Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

mur: Abrek джазады: Оллахи аман бардырасыз лахорну Да къошулсанга сенда. asya Бу ит къырал миллетибизге не этди не къойду . иллада джазады: Альберт, Мурат экигиз бир кёб кюлдюгюз Альбина экибизге. Къараб туругъуз сизни къызчыкъларыгъызда алай этмеселе Индира да не этерикбиз, тезербиз .

Abrek: mur пишет: Да къошулсанга сенда. бир таб селеше турасыз. Бузарым келмейди

mur: Abrek джазады: бир таб селеше турасыз. Бузарым келмейди Уялчакъ .


иллада: asya Сау бол! Мен кесим джаратмайма атымы Сена, сабий заманынгда эндта къаллай оюунла ойнай эдигиз? Гитче заманынгда къаллай хатала этучан эдинг? Огъары Учкулан , джангы шахаргъа кёчюбми тураса?)) mur Abrek бу аватарынг табыракъты олбириннен)) Мадина, къайры тас болгъанса?

Abrek: иллада пишет: бу аватарынг табыракъты олбириннен)) сора буну къояма

всезнайка: иллада пишет: Мадина, къайры тас болгъанса? Чакъыргъанмы эте эдигиз?(с)Алтынчач-секретар,"Хамамны директору"-деген спектаклден.Сарыбаш Токмакович да анга. -Чакъырмадым эсе, къалай келдинг-деб джууаблай эди. Abrek пишет: сора буну къояма Аватарны ауушдура билген-быллай бир игиди.

иллада: Abrek тюз этесе) Мыннан алгъа аватарынгда суратта кимни къоркъута тура эдинг , кертисин бир айт? всезнайка джазады: Чакъыргъанмы эте эдигиз?(с)Алтынчач-секретар,"Хамамны директору"-деген спектаклден.Сарыбаш Токмакович да анга. -Чакъырмадым эсе, къалай келдинг-деб джууаблай эди. Хаманда бу спектакльны юсюннен эшитеме да, къараргъа излейме нени юсюннен болгъанын Блондинкалагъа бизнича алтынчачмы дейдиле))) Аватарны ауушдура билген-быллай бир игиди. Мади, аватарынгы аууштуругъамы излейсе, болушургъа керекмиди?

Abrek: всезнайка пишет: Аватарны ауушдура билген-быллай бир игиди кел сенге да аууштурайыкъ иллада пишет: тюз этесе) Мыннан алгъа аватарынгда суратта кимни къоркъута тура эдинг , кертисин бир айт? официантны

иллада: Abrek джазады: официантны иллада джазады: аватарынгы аууштуругъамы излейсе аууштуругъамы огъесе аууштуруРгъамы ауушТуругъамы или ауушДуругъамы къайсы варианты тюз боллукъту

Abrek: иллада пишет: къайсы варианты тюз боллукъту Аууштурургъа

всезнайка: Abrek пишет: кел сенге да аууштурайыкъ Ни хачу пака))), ыспасиба иллада пишет: аууштуругъамы огъесе аууштуруРгъамы ауушТуругъамы или ауушДуругъамы къайсы варианты тюз боллукъту ауушдурургъа-мен оюм этгенге кере иллада пишет: Хаманда бу спектакльны юсюннен эшитеме да, къараргъа излейме нени юсюннен болгъанын Блондинкалагъа бизнича алтынчачмы дейдиле))) кермегенмисе, можно считать. карачай класссика))) мен наизусть этиб бошагъанма болгъан Къарачай спектакллени.Ким къаисы репликаны аитханына дери эсимдеди, керекли зат турмаз эди эсимде.

asya: иллада сабий заманыбызда ойнаган ойунларыбыз бууунчак, кёребе, джау сатарма, бал сатарма, чыка чыка, кёбюнеде гинджиле бла ойнай едик. Гинджиле бла оанаганны бек сюйе едим. Сабийлигимде етген енг уллу хатам юйге садакачы келсе, юйде киши джол есе не зат тилесе аны бериучен едим. Рахметли Анам аны ючюн бек кыза еди бир джолда анамы чепкенин берген едим да анам асыры кызгандан манга садакачы кел мени бла десе артына тюшюп кетериксе деген еди

asya: mur талау тийсин ол кралга миллетибизни кау куу етип койду.

