Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

Abrek: иллада билмейме Индира, бюгюннг. орфография бла "ь" къарачай сезледе джазылмайды. Юлгю (пример): билмейме, дженгил и т.д. Жэангыз бюгюн "нг" деб джазадыла, алгъаркъ ол харифлени орнуна "нъ" деб джаза эдиле

иллада: Abrek пишет: Жэангыз бюгюн "нг" деб джазадыла, алгъаркъ ол харифлени орнуна "нъ" деб джаза эдиле Именно когда не знаешь?

Abrek: иллада огъай


иллада: "Обратиться к человеку с просьбой" Мени бу фразамы ким кёчириб берликти бизни тилибизге? Мена сакълагъаныма ненча кюн болады

Ачыкъ кёл: адамгъа джал барды ,тилекчи болду или ол адамгъа тилекчи болургъа керек болду

Abrek: адамгъа тилекчи болургъа... Когда дословно переводишь, туфта получается.

иллада: Ачыкъ кёл пишет: адамгъа джал барды ,тилекчи болду или ол адамгъа тилекчи болургъа керек болду ой къалай къйынды айтыргъа. Abrek пишет: Когда дословно переводишь, туфта получается. аны уа билеме... а мен аны кёчюрирге къалай кюрешкенме, билсенг?!

Abrek: иллада сора къыйыныча джаз

иллада: Abrek пишет: сора къыйыныча джаз магъынасы тюз болмай къалса уа? Кюллик эдигиз))) Артур, адамланы статусларын уже къарачай тилге кючиргенсе, къараймада! Аламат! Огъурлу болсун джангы начинанияларынг (хотела сказать " молодец") Эндта джангы функцияла къошханга ушаттым, алаймыды?

Ачыкъ кёл: Abrek пишет: адамгъа тилекчи болургъа... Когда дословно переводишь, туфта получается. согласна легче сделать смысловой перевод, чем дословный.

Abrek: иллада сау бол Ачыкъ кёл

Бёрюкъан: Иллада джазады: цитата: "Обратиться к человеку с просьбой" Мен бу фразамы ким кёчириб берликти бизни тилибизге? Мена сакълагъаныма ненча кюн болады «Обратиться к человеку с просьбой» деген фразаны мен «Адамгъа тилек бла барыргъа» деб кёчюрлюк эдим. Джазгъанынгы кёрмеген эдим, ансы эртде да берлик эдим переводун. «Джукъ тилей барыргъа», - дерге да боллукъду. «Джукъ излей барыргъа», - дерге да боллукъду. Вариантла кёбдюле.

Нёня: Къайдасыз барыгызда? иллада нек тас болдунг,сенсиз болмайды!

иллада: Нёня пишет: иллада нек тас болдунг,сенсиз болмайды! Тохта, ишчиклерими аз этеим да, артта къуру сени бла ушакъ этиб турлукъма Ансы, форумны темаларын окъурга да заманым джетмей къалады((( Питерде къарачайлыланы джыйылуна баргъан суратларынгы бир кёгизтирсе. Бизде да аллай къар джаугъанды, прямо сени аватарынгдача болуб турады. Бёрюкъан Сау бол, Артур бла Ачыкъ кёл англатхан эдиле магъанасын Эндта соруларым боллукъту

Нёня: иллада сиздеда къар джауадымы? Мен, сен джилы джерде джашайса бед тураем... Биздеда аллай ариу къар джауады,аныбла аватаркам аллайды. Менида авадача "загородный домик" дегеним болса,выходнойлада ары барыб, печькада от этиб...андан сора эшикге барыб ... Замечталася я...

иллада: Нёня пишет: иллада сиздеда къар джауадымы? Мен, сен джилы джерде джашайса бед тураем... Еще къалай джауады))) Тюнене аллай исси болуб тургъан эди, а эрттем бла къарасам, тёгерек чыммакъты))) Эндта джауа турады. Мени да сенича этерге сюйе эдим))) Только анда Кавказда... чегетни ичинде болса аллай юйчигинг, тёгерингде къуру соснала болуб... джылы юйчикте отха къараб, музыка тынглаб олтурсанг

Нёня: иллада бирча сагъыш этебиз

иллада: Нёня Тюз айтаса, мен аны эртте эслеген эдим))) Прямо мои мысли читаешь и рассуждаешь тоже ну, почти так же как я Бюгюн эдида джыйылугъыз? Хапарын айтырса, сакълаб турлукъма Бёрюкъан Уау джангы аватар салгъанса))) Огъурлу болсун! Ол трибунадан не зат деб селешесе? Бизге да айт! Бизни да тынгларыбыз келеди! "Огъурлу болсун" - деб айтханымда, къарт анам эсиме тюштю))) Бизге китчерек заманыбызда джангы затла алынса, хаманда аннябызгъа чабыб барыб, кёгюзткен этейиек. Ол да бизге: "Огъурлу болсун, сау джырт" - деб айтучан эди. Менда анга сейирсиниб: "Нек джыртыргъа керекти джангы затны"- деб сагъыш этиб айланучан эдим Артта решаться этиб, атамнан соргъанымда, магъанасын англаткъан эди))) Сизда айтыгъыз сабий заманыгъыздан сейир хапарчыкъларыгъызны! Къаллай затлагъа бек сейирсинген эткен эдигиз? Къаллай хатала эткенсиз?

Нёня: иллада пишет: Бюгюн эдида джыйылугъыз? Хапарын айтырса, сакълаб турлукъма Да не хапар, игиеди))) Кесибизни адамларыбызны керсенг къачанда игиди

Бёрюкъан: Нёня джазады: иллада бирча сагъыш этебиз Къызла, мен да сизнича сагъыш этеме! Мен да аман сюе эдим тауда нарат чегетни ичинде ма аллай юйчюгюм болуб, мен да лыжалада айланыб келиб, джылы юйчюгюме кириб, татлы ушхууурчукъ ашаб, олтуруб телевизоргъа къараб турургъа. Аны ючюн, электричество да керекди, телефон линия болса да боллукъ эди, тейри, Интернетге кире турурча . Бир ушхууур этген да керек болур эди, дейме, ары. Ансы, кесим ашарыкъ этген чотха тамам да къарыусузма. иллада джазады: Бёрюкъан Уау джангы аватар салгъанса))) Огъурлу болсун! Ол трибунадан не зат деб селешесе? Бизге да айт! Бизни да тынгларыбыз келеди! Сау бол, Индира! Мен бир джылны мундан алгъа кесибизни адвокат палатаны джыйылыуунда сёлешгенимди бу. Тамадаларыбызны бираз кереклилерин берген эдим, тейри. Аллай тели къылыгъым барды, ауузуму тыя билмеген. Тюзю, бу картымы чырт джаратмагъан эдим кесим, къалай эсе да, иги токъ адамча кёрюндюм кесиме былайда. Алай а ол сагъатда бир 94 килогъа джете болур эдим, дейме. Бусагъатда кесими "оптимальный" ауурлугъума сыйынганма - 88 - 90 килограммгъа. Аны ючюн, ол картымы алай бек джараталмайма кесим, тюзюн айтыргъа.

Нёня: электричество болурча генератор алыргъа керекди,интернет бла бильмейме къалай этерге... Ушхуур(къыйын сез) этерча энди Черкесскийде табылмазмыды сенге?(верится с трудом...бек айыра болурса ) Огъай бек таб картды Бёрюкъан ))) И бир сораим,ростунг ненчады?

Бёрюкъан: Нёня джазады: Ушхуур(къыйын сез) этерча энди Черкесскийде табылмазмыды сенге?(верится с трудом...бек айыра болурса ) Тейри, барды ол къылыкъ. Огъай бек таб картды Бёрюкъан ))) И бир сораим,ростунг ненчады? Сау бол! Сюегим 180 см. Эртденбла джангы тургъанлай, андан бир кесек асламыракъ болама, алай а, бир кесекден биягъы 180 см-ге джыйылама.

Нёня: Бёрюкъан пишет: Сау бол! Сюегим 180 см. Эртденбла джангы тургъанлай, андан бир кесек асламыракъ болама, алай а, бир кесекден биягъы 180 см-ге джыйылама. Да не сау бол)))Мен не этиб 160 ары ёсалмагъанма

Abrek: мени да алыгъыз аллай юйчюкге, лыжаларым бардыла уже... Канекларым да бар эдиле, кеб болмай атыб ийгенме

Нёня: Abrek пишет: мени да алыгъыз аллай юйчюкге, лыжаларым бардыла уже... Канекларым да бар эдиле, кеб болмай атыб ийгенме Лыжаларынг баресе нек алмайбыз Канекларынгы атмасанг,бизде "Дворцовый площадьда" каток ачхандыла,анда бек ариуду дейдиле,кататься(бизнича къалай боллукъду) этеригинг иллада пишет: Сизда айтыгъыз сабий заманыгъыздан сейир хапарчыкъларыгъызны! Къаллай затлагъа бек сейирсинген эткен эдигиз? Къаллай хатала эткенсиз? Мен Ання "мени джаш заманымда" десе сейирсинеем ...къалай Ання джаш болургъа болуред деб

Abrek: Нёня пишет: кататься(бизнича къалай боллукъду) Бузда учаргъа Нёня, сени бла Дворцовый площадкада къачан учарыкъма энтда. Бир учуб да бир кереим. къачан барама?

иллада: Бёрюкъан Аны ючюн, электричество да керекди Къаллай аман затса Бир кесекни алай ариу олтуруб мечтать этерге да къоймадынг юйчигимде. Музыку не дал до конца дослушать)))) Мен электричестваны юсиннен сагъыш этмеген эдим Мен да аман сюе эдим тауда нарат чегетни ичинде ма аллай юйчюгюм болуб, мен да лыжалада айланыб келиб, джылы юйчюгюме кириб, татлы ушхууурчукъ ашаб, олтуруб телевизоргъа къараб турургъа.Бир ушхууур этген да керек болур эди, дейме, ары. Ансы, кесим ашарыкъ этген чотха тамам да къарыусузма. Вот эгоист,къара мынга ... "ушхууур эткенни" да, перечислил как какую-та вещь Abrek пишет: мени да алыгъыз аллай юйчюкге, лыжаларым бардыла уже... Сени да къуру лыжаларынг хазырмыды? Аллай юйде джашарча? Экигизда гаккы бишире билген хапарла айта эдигиз. Нек къоркъасыз бёденелени гаккыларын бишириб джашарсыз)))

иллада: Нёня пишет: Мен Ання "мени джаш заманымда" десе сейирсинеем ...къалай Ання джаш болургъа болуред деб А мен адамла, чым алгъа уллу болалла, артта гитчечик, аннан сора опять уллу боладыла... и ма алай этиб ёлмейин джашаб турады деб сагъыш эте эдим Аланла айтыгъыз сабий заманыгъыздан хапарла.

Нёня: Abrek пишет: Бузда учаргъа Сау бол. Abrek пишет: Нёня, сени бла Дворцовый площадкада къачан учарыкъма энтда. Бир учуб да бир кереим. къачан барама? Къачан сюеесенг келирге боллукъса,аллая мен БУЗДА УЧА))) бильмейме...сен учарсада,андан сора айтырса бизге къалай учханынгы... иллада пишет: Экигизда гаккы бишире билген хапарла айта эдигиз. Нек къоркъасыз бёденелени гаккыларын бишириб джашарсыз))) иллада пишет: А мен адамла, чым алгъа уллу болалла, артта гитчечик, аннан сора опять уллу боладыла... и ма алай этиб ёлмейин джашаб турады деб сагъыш эте эдим

иллада: Къайры тас болгъансыз барыгъызда? Асия, сиз а нек тынглайсыз? Хапар айтыгъыз? Метин: "кёчген джериме компьютерими элтмегенме"- дей эди. Эндта ары кетиб тура болурмы, тынч болгъанды))) Нёня Хаталарынгы нек айтмайса, сабий заманыгдагъы? Бек тынч сабий болгъамма -деб къояса))) Мен ийнанмайма анга))) Артур, сена уа? Бусагъатта аллай хатачыса, сабий заманыгда представляю къаллай болгъанынгы)))полная версия страницы