Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

tinibek: Элбуздукъ ДЖуртуна ,Миллетине ,Халкъына джараулу болсун!Аллах тюз джолдан айырмасын! Сизни къууандыра есе биз да къууандыкъ!

Бёрюкъан: tinibek пишет: Бёрюкъан Шаптал кегет неге айтылады?Тюркде шефтали деб айтылады олмуду огесе къайысыгамы айтылады? Индира бек тюз келтиргенди! Ол ингилизча "apricot" дегеннге айтабыз "шаптал" деб. Ингилизча "peach" дегеннге уа асламысына орусча "персик" деб къоюучанбыз, анга да "шаптал" дегенле да бардыла. иллада пишет: Къазакъ тилни окъугъанмада, аны ючюн хаманда къатыштырыб ийеме Мени атамы да олду хаман "отмазкасы" къарачайча халатла бла джазса! иллада пишет: (персикни ичинде сюйегинде оюлары барды, абрикосну а оюлары болмайды) Оюулары! иллада пишет: Сора слива бла персикке къалай дейбиз? Сливагъа "эрик" дейбиз! Этимологияларын келтирсек, "шаптал" бизни тилге фарсы тилден кирген сёздю, "эрик" а кесибизни сёзюбюздю. Тюрк тилли миллетле алгъын джашагъан джерлеринде шаптал ёсмегенди, эрик а ёсюб тургъанды. Бизде да, Кавказда, шаптал бир джыл ёседи, бир джыл - къояды. Эрик а джыл сайын да джетеди. иллада пишет: Мадина, сендамы юйреннгенсе "джазу" джазаргъа? СендамЫ или сендамУ? Экинчи вариантымы тюз деб санамайма , бу Ы-ны джазаргъа къоймайсыз, эндии ишекли болуб турама))) Джазыу! Сен дамы! Тюзю, сюймейме мен бу "дамы" деген къошакъны, мен ангылагъаннга кёре, "да мы" болса таб боллукъ эди. Алай а не эсе да къарачай орфографияда "мы"-ны аффикследен айырыргъа чырт излемейдиле. иллада пишет: айттымда, "Ы"-ны джазаргъа къоркъгъан этеме-деб) Айтдым да! Abrek пишет: Къазахстанны джюйюзханы Джюйюсхан! антау пишет: Секирген. "Секирген" деб биз да айтабыз, алай а "чынгагъан" деб да барды сёз бизде.

tinibek: Бёрюкъан Бёрюкъан джазады: Индира бек тюз келтиргенди! Ол ингилизча "apricot" дегеннге айтабыз "шаптал" деб. Ингилизча "peach" дегеннге уа асламысына орусча "персик" деб къоюучанбыз, анга да "шаптал" дегенле да бардыла. Англадым Шаптал бла шефталий ни сёз тамырлары айнымыды? Бёрюкъан джазады: Сливагъа "эрик" дейбиз! Этимологияларын келтирсек, "шаптал" бизни тилге фарсы тилден кирген сёздю, "эрик" а кесибизни сёзюбюздю. Тюрк тилли миллетле алгъын джашагъан джерлеринде шаптал ёсмегенди, эрик а ёсюб тургъанды. Бизде да, Кавказда, шаптал бир джыл ёседи, бир джыл - къояды. Эрик а джыл сайын да джетеди. Ерик бу джанда да ерикди!


всезнайка: tinibek пишет: Ай Аллах сени не етсин !Тюйюллюкню бирисе сен! Да къалай этеийм даааааа, къырал писмо джазгъанны къойгъанма да. Аууз тохтамайды да.

mur: Бёрюкъан джазады: Сен дамы Бла бирге джазыла болурмудула Альберт . Сенда - и ты. Сендамы - и ты что ли?. Дам деген сезда барды магъанасын иги билмейме ансы. Адамгъа урушсала айтуучандыла дамы болмагъан адам деб.

Abrek: tinibek джазады: Бу джазыуну юсюнден сагышынг къалайды? Къарачай сагъышла… Джаратдым Метин. Ол тарихни юсюнден джазгъанына талай халатчыкълары барды ансы къалгъан затларына чырт джукъ дерча амалым джокъду. Бек тюз затланы джазады. Сайтха салайым деб турама мен ол джазманы...

иллада: Сена, Метин хош келигиз. Не зат этесиз айтыгъыз хапар. Бюгюн гитче эгечим къоймай тюкенлеге баргъан эдик... бишиб къала эдим асыры кюнню иссилигиннен. Тюкенни ичинде да кондиционерлери иги ишлемеймиди, анда да хауа джокъ эди. Машинаны(car) терезесин ачсанг аллай исси хауа ура эди ичине Юйге сагъат 18 -де джыйлгъаныбызда кюнню иссилиги кёленгкеде +39 болуб тура эди кюнню тюбюнде а бир +50 болгъан болу эди Огъары Учкъулан, сени уялтабыз деб айтмагъан эдик. Метин бла кесибизни тенгибизча эркин сёлешкенибизге алай сагъыш эткен болу эдинг Кертиси бла да тамада къарнашымча кёреме Артур, сен Джюйюсхан десенг, нек эседа Биринчи Петрны шуту эсиме келеди дворянланы сакъалларын балта бла чабыб айланнган Бёрюкъан джазады: Мени атамы да олду хаман "отмазкасы" къарачайча халатла бла джазса! Да тюз айтады атанг Этмейбиз "отмазкала" хаманда тюз айтыб турабыз)) ийнанмаймыса? mur джазады: Дам деген сезда барды магъанасын иги билмейме ансы. Адамгъа урушсала айтуучандыла дамы болмагъан адам деб. дам - вкус, еда болуб кёчюрюледи каз.тилде. Бу сёздеги а харифни англ. яз. - lamp сёздеги а харифча окъугъа (айтыргъа) керекти Сора сени "дамы болмагъан адам" -деген айтымынгы вкусу болмагъан адам"-дебми айтыргъа боллукъту?