asya: иллада сизге есгиден бизни елде болган бир хапар айтайым. Бизникиле Кавказдан джангы келген заманларында картла пазарга барадыла. Картладан бири шаптал сатыучуну катына барадыда бу не затты дейди. Сатуучуда тюртлю болганына (тюртлюле шапталга кайсы дейдиле)Кайсы дейди. Карт гене сорады шапталны кёгюзюп сатуучу кайсы дейди. Карт адда шапталны колуна аладыда сатуучуга юйюнге аман ёлю боллук ертелли мен сорама сен кайсы деп тураса ма муну дейме муну юйюнг куррук дейди. Сонградан сатуучу бла англашадыла.

всезнайка: asya пишет: Сабийлигимде етген енг уллу хатам юйге садакачы келсе, юйде киши джол есе не зат тилесе аны бериучен едим. Рахметли Анам аны ючюн бек кыза еди бир джолда анамы чепкенин берген едим да анам асыры кызгандан манга садакачы кел мени бла десе артына тюшюп кетериксе деген еди Халал сабий Мен а уа бек корка эдим садакачыладан гитчелигимде.Бир кере анням суу алырга кетиб къара суугъа, мен да кесим тургъанлай юиде, кириб келген эди да. бек коркган эдим, артдан ання да келген эди да -урушхан эди анга.Андан бери сюимеиме садакъачыланы.Керти бир инджилген болмаса, садакъа да бермеиме.Мискин ол кимди, эки кере ашарга ушхууру болмаса, сез ючюн эртденбла ашаса, кюнортага калмаса, аллаилага тыиыншлыды садака.Ансы уа сиреледиле метрода-чкичиле хар мюиюшде-къолларын узатыб

mur: иллада джазады: аууштуругъамы огъесе аууштуруРгъамы ауушТуругъамы или ауушДуругъамы къайсы варианты тюз боллукъту Аууштурургъа. asya джазады: сизге есгиден бизни елде болган бир хапар айтайым. Бизникиле Кавказдан джангы келген заманларында картла пазарга барадыла. Картладан бири шаптал сатыучуну катына барадыда бу не затты дейди. Сатуучуда тюртлю болганына (тюртлюле шапталга кайсы дейдиле)Кайсы дейди. Карт гене сорады шапталны кёгюзюп сатуучу кайсы дейди. Карт адда шапталны колуна аладыда сатуучуга юйюнге аман ёлю боллук ертелли мен сорама сен кайсы деп тураса ма муну дейме муну юйюнг куррук дейди. Сонградан сатуучу бла англашадыла. Керти иги хапар! Бизде джангы джылда сабийле тюрлю-мюрлю кийиниб юй-юйге кириб, ойнаб, чам этиб алай айланадыла. Сора бир хоншуларымы сабийлери, абаданыракъ къызчыкъла (школну бошай тургъан) мени къарт атама баргъандыла. Алларына Анамы эгечи бла, аны джашы (мени двоюродный къарнашым институтда окъуй тургъан) Баргъандылада оюн чам этгендиле арбазда. Сора оюнларын бошагъанларында Анамы эгечи (тётям) айтханды: "Юйге келигиз, Шакъман (мени къарт атам) сизни кёрюрге излейди", - дегенди. Алауа кирирге излемегендиле. Къарнашымда айтханды:" келигиз, уялмагъыз." Сора бирден-эки кирирге унамагъандыла. А къарнашым таныялмагъанды кимле болгъанларын. Сора къарнашым уллурагъын тутхандыда, тыпырдагъанына къарамагъанлай къарт атамы аллына кёлтюрюб барыб салгъанды. Ол къыз асыры уялгъандан унутханды нек келгенин. Къарт атам махтагандыда ачхачыкъ узатыб ариу айтханды. Алай этиб ашыргъандыла. Сора ол къыз айтыб бараэди дейдиле: " Энди мен былай кийиниб келлик тюлме былагъа". всезнайка джазады: сюимеиме садакъачыланы.Керти бир инджилген болмаса, садакъа да бермеиме. Менда сеничама. Бундауа садакъычыланы кёбюсю чыгаллылагъа ишлейдиле дегендиледа, сора анданда бек сюймейме аланы . Ичкичилени юсюндена айтсам къуру аман селеширге боллукъма аныбла джукъ айтмайым. всезнайка джазады: Мискин Бу бизни сёзмюдю, огъэсе араб сёзмюдю?

