Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

mur: Индира полеге нек бараса, ма благъа айтабыз чеблеу деб А ма былауа чеблеу урлукъ Чёртлеуюкъ деб ма былагъа айтабыз

иллада: mur англадым)))

иллада: Abrek тенгизни нек кир этесе?


mur: иллада джазады: Метин, Мурат экигизден бир зат сорургъа излеген эдим. Экигизни да юйдегигиз барды . Келин келтирирге баргъан заманда, джаш кюеулеб барады, къызны юйюне баргъан заманда джашны башынан баш кийимин сыйыргъан адет барды(сизде да бар болу аллай адет). Экигиз кюеулеб баргъан заманда къалай болгъан эди, сыйырдыламы баш кийимлеригизни ? Мен кюёулеб баргъан сагъатда мени бёркюме келининги двоюродный эгеччиги къолубла тийиб алгъанэди. Ол бёрк алыннган адетге саналгъанэди. Башымдан бёркюмю тешселеуа ачыуланныкъэдим . иллада джазады: (гитчечикти- 24 джыл болады къуру, анны ючюн алай ачу эткен болу эди Тейри аныуа айтма ! Хар бир экишида къарт джаш болсада анга ачыуланмай къалмайды .

Abrek: иллада пишет: Abrek тенгизни нек кир этесе? огъай тенгизни этмейме... андан чыкъсам къумгъа...

sarykyrgyz: Abrek твой язык сильно напоминает татарский... Татарчадай болгондугу, мен таза кыргызча жазсам сиздерге тюшюнюксюз болуп калат. Манга менин каталарымды (ошибки) жазып туругуз, да тауча тюз къалай жазылады айтып туругуз.

sarykyrgyz: Джау- это "май" (кыргызский), масло на сколько я понял?

Элбуздукъ: sarykyrgyz пишет: Джау- это "май" (кыргызский), масло на сколько я понял? Тюппе-тюз ангыладынг. :-))

sarykyrgyz: Cау бол!

tinibek: иллада иллада пишет: Метин, Мурат экигизден бир зат сорургъа излеген эдим. Экигизни да юйдегигиз барды . Келин келтирирге баргъан заманда, джаш кюеулеб барады, къызны юйюне баргъан заманда джашны башынан баш кийимин сыйыргъан адет барды(сизде да бар болу аллай адет). Экигиз кюеулеб баргъан заманда къалай болгъан эди, сыйырдыламы баш кийимлеригизни ДЖашла бла кызлага джашыртын ачха бергенедим да мени бёркюме тиймегенедиле! иллада пишет: баш киими сыйырылмагъан кюеулени эсиме салалмадым… Аланы манга ийе тур!

иллада: tinibek джазады: ДЖашла бла кызлага джашыртын ачха бергенедим да мени бёркюме тиймегенедиле! Метин, нек алдайса? Алдыргъан болумуса дейме, кюле тураса Сена келсе, аннан сорургъа керекти иллада пишет: баш киими сыйырылмагъан кюеулени эсиме салалмадым… Аланы манга ийе тур! Метин, эндта къайтарыб аллай сынаудан ётерге къоркъурукъ болула...

Бёрюкъан: иллада пишет: Келин келтирирге баргъан заманда, джаш кюеулеб барады, Бусагъатда аллай адет чыгъарыб барадыла, ансы, керти адет бла кюеу артдан барыб тургъанды кюеулеб, той бошалгъандан сора иги кесек замандан. Бусагъатда уа биринчи кюеу кёргюзтюб баргъанла да кёбдюле, алай а мен ол адетни джаратмайма - бизни адет тюлдю ол. иллада пишет: къызны юйюне баргъан заманда джашны башынан баш кийимин сыйыргъан адет барды(сизде да бар болу аллай адет). Экигиз кюеулеб баргъан заманда къалай болгъан эди, сыйырдыламы баш кийимлеригизни ? Бизде бёркге баш кийим деб айтылгъан адет джокъду! "Аякъ кийим", "ич кийим", "юс кийим" деб айтханлыкъгъа, "баш кийим" деб айтылмайды. "Бёрк" деб къоябыз! Ол сен айтхан адет а барды, джаш кюеулеб баргъан сагъатда! Башындан бёркюн сыйырыб айланмай, тюз бёркюне къоллары бла къагъыб къоюучандыла бусагъатда. Ол кюеуню бёркюн тешгенни орнун толтурады. Аны ючюн ол "бёрк тешгеннге" ачха бериледи. Керти тешселе уа кюеуню бёркюн, терк огъуна ол эки джанында тургъан эки тенгини бири кесини бёркюн алыб, кюеуню башына кийдиреди. Abrek пишет: Бу джол иги солудум. Тейри, былай бери да къайтсанг а боллукъ эди...

