Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

иллада: Al'bina джазады: Иллада къарачайча селешмейсе деб джанынгы аллыкъды ма сеннге алай айтханынг ючюн Алай часто айтыб къоркъута тур Сена, Метин мен тюнене су бёрекле эте тургъанымда Ансарны эсиме тюшюрдюм Эсигиздемиди, аны къаллай бёрек эткенини айтханы? Эгечимда меннге, сейир къараб "Часто" -сёзню бизнича къалай айтыргъа болукъту?

asya: иллада аперим санга кызчык суу бёрек ете билесе. Карачай кызчыкларыбыз машалла етимли боладыла.ДЖашла ештигиз айтганымы Ансар ны каллай бёрек етгенин унутганма? Да Ансар тас болду кесин тапдырмайды .

tinibek: иллада Къой Ансарны не етесе суу бёреклени ашарга биз келейик


иллада: asya tinibek келдигизми? Сизни алай айтыб ушакъа къошмасам келирге унамайсыз asya джазады: Ансар ны каллай бёрек етгенин унутганма? унутханмы эткенсе? Кеси ашаоыкъ этеме деб, артта эриниб, тылысыннан бир уллу бёрек этиб къойгъанды))) Къарнашымнан тугъан сабийчикта аллайын, эткенибизге къараб туруб бизден: "Уллу этиб нек къоймайсыз?" -деб соргъан эткенди))) Джашчыкъла барыда бирча сагъыш эте болула tinibek джазады: суу бёреклени ашарга биз келейик Келигиз, бек къуаныкъма керти кёлюм бла айтама.Бир иги ашарыкъ эте билген адамгъа эттириб, артта сизге: "Кесим эткенме"-деб махтанырма

иллада: КЪАРАШАУАЙНЫ КЪАРА СУУУ Тюз джазылгъанмыды бу сёз -КЪАРАШАУАЙНЫ, огъесе былай джазыламыды?

Derya: салам барыгъызгъа да иллада тюздю юч сёз да

Derya: иллада бизде суу бёрек деп пельменлеге айтадыла да? тюрктеги суу бёрек мен билгеннге кёре башхады

иллада: Derya Салам Нек кёрюнмейсе? иллада бизде суу бёрек деп пельменлеге айтадыла да? тюрктеги суу бёрек мен билгеннге кёре башхады Хоу, мен пельменлеге айта эдим Андауа къаллайла болады?

Al'bina: иллада пишет: Хоу, мен пельменлеге айта эдим Андауа къаллайла болады? ма меннге да интересно ды ол

Al'bina: иллада ашарыкъны юсюнден Феечка къурагъан бир тема бар эди...энди табмайма аны

иллада: Al'bina ма меннге да интересно ды ол Къагъыт бла къаламынгы хазырла. Мында форумда тема бар эди ашарыкъланы юсюннен, кесинда Феечка ачхан эди. Аны табыб, анда джазаргъа керекти. Сенадан кёб джангы биз билмеген шхуурланы(ашарыкъланы) рецептлерин алыргъа боллукъту. Феечкада ашарыкъ этерге сюйеме дей эди, Дерияны аламат хычынлары, энда Ачыкъ кёлни энчи кесини рецептлери бла эткен шхуурлары болгъанын эшиткен эдим. Всезнайканы да эте билгенин билеме. Альбина, я точно уверена, что ты у нас тоже умешь отлично готовить. Къуру Нёня экибизми къалыб кетебиз бизге да юйретирсиз, болсунму? Нёня, кечериксе сени кесиме къошуб, джукъ билмейди деб айтханыма. Къуру кесим къалыргъа уялгъан эткен эдим, аны ючюн къоштум(так не страшно одной) , так и не страшно. Къуру кесибизни тилде джазаргъа кюрешейик Представляю, къаллай бир джангы сёзле юйреннигибизни(обобщенно айтханыма кечериксиз)

иллада: Al'bina менида эсиме ол тема тюшкен эди))) Сен менен алгъа джазгъанса, менда аны кёрмегенме)))) Бюгюн мени компьютериме бир затла кёрюнгенди, или сервер так плохо работает

иллада: Сена, ашарыкъларынгы суратларын ма бу темагъа кёчюрдюм- РЕЦЕПТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ "на эту тему" -деб [къалай айтыргъа боллукъту? Мени джазгъаным тюзмюдю?

иллада: asya майдунус деп салган суратымда мантыланы юсюндеги джашил хансга айтабыз. Бизде зеленьнге(укроп, петрушка дагъыда башха хансла) къалай айтабыз? Гинханс деб укропхамы айтылады?

Бёрюкъан: иллада пишет: Гинханс деб укропхамы айтылады? Хоу, гин деб укропха айтылады.

всезнайка: иллада пишет: Гинханс деб укропхамы айтылады? Огъай, гин укроп болгъанлыкъгъа, гинханс деб башха хансха аитадыла.Неге аитханларын билмеиме ансы.Аны да къаидан билеме десегиз, эгечими къаиын къызындан эшитген эдим эки аины мындан алгъа.Ол да къаиын къызым либжагъа аны къошады да, бир татлы болады-дей эди. орусча атын а билмей эди. укроп тюлдю деген эди, базилик, кинза дедик огъай деди.Базилик-раиханды да?