Миллетчи: Алан къайгъырма Аллах айтса тохтамаз ана тилибизни темалары.Ким биледи бираздан тилибиз тас бола тебреген болумну сезиб джаш телю къуру ана тилибизде селешиб тебрер эсеуа?Мен сез ючюн ол умутуму чыр юзмейме.

Al'bina: Миллетчи пишет: Алан къайгъырма Аллах айтса тохтамаз ана тилибизни темалары.Ким биледи бираздан тилибиз тас бола тебреген болумну сезиб джаш телю къуру ана тилибизде селешиб тебрер эсеуа?Мен сез ючюн ол умутуму чыр юзмейме. мен школда окъугъан заманда ана тилден выпускной экзамен берген эдик барыбызда.....а бусагъатда берилемиди?????

всезнайка: mur пишет: Мискин Бу бизни сёзмюдю, огъэсе араб сёзмюдю? Бизин тилде да хаиырландырадыла, алай болсада. арабизмди., факъырда -арабизмди

Огъары Учкулан : Иллада жангы шахаргъа кёчюбми тураса?)) огъай!)) тургъанымча-турама, къуру кёб болмай антау берген сёзледи, Фитирфок, бизнича Петербург болгъанын билгенимден сора джазгъан эдим)) asya Толгъа бошадымы окъууун? Чериудемиди?

Огъары Учкулан : Al'bina джазады: мен школда окъугъан заманда ана тилден выпускной экзамен берген эдик барыбызда.....а бусагъатда берилемиди????? 11-чи классда бере болмазламы... 9-да уа, кёзюме кёрюнгенча, Джырчы Смаилны бир назмусун айта эдим)) ала, тоба, бармыды, джокъмуду киши ана тилге терен эс бёлмейди((

asya: Огъары Учкулан Огъары Учкулан джазады: asya Толгъа бошадымы окъууун? Чериудемиди хич билмейме мен Толганы сайтлары болган сагатта сайттан таный едим.

Огъары Учкулан : asya англадым)) мена уа сиз чынты бир гитче элден бир-биригизни таныйсыз деб тура эдим, ёзге уа бир тукъумдан)) Ася, Эскишахарда, тюрк-къарачайдан ненча бириси джашайды? ненча бир проценти? Эскишахарны суратлары бармыды санда? энтда бир зат сорайым, а ма адетлени энтда тутамыдыла миллет, "бешик салгъан", башха... келин алгъан къарачайча барамыды? огъесе европейскича?

asya: Огъары Учкулан Мен Ескишахарлы тююлме мен Конийа шахарны Башхюйюк елинденме кесимде Бурса шахарда джашайма. Ескишахарны суратлары менде джокту . Бизни елде есги адетле джюрюйдюле..

asya: Огъары Учкулан http://www.el-aziz.net/cat43.htm Есгишахарны суратларыны интернетте таптым былайга кир

asya: Огъары Учкулан http://www.el-aziz.net/cat43.htm Есгишахарны суратларыны интернетте таптым былайга кир

Огъары Учкулан : asya энтда да англадым))) саубол айтхан хапаргъа!))

всезнайка: Сизни уа кезюгюзге джукъу кирмеимиди? Не ишлеисиз былай кеч, бир кесекден танг атаргъа тебирегенди.

asya: всезнайка джаз келгенли кечелери гылун кушча джукум келмейди

всезнайка: asya пишет: всезнайка джаз келгенли кечелери гылун кушча джукум келмейди Бошама кесинги аллай бир, кече джукъларгъа деб берилгенди.полная версия страницы