан» сёз табмай, Кетди Ибилис, кьыйнала, Ызларындн чабыб, ол Джетди аланы Минада. Джашха айланб айтды ол: «Сени элтеди кесерге, Атанг мурат этгенди Сени къурман этерге». Исмагъил айтды! Ай, кишиь Ата этерми бу ишни, Нек алдайса сен мени, Къара бетли «ай, киши?» Ташны алды къолуна. Урду аны кёзюне,— Бир да ийнанмай Исмагъил Аны айтхан сёзюне. Дагъыда бир таш алыб, Урду аны башына, Ол таш бла ол аны Джара салды башына. Айтды анга атасы: «Бир къалмайын маджара Къала Аллаху Исмагъил Ифгъал анта-матара». Хазыр болду Ибрахим Аны къурман этерге, Кёзю къыймай тохтады Аны башын кесерге. Къыблагъа айланыб, Тюз тохтады Ибрахим, Бычакъ алыб къолуна, Хазыр болду ол халил. Джануарла джыйылыб, анга бары джылады. Не этерикди халил деб, Аллах аны сынады. Бычакны джаш кёрюр деб, Аны джаны кьыйналды. Keрмесин деб бычакъны, Джашны кёзюн байлады. "Кёзюмю сен байлама, Байла атам санымы, Мени анама кёргюзме Кёлегимде къанымы". Тарты бычакъ бойнуна, Бычакъ аны кесмеди, Paхат болуб джатды джаш, Орнундада тебмеди. Tашха тартды бычакъны. Аны сынаб кёрюрге, Tашны кесиб, ол бычакъ. Ётюб кетди тюбюне. Къалай бычакъ кесеред, Kесме, деди уллу Аллах, Къочхар ийди орнуна, Азаб этиб, уллу Аллах. Тебкир эти, ол къочхар Исмагъилге эннегенди,— Къутулгъанын Исмагъил Ол заманда билгенди. Таууш этди уллу Аллах, Муратынга джетдинг деб. Разы болдум мен сеннге, Айтханымы этдинг деб. «Файгъамбарым-Ибрахим, Битдирдинг сен ишинги. Сен келтирдинг орнуна Кёре тургьан тюшюнгю»… Кеб шукурда этди ол, Джашын азат болгъанда, Къууандырды Хаджарны, Джашын алыб баргъанда. Муну ючюн борч болду Бизге къурман кесерге, Салауат салам салыгьыз. Муратлагъа джетерге. Хар джыл сайын тохтамаин Сиз къурманла этигиз. Анга миниб къыйналмай, Сыйрат кёпюрден етюгюз. Сиз сюйсегиз, умметле, Рахат болургъа джаныгъыз. Хар заманда тохтамай Салауатла салыгъыз!

Ответов - 45, стр: 1 2 All

HAS: Феечка Скажи пожалуйста, когда точно Къурман-байрам..........я не представляю как всё это буду делать в Москве.

Kemal: HAS пишет: цитатаСкажи пожалуйста, когда точно Къурман-байрам. 4 октября HAS пишет: цитатая не представляю как всё это буду делать в Москве. В Соборной мечети ответят на все твои вопросы и обязательно всем помогут. Москва, Выползов переулок, д. 7 (м. «Проспект Мира»). Справки по телефону: (095) 684 - 47 - 04 (доб.111). www.islam.ru www.muslim.ru

Феечка: Kemal пишет: цитата4 октября 4 октября начинается Ураза-Байрам (пост)...а Къурман-Байрам(праздник жертвоприношения) через 3 месяца после него. Не путайте!!!


Kemal: Феечка пишет: цитата4 октября начинается Ураза-Байрам (пост)...а Къурман-Байрам(праздник жертвоприношения) через 3 месяца после него. Не путайте!!! упс, неправильно прочитал ...

Аджашыб келген: В этом году 31 декабря! Представляю, как невежественные люди сольют воедино этот праздник с Новым годом

Ай*яз: ...АстахфируЛлах, сколько людей в такой день будут пить

Феечка: Ай*яз пишет: АстахфируЛлах, сколько людей в такой день будут пить Не мог понять смысл ваших слов... Разве когда читаешь этот стих он наводит вас на мысли а питье?????

Abrek: а тюнене Барагъат кечееди... Барагъат кечеде, кёкде мёлекле джерге тюшедиле, анычю, ол кече тилек тилесенг, тилеклеринг къабыл боладыла...

