Форум » Религия | Дин » Писатели и поэты об Исламе » Ответить

Писатели и поэты об Исламе

Оруслу: Чёрный камень Каабы Он драгоценной яшмой был когда-то, Он был неизреченной белизны - Как цвет садов блаженного Джанната, Как горный снег в дни солнца и весны. Дух Гавриил для старца Авраама Его нашёл среди песков и скал, И гении хранили двери храма, Где он жемчужной грудою сверкал. Но шли века - со всех концов Вселенной К нему неслись молитвы, и рекой Текли во храм, далёкий и священный, Сердца, обременённые тоской... Аллах!Аллах! Померк твой дар бесценный - Померк от слёз и горечи людской.

Ответов - 39, стр: 1 2 All

иллада: Это твои стихи?

Феечка: Ибрахим файгъамбар джашын къурман этгени Аллахны атын эсгериб, Аны бла башлайым, Терек огъуна мен сизге Хапар айтыб ташлайым. Джашы болмай, Ибрахим Аллахдан джаш излейди, Бир джаш бер деб, Аллахдан Тохтамайын тилейди. Сен джаш берсенг, Аллахым, Сеннге къурман этерем, Къурман этиб, бек сюйген Бир затымы кесерем. Аллах анга джаш берди, Анга Исмагъил атады, Ол, малларын кесдириб, Кьурман этиб башлады. Ол, тюшюнде эштиди: «Сюгенинги кесмединг, Былай бла сен энди Муратынга джетмединг…» Ол, къалдырмай, къойларын Къурман этиб ташлады, Хар кечеде тохтамай Тюшюн кёрюб башлады. Къычыргъанды Джабраил: «Сен сезюнгю этмединг, Къурман этиб сен энтда Сюйнгенинге джетмединг»... Джюз тюеси бар эди — Барын кесиб, аш этди, Биягънлай ол тюшюн Дагъыда ол эшитди. Бар эди аны джюз аты — Барынын да кесдирди, Болгъан мюлкюн къалдырмай, Барын артын этдирди. Mypaт этди Ибрахкм: «Мен ишими битдирдим, Сюйгеними къалдырмай, Мен сёзюме джетдирдим». Дагъыда ол эшитди, Кеси джукълаб тюшюнде: «Энтда толмад сени ишинг, Джартылыкъ барды ишингде. Мал хесгенден файда джокъ, Исмагьилни къурман эт, Олду сени сюйгенинг, Аны алыб, таугъа кет»... Тюшюнде эштмей не этсин — Аллаха сёз бергенди. Бу тюшню ол тохтамайн Джетмиш кече кёргенди. Кёзю къыймай джылады Джашын кьурман этерге, Амал табмай, тебреди Мина таугъа кетерге. Ибрахим айтханды: «Анасына айтмайым, Бу ишими тындырмай, Мен ызыма кайтмайым». Аиасына айтды ол: «Исмагъилини хазырла— Мени бла биргелей Ол отунга барыргьа». Кийнидирнб, джууундуруб, Джолгъа салды баласын,— Къайгъылы этиб къойдула Аны табхан анасын. Ибрахим бла Исмагъил Таугъа айланыб кетдиле, Бара-барыб, экиси Минагъа да джетдиле. Ибилс айтды Хаджаргъа «Джашны элтеди кесерге, Сен керексе, тохтамай, Аны ызындан джетерге». «Бу сёзлени нек айтдынг, Къара бетли, ай, киши, Аталаны болурму Балалагъа ол иши?» Анасындан» сёз табмай, Кетди Ибилис, кьыйнала, Ызларындн чабыб, ол Джетди аланы Минада. Джашха айланб айтды ол: «Сени элтеди кесерге, Атанг мурат этгенди Сени къурман этерге». Исмагъил айтды! Ай, кишиь Ата этерми бу ишни, Нек алдайса сен мени, Къара бетли «ай, киши?» Ташны алды къолуна. Урду аны кёзюне,— Бир да ийнанмай Исмагъил Аны айтхан сёзюне. Дагъыда бир таш алыб, Урду аны башына, Ол таш бла ол аны Джара салды башына. Айтды анга атасы: «Бир къалмайын маджара Къала Аллаху Исмагъил Ифгъал анта-матара». Хазыр болду Ибрахим Аны къурман этерге, Кёзю къыймай тохтады Аны башын кесерге. Къыблагъа айланыб, Тюз тохтады Ибрахим, Бычакъ алыб къолуна, Хазыр болду ол халил. Джануарла джыйылыб, анга бары джылады. Не этерикди халил деб, Аллах аны сынады. Бычакны джаш кёрюр деб, Аны джаны кьыйналды. Keрмесин деб бычакъны, Джашны кёзюн байлады. "Кёзюмю сен байлама, Байла атам санымы, Мени анама кёргюзме Кёлегимде къанымы". Тарты бычакъ бойнуна, Бычакъ аны кесмеди, Paхат болуб джатды джаш, Орнундада тебмеди. Tашха тартды бычакъны. Аны сынаб кёрюрге, Tашны кесиб, ол бычакъ. Ётюб кетди тюбюне. Къалай бычакъ кесеред, Kесме, деди уллу Аллах, Къочхар ийди орнуна, Азаб этиб, уллу Аллах. Тебкир эти, ол къочхар Исмагъилге эннегенди,— Къутулгъанын Исмагъил Ол заманда билгенди. Таууш этди уллу Аллах, Муратынга джетдинг деб. Разы болдум мен сеннге, Айтханымы этдинг деб. «Файгъамбарым-Ибрахим, Битдирдинг сен ишинги. Сен келтирдинг орнуна Кёре тургьан тюшюнгю»… Кеб шукурда этди ол, Джашын азат болгъанда, Къууандырды Хаджарны, Джашын алыб баргъанда. Муну ючюн борч болду Бизге къурман кесерге, Салауат салам салыгьыз. Муратлагъа джетерге. Хар джыл сайын тохтамаин Сиз къурманла этигиз. Анга миниб къыйналмай, Сыйрат кёпюрден етюгюз. Сиз сюйсегиз, умметле, Рахат болургъа джаныгъыз. Хар заманда тохтамай Салауатла салыгъыз!

Феечка: РАМАЗАН АЙ Рамазан айым келеди, Онбир айдан баш болуб, Къууаныб кьуллукъ этейик, Хар бир къайгъы тас болуб. Рамазан айым келеди — Биз мархабагъа турайыкъ. Алгъа барыр гюнахыбыз — Андан къайры бугьайыкъ? Рамазан айым келеди — Биз хошкелдиге барайыкъ, Эмилиб тургъаи санланы Биз боюнсхагьа салайыкъ. Къонакъ келеди, къол тутайыкъ, Къууаныб, ёрге турайыкъ. Загъиф гьабдха ушайыкъ, Ай, сыйлы шахр Рамазан. Рамазан айым келеди Ашхыны, аманны айырыргьа. Аны биргесине нюр келеди — Ол мукъминлеге джайылыргъа. Бизге бир ай къонакъ эдинг, Къабырларыбызгъа чыракъ эдинг, Тюрлю шорбат къонакъ эдинг, Ай, гёзал шахр Рамазан. Он джылда Къуран башладым, Джыйырма джылымда ташладым, Джыйырма сегиз джылымда Эркелете башладым. Къуран нюрюне тебредим, Менден кетме, деб тиледим. Къайтыб, устазымдан юрендим, Сен афуа — айлай алифлами. Джассы намаз къылгъаннга Нюр берекет чачылыр, Эртден намаз къылгъаннга Рахмат эшик ачылыр. Кюн орта намаз къылгъанны Къабыр юйю кенг болур, Къыямат каш махшарда Олийлеге тенг болур. Экинди намаз къылгъанны Тилеклери билинир, Къыямат кюн махшарда Расул бла кёрюнюр Ашхам намазны къылгъан — Джандет кийим киерик, Харам хакъны ашагъан — Джаханимде кюерик. Залимлени биз кёрдюк, Къабырлары от джана. Намазсызла къобарла, Кёзлериндем къан тама. Зикирлери, намазлары Къабыр юйюн джарытхан, Сокъур болуб къобарыкъ— Къуран окъуб унутхан. Намазланы тюз къылгъан Сыйрат кёпюрден къутулур, Ананы разы этмесе, Махшарда тили тутулур. Джандетде хурма терекле — Тамырлары алтындан, Алдан башлаб, айтайым Аналаны хакъындан Анагьа адеб этген Гъаднин джандетде олтурур Атагъа ёхтем селешген Джаханимни толтурур Шыйыхланы хапарны Мен сый бериб айтаим Шайтан кибик джюрюдюм — Кеч, Аллахым, кьайтайым.


