Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

иллада: всезнайка джазады: Арахислени къоигъанма, белок ашагъандан бери Орехлени къаллай виды болса да бек сюйеме, орехлери болгъан шоколадланы сюйеме

Бёрюкъан: всезнайка пишет: Меннге уа башхасы боллукъ тюиюл эди хычынмы, хычинми, хичинми. Мен чюгюндюр хычыннга тансыкъ болгъанма. Дагъыда шапталлагъа. Быиыл бир кебдюле деидиле юиден, мында уа 150руб. 1 кг., кеслерида хансча бир татыусузла. Бизде уа юйде шапталла бошалыб къалдыла. Энди алмала бла эмда кертмеле бла баш кечиндире айланабыз. иллада пишет: всезнайка , бизге кел! Бизде къуртлары болмагъанла, уллула, татулычыкъла кеслерида) Иллада, татыулучукъла! Бу къазакъ "ы"-ны къошханынгы къачан къоярыкъса?

всезнайка: Бёрюкъан пишет: Бизде уа юйде шапталла бошалыб къалдыла. Энди алмала бла эмда кертмеле бла баш кечиндире айланабыз. Бизде уа алкъын бар хапарлары чыгъады, 4 терегибиз барды.Быиыл бираз къотурлулакъчыкъладыла-деб дагъыда сайлаугъа кириб турадыла юйдегиле. Мен а эм бек кегетледен шапталланы сюеме. Андан сора уа-вафлилени.Къыш Тюркден вафлиле ийгенлеринде уа,уялгъан кибик этгенем. Мыиыларын ашаб тургъанымда, они взяли и выслали. Кесиме да уже биргемдегиле замечание этедиле, сау джыл болду, бу ашарыкъны юсюнден селешиб тураса-деб.


Бёрюкъан: иллада пишет: сизде татлы шабдалла джокътула)) арбузлада,дынялада. арахислермнг бар кереем, унутуб къойгъанма Шапталла! (абрикосы) Харбузла! (арбузы) Хауунла! (дыни) иллада пишет: Орехлени къаллай виды болса да бек сюйеме, орехлери болгъан шоколадланы сюйеме Орехге бизнича "къоз" дейдиле (грецкий орехге). Фундукга уа (дикий орешникге) бизнича "чёртлеуюк" деб айтылады!

tinibek: Бёрюкъан Шаптал кегет неге айтылады?Тюркде шефтали деб айтылады олмуду огесе къайысыгамы айтылады? всезнайка всезнайка пишет: Мыиыларын ашаб тургъанымда, они взяли и выслали всезнайка пишет: сау джыл болду, бу ашарыкъны юсюнден селешиб тураса-деб. Компытурну ашханага салыб бир къолунг бла клавйеге узалыб бир къолунг былада хаман ашаб турсанг башха не айтырык едиле да

tinibek: иллада иллада джазады: Ма бу джыр Метин экигизге А. Газаев. "Кел-кел!" Инди кёрмей къалганма былайын кечмеклик тилейме сау бол Газаулу бек сюйюб тынглайма къачанда Ма буда санга Къарачайым-Малкъарым

иллада: Бёрюкъан джазады: Иллада, татыулучукъла! Бу къазакъ "ы"-ны къошханынгы къачан къоярыкъса? Къазакъ тилни окъугъанмада, аны ючюн хаманда къатыштырыб ийеме Шапталла! (абрикосы) Шаптал деб биз персиклеге айтабыз tinibek джазады: Шаптал кегет неге айтылады? -ПЕРСИК -АБРИКОС (персикни ичинде сюйегинде оюлары барды, абрикосну а оюлары болмайды) Метин сау бол, бек ариу джырды

всезнайка: tinibek пишет: Шаптал кегет неге айтылады?Тюркде шефтали деб айтылады олмуду огесе къайысыгамы айтылады? шефтали-персик kayisi-iшаптал(абрикос) муз-банан

Abrek: иллада биринчи суратдагъы шаптал болмазмы? Эрикге ушайды...

иллада: Abrek чапракъларына иги къара)))) "найди 10 отличий"

иллада: Сора слива бла персикке къалай дейбиз?

Abrek: иллада Пока сау заманымда юретиб къояйым Слива - Эрик (Эриксон бла аджаштырмагъыз) Персик - Тюклю шаптал неда Зылды шаптал. Зугул шаптал дерге да боллукъду... Эм игиси: Телисине ёсген шаптал... Нормальноду неда

иллада: Abrek

Abrek: иллада рейтингинг аман ёсгенди... Бир мадар этерге керекди срочна

иллада: Abrek

Abrek:

иллада: Артур, сау бол гоккачыгъынга Былайда джазу джазаргъа эриннгеми этесиз?