Ай*яз: Феечка это не к стиху относится, а к тому, что праздник Къурбан-байрам попадает на новый год

Феечка: Ай*яз пишет: Феечка это не к стиху относится, а к тому, что праздник Къурбан-байрам попадает на новый год Упсс...терь поняла...да уж.... Это испытание для мусульман, Всевышний хочет проверить что мы будем праздновать.................

иллада: 20 декабря мусульмане всего мира отмечают один из главных праздников ислама - Курбан-Байрам. Курбан-байрам – самый большой мусульманский праздник. Его второе название - Ид-аль-Адха. Праздник этот отмечается с 10 по 13 числа Зуль-Хиджжа по мусульманскому календарю и завершает паломничество к святыням Ислама – Хадж. День великого праздника начинается с похода в мечеть, где мусульмане воздают хвалы Всевышнему и раздают милостыню. После этого надлежит посетить своих родственников ,друзей и могилы предков. Основным действом Курбан-байрама является жертвоприношение. История этого праздника, согласно Корану, такова. Аллах послал испытание своему Пророку Ибрахиму, чтобы укрепить его в вере – ему было необходимо произвести жертвенное заклание своего сына. Пророк, твердый в своей вере, последовал велению Всевышнего и тот, не желавший смерти ребенка, принял в жертву вместо него животное. В память именно этого события мусульмане ежегодно совершают обряд жертвоприношения, отдавая дань и следуя примеру Пророка, способного на великое самопожертвование ради Всевышнего.

AlexandrA: иллада пишет: совершают обряд жертвоприношения, отдавая дань какую дань они приносят?

всезнайка: Жертвоприношение совершается мусульманами в память о том, как пророк Ибрахим готов был принести в жертву Всевышнему своего сына Исмаила, чтобы доказать свою преданность Богу. Однако Всевышний, испытав Ибрахима, остановил занесенную им над сыном руку и послал ему белого агнца, который и был принесен в жертву. Пожертвование скота считается благим делом: чем больше в течение жизни таких жертв принесет мусульманин, тем легче ему будет после смерти пройти в рай по перекинутому над пропастью мосту Сират, "тонкому, как волос, и острому, как меч". При этом животные, которые были принесены мусульманином в жертву, поддержат его и не дадут упасть в адскую бездну. В дни Курбан-Байрама принято надевать новую или, по крайней мере, лучшую одежду, ходить в гости, дарить подарки и навещать могилы близких. Люди проводят на кладбище несколько часов, читая молитвы и поминая усопших.

Abrek: Красиво написала

всезнайка: Abrek всезнайка пишет: Красиво написала Я такая, если ты меня имел в виду, прощеваите дорогие до 9 января

sarykyrgyz: 7.12.2008

всезнайка: Седьмого или восьмого?

2 замечание этиучю: sarykyrgyz пишет: 7.12.2008 А у нас по календарю 8.12.2008 ну ближе к 1 декабря, узнаем от ребят которые в Саудии достоверную информацию.

2 замечание этиучю: кстати поздравляю всех со свещенным праздником Къурман-Байрам!!! Пусть Всевышний Аллах избавит нас от высокомерия и гордыни!Пусть Всевышний Аллах сделает нас своими верными рабами, даст нам познать самих себя и провести эту жизнь в поклонении Ему! Аминь!

2 замечание этиучю: Да направит Аллах наши сердца по пути истины и Своего довольства! О Аллах! Сохрани нас от нас самих, т.е. от собственного нафса! Аминь!

sarykyrgyz: всезнайка Седьмого или восьмого? 2 замечание этиучю А у нас по календарю 8.12.2008 ну ближе к 1 декабря, узнаем от ребят которые в Саудии достоверную информацию. Да , подождем... 2 замечание этиучю

mur: 2 замечание этиучю джазады: А у нас по календарю 8.12.2008 у меня тоже такая же инфа...

2 замечание этиучю: sarykyrgyz пишет: Да , подождем... 2 замечание этиучю СПАСИБО

2 замечание этиучю: это тебе sarykyrgyz

Аюшка: Самое лучшее в этом празднике когда держишь оразу, а потом утром спешишь на гъаид намаз и благодаришь Аллаха за то, что дожил до этого дня, что все живы и здоровы, и радуюсь, когда вижу таких же как и я спешащих в мечеть людей!!!! Аллах барыбызныда тюз джолгъа салсын, иманыбызны къатдырсын!!!!!!