Abrek: Бёрюкъан пишет: Тейри, былай бери да къайтсанг а боллукъ эди... Мешнасыз болсанг билесе да къалайды КъЧРде... Мен тенгизден келдим, андан сора сау ыйыкъны Терезе элден джукъгъа чыкъмагъаныма шагъатларым кебдюле Морально Чириб зат да къала эдим оллахи...

иллада: Бёрюкъан джазады: алай а мен ол адетни джаратмайма - бизни адет тюлдю ол. джаратсангда джаратмасангда...къайры кетерекси, сенда барлыкъса кюеулеб)))) Бёрюкъан джазады: Бизде бёркге баш кийим деб айтылгъан адет джокъду! "Аякъ кийим", "ич кийим", "юс кийим" деб айтханлыкъгъа, "баш кийим" деб айтылмайды. "Бёрк" деб къоябыз! Къалай айтыргъа билмей ишекли болгъан эдим, аны ючюн алай джазгъанымча джазыб къойгъан эдим Бёрюкъан джазады: Башындан бёркюн сыйырыб айланмай, тюз бёркюне къоллары бла къагъыб къоюучандыла бусагъатда. Да хоу... сен айтханча къоллары бла тийселе сыйырылгъаннга саналады... Abrek джазады: Мен тенгизден келдим, андан сора сау ыйыкъны Терезе элден джукъгъа чыкъмагъаныма Ха, иги болгъанды алай болгъаны.. Джуукъларынг сеннге тансыкъ болуб, сенда кесинги ишлеринг бла башха джерледе тас болуб айлансанг амандыда Джуукъларынгы къатында болгъанса -игиди да ол

Derya: mur Бизде да чёплеу -чёплеудю,жангыз малкъар аузунда айтылады цёфлеу деп.Айта туруб а чЁплеу деп кюрешмей.чЕплеу деп да къоябыз))

Derya: иллада биз къаллай бир барыучек чертлеюк жыяргъа,къушхамишле да,лёкъула да. бетибиз къолубуз тырналып)))

Derya: Abrek ол сен айтхан баклаваны жанында стакан суу да бередиле,асыры татлыды деп.

Derya: Бёрюкъан пишет: Ол сен айтхан адет а барды, джаш кюеулеб баргъан сагъатда! Башындан бёркюн сыйырыб айланмай, тюз бёркюне къоллары бла къагъыб къоюучандыла бусагъатда. Ол кюеуню бёркюн тешгенни орнун толтурады. Аны ючюн ол "бёрк тешгеннге" ачха бериледи. Керти тешселе уа кюеуню бёркюн, терк огъуна ол эки джанында тургъан эки тенгини бири кесини бёркюн алыб, кюеуню башына кийдиреди. хау алайды.кёп болмай тойгъа баргъанек эгечибизге,тюз алай эди

иллада: Derya хош кел! Нек кёрюнмейсе, солургъамы кеткен эдинг? биз къаллай бир барыучек чертлеюк жыяргъа,къушхамишле да,лёкъула да. бетибиз къолубуз тырналып))) Ол мен тюбюн сызгъан эки сёзюнгю англамадым

Бёрюкъан: Abrek пишