Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

иллада: Метин, сен кёгюзкен карта-гъа (map) къараб, Сена экигизни сайтыгъызда профиль сайлагъанымда окъугаъан эллени атын кёрюб, къайсыы къалайда болгъанын англадым. asya джазады: Бир де санга хычын кюнню сорайым ешитгениме кёре айны 23 де башлап 1 ыйык сюрлюктю дейле хапарынг бармыды? Къаллай хычын кюнню юсюсннен хапар айтасыз? Огъары Учкулан , сени атынг къалайды?

asya: иллада Елибизде хар джыл джыйылыу болады ол джыйылууну атына хычын кюню дейдиле. Елде олтурганла ет хычын, гардош хычын етедиле джыйылган джамагатга ашатадыла аны ючюн хычын кюню дейле. ДЖыйылууга тышында болган боган карачайлы джыйылады той ойун етедиле. Бек аламат болады.

иллада: asya Бек аламатты да!!! Сен барлыкъмыса ары? Ийнанамыса мен эндта ёмюрюмде бир кереда бизни миллетни адамлары джыйылгъан джыйылулагъа бармагъанма


asya: иллада Барлыкма суратланы кёгюзюрме. Да нек бармайса бек иги болады. Кёрмеген адамларынгы, джууукларынгы кёресе тансыклайса мундан сонгра сенде бара тур

Бёрюкъан: Огъары Учкулан пишет: халау болсун, Ася!)) "Халау" дегенинг неди? "Халал" дегенлигинг эсе, алай таб келишмейди орусча "пожалуйстагъа". Ашарыкъны-ишни юсюнде айтылады "халал болсун!" деб.

иллада: asya джазады: Барлыкма суратланы кёгюзюрме. Сакълайма! Да нек бармайса бек иги болады. Кёрмеген адамларынгы, джууукларынгы кёресе тансыклайса мундан сонгра сенде бара тур Бизни гитче заманыбызда аллай кёб адам джыйылгъан джерлеге элтмей эдиле, кесибизни бек къысха джуукъларыбыз болмаса.

всезнайка: asya пишет: Елде олтурганла ет хычын, гардош хычын етедиле джыйылган джамагатга ашатадыла аны ючюн хычын кюню дейле. Халал болсун! Баргъан джерине джарашсын!татыуун керген заманда, бизни да унутмазса даааааааа

asya: всезнайка пишет: Халал болсун! Баргъан джерине джарашсын!татыуун керген заманда, бизни да унутмазса даааааааа Сау бол джаным сени ючюнде ашарма хычын

всезнайка: Сена калайса?

asya: всезнайка сау бол джаным игиме тамбла кече конакларым бардыда алага бир затла хазырлап арыдым. Кесинг калайса?

всезнайка: asya пишет: всезнайка сау бол джаным игиме тамбла кече конакларым бардыда алага бир затла хазырлап арыдым. Кесинг калайса? Кесим да игиме, чабыб келгенме да, бир кесек арыганма-ансы, джокъду хатам.

всезнайка: Джамагъат. къаида тассыз?

asya: всезнайка джамагатга не болган еседе бу теманы бошладыла.

всезнайка: Анда да мында да къарачай тилде кишини джазары келмеиди алай уллу.

asya: Кёзлерибиз джарыр ючюн Кюнча, Айча! Сёзлерибиз джарар ючюн Кюнча, Айча! Сёлешейик Къарачайча!

asya: всезнайка[/bСалам джанчыгым 2 кюндюр тв де Кафкаслада сауаш башлады деп джюрегибизни алалла карышган джерле биз миллетибизни джашаган джерлерине джууукмуду? Бизникиледе Аллах айтса джук болмаз деп сагыш етеме ]

всезнайка: Гюрджюлюле къыбыла тегеиге уруш ачхандыла. Огъай бизге хаталары джокъду, кавказ болгъанлыкъгъа.

иллада: asya, всезнайка экигизге мени бек сюйген эгечимнен тугъан сабийчик не эткенин айтайым... Кесине уа къуру бир джыл бла бир ай болгъанды)) тёрт тишчиги бла алманы бек таб ашайды кесчигида.. Юйде экибиз къалабыз да аннга алмаланы ичиннен сайлаб джумушакъчыгъын беремеда кесиме вафли(Мадина сени ашарыгъынг ) алыб, джерде олтуруб аны оюнчакъларын джыйа тура эдим... къатыма келиб джукъ айтмагъанлай, къолумда вафлини сыйырыб, аны да хырт этиб къабыб, бурулуб кесини оюунчакълары бла ойнагъан эткен эди... менда не айтыргъа билмей къалдым асыры сейирсингенимнен .Ма аллай хатачы адамчыкъды) Уже« мен кесим этеме»-деб башлагъанды барында

всезнайка: иллада пишет: къатыма келиб джукъ айтмагъанлай, къолумда вафлини сыйырыб, аны да хырт этиб къабыб, бурулуб кесини оюунчакълары бла ойнагъан эткен эди.. ма шаа аллах, свой пацан, сен аны алма бла алдаргъа излегенликге, ол биледи вафлини татлы болгъанын.

