Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

антау: Abrek пишет: чынгайма чынгаялгъанымча, Бу уа не сёзледиле?

Abrek: антау Прыгать. Jump Сиз а уа къалай дейсиз анга?

антау: Abrek пишет: Прыгать. Jump Сиз а уа къалай дейсиз анга? Секирген.


Огъары Учкулан : tinibek къарнаш, эсим алдамай эсе, сен Къуатладаншойса? Къайсы джылда сени къарт атанг Карачайдан Тюркге кёчген эди? 1874 дж. Къарачайны пристову (Эрейсейни патчахы, къарачайлылагъа салгъан башчысы) Петрусевич, къарачай тукъумланы санаб, "Къарачай тукъумла деб" джазма къурагъан эди... Ол джазмада къарачайлыланы хар тукъумдан ненча бир юйдеги болгъанын да джазыла эди... ол джазмагъа кёре, ол заманда (1874 дж.) Къуатладан къуру бир юйдеги бар эди.. сора анга кёре, бюгюн Къарачайда Къуатлары къаламагъанмыды? Ненчасызсыз юйюнгде? Къарнаш, юйлешиниб балачыкъла табаргъа керексе))) сени борчунг къарт тукъумунгу сакъларгъаг! Аллах кёбден-кёб этсин))) p.s. Келинчик алгъанынг болса бизни да чакъырысы!))

всезнайка: Огъары Учкулан пишет: Къарнаш, юйлешиниб балачыкъла табаргъа керексе))) сени борчунг къарт тукъумунгу сакъларгъаг! Аллах кёбден-кёб этсин))) p.s. Келинчик алгъанынг болса бизни да чакъырысы!)) Метин эшитдингми, 20 джылынг толуб, келинчик келтиреме десенг, бизни да чакъырыргъа унутма

иллада: Abrek , къой эттме алай. Сенича къарнашчыкъ къайдан табарыкъма артда Сёз береме халатсыз ариу джазаргъа кюреширикме Огъары Учкулан , Метин сабийлерини тоюуна чакъырыргъа боллукъту. Мен билиб университетте окъугъан къызы барды, эндта уллу джашы Метин, кечериксе сени орнунга джуаб бергениме Къызчыгъынг бошагъан болу окъууын не?

иллада: всезнайка джазады: Метин эшитдингми, 20 джылынг толуб, келинчик келтиреме десенг, бизни да чакъырыргъа унутма Мадина, сени джазуларынгы кёрмеген эдим))) ДжазыунУ окъуб, менича сагъыш эткен болу эдинг, не? къызла барысыда бирча сагъыш эткенлерине эндта кёзюмю джетдирдим))))

всезнайка: иллада пишет: эндта уллу джашы Джашына14-15,13 джыл болгъанды. Аллай сеийрлик сабийди, машалла. иллада пишет: Мадина, сени джазуларынгы кёрмеген эдим))) Джазыуны окъуб, менича сагъыш эткен болу эдинг, не? къызла барысыда бирча сагъыш эткенлерине эндта кёзюмю джетдирдим)))) Джазыуну дегенни ахырында -"У" джазылады. Абрек кергюнчю тюзет халатынгы Метин кеси керсе, не дерикди экен, экинчиден келинчик келтиреме деб да тохтар ол,

иллада: всезнайка , окъайдам))) Джашына бу сагъатдан хазырла деб айтыргъа керекти) гитче, джангыдан тугъан къыз сабийни))) Джашы уллуракъ болгъунчери, ол къызчыкъта ёсерикти) всезнайка джазады: Джазыуну дегенни ахырында -"У" джазылады. Абрек кергюнчю тюзет халатынгы Энтдамы этгенме халат Бюгюн тюшюмде бу эки харифни кёрлюк болума) :

Abrek: антау пишет: Секирген да бизда айтабыз алай. секирген да этебиз, чынгагъан да этебиз

Огъары Учкулан : Abrek джазады: Тебсегенлери зат таза къарачайча (черкес, абаза къатышмайын) алай тебсейдиле дейди. Тилни да азчыкъ тюркча къатыштырадыла дейди, алай а бурунгу сезле бла алай селешедиле деб аллай хапар айтды. Абрек, джетинчи школ Ючкекенде, эсингдемиди? Анда бир завучну (атынг, керексиз айтмайым) бир келинчиги, айтыуууна кёре, Патерсондан эди, ол манга бир кере айтхан эди "Къарачайча сёлешиб башласа, англайалмайбыз, арсы таза сёлешгени ючюн... Къуру атабыз англаялады..." ой, къызла, уялтыгъыз... Метин, этмезсе))) билмей эдим, джылынг ненча толугъанын)))

Abrek: огъары учкулан пишет: Абрек, джетинчи школ Ючкекенде, эсингдемиди? Анда бир завучну (атынг, керексиз айтмайым) бир келинчиги, айтыуууна кёре, Патерсондан эди, ол манга бир кере айтхан эди "Къарачайча сёлешиб башласа, англайалмайбыз, арсы таза сёлешгени ючюн... Къуру атабыз англаялады..." Землягыммыса?

Огъары Учкулан : Abrek шаштыраса!))) 1. Джердешиммисе, деб сор!))))))))) 2. Айтханшой эдим, мен Учкекенденме деб!)) Айбаз Алини да таныйма бир кесек...

