Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

HIGHLANDER: mur джазады: Тюркде бусагъатда джангылыб деген сезню орнуна - джангылышмы дейдиле Эки сёздюле ала: джангылыб - ошибившись джангылыш - ошибка

Бёрюкъан: mur пишет: "Къарачай" газетде окъуйма, статьяны аты "Ангыламагъанлыкъдан, билмегенликден". Анда биреулен джазады: " "Ачей улу Ачемез", "Хож", "Бийнёгер" (дагъыда башхала), деген джырланы къарачайлыла башха миллетлеге этгендиле", деп. Сора "Ачей улу Ачемез" деген джырны джазады сез ючюн. Ол айтылгъан джырладан къуру "Хож" деген кюу джыр этилгенди хоншу миллетге - черкеслилеге. "Хож" деген джырны керти аты Ходзьду, кеси да Адыгеяны джериндеди. Ол элни орус аскер къыргъан этген эди Кавказ къазауатны заманында. Ма анга бушуу этиб, черкес миллетге джан аурутхандан къарачайлыла кюу этгендиле, атына да "Хож" атаб. Ол, айтханымча, джигитлик джыр тюлдю, къыйынлыкъгъа аталгъан кюудю. Къалгъан джырла уа къарачай-малкъар джырладыла. Къарачайлыла бла малкъарлыла бир миллет шойбуз да!

Бёрюкъан: HIGHLANDER пишет: джангылыш - ошибка Джангылыч!


HAS: Либжа вообще абаза ашарыкъды, а готовят значит так, поджаривают муку потам заливают бульоном

mur: HIGHLANDER джазады: Эки сёздюле ала: джангылыб - ошибившись джангылыш - ошибка Бёрюкъан джазады: HIGHLANDER пишет: цитата: джангылыш - ошибка Джангылыч! Бёрюкъан джазады: Ол айтылгъан джырладан къуру "Хож" деген кюу джыр этилгенди хоншу миллетге - черкеслилеге. "Хож" деген джырны керти аты Ходзьду, кеси да Адыгеяны джериндеди. Ол элни орус аскер къыргъан этген эди Кавказ къазауатны заманында. Ма анга бушуу этиб, черкес миллетге джан аурутхандан къарачайлыла кюу этгендиле, атына да "Хож" атаб. Ол, айтханымча, джигитлик джыр тюлдю, къыйынлыкъгъа аталгъан кюудю. Къалгъан джырла уа къарачай-малкъар джырладыла. Къарачайлыла бла малкъарлыла бир миллет шойбуз да! Толу хапарыда болмагъанлай ол адам газетге бу статьяны джазыб ийгенди . Къарачай бла Малкъар хамандада бир миллет болгъанды, бу артхы кёзюуде айырыб къойгъандыла. А бу элле: Азнаур къабакъ, Ачемез къабакъ, Кёнделен къайдадылада сора?

Бёрюкъан: HAS пишет: Либжа вообще абаза ашарыкъды, а готовят значит так, поджаривают муку потам заливают бульоном Либжа - черкес ушхуурду, аты да "лъы" (бизнича "эт") денег сёзден къуралгъанды, кеси да черкеслиледе тауукъ, неда кърым тауукъ этден этиледи. Этсиз либжагъа черкеслиле "щыпс" дейдиле. Абазалыла уа тауукъ либжагъа "кту дзырдза" дейдиле. Мени сейирсиндирген бир зат барды бу бизни черкес хоншуларыбызда. Аланы къой эт ашагъан адетлери джокъду, къуру тауукъ-мауукъ болмаса. mur пишет: Толу хапарыда болмагъанлай ол адам газетге бу статьяны джазыб ийгенди . Къарачай бла Малкъар хамандада бир миллет болгъанды, бу артхы кёзюуде айырыб къойгъандыла. Ма алай силдеб ийгенле тамам да бир кёбдюле, тейри. mur пишет: А бу элле: Азнаур къабакъ, Ачемез къабакъ, Кёнделен къайдадылада сора? Кёнделен Малкъардады. Тюзде орналгъан элледенди. Джашагъанла анда кёбюсюне чегемлиле бла басханчы таулула болурла дейме?! Ол бир экиси уа эллени иелерини атлары бла айтылгъанды. Бусагъатда ала болмагъанлары себебли, айтхан къыйынды аланы къайда болгъанларындан. Алай, а бир ишексиз, кесибизни таулу (къарачай-малкъар) миллетни эллери болгъанды.

HIGHLANDER: Бёрюкъан джазады: Джангылыч! Сёз джокъ - джангылыЧ! Бир сейир этиб иймедимми: джангылыч джазама деб, джангылыч ийиб къойдум. Бёрюкъан джазады: Мени сейирсиндирген бир зат барды бу бизни черкес хоншуларыбызда. Аланы къой эт ашагъан адетлери джокъду, къуру тауукъ-мауукъ болмаса. Мал соя биле болмазмылла? Аны бла тауукъ этчик бла кечине джашайла... Бёрюкъан джазады: Ма алай силдеб ийгенле тамам да бир кёбдюле, тейри. Къарачайлыдан анда-мунда бир тели зат чыкъмай къалмайд!

Бёрюкъан: HIGHLANDER пишет: Сёз джокъ - джангылыЧ! Бир сейир этиб иймедимми: джангылыч джазама деб, джангылыч ийиб къойдум. Алай да болуучанды! HIGHLANDER пишет: Мал соя биле болмазмылла? Аны бла тауукъ этчик бла кечине джашайла... Ма аны ючюн кечиниб турадыла тауукъчукъ бла. Ансы, алларына хазыр къой этни салыб берсенг а, бёрю къаннга этгенча да мыллык аталла. Бир кере кёргенме элчи черкеслиле къой сояргъа кюрешгенлерин. Джарлы къойну эки аягъындан тагъыб, бир затла этерге кюреше эдиле.

Огъары Учкулан : джангылыч - ошибка? а "халат" неди?

Бёрюкъан: Огъары Учкулан пишет: джангылыч - ошибка? а "халат" неди? "Халат" тоже ошибка, только касается больше ошибок на письме, а "джангылыч" - так, по жизни. Вообще, "халат" - это арабизм, а "джангылыч" - наше исконное слово.

Derya: Къарачай миллетни байрамы бла алгъышлайма! Аллах барыгъызны да муратларыгъызны толтурсун. Огъары Учкулан Бёрюкъан халатла бла иш -деп школда жазыучек))

HIGHLANDER: Derya джазады: Къарачай миллетни байрамы бла алгъышлайма! Аллах барыгъызны да муратларыгъызны толтурсун. Амин Аллах. Сау бол, Derya! Аллах бири биринден айырмасын таулу халкъларыбызны.

mur: Бёрюкъан джазады: Кёнделен Малкъардады. Тюзде орналгъан элледенди. Джашагъанла анда кёбюсюне чегемлиле бла басханчы таулула болурла дейме?! Ол бир экиси уа эллени иелерини атлары бла айтылгъанды. Бусагъатда ала болмагъанлары себебли, айтхан къыйынды аланы къайда болгъанларындан. Алай, а бир ишексиз, кесибизни таулу (къарачай-малкъар) миллетни эллери болгъанды. Азнаур къабакъ бла Ачемез къабакъ бла Кёнделен элни ичинде болурламы ? Джангы Джёгетейде бар шойду Хаджай-къабакъ деб. Бёрюкъан джазады: Ма алай силдеб ийгенле тамам да бир кёбдюле, тейри. Барсында тутуб, Къубраннга силдерге керекэди аллайланы . Газетни редакциясы окъуб, сагъыш этиб: " Да бу джангылгъан болурму"? деб кёргенмиди. Огъэсе аллай сагъыш этмегенмилле? . Огъэсе редакцияда аллай джукъдан хапарлары болмагъан адамла олтурамыдыла ? . Сора хар кимда редакциягъа барыб кесине къалай табэсе алай джазаргъа боллукъмуду ? . Derya джазады: Къарачай миллетни байрамы бла алгъышлайма! Аллах барыгъызны да муратларыгъызны толтурсун. Амин Аллах! Сау бол! Биргелей!

Бёрюкъан: Derya пишет: Къарачай миллетни байрамы бла алгъышлайма! Аллах барыгъызны да муратларыгъызны толтурсун. Сау бол! Биргелей!

