Форум » Религия | Дин » СОРУУЛА- ДЖУУАБЛА » Ответить

СОРУУЛА- ДЖУУАБЛА

tinibek: СОРУУЛА 1-Еркишиле башы ачыкъ 2-Кысха къоллу кёлек 3-ДЖалан айакъ намаз етерге боллукъмуду 4-Рукъу етген сагьатда айакъланы бирбирине джууукъ етерге керекмиди 5-Музик тынглагьан хараммыды 6-Абдез алгьан заманда айакъланы джууарга керекмиди огесе чындайны юсюнден мес етерге боллукъмуду 7-Ертден намазны биринчи рекатында айатал-курси ни да къошуб окъурга боллукъмуду 8-Юйде сурат болган джерде намаз етерге боллукъмуду 9-Алтын неках джюзюк хараммыды 10-Ишни кызыу барган заманында къуру да фарыз намазланы етиб къойсакъ боллукъмуду ДЖУУАБЛА 1-Киндикден тобукъга къапалы болса джетерикди еркишиге(ауратлары) Башына киймесе да боллукъду 2- Киндикден тобукъга къапалы болса джетерикди еркишиге Кыхса къол узун къол болсада къайгьырмаз 3-Чындай киймесенг да боллукъду Файганбар (С.А. В) ол исси джерде чындай кийиб айланмагьанды 4-Руку етген заманда айакъланы бирбирине джууукъ етмесенг да боллукъду Намазны кереги Сюйелиб туругьан(къыйам),къуран окъугьън,руку етген,седжде, намазны ахырында къагьадагьа олтуруу Была етилсе намаз болады 5-Музик тынглагьанны гюнахы джокъду 6-Абдез алган заманда джалан айакъны мес етген фарызды Айагтьынгда чындай бар есе чындайны юсюнден мес етерге боллукъду 7- Намазны къайсы рекатында болса да къурандан къасы сураны да окъургьа боллукъду 8-Намаз етилген заманда къыбыланг да болмагьандан сора зараны джокъду 9-Алтын джюзюк такганны зараны джокъду 10-Заманы аз болгьанла намазны фарызын етиб къойсала да боллукъду

Ответов - 23

tinibek: -ДЖукъласам абдез бузуламыды -Абдезни ешикге чыкъган бузады джукълагьанлыкга абдез бузумлайды Файганбарыбыз болсун къатындагьы сахабиле болсунджукълаб уйансала абдез алмайын намаз етгенлей тургандыла -Абдез неге керекди Абдезим бузулмасын хаман да алай турайым сууабды деб джашагьан адам кёбдю Абдез къуруда намаз етерге,Аллах га къуллук етген заманда керекди Орамда айланнган ары бери барыб келген къуллук тюлдю -Адамла билиб не да билмей гюнах етедиле Аллах тоба етсенг къайсы гюнахланы кечеди -Аллах,джюрекден келиб тоба етгенлени кечеди "Иналлахе йаьфируз-зунубе джемиа. Иннеху хувел-гафуруррахим 53.Файьамбар, сен алаьа: "Ей, кеслерине (гюнахла бла) заран келтирген къулларым! Сиз Аллахны рахматындан тюñюлюб къалмаьыз. Ишексиз, (къайытханñа) Аллах гюнахланы барын да кечеди. Ишексиз, Ол бек кечиввчюдю, рахматлыды", - де.

всезнайка: tinibek пишет: -ДЖукъласам абдез бузуламыды -Абдезни ешикге чыкъган бузады джукълагьанлыкга абдез бузумлайды Файганбарыбыз болсун къатындагьы сахабиле болсунджукълаб уйансала абдез алмайын намаз етгенлей тургандыла Джукълагъан бузады абдезни адам , сёз ючюн къолуна таяныб къалкъыса, къолун алса, джыгъылса, ол бузады.