Abrek: Огъары учкулан кечериксе брат, къарт бола тебрегенме да склироз-млироз зат бола тебреген болурма. Энди эсиме тюшдю. Алийни юсюнден айтхынгда Привет джердешим!

Огъары Учкулан : Abrek неда игиди)))) къарнаш, а сен Къазангъа кетгелли ненча джыл болады? Ары къалай тюшген эдинг? p.s. подписими юсюнден не айтарыкъсыз?)))

Abrek: Огъары учкулан Да 10-11 болады уже... Совсем местный воздух бла пропитаться этиб бошагъанма анасын алгъан...

Огъары Учкулан : Abrek юйге келиученмисе?

Abrek: Огъары учкулан Хоу. Аллах айта эсе 1-2 Августда Тенгизге барыргъа деб турама, андан ары да юйге кетиб къаллыкъма 2 ыйыкъгъа...

tinibek: Огъары Учкулан Огъары Учкулан пишет: tinibek къарнаш, эсим алдамай эсе, сен Къуатладаншойса? Къайсы джылда сени къарт атанг Карачайдан Тюркге кёчген эди? 1874 дж. Къарачайны пристову (Эрейсейни патчахы, къарачайлылагъа салгъан башчысы) Петрусевич, къарачай тукъумланы санаб, "Къарачай тукъумла деб" джазма къурагъан эди... Ол джазмада къарачайлыланы хар тукъумдан ненча бир юйдеги болгъанын да джазыла эди... ол джазмагъа кёре, ол заманда (1874 дж.) Къуатладан къуру бир юйдеги бар эди.. сора анга кёре, бюгюн Къарачайда Къуатлары къаламагъанмыды? Къарт атам 1900 джылда тууганды 1905 джылда сабий болуб кёчгенди Тюркге Мени тукъумумдан къарачайда адамла джашаганын билеме.Ол сен айтхан джазманы менда окъуганем алайда къуру бир адам джазылыбды ''Тинибек'' аты бла Тинибекни джашлары болуб бир къаууму Къарачайда къалганды Мени къарт атам бир къарнашы была бир егечин алыб келгенди Тюркге. Огъары Учкулан пишет: Hенчасызсыз юйюнгде? Къарнаш, юйлешиниб балачыкъла табаргъа керексе))) сени борчунг къарт тукъумунгу сакъларгъаг! Аллах кёбден-кёб этсин))) Амин Аллах! Огъары Учкулан пишет: Келинчик алгъанынг болса бизни да чакъырысы!)) Аллах бла Ант етеме барыгызны да чакырырга. Самолет не да лимузин бла алыб келирча! Бир насыбыма Егечигиз крил алфавитни окъуй билмейди ансы..

tinibek: всезнайка всезнайка джазады: Метин эшитдингми, 20 джылынг толуб, келинчик келтиреме десенг, бизни да чакъырыргъа унутма Ай Аллах сени не етсин !Тюйюллюкню бирисе сен!

tinibek: иллада иллада джазады: Метин, кечериксе сени орнунга джуаб бергениме Сау бол Инди иллада джазады: Къызчыгъынг бошагъан болу окъууын не? Бир джылы къалганды

tinibek: Огъары Учкулан Огъары Учкулан джазады: ой, къызла, уялтыгъыз... Метин, этмезсе))) билмей эдим, джылынг ненча толугъанын))) Кызла айтханга къарама ала ойнаб айтадыла!

tinibek: Abrek Abrek джазады: Хар ким да кесича тебсейди да Анга сёз джокъ керти айтаса Мен тепсесем Топал итча къаллайла тепсейсе ,артынга аллынга бара билмей деб къойуучанелле

Abrek: tinibek пишет: Бир насыбыма Егечигиз крил алфавитни окъуй билмейди ансы.. Мен тепсесем Топал итча къаллайла тепсейсе ,артынга аллынга бара билмей деб къойуучанелле Алай айтаса Метин ансы, бир заманлада, да таб бу сагъатда да бек залим тебсей болурса

asya: tinibek джазады: Аллах бла Ант етеме барыгызны да чакырырга. Самолет не да лимузин бла алыб келирча! Кирилчени егечим билмегенликге мен билеме.

Элбуздукъ: tinibek asya Аланла! Бизде Къарачай-Черкесиягъа джангы тамада айырылды бюгече.

tinibek: asya asya пишет: Кирилчени егечим билмегенликге мен билеме. Ма бар енди!Балтаны ташха уруб къойдукъда Мени джанлы боллыкъ болурса деб ышанама Аллах айтса!

tinibek: Элбуздукъ Элбуздукъ джазады: Аланла! Бизде Къарачай-Черкесиягъа джангы тамада айырылды бюгече. Хайырлы огурлу болсун ! Тамада ким болду?

Элбуздукъ: tinibek пишет: Тамада ким болду? Эбзеланы Борис Сафарны джашы (Борис Эбзеев) Белгили алим, Эресейны Конституциясын (The constitution) джазгъанладан бириди кесида. Эресейде эм мийик сюдде (The constitutional court) сюдю болуб ишлеб тургъанды 91-чи джылдан бери. Миллет бек сюеди кесин да, ёхтемлигибиз эди.

tinibek: Abrek Бу джазыуну юсюнден сагышынг къалайды? Къарачай сагъышла…полная версия страницы