Djash: Феечка MashAlla!!!

Горянка: " От века ли существовал Коран? Не очень-то я в этом понимаю!.. Что Книгой книг является Коран Я, мусульманин, истиной считаю..." Йоганн Вольфганг Гете о Священном Коране

Горянка: Творцу молитесь; он могучий: Он правит ветром; в знойный день На небо насылает тучи; Дает земле древесну сень. Он милосерд: он Магомету Открыл сияющий Коран, Да притечем и мы ко свету, И да падет с очей туман. А. С. Пушкин

Горянка: Русская женщина, вышедшая замуж за мусульманина Е. Векилова, написала Толстому, что ее сыновья желают принять Ислам, и спрашивала совета, как быть. Вот что, в частности, ответил ей писатель: “Что касается до самого предпочтения магометанства православию…, я могу только всей душой сочувствовать такому переходу. Как ни странно это сказать, для меня, ставящего выше христианские идеалы и христианское учение в его истинном смысле, для меня не может быть никакого сомнения в том, что магометанство по своим внешним формам стоит несравненно выше церковного православия. Так что, если человеку поставлено только два выбора: держаться церковного православия или магометанства, то для всякого разумного человека не может быть сомнения в выборе и всякий предпочтет магометанство с признанием одного догмата, единого Бога и Его Пророка, вместо того сложного и непонятного в богословии – Троицы, искупления, таинств, святых и их изображений и сложных богослужений…”

Горянка: “Прошу считать меня магометанином…” Его совершенно неординарное мышление в большинстве случаев было непонятным для российского общества. Он был отлучен от церкви и предан анафеме, друзья и знакомые отвернулись от него. В 1910 году, в возрасте 81 года, Лев Толстой уходит из дома и умирает по дороге, на станции Астапово. Почему конец жизни у великого писателя оказался таким печальным и куда он направлялся, уходя из дома? Воможно, на эти вопросы проливают свет некоторые письма великого писателя. Вот что он пишет о церкви: “Мир делал все что хотел, предоставляя церкви, как она умеет, поспевать за ним в своих объяснениях смысла жизни. Мир учреждал свою, во всем противную учению Христа жизнь, а церковь придумывала иносказания, по которым бы выходило, что люди, живя противно закону Христа, живут согласно с ним. И кончилось тем, что мир стал жить жизнью, которая стала хуже языческой жизни, и церковь стала не только оправдывать эту жизнь, но утверждать, что в этом-то состоит учение Христа

Горянка: Приведем одно письмо писателя, которое еще более проясняет его мировоззрение, сложившееся в результате мучительных поисков. “Я бы очень рад был, если бы вы были бы одной веры со мной. Вы вникните немножко в мою жизнь. Всякие успехи жизни – богатства, почестей, славы – всего этого у меня нет. Друзья мои, семейные даже, отворачиваются от меня. Одни – либералы и эстеты – считают меня сумасшедшим или слабоумным вроде Гоголя; другие – революционеры и радикалы – считают меня мистиком, болтуном: правительственные люди считают меня зловредным революционером; православные считают меня дьяволом. Признаюсь, что это тяжело мне… И потому, пожалуйста, смотрите на меня, как на доброго магометанина, тогда все будет прекрасно”.полная версия страницы