иллада: tinibek пишет: Айагтьынгда чындай бар есе чындайны юсюнден мес етерге боллукъду Метин, алай этерге джарамай болу дейме Гитче заманымдан эсимдеди: къарт анам меси( бу сёзню англарыкъмыса билмейме... къалай англатыргъада билмейме....) кийген эте эди къышта. абдез алгъан заманыда месисин тешмей сыртындан суу къоллары бла сипагъан эте эди. бир кере у а месилеримден суу ёткенди деб аягъыннан месилерин тешиб, аякъларын джугъан эткен эди. чындайданда суу ётеди да, аны ючюн чындайланы тышындан къуру сипап къояргъа джарамаз Мадина иги биллик болу. ол не айтарыкъды тынглайыкъ


всезнайка: Чындайгъа алыргъа джарамаиды, аз аит, кеб аит

tinibek: иллада всезнайка Кесймден бир сёз да къошмагьанма Мында ем уллу дин алимни джазганларын кёчюргенме Файганбар (с.а.в)Арабны кум тюзлеринде айагьына меси кийиб айланнгандымы дейсиз Бу айат МАИДА суура 6. айатды Эй, ийман салгъанла! Сиз намаз къылыргъа тебреген заманда бетлеригизни да, къолларыгъызны да чынагъа дери джууугъуз. Башларыгъызгъа да мес тартыгъыз эки аякъны да ашыкъгъа дери. Сиз джунуб болсагъыз ,тазаланыгъыз. Сиз не ауруулу, не джолоучу, не кеси кереклигизге барыб, неда тишириу бла джумушугъуз болуб, сора суу табмасагъыз, таза къум бла темам этигиз. Аны бетлеригизге да, билеклеригизге да ышыгъыз. Аллах сизге ауур этерге излемейди, алай а Ол сизни тазаларгъа, нигъматларын да толу берирге излейди. Сиз анга шукур эте билир эсегиз а

всезнайка: tinibek пишет: иллада всезнайка Кесймден бир сёз да къошмагьанма Мында ем уллу дин алимни джазганларын кёчюргенме Аны уа билеме, юиюнге ашхылыкъла джауарыкъ tinibek пишет: Файганбар (с.а.в)Арабны кум тюзлеринде айагьына меси кийиб айланнгандымы дейсиз да аякъларына абдез алдыргъан болур суу бла, масх киииб аиламагъан эсе, чюй джаш болгъанды да. tinibek пишет: Бу айат МАИДА суура 6. айатды ЯЯЯЯЯЯЯ, аиююха ллазиина амануу, иза къумтум лисаля, фагъсилуу уджуухакум уа аидиякум иляль марафикъ, уа амсахуу руусакум уа арджулякум иляль кагъбаин.-ма былай кибик

всезнайка: tinibek пишет: Намаз етилген заманда къыбыланг да болмагьандан сора зараны джокъду Cурат болгъан джерге мелек кирмеиди, деб акъыл тегедиле, менича бирле. Алтын джюзюкню юсюнден да бир- эки сез сюреиим,тиширыулагъа болгъанлыкъгъа, эркишилеге джарамаиды да

tinibek: Къатдырыгьыз кесигизни ДЖаназы намаз, намазмыды огесе дууамыды?Абдез алмагьанлай кылырга боллукъмуду? -ДЖаназы намаз намаз тюлдю ,дууады Абдез алмагьанлай кылыргада боллукъду -Къандил кечеледе кылыннган намазла была етилген дууала къалган заманлада етилген намазладан артыкъ сууаблыгьы бармыды -Къуранда къандил кече деб джукъ джокъду (къадир кечеден сора) Бир кечени бир кечеден башхалыгьы джокъду барыны сууабы да бирчады -Намаз да кыйамда Фатиха суураны окъугьандан сора ''Амин'' деб айтырга керекмиди -Амин деген сёз къуранда чыртданда джокъду Намазда айтылса тюз болмайды Бу сёз исламга арт заманлада Ибрани (чууут) тилден киргенди -Межгитде намаздан сора мынчак тартарга керекмиди -Намаздан сора тартылган мынчак би'датды джарамайды

tinibek: всезнайка замечаниямы джаратдынгмы Абрек бла маннга сауга бергенди ким есе да

всезнайка: tinibek пишет: всезнайка замечаниямы джаратдынгмы Абрек бла маннга сауга бергенди ким есе да Оруча селешиб къояса Огъай, кермедим, бусагъат къарарма. Джаназы намазны юсюнден окъугъанымда уа,к есими къатдырырча болдум.намаз къалай болмаиды. Тюнеен кюеуум келеди. аны бла экиде тургъан эгечи ауушханды Терезеде, Учкекенни къатында кёб болмай. Ол хапар аитады, Ёлгенни къатында къуран окъумадыла, арбазгъа чыгъардылада. кете тебрегенлей, берлиги-аллыгъы болгъан, разымысыз, муслиманлыгъына шагъатлыкъ этемисиз-баш дегенча затла соргъанла, алыб кетгенле. Басдыргъанла. Энди уа джаназы къылабыз деб турсалаю. джукъ да джокъ. апенди адамланы бир джерге джыигъанды да. сау болугъуз келгенигизге, башыгъызгъа бошсуз, юиюне барама деген юиюне, ёлгенни арбазына барама деген да барыгъыз дегенди. Аны бла миллет чачылгъанды. Апенди ызына арбазгъа къаитыб, аууаз берген баш джокъ. Дууагъа да джюрюрюк тюлле, 3 чю кюнюн. орта маулутун, 52 кюнюн этерик тюлле. Басдырдыла-унутдула. Аллах сен сакъла къыиынлыгъынгдан

иллада: всезнайка Кюеунги эгечин Аллах джандетли этсин. Мадина, арт кёзюуледе бир кёб тюрлю сейир хапарла окъуйма энтда эшитеме бу динни юсюнден. Джангыз Аллахдан башха киши иги биллик болмаз нени тюз нени терс болгъанын. а

Alan kmv: всезнайка пишет: . Басдыргъанла. Энди уа джаназы къылабыз деб турсалаю. джукъ да джокъ. Джаназысын къабырлада, асрагъынчын эте ошайдыла,къуранда окъуйдула алайда ,мен билгенге кёре...Кюеунг джаназыны заманында,арлакъ берлакъ ,сигарет тартханлада болучанла,алабла къалыб кетген болурму? всезнайка пишет: Дууагъа да джюрюрюк тюлле, 3 чю кюнюн. орта маулутун, 52 кюнюн этерик тюлле. Басдырдыла-унутдула. Аллах сен сакъла къыиынлыгъынгдан Эт пирожокла мы сюесе?

всезнайка: Alan kmv пишет: Джаназысын къабырлада, асрагъынчын эте ошайдыла,къуранда окъуйдула алайда ,мен билгенге кёре...Кюеунг джаназыны заманында,арлакъ берлакъ ,сигарет тартханлада болучанла,алабла къалыб кетген болурму? Огъай, къылмагъандыла ВаЩЩе. Къабырлада сигарет тартханларына уа сеиирсиндим, бир джанына джанлаб. Басдыргъынчы, къылгъанларын а биле эдим, ёлюкню ызындан. алай а была умут этиб тургъанла. может потом деб. иллада пишет: всезнайка Кюеунги эгечин Аллах джандетли этсин. Аллах разы болсун

