Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

asya: Огъары Учкулан хой Текеладанма. Мени бигенлерим Тотурук аны джашы Хабич Хабич ни юйдегиси Чокай(Хасан), Кара,Батыр, Идирис, ДЖогу, Сымайыл, Чашлы, Аманчык Идиристен калганла Туркиага кёчгендиле Идиристе Туркиага кёчгенди сонградан Кауказга ызына кайтганды. Мени излеген джууукларым Идирисни юйдегиси бла туудукларыды. Идирисни юйдегиси :Пердауус (юйдегиси:Марйам,Алимат,Курман,Мухаммат) Хазирет(юйдегиси:Мухтар,Сапийат,Разийат,Санийат) Осман(юйдегиси:Хыйса,Корай,Парис,Гогга,Паризат,Зарима) ДЖеннет(юйдегиси:Юсюп,Байдимат,Марзийат,Софйа,Гиттиу(Санийа)

иллада: mur сау бол! Бёрюкъан Derya бизде Тейри, тоба деб сёзлени джюрютмейдиле. Тоба деб къарт адамладан эшитирге боллукъту, алай джаш адамла алай айтыб эшитмейме ... эндта тагъы башха кёб сёзлени. Например: анда бу сёзлени къысха формаларын джюрютедиле ала-аламыса келе-келемисе айта-айтамыса(быланы къуру джаш тёлюле айтады билеме ) и т.д. А бизде былай айтмайбыз(къысха формасын) ККМ айтханлай тышындагъыла башха адамла болуб бара болубуз Al'bina джазады: ууууу, не сынагъанды мени бла, не сынамагъанды....бусагъатда къоймайма...ансында тёзюмю игидида. Хата эткенлерими эсиме тюшюрдюнг) Атамы чачына бантик, неда заколкала салыргъа излеб олда меннге къоймайын алай этерге. Даже джукълагъан заманында подкрадываться этиб бара эдим, что бы осуществить свой замысел Галстук байларгъа юйренгенимде, атама галстук байлар ючюн эртембла тургъан этеем. Ол да меннге: Къызым, ишимнен кеч этесе кесим байлайым" -деб мен да: "огъай, мен кесим"-деб. Алай этиб мени галстук байлагъанымы тёзюб туручанды, анам келиб къыстагъынчери мени Бек сокъуранган болур эди о сагъата меннге галстук байларгъа юйреткенине)))

Al'bina: иллада пишет: Атамы чачына бантик, неда заколкала салыргъа излеб олда меннге къоймайын алай этерге. ууу, эсиме тюшюб къадлы мени да этгеним....атам къой, атами гитче къарнашы да тёзе эди, мен бантик салыб башласам....бусагъатда эсиме тюшюредиле хаман менден сора бар кере эдим хатачы къызчыкъла


asya: джамагат Артур кёрюнмейди хапары болган бармыды?

иллада: asya джуукъ заманда келирге керекти Древние летописи-къалай кёчюрюрге боллукъту?

иллада: Al'bina джазады: менден сора бар кере эдим хатачы къызчыкъла

иллада: АААААРРРРТТТТТУУУУУУРРРРРРР!!!!!!!! ХОШ КЕЛ!!! Аллай бир заманны кесинге тансыкъ эттириб, нек келмей тургъанса Кёзюнгю къыйыры бла къараб турсанг а, хотябы иногда

Abrek: иллада Джерни юсюнде гоккала сенге!

mur: иллада джазады: Древние летописи-къалай кёчюрюрге боллукъту? Бурунгнгу джазмала

Бёрюкъан: Derya пишет: ЭГЕЧни бир ненча магъанасы болгъанын а бир да билмием.Хар кюнден айтылгъан сёзлеге юйренип,магъанасына бек эс бурмайбыз. Бизни тилде къуру бир магъанасы барды - "сестра". Башха тюрк тилледе уа талай магъанасы да барды. Derya пишет: бизде Тейри деп жашла къызла да айтадыла,мен алай айтханымда манга да этгенедиле къарачай къарындашларыбыз "замечание" Билеме сизде тиширыула да "тейри" деб сёлешгенлерин! Бек сейир болгъан эдим, эшитгенимде, тейри-адамы! Бизде тиширыула Тейрини аты бла этмейдиле ант. Эркишиле уа "Тоба!" деб этмейдиле ант. иллада пишет: Бёрюкъан Derya бизде Тейри, тоба деб сёзлени джюрютмейдиле. Тоба деб къарт адамладан эшитирге боллукъту, алай джаш адамла алай айтыб эшитмейме ... Къартла: "Тоба, тоба, тоба!" дей болурла, не, неге болсада сейирсинселе, не да къыйналсала? иллада пишет: тагъы башха "Дагъыда" деб джазаргъамы излей эдинг? иллада пишет: Например: анда бу сёзлени къысха формаларын джюрютедиле ала-аламыса келе-келемисе айта-айтамыса(быланы къуру джаш тёлюле айтады билеме ) и т.д. А бизде былай айтмайбыз(къысха формасын) Хоу, бизде айтылыучанды джаш адамланы ичинде къысха формалары! иллада пишет: ККМ айтханлай тышындагъыла башха адамла болуб бара болубуз Башха болмазгъа кюрешигиз! иллада пишет: Атамы чачына бантик, неда заколкала салыргъа излеб олда меннге къоймайын алай этерге. Даже джукълагъан заманында подкрадываться этиб бара эдим, что бы осуществить свой замысел Al'bina пишет: ууу, эсиме тюшюб къадлы мени да этгеним....атам къой, атами гитче къарнашы да тёзе эди, мен бантик салыб башласам....бусагъатда эсиме тюшюредиле хаман менден сора бар кере эдим хатачы къызчыкъла Ий, не аман хатачы сабийле эдигиз! asya пишет: джамагат Артур кёрюнмейди хапары болган бармыды? Бери Къарачайгъа келген эди, къарт анасыны маулутуна. Меннге да телефон бла сёлешген эди. Алай а не эсе да тюбешалмай къалдыкъ. Энди Къазаннга джыйылгъан болур. Ариу, мен муну джазгъан сагъатда форумгъа кириб тура эсе да билмейме.

Al'bina: Бёрюкъан пишет: Ий, не аман хатачы сабийле эдигиз! тохта-тохта....сени да къызынг болуб этмесе алай бир кёрюрбюз , алай тёзериксе кесинг да.

иллада: Abrek пишет: Джерни юсюнде гоккала сенге! Сау бол ! mur Альбинаны къарнашы, сау бол Бёрюкъан пишет: Къартла: "Тоба, тоба, тоба!" дей болурла, не, неге болсада сейирсинселе, не да къыйналсала? Хоу, тюз айтаса. "Дагъыда" деб джазаргъамы излей эдинг? Биягъы мен къатыштырыб ийгенме сёзню Al'bina пишет: тохта-тохта....сени да къызынг болуб этмесе алай бир кёрюрбюз , алай тёзериксе кесинг да. Альбина, адамны нек къоркъутаса, алайсызда решаться эталмай айланады юйдегили болургъа. Бу сагъат кёзюне кёгюзте болу, къызчыкъларыны чачына джабышыб олтургъанларын, заколка салыргъа излеб. Альберт, къоркъма биз хатачыла болмагъанбыз, просто атабызны ариу этерге излей эдик. Алайдыда Альбина?

Al'bina: иллада пишет: Алайдыда Альбина? сезсюз да....бантикле бла заколкаладан ариу не барды....артыкъсызда кёб да тюрлю-тюрлю да болсала

asya: иллада Al'bina

mur: иллада джазады: mur Альбинаны къарнашы, сау бол Сора тур билмегенинги, мен билгеними айтырма .

иллада: asya къаллай ариучукъладыла. Сау бол. Кёзюм къарагъаннан аланы чачларыма салырым келди, гитче заманымдача. Мурат, артта айтмадым деме

mur: иллада джазады: Мурат, артта айтмадым деме Сёзда джокъ Индира .

Abrek: иллада пишет: Мурат, артта айтмадым деме првильнее будет Артда

asya: иллада Сенде Албина да чачларыгызга тагыгыз деп ийгенме. Abrek Сау кел джаным кёрюнмегенинге кайгы етип тура едим Индира бла Абрек тен хапарынгы алдым. Аллах кабул етсин меулутугузну. Карт анангы джатган джери джандет болсун.

Огъары Учкулан : Abrek къарт анангмы ауушханды? билмей эдим... Аллах рахмат этсин!

Abrek: asya пишет: Сау кел джаным кёрюнмегенинге кайгы етип тура едим Индира бла Абрек тен хапарынгы алдым. Аллах кабул етсин меулутугузну. Карт анангы джатган джери джандет болсун. Сау бол Сена. Аллах разы болсун. Сизге да Аллах сюек саулукъ берсин! Огъары Учкулан пишет: Аллах рахмат этсин! Аллах разы болсун. Сау бол!

Бёрюкъан: иллада пишет: Альберт, къоркъма биз хатачыла болмагъанбыз, просто атабызны ариу этерге излей эдик. Алайдыда Альбина? Атагъызгъа бантикле джарашырыкъларын къайдан биле эдигиз?

Al'bina: Бёрюкъан пишет: Атагъызгъа бантикле джарашырыкъларын къайдан биле эдигиз? уоу, бантик джарашмагъан адам боламыды сора??????

Бёрюкъан: Al'bina пишет: сезсюз да....бантикле бла заколкаладан ариу не барды....артыкъсызда кёб да тюрлю-тюрлю да болсала Машинкалагъа джетерге къайда сизни заколкаларыгъызгъа?

Бёрюкъан: Al'bina пишет: уоу, бантик джарашмагъан адам боламыды сора?????? Башы къапбаш болса да? Самоклейка бантик керекди о сагъатда!

mur: Бёрюкъан джазады: Башы къапбаш болса да? Самоклейка бантик керекди о сагъатда! огъэсе сакъал тюбюне резинчкбла тагъарыкъэдиле .

Al'bina: Бёрюкъан пишет: Башы къапбаш болса да? Самоклейка бантик керекди о сагъатда! mur пишет: огъэсе сакъал тюбюне резинчкбла тагъарыкъэдиле огъай-огъай...хо сеннге....ободокчукъгъа джабыштырыб къоядылла, если чё..... Бёрюкъан пишет: Машинкалагъа джетерге къайда сизни заколкаларыгъызгъа уоу.....къаллай машинка...бир плассмаска чархчыкълары бла и фсё

mur: Al'bina джазады: огъай-огъай...хо сеннге....ободокчукъгъа джабыштырыб къоядылла, если чё..... Да алай этсенга анданда таб .

Al'bina: mur пишет: Да алай этсенга анданда таб

mur: Ий топикледе Алфавит дегенни - къарачайча Харифле деб нек джазмагъандыла?полная версия страницы