Abrek: иллада пишет: Артур, сен Джюйюсхан десенг, нек эседа Биринчи Петрны шуту эсиме келеди дворянланы сакъалларын балта бла чабыб айланнган Энди алай айтыб турлукъма сора. Петрдан эрикгинчиге дери

иллада: Abrek къайданда айдтым сеннге ))) Ол шуттан Петрни дворянларыда къоркъгъан этееди... аман адамгъада ушамай эди... китабын окъуган эдим Толстойну (кеси кесими кёлюмю басайым алай этиб )

Элбуздукъ: Abrek пишет: Бек тюз затланы джазады. Артыкъсызда бек Шаман улуну сёзлери тюздюле...

mur: иллада джазады: дам - вкус, еда болуб кёчюрюледи каз.тилде. Бу сёздеги а харифни англ. яз. - lamp сёздеги а харифча окъугъа (айтыргъа) керекти Сора сени "дамы болмагъан адам" -деген айтымынгы вкусу болмагъан адам"-дебми айтыргъа боллукъту? Огъай дамы болмагъан деб ол - грубый дегенлиги болур деб турама. Татыу - вкус.

tinibek: иллада иллада пишет: Кертиси бла да тамада къарнашымча кёреме Аллах хатеринги сайсын!

tinibek: всезнайка всезнайка джазады: Аууз тохтамайды да. Тёзюмсюз!

Abrek: Метин Коньяда бир уллу юй оюлду деб эштдим. Тынч эсенмисе?

Бёрюкъан: Кертда, не хапар Конияда ол юй оюлгъандан? Анда къарачайлыладан ачыгъан болмай къалдымы экен?

Огъары Учкулан : ёлгенлени, Аллах рахмат этсин!

tinibek: Abrek Abrek пишет: Метин Коньяда бир уллу юй оюлду деб эштдим. Тынч эсенмисе? Сау бол Артур игиме Мен да ишден келиб хапарны енди ешитдим Кыз сабийлени барыб коран окъуучу джерлери ойулуб къалган кёреем! Бёрюкъан Бёрюкъан пишет: Кертда, не хапар Конияда ол юй оюлгъандан? Анда къарачайлыладан ачыгъан болмай къалдымы экен? Алайда кыз сабийле пансийонер болуб къала едиле Конйаны бир елинде болганды мен джашаган джерге узакъды Кърачайлы джашамайды алайда Бир гитче елчикди кеси да Огъары Учкулан Огъары Учкулан пишет: ёлгенлени, Аллах рахмат этсин! Барысы да ууакъа кыз сабийле Аллах рахмат етсин!

всезнайка: Аллах джандетли этсин.Кеси аллынамы оюлуб къалгъанды мекям, не болгъанды?

tinibek: всезнайка Алкъын билмейдиле газ бёчге атылыб къалганды дейдиле

Бёрюкъан: Гюнахсыз сабийлени Аллах шапагъатчы этсин!

Элбуздукъ: Джаннетли болсунла...

иллада: Аллах джаннетли этсин... Метин, Стамбулдун сизден узакътамыды? mur джазады: Татыу - вкус. Бу сёзню билеме

asya: иллада иллада пишет: Метин, Стамбулдун сизден узакътамыды? Индира Метинни джерине мен джууап берсем болурму? Истанбул Метинни джашагам джерине узакты, мен джашаган шахарга ферибот бла 1,5 сагатты.

tinibek: Огъары Учкулан Огъары Учкулан пишет: ёлгенлени, Аллах рахмат этсин! всезнайка всезнайка пишет: Аллах джандетли этсин Бёрюкъан Бёрюкъан пишет: Гюнахсыз сабийлени Аллах шапагъатчы этсин! Элбуздукъ Элбуздукъ пишет: Джаннетли болсунла иллада иллада пишет: Аллах джаннетли этсин... Аллах барыгыздан разы болсун! иллада пишет: Метин, Стамбулдун сизден узакътамыды? Станбул мен джашаган джерге узакъды Инди.900 км болур дейме,мен джашаган джер Тюркийени ортасы болады asya asya пишет: Индира Метинни джерине мен джууап берсем болурму? Сау бол Сена бусагатлада ишим кёб болуб келалмайма

иллада: asya tinibek , къалай иги болгъанды узакъ болгъанынгъыз. Телеизордан Стамбулда тынч болмагъанын кёгюзткен эткен эдиле, аны ючюн сора эдим.

Огъары Учкулан : asya орусча сёлеше билмесие? бу бёлюмню, еслегенмисе, форумда? http://karachays.borda.ru/?1-14-0-00000028-000-0-1-1217947010 анда; Текеледен Фатима, Тюркден джууукъларын излейди.

asya: Огъары Учкулан Сау бол джаным менде букюн кёрдюм. Фатимага анатилибизче джаз деп енчи джазганма.

asya: иллада Индира бизге кайгы етгенинг ючюн бек сау бол джаным.

asya: tinibek Метин сабан ишлеригиз битмегенмиди? Калайды сабанла.Бир де санга хычын кюнню сорайым ешитгениме кёре айны 23 де башлап 1 ыйык сюрлюктю дейле хапарынг бармыды?

Огъары Учкулан : asya джазады: Сау бол джаным менде букюн кёрдюм. Фатимага анатилибизче джаз деп енчи джазганма. халау болсун, Ася!))полная версия страницы