tinibek: всезнайка всезнайка пишет: Аллах джандетли етсин гюнахы къурусун башыгьыз сау болсун намаз къалай болмаиды. Аны джазганымы себеби джаназы намазга халкъ джыйылыб апенди да джаназыны аллына алыб намаз етерге деб сюйелсе - Ходжа бир кесек сакъла абдез алганла бардыла - деб джаназыны да джамагьатныда сакълатхан адет барды Ол адамла етген иш терсди Алайда абдез алмагьанлай къошулурга керекди не да абдезин тутарга керекди Намазга .намаз дер ючюн бу шартла болурга керекди была етилмеген намаз ,намаз болмайды ДЖаназы намаз деб етилген намаз да была джокъдула Ол себебли аннга дууа дейдиле Дууа ны да абдезсиз етерге боллукъду Абдез алыб етсенг уа барындан да сууабды 1-Къыйам -юч айат окъур чакълы бирни къыйам да туруу 2-Къира'ат- Къыйамда юч айат чакълы бирни Къуран окъуу 3-Руку -Къыйамдан сора ийилиб рукугьа барыу 4-Суджуд -Манглайны джерге тийириб еки кере седжде етиу 5-Къугьуд -Намазны ахырында къагьдагьа олтуруу 6-Тартиб -Намазны рукунларын тартиб бла къылыу Ем алагьа биринчиге Такбир Къыйам Къира'ат етилгени джаназы намазда болгьанлыкъга къалгьанлары джокъду ол себебден джаназы намаз намаз бoлмайды дууа болады

иллада: всезнайка пишет: Ёлгенни къатында къуран окъумадыла, арбазгъа чыгъардылада. кете тебрегенлей, берлиги-аллыгъы болгъан, разымысыз, муслиманлыгъына шагъатлыкъ этемисиз-баш дегенча затла соргъанла, алыб кетгенле. Басдыргъанла. Энди уа джаназы къылабыз деб турсалаю. джукъ да джокъ. апенди адамланы бир джерге джыигъанды да. сау болугъуз келгенигизге, башыгъызгъа бошсуз, юиюне барама деген юиюне, ёлгенни арбазына барама деген да барыгъыз дегенди. Alan kmv , ма бу Мадинаны айтхан сёзлерине шагъатлыкъгъа былайгъа Эльбрусойдтан окъугъан джазыуларымы салайым. Положение поминальных мероприятий в исламе Мансур пишет: Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Не превращайте свои дома в кладбища! Поистине, шайтан убегает из того дома, в котором читают суру "аль-Бакъара" (Корова)». Муслим 780. Этот хадис указывает на то, что могилы не являются местом для чтения Къурана. И именно поэтому пророк (да благословит его Аллах и приветствует) побуждает читать Къуран в своих домах, и сравнивает дом, в котором не читают Къуран с кладбищем. Имам аш-Шафи'и говорил: "Мёртвые не получают награду за чтение Къурана над их душами". См. "Тафсир Ибн Кассир" 4/258. Шейхуль-Ислам Ибн Таймия также сказал, что имам аш-Шафи'и считал чтение Къурана над умершим нововведением. См. "Икътида..." 182. Имам Малик сказал: "Я не знаю, чтобы кто-то делал это, ведь известно, что сподвижники пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и праведные предшественники не делали этого". См. "аль-Икътида 182. Сам Ибн Таймия сказал: "Чтение Къурана над умершим - это новшество". См. "аль-Ихтиярат..." 53. Также это было мнением имама Ахмада. Абу Дауд рассказывал: "Я слышал, как у Ахмада спросили о чтении Къурана у могил. На что он ответил: «Нет»". См. "аль-Масаиль" 158. Ибн аль-Къайим в "Задуль-Ма'ад" писал: "То, что делают в наше время: садясь вокруг могилы, разговаривая с умершим, читая над ним Къуран или подсказывая ему ответы на вопросы, которые ему будут задавать в могиле, является новшеством, не имеющим никакой основы в религии". Abdullah abu Ibrahim пишет: 48. Вопрос: Можно ли читать Коран за душу умершего человека? Ответ: Да, можно. Посланник Аллаха сказал: اقرؤوا على مواتكم يس ) رواه ابو داوود , الحاكم و احم د( «Вы читайте «Ясин» над своими умершими». Этот хадис передали имам Ахмад, Абу Дауд, Хаким и другие (Книга «Шархуссудур»,стр. 37). Куртуби сказал: «Этот хадис означает, что можно читать «Ясин» над умирающим и после его смерти». Так как «Ясин» является сурой Корана, следовательно, Коран желательно читать над покойными. Там, где читают Коран, собираются ангелы, и туда ниспосылается милость Аллаха. Убедительным доказательством дозволенности чтения Корана над усопшими является заупокойная молитва (намазджаназа), совершать которую Всевышний обязал мусульман. В этом намазе читается сура «АльФатиха», которую называют «матерью Корана» (уммульКур'ан). 49. Вопрос: Желательно ли читать Коран на могиле или это порицаемо? Ответ: Халал от Шабабия рассказал: «Когда умирал кто либо из родственников мединских ансаров, они ходили на его могилу и читали там Коран». Суюти говорит: «Если собрать вместе слабые хадисы, разрешающие читать Коран, они становятся достаточным доводом» («Шархуссудур », стр. 311). Имам Навави пишет в книгах «Азкар», «Шархульмухаззаб», «Риязуссалихин»: «Имам Шафии сказал, что читать аяты Корана на могиле является богоугодным делом, и лучше читать весь Коран» («Риязуссалихин»,стр. 430). Ученыйбогослов ханбалитского мазхаба альХафиз Шамсуддин альМакди сказал: «Читать Коран на могиле разрешалось предыдущими учеными, и разрешение передавалось последующим, и это решение иджма'». Очевидно, что основанием для разрешения чтения Корана на могиле являются хадисы Пророка , деяния его сподвижников, высказывания имамов и иджма.