Abrek: Мен джазайым псагъат джазыу деб... ДЖАЗЫУ

Abrek: Метин, салам алейкум! Бир зат сорлукъ эдим... Тюнене Америкадан тенгим бла селешгенме да, сора хапарына тынгылаб бир затны ангыладым. Ол америкада Патерсонда тургъан къарачайлыла кебюсю тюркден кёчгендиле дейди ары. Сора Тенгим джаратыб хапарларын айтадыла аланы. Тебсегенлери зат таза къарачайча (черкес, абаза къатышмайын) алай тебсейдиле дейди. Тилни да азчыкъ тюркча къатыштырадыла дейди, алай а бурунгу сезле бла алай селешедиле деб аллай хапар айтды. Сора энди мени быллай соруу тынчлыкъ къоймайды: Къалай тебсейсиз сиз? къаллай тепсеулени тепсейсиз? Хапар бир айт Метин

всезнайка: Къой, къыиналма Абрек

всезнайка: салам

Abrek: всезнайка Къалайса, не этесе?

всезнайка: Abrek пишет: всезнайка Къалайса, не этесе? тынч эсен, Шукур эмда махтау Уллу Аллахха. Кечигиз да тынч болурсуз, Аллах аитса

иллада: Abrek , аллай джазугъа айтмай эдим)))) Мадина, сендамы юйреннгенсе "джазу" джазаргъа? СендамЫ или сендамУ? Экинчи вариантымы тюз деб санамайма , бу Ы-ны джазаргъа къоймайсыз, эндии ишекли болуб турама)))

всезнайка: иллада пишет: Мадина, сендамы юйреннгенсе "джазу" джазаргъа? хоу. иллада пишет: СендамЫ или сендамУ? Экинчи вариантымы тюз деб санамайма , бу Ы-ны джазаргъа къоймайсыз, эндии ишекли болуб турама))) Сендамы тюздю

Abrek: иллада пишет: "джазу" ДжазЫу мадина Да мен хаманда да тынч эсенме да, ол себебден кеси кесиме тынчлыкъ табалмай тебрегенме...

иллада: Abrek пишет: ДжазЫу айттымда, "Ы"-ны джазаргъа къоркъгъан этеме-деб) Псе, кеттим джукъларгъа.... джазЫу джазргъа да... сагъыш этерге де эриниб турама Сау таннга, тынч кечели болугъуз.

Abrek: иллада пишет: айттымда муну джазайым да, застрелиться этерге кетдим... айтдым да? Тюзюсю былайды, Къазахстанны джюйюзханы

tinibek: Abrek Abrek пишет: Метин, салам алейкум! Бир зат сорлукъ эдим... Тюнене Америкадан тенгим бла селешгенме да, сора хапарына тынгылаб бир затны ангыладым. Ол америкада Патерсонда тургъан къарачайлыла кебюсю тюркден кёчгендиле дейди ары. Сора Тенгим джаратыб хапарларын айтадыла аланы. Тебсегенлери зат таза къарачайча (черкес, абаза къатышмайын) алай тебсейдиле дейди. Тилни да азчыкъ тюркча къатыштырадыла дейди, алай а бурунгу сезле бла алай селешедиле деб аллай хапар айтды. Бизни елден кёб адам джашайды Америкада.Тюркдеги къарачай елледен да кёб адам кёчгенди ары.Америка мындагы Тюрклюлеге визе берирге къыйнаганлыкъга Къарачайлылага,кавказдан келген миллетлеге зорлук етмей виза бериб барганды Аны была кёб адам кетди елибизден.Арт ала екинчи дуныйа казауатда кавказдан къачыб келгенлени барысыда мында къалмай Америкага ётюб кетдиле.Тенгинг айтханча патерсонга джыйылыб алайда ел болуб джашайдыла. Abrek пишет: Къалай тебсейсиз сиз? къаллай тепсеулени тепсейсиз? Хапар бир айт Метин Тепсегенден хапар сорма Артур! Тепсемез ючюн нёгерлерими артына бугунуб къалайым

Abrek: tinibek пишет: Тепсегенден хапар сорма Артур! Тепсемез ючюн нёгерлерими артына бугунуб къалайым Мен сагъышлы болгъанмада анга Метин, сёз ючюн мен тебсесем, къобуз бла бирге ерге энгишге чынгайма чынгаялгъанымча, къолланы аякъланы джюрютюрге кюрешеме къобуз бла бирге, къайдам, абазачамыды ол, гюрджючамыды, къарачайчамыды, хапарым джокъду. Кесимча тепсейме... Сора аны бла соргъанлыгъым эди. Хар ким да кесича тебсейди даполная версия страницы