Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

mur: Abrek джазады: да мен сёзлюкден да келтирдим сизге доказательство, алай а ийнанмадыгъыз всезнайка да сен да. Настоящий "вратарьласыз" экигиз да Тюзюн айтсам мен футболну сюймейме, анда-мунда бир къарайма. Да менда "Ёзден адетден" келтирдим. Энди къалгъанлада не айтйрыкъларына бир къарайыкъ, огъай демей эсенг.

Al'bina: Меннге школда "барас кюн" деб юретгендиле.....ол себебден мен аны тюзге санаб тургъанма.....а энди уа билмейме тоба

mur: Бараз кюн къош кёчюрюу ырысха саналгъанды Бараз кюн ауур кюндю, деп кийим бичмегендиле. ... ("Къарачай-малкъар фольклор. Хестоматия". Хаджиланы Танзиля жараштыргъанды) Языковая энциклопедия Дни недели и названия месяцев на карачаево-балкарском языке Материал прислал: Али Джараштиев - ptaha84(собака)list.ru Среда - Бараз кюн


mur: Al'bina Ёзден адетни электронный версиясын табханма ма мунда http://www.karachaevsk.info/press-center/asi-alany//

Abrek: mur БараЗ ол малкъарча болур... Къарачайча БараС болур... или наоборот... Езден адет мунда да барды: www.karachays.narod.ru/ea/

mur: Abrek Къайдам тейри, мен кесими таныгъанлы хар ким бараЗ деп сёлешедиле. А мен малкъарлыуа тююлме. Огъэсе мени къулагъымда мы зынгырдайды .

Abrek: mur пишет: Къайдам тейри, мен кесими таныгъанлы хар ким бараЗ деп сёлешедиле. А мен малкъарлыуа тююлме. Тюзюсю "деб" дерге керекди. Деп - былай малкъарлыла джазадыла. барды бир къатышчыгъынг

mur: Abrek джазады: Тюзюсю "деб" дерге керекди. Деп - былай малкъарлыла джазадыла. барды бир къатышчыгъынг Огъай тейри былайдауа мен терс джазыб ийгенме. Да барда болур бир 500 джыл бундан алгъа .

Бёрюкъан: mur пишет: БараЗ кюн деп джазыла шойду джамагъат? огъэсе бараС кюнмюдю? Барас кюндю! иллада пишет: Мен билмейме. Мурат, барас (з) не магъананы билдиреди билемисе? Бурун, христиан динден киргенди бизни тилге бу сёз. "Барас" деб Святая Параскевагъа айтылгъанды. mur пишет: Тапдым - "Ёзден адетде" бараЗ деп турады! Терс джазгъанды сора Джуртубай улу!

mur: Ассаламу Уаълейкум Альберт! Бёрюкъан джазады: Терс джазгъанды сора Джуртубай улу! Къайдам къайдам тейри, мени эшитгеним кёргенимда къуру бараЗ болгъаныды.

Derya: Бизде БАРАЗ деп жазылады,сёз ючюннге тауча газетде "Заман"да средада чыкъгъан кюнюне БАРАЗ жазылыпды.

mur: Derya Сен да мени джаллыса

Abrek: Къоюгъуз даулашханны аланла. Тюзюсю мен айтханча болур: Бараз - малкъарча, барас да - къарачайча болур...

HIGHLANDER: Барас деб джазылады. Барас кюнню аты Параскева атдан къуралгъанды. Сёз ючюн, чеченлиле да "Пераска" дейдиле бу кюнге.

Al'bina: Derya, сен алай айтханынгда эсиме тюшюб, къарт атамы эски "Къарачай" газетни подшивкаларына къарагъанма.....андада "барас" деб турады.

Derya: тюзю Abrek айтханча болур)) бизде БАРАЗ, къарачайда БАРАС

Бёрюкъан: mur пишет: Ассаламу Уаълейкум Альберт! Алейкум салам, Мурат! mur пишет: Къайдам къайдам тейри, мени эшитгеним кёргенимда къуру бараЗ болгъаныды. Тейри, "бараз кюн" деген меннге бек сейир эшитилинеди. "Барас кюн" а - бек табды! Derya пишет: Бизде БАРАЗ деп жазылады,сёз ючюннге тауча газетде "Заман"да средада чыкъгъан кюнюне БАРАЗ жазылыпды. Кертими айтаса? Бизде уа къуру "барасды" mur пишет: Алай болсада мен бараЗ дегенни тюзге санайма . Бизге школда бараЗ деб юретгендиле, юйдеда, эледа эшитгеним къуру бараЗ болгъанды. Къалай эседа ийнаналмайма ол терс богъанына!!! Огъай-огъай, барасды! Чыртдан да не сомневайся! Al'bina пишет: тоба ол алай дженгил келликге да ушамайды....футбол бошала бир кирсин да. Да энди футболдан не къалды? Бошалады уже!

mur: Бёрюкъан ийнанмайма Къалайды чот алан?

asya: ДЖамагат нетесиз калайсыз? барыгызгада бек тансык болдум.

mur: asya Аламатчыкъбыз! Не этесе кесинг?

asya: mur сау бол джаным менде игиме. Солурга тенгизге кетген едим бек аламат солуп келдим.

asya: : иллада джазады: Сена, Эльбрусойдта Текеладан джуукъларынгы излегенинги кёрдюм. Кел былайда да ачайыкъ, дженгилирек табыллыкъ эсе уа? Мен билиб, былайда эки адам кеслерини джукъларын табхандыла. Къалай дейсе? иги болур дейме. Мен джууукларымы излегенли 1 джыл болду киши табалмадым енди тюнгюле башлаганма табаллык тююлме деп.

mur: asya джазады: сау бол джаным менде игиме. Солурга тенгизге кетген едим бек аламат солуп келдим. Насыплы!

mur: asya джазады: Мен джууукларымы излегенли 1 джыл болду киши табалмадым енди тюнгюле башлаганма табаллык тююлме деп. Бизни миллет алай уллу тюлдю, табылыргъа кередиле .

asya:

asya: mur кайдам тоба мен табалмайма

mur: asya Кимле болгъанларын бир джаз, къайда джашагъанларында

asya: mur кайда джашаганларын билмейме бизге Хабичлени Текелары дейдиле. Атаулубуз Хабич аны д юйдегиси: Чокай(Хасан), Кара, Батыр, Идирис, ДЖогу, Сымайыл, Чашлы, Аманчык.

asya: mur мен Идирисни юйдегисини излейме Кауказда ала калгандыла. Идирисни юйдегиси:Прдауус, Хазирет, Осман, ДЖеннет.

mur: asya Мен кесим билмейме. Кесибини адамладан хапар сорурма, жуукъ адамларынг болургъа керекди. Излеийик!!! Аллах айтса табарбыз!!!полная версия страницы