всезнайка: Метин,джокъмуду энди джукъ?

tinibek: всезнайка всезнайка джазады: Метин,джокъмуду энди джукъ? Toylada pilav aşağandan zaman tabmay turama ansı köbdü cazarım

всезнайка: tinibek пишет: Toylada pilav aşağandan zaman tabmay turama ansı köbdü cazarım Ишлени тындырыб, энди уа кечеги тоиладамы аилана, чурукъларынгы джыртыб

tinibek: всезнайка пишет: энди уа кечеги тоиладамы аилана, чурукъларынгы джыртыб Хурджунумда айландыргьан уллу пилав къашыгьымы тас етгенме да Чурукъланы кёзюм кёрмейди

tinibek: КЪУРАНДА ОРАЗА Къуранада оразаны къалай етиллигьин билдирген аяатла Бакъара (Ийнек) Суурада 183.184.185.187. аяатлада джазылгьаны; 183. Эй, ийман келтиргенле! Сизге дерилеге джазылгъан кибик, сизге да ораза борч болуб джазылды. Сиз Аллахдан къоркъгъанладан болур эсегиз а, 184. мардалы санау кюнле. Сизден биринг не ауруулу, не джолоучу болса, оразасын ачсын да, артда анча кюнню башха кюнле бла толтурсун. Алай а къыйналыб тута эсе (не сау болмазлыкъ аурууу болуб, не къартлыкъ ючюн), анга джулуугъа мискиннге аш ашатсын! Биреу кеси разылыгъы бла тутса, ол анга хайырлыды. Билсегиз, ораза тутуу сизге хайырлыды. 185. Рамазан ай - адамлагъа тюз джолну кёргюзе, хакъны баям эте, (кертини, ётюрюкню) арасын айыра келген - Къуран тюшген айды. Сора сизден ол айгъа ким туура болса, ол айны ораза тутсун! Не ауруулу, неда джолоучу болса, ачсын да, анча кюнню башха кёзюуде тутсун! Аллах сизге аны бла къыйынлыкъ излемейди, тынчлыкъ излейди. Сиз ол санны толтуруругъузну излейди. Сизни тюз джолгъа тюзетгени ючюн, Аны уллуларыгъызны да излейди. Сиз Анга шукур этер эсегиз а. 187. Ораза айда кече сиз юй бийчелеригиз бла джууукълашыу халал этилди, ала сизге кийимдиле, сиз да алагъа кийимсиз. Аллах сиз кесикесигизге хыянат этгенигизни билди. Ол себебден Ол сизге бурулду, кечген да этди (эркинлик берди). Энди ол кече юй бийчелеригиз бла джууукълашыгъыз (гюнах деб къоркъмай). Аллах сизге буюргъан затны да (бала) излегиз. Эртенбла акъ халы къара халыдан айырылгъынчы (къарангы бла джарыкъ) ашагъыз, ичигиз. (Танг белги бергинчи). Сора кечге дери ораза тутуб, тамам этигиз. Алай а межгитледе игътикафда (кече-кюн да анда туруб, ораза айны арт онунда Аллахха къуллукъ этмек) болгъанла юй бийчелери бла джууукълукъ этмесинле. Была Аллах салгъан чекледиле, ол себебден аланы бузмагъыз. Сиз Аллахдан къоркъуб, сакъ турур ючюн, Ол Кесини аятларын адамлагъа ма былай баям этеди.