2 замечание этиучю: Аюшка пишет: Самое лучшее в этом празднике когда держишь оразу, а потом утром спешишь на гъаид намаз и благодаришь Аллаха за то, что дожил до этого дня, что все живы и здоровы, и радуюсь, когда вижу таких же как и я спешащих в мечеть людей!!!! Аллах барыбызныда тюз джолгъа салсын, иманыбызны къатдырсын!!!!!! и я того же мнения

mur: Багъалы миллетим богъаныгъызныда алгъышлайма бу Къурман кюнбла!!! Аллах къурманыгъызны къабыл этсин!!! Келир Къурманнгада къууанчбла джетигиз!!! Поздравляю всех с Великим праздником Къурман!!!

всезнайка: Алгъышлайма! Къабыл болсун! Келир бу заманнга да къууанч бла джетигиз.Аллах иги муратларыгъызны толурча этсин!

Abrek: Къурманыгъыз къабыл болсун!

Al'bina: Да будут приняты ВСЕВЫШНИМ наши жертвы, и отведет от нас ГОСПОДЬ харам, пусть разрастаются Ислама ветви. Салам Алейкум наш КЪУРМАН БАЙРАМ!" Аллах къабыл къурман этсин!

Камила: В душе прекрасный к небу вскинув взор, И баракат впустив к себе во двор, Мы будем говорить своим друзьям: "С ПРАЗДНИКОМ КЪУРБАН-БАЙРАМ!!!" Къарачай миллетибизни кели бу заманнга Аллах къууанчбла джетдирсин!

sarykyrgyz: Айтынгыздар мубарак болсун, Кавказдык туугандар!

Р****: КЪАБЫЛ БОЛСУН КЪУРМАНЫГЪЫЗ!!!! КЕЛИР БУ ЗАМАННГА ДА СЫЙЛЫ АЛЛАХ АУРУУСУЗ, ЁЛЮМСЮЗ, КЪУУАНЧ БЛА ДЖЕТДИРСИН!!!

Аюшка: Амин Аллах!!!!!

2 замечание этиучю: Завтра(06.01.2009) день ашура ин шаа Аллах. Ибн Аббас (Ради-Аллааху 'анхума) сказал: "Я никогда не видел Посланника Аллаха (Салл Аллаху 'Алейхи уа Саллам) столь страстно желающим поститься в любой другой день и отдающим ему предпочтение перед любым другим днём, нежели в этот день, день Ашура, и в этот месяц, подразумевая Рамадан". (Передано аль-Бухари, 1867). Его сильное желание означало, что он намеревался поститься в этот день в надежде на получение награды за исполнение этого. Пророк (Салл Аллаху 'Алейхи уа Саллам) сказал: "За пост на Ашура я надеюсь, что Аллах примет это как искупление за год, который был прежде". (Передано Муслимом, 1976). Это - от щедрости Аллаха к нам: за пост в течение одного дня Он даёт нам искупление за грехи целого года. И Аллах - Хозяин Великой Щедрости.

всезнайка: Ассаламу гъалеикум! В этом году къурман(гъеидуль Адха)-27 ноября?

Abrek: всезнайка Алейкум салам! Помоему да

иллада: Поздравляю всех с праздником Курбан-байрам! Всего вам самого доброго, крепкого Имана , мира и милости Аллаха! Да примет Всевышний наши жертвоприношения благие деяния и да простит нам наши грехи! Дай Аллах нам истинные знания, мудрость и искренность.

Alan kmv: иллада Сау бол. Амин Аллах!

natkar: Индирочка, спасибо тебе!!! присоединяюсь к поздравлениям!!! Крепкого здоровья, счастья Вам и Вашим семьям!!! Пусть всех бережет Аллах!!!

Abrek: Сау бол Индира! Кели Къурманнга къууанч бла джетеик! С праздником всех!

всезнайка: Тему наверх, поздравляться будем после праздничного Намаза!

иллада: Къурбан байрамбла алгъышлайма

всезнайка: Къабыл болсун! Келир бу заманнга да къуупнч бла джетеиик!

tinibek: Kurman bayrambla algışlayma keli buzamannga da kuuanç bla ceteyikполная версия страницы