Бёрюкъан: mur пишет: Азнаур къабакъ бла Ачемез къабакъ бла Кёнделен элни ичинде болурламы ? "Къабакъ" деб элден узакъ болмай бир джанына кетиб къуралгъан элчикге айтылыб тургъанды, оруслула "хутор", "выселки" дегенча. mur пишет: Джангы Джёгетейде бар шойду Хаджай-къабакъ деб. Барды, хоу! Хаджай-къабакъны ичи бла чыгъыб кетесе Гюрюлдеуюкге. mur пишет: Барсында тутуб, Къубраннга силдерге керекэди аллайланы . Газетни редакциясы окъуб, сагъыш этиб: " Да бу джангылгъан болурму"? деб кёргенмиди. Огъэсе аллай сагъыш этмегенмилле? . Огъэсе редакцияда аллай джукъдан хапарлары болмагъан адамла олтурамыдыла ? . Сора хар кимда редакциягъа барыб кесине къалай табэсе алай джазаргъа боллукъмуду ? Да, "Къарачай" газетни баш редактору абазалы Какушев (Какупшев) Хусей болса, ол газетден не излейсе?

mur: Бёрюкъан джазады: Барды, хоу! Хаджай-къабакъны ичи бла чыгъыб кетесе Гюрюлдеуюкге. Мени бир келиним Гюрюльдеюкденди. Къарнашым кюёулеб баргъан сагъатда баргъанма мен ол джол бла. Тюзюн айтыргъа билмейэдим алайыны аты "Хаджай-къабакъ" болгъанын, эндиуа англадым . Бёрюкъан джазады: Да, "Къарачай" газетни баш редактору абазалы Какушев (Какупшев) Хусей болса, ол газетден не излейсе? Эндиуа англадым. Газетни юч этиб бири, Баттыулу Мустафа бла Путинни юсюнден джазылыб тураэди. Бир шексиз ол "редактор" Мустафаны игилиги бла тура болур алайда .

Бёрюкъан: mur пишет: Мени бир келиним Гюрюльдеюкденди. Къарнашым кюёулеб баргъан сагъатда баргъанма мен ол джол бла. Тюзюн айтыргъа билмейэдим алайыны аты "Хаджай-къабакъ" болгъанын, эндиуа англадым Тикде турады Хаджай-къабакъ, орусча айтыргъа - "склонда". mur пишет: Эндиуа англадым. Газетни юч этиб бири, Баттыулу Мустафа бла Путинни юсюнден джазылыб тураэди. Бир шексиз ол "редактор" Мустафаны игилиги бла тура болур алайда Ёнге уа! Къалай ангылаб къойдунг аны уа? Батды улу миллетине аманлыкъ этерге табса, анасындан джангы тууады!

иллада: Derya джазады: Къарачай миллетни байрамы бла алгъышлайма! Аллах барыгъызны да муратларыгъызны толтурсун. Сау бол! Къалайсыз Не джангылыкъ айтасыз? Къызла къайры тас болгъанла?

tinibek: Ана тилде сёлешилген темала рекорд этиб? тохтаб къаладыла Джангы теманы мен ачайым№№№

tinibek: Ана тилде сёлешилген темала рекорд этиб? тохтаб къаладыла Джангы теманы мен ачайым№№№

tinibek: Ана тилде сёлешилген темала рекорд этиб? тохтаб къаладыла Джангы теманы мен ачайым№№№

tinibek: Ана тилде сёлешилген темала рекорд етиб тохтаб къаладыла Джангы теманы мен ачайым

tinibek: Ана тилде сёлешилген темала рекорд етиб тохтаб къаладыла Ючюнджюге мен ачайым теманы

tinibek: Ана тилде сёлешилген темала рекорд етиб тохтаб къаладыла Ючюнджюге мен ачайым теманы

Камила: Да келигиз сёлешейик! Сёз ючюн, нени юсюнден сёлеширге излейсиз?

иллада: tinibek Узакъта джашагъан къарнашым къалайса? Ай-ай-ай! Айб эттим сизлеге, къайдасыз аллай бир заманнан бери бу темагъа кирмей не этесиз? Камила Хош кел! Да келигиз сёлешейик! Сёз ючюн, нени юсюнден сёлеширге излейсиз? Нени юсюннен сёлеширге сюйсенг, аны юсюннен сёлеширге боллукъса. Только ана тилибизде селеширге керекти

Abrek: иллада Сау кел! Къалайды тынчлыкъ?

tinibek: иллада иллада пишет: Ай-ай-ай! Айб эттим сизлеге, къайдасыз аллай бир заманнан бери бу темагъа кирмей не этесиз? Сау бол Инди джокъду бир хата заманым болса былайдан бир джары да кетмейме Кесинг къалайса алгынча кёрюнмейсе Бек къаты ишлеб турсанг ерлай къарт болуб къаллыкъса

всезнайка: tinibek пишет: Сау бол Инди джокъду бир хата Ат атагъан ат алады.

mur: всезнайка джазады: Ат атагъан ат алады. "Ат атагъан, ат береди"! - дей болурламы.полная версия страницы