Бёрюкъан: всезнайка пишет: Огъай, гин укроп болгъанлыкъгъа, гинханс деб башха хансха аитадыла.Неге аитханларын билмеиме ансы.Аны да къаидан билеме десегиз, эгечими къаиын къызындан эшитген эдим эки аины мындан алгъа.Ол да къаиын къызым либжагъа аны къошады да, бир татлы болады-дей эди. орусча атын а билмей эди. укроп тюлдю деген эди, базилик, кинза дедик огъай деди. Тейри, укропдан башха "гин" неда "гинханс" аты болгъан зат эшитмегенме мен. всезнайка пишет: Базилик-раиханды да? Тюзю, приправаланы не орусча, не къарачайча атларын иги билмейме. "Ушхууур этген" тиширыуланы джумушлары болгъаны себебли, аллай затха къатышмагъаным себебли иги биле болмазма деб турама, тейри, приправаланы атларын.

иллада: всезнайка джазады: Огъай, гин укроп болгъанлыкъгъа, гинханс деб башха хансха аитадыла.Неге аитханларын билмеиме ансы Гин-укроп болса, ханс-трава(тюз айта болума ) Эки сёз бирге къошулуб бир сёз болуб къала болу. кёргюзтюрюктю-бу сёзню тюз джазалдыммы? Не эседа бир кёб "ю" харифлени джаздым

Бёрюкъан: иллада пишет: кёргюзтюрюктю-бу сёзню тюз джазалдыммы? Не эседа бир кёб "ю" харифлени джаздым Кёргюзтюрюкдю деб джазарыкъ эдинг!

всезнайка: иллада пишет: Гин-укроп болса, ханс-трава(тюз айта болума ) Эки сёз бирге къошулуб бир сёз болуб къала болу. Огъай, сез ючюн6 Ит тил чапракъны орус тилге лист собачьего языка деб кечюрмеибиз да, бу да аны маталлы бир затды.Анча джыл джашаб , бу заманнга дери мени да эшитген затым тюиюл эди.Маулутха либжагъа къошайыкъ дегенлеринде эшитгенем.Аны да ол аитхан адам къаиын къызына аитыб келтиртеиим. анда барды деди да. келтирмеди.аны бла кералмадым не тукъум зат болгъанын.

иллада: Бёрюкъан джазады: Кёргюзтюрюкдю деб джазарыкъ эдинг! къуру бир харифтенми джангылгъанма всезнайка джазады: Огъай, сез ючюн6 Ит тил чапракъны орус тилге лист собачьего языка деб кечюрмеибиз да, бу да аны маталлы бир затды. Ит тил деб подорожниккеми айтабыз?

mur: иллада джазады: Ит тил деб подорожниккеми айтабыз? Хоу Ит тил деп подорожникге айтабыз.

Огъары Учкулан : къыйналмагъанлай ма буну орус тилге ким кёчюраллыкъды? Ol sözni ayttï da dzanïn Teŋri eline berdi эмда, сагъшыгъызгъа кёре, къайданды бу?

иллада: Огъары Учкулан джазады: Сена уа, алан тюлни юрист сёзлюгюн этерге болушханмыса? Сени бу джазуунг меннге бир плакатны(красногвардеецни сураты болгъан) есиме тюшюреди))) Бир фильмде кёрген эдим (кажется "Улица разбитых фонарей") не джазылгъаны эсимде джокъту))) тюлни -бу къалай сёздю? Огъесе тилни деб джазргъа керек эди

Al'bina: Огъары Учкулан пишет: Ol sözni ayttï da dzanïn Teŋri eline berdi "Ол сёзню айтыда джанын Teŋri элине берди" выделенный сезню Тенгри деб окъурум келеди, алай а тюзюн билмейме.

Огъары Учкулан : иллада джазады: Сени бу джазуунг меннге бир плакатны(красногвардеецни сураты болгъан) есиме тюшюреди))) Бир фильмде кёрген эдим (кажется "Улица разбитых фонарей") не джазылгъаны эсимде джокъту))) тюлни -бу къалай сёздю? Огъесе тилни деб джазргъа керек эди ол сёзню, мен биягъы терсине джазгъанма(( айтмасанг, турлукъ эдим аллай)) бу сагъатлай тюз этейим... Саубол!))

Огъары Учкулан : Al'bina тюз окъуйса ол сёзню, "Тенгри" сёздю. кёчюраллыкъмыса энди?)) Келлигиз аланла, "активныйракъ" болугъуз!)) Ol sözni ayttï da dzanïn Teŋri eline berdi сагъашыгъызгъа кёре, ким, къайсы тилде, къачан, къайсы ёмюрде, къайданды, бу джазыу?)))

Al'bina: Огъары Учкулан пишет: l sözni ayttï da dzanïn Teŋri eline berdi сагъашыгъызгъа кёре, ким, къайсы тилде, къачан, къайсы ёмюрде, къайданды, бу джазыу?)) тоба билмейме.... ким айтхан эседе да...къарачайча айтханды... "Тенгри" деген сезню кёчюрюрге ми керекди???? Да ол элни-джерни аты болур, или ол сезню айтхан адамны аты болурму????

Огъары Учкулан : Al'bina огъай, Тенгри сёзню кёчюрюрге керек тюлдю)) Тенгри, кептилик (язычество) заманлада к-б, (богъан тюрк миллетлени) баш "божествосу" боллуб тургъанды. Бу джазылгъана уа, къарачайча тюлди, бу 12 эмюрню джазыууду, "Кодекс Куманикус"-данды, къуман (половец) тилдеди; къарачай, къумукъ, къараим, тау къырым татар, ол тилден келгеннге ушайды.

mur: Огъары Учкулан джазады: Ol sözni ayttï da dzanïn Teŋri eline berdi Ол сёзнИ айттыда джанын Тенгри элине берди Мен къарачай тилди деригэдим. Кимэседа латин харифлебла джазгъанды.полная версия страницы