tinibek: Къураннга кёре оразангы биле тургьанлай бузсанг тёлеую кълалай болады? Ауруулары болгьанла,джолуучу болгьанла оразаларын туталмасала,туталмагьан кюнлерини башха кюнледе тутарла(Бакъара суура184) Бир къауум джерледе оразасын билиб бузгьанлагьа 61 кюн тутар деб джазылганы ётюрюкдю Къуранда аллай зат джазмайды Къусханны оразасы бузуламыды? Къуранда оразаны юч зат бузады 1-Ашагьан 2-Ичген 3-Юйбийчелери бла джууукълукъ етген Къусханны юсюнден къуранда джукъ джазымлайды Оразабызны не бла ачсакъ сууабды? Къуранда муну юсюнден джукъ джазымлайды Не бла ачсангда сууабды

всезнайка: tinibek пишет: Оразабызны не бла ачсакъ сууабды? Къуранда муну юсюнден джукъ джазымлайды Не бла ачсангда сууабды Финикле(тамр) бла ачылады, не бла татлы зат бла, не уа суу бла.

Басханчы: Ассаламу Алейкум! ЯНДЕКС бла не эсе да бир зат излей, бу форумгъа тюшюп къалгъанма. Къарачайдан тюлме, алай къыстамазсыз деп ышанама. Бютюнда Къарча да бизни Басхан аууздан чыкъгъан хапары барды :-))))) Дин соруула бла жууаплагъа къарап, кёп сейир затла окъудум. Жазгъанла, аятла\ хадисле келтирме, кёп затла айтадыла. tinibek, жууапланы кимден аласа? Хадислеге къарамай, жангыз Къуранга таянганча кёрюнесе. Ол тюз тюлдю. Шариат Къуран бла Суннадан чыгъады.... Абдез алгъанда, сен айтханча, жалан аякъкъа мес жангыз шиитле тартадыла. .... Музыка тынгылагъан харам болгъанына ийнанмагъан Эльбрусоидде окъуна бир окъусун. .... Эр кишиге алтын жюзюк жюрютюрге харамды. Аны юсюне Исламда "обручальное кольцо" деген зат жокъду. Ол христианланы динлеринденди. ...... Джаназа намаз, намаз тюлдю, дууады, анга абдез керек болмайды, дегенни уа къайдан алгъанса, алан? ------ Андан сора да барды айтырым. Айтханымма да Къуран\ хадисден далиль келтирирчама иншаЛлах. Блай бюгюн биринчи киргенимди форумгъа. Иги шагъырей болмагъанма алыкъа. Разы болугъузполная версия страницы