Al'bina: всезнайка пишет: вафлини татлы болгъанын мен гитчелигимден бери сюймейме вафлилени...а вот зефирлени сюйеме

всезнайка: Al'bina пишет: мен гитчелигимден бери сюймейме вафлилени...а вот зефирлени сюйеме Адам вафлилени къалай сюймезге болады?Институтда биргеме ишлеген бир къыз аита эди. Мадинадан къоркъама. ансы вафлилени сюймейме-деб.Къардоникден Батчаладан бир устаз да сюймей эди. ашаргъа болмаиды -деб, артдан ол да джаратхан эди.эГЕЧИМИ КЪАЙЫН АТАСЫ УА МУСЛИМАНЛАГЪА ШОКОЛАД АШАРГЪА БОЛМАИДЫ ДЕБ ТУРГЪАНЛАЙ. АНГА ДА ШОКОЛАД ашарча этген эдим, болады-деб.

asya: иллада машаллах акыллы сабийчик.

иллада: всезнайка джазады: ма шаа аллах, свой пацан, сен аны алма бла алдаргъа излегенликге, ол биледи вафлини татлы болгъанын. Экигизни бир-биригизни къатыгъызгъа олтуртургъаа керекти вафлиле ашарча Мадина, мен да эшиткен эдим алай. Мени тётям барды, она чень религиозная. Юйюнде, джаулукъсуз джюрюрге къоймайды"Мёлеклени къыстагъан этесиз, джалан баш джюрюб"-деб. Эндта шоколадланы(вообще татлы затланы) ашамайды. Тышында къагъытында араб джазулары болса уа ашагъан этеди Татлы затланы ашаргъа болмайды деб нек айтадыла алай билмеймисе? Al'bina джазады: мен гитчелигимден бери сюймейме вафлилени...а вот зефирлени сюйеме О, Альбина хош кел! Нек кирмейсе бу темагъа? Билемисе, мен гитчерек заманымда къалай ашай эдим вафлилени?! Тышында эки джанында вафлилерин ала эдим да ичин сауытха салыб къоя эдим))) Анам алай эткеними джаратмай эди, барында аша ашасанг деб. Атам, анам алай айтса: "Мен ашарма аланы(ичлерин)"деб ашагъан эте эди asya джазады: машаллах акыллы сабийчик. , аллай хатачыды. юйде богъан мюйюшлени тинтиб айланады. Аны кёрмей, эслемей къаллыкъ заты джокъту

всезнайка: иллада пишет: Татлы затланы ашаргъа болмайды деб нек айтадыла алай билмеймисе? ол харам хаиыуанны джауу къошулады-деб унамай эдиле. алай болсада, бу оюм терсди. иллада пишет: Экигизни бир-биригизни къатыгъызгъа олтуртургъаа керекти вафлиле ашарча Мен сеннге эртде аитханма , бери ий -деб аны.

иллада: всезнайка джазады: Мен сеннге эртде аитханма , бери ий -деб аны. Ол сен айтхан сабийге менда тансыкъ болгъанма, ол къарнашымы сабии эди. Юйюне барсам, мени къозугъан этеди да мен сизни юйге барлыкъ тюлме деб, ардта уа биз кете тебресек джылаб тебрейди менда барлыкъма сизни бла деб.

mur: всезнайка джазады: Джамагъат. къаида тассыз? Былайдабыз всезнайка ! asya джазады: Кёзлерибиз джарыр ючюн Кюнча, Айча! Сёзлерибиз джарар ючюн Кюнча, Айча! Сёлешейик Къарачайча! Тюз айтаса! Сёлешейик! иллада джазады: юйде богъан мюйюшлени тинтиб айланады. Аны кёрмей, эслемей къаллыкъ заты джокъту Да сеннге джуукъ джете шойду .

иллада: mur пишет: Да сеннге джуукъ джете шойду менда аллай адамгъамы ушайма? Билмей эдим, мен кесими бир тынч адамгъа ушатыб турама

mur: иллада джазады: Билмей эдим, мен кесими бир тынч адамгъа ушатыб турама Аллах сакъласын! Ойнай, чам эте турама .

tinibek: asya asya пишет: Метин сабан ишлеригиз битмегенмиди? Калайды сабанла.Бир де санга хычын кюнню сорайым ешитгениме кёре айны 23 де башлап 1 ыйык сюрлюктю дейле хапарынг бармыды? Сабанланы сормада къой! Айтыб башласам бютеу къарачай садакъа джыйыб ийерча боллукъду. Хычын кюн 23 деди деб билеме мен да Алай а ненча кюн етерлерин билмейме.

всезнайка: tinibek пишет: Айтыб башласам бютеу къарачай садакъа джыйыб ийерча боллукъду Джарлы кесинг, садакъа тыиыншлы болубму тураса, не ишлеисе да джаидан бери Да, Халук ичирир сора маркетде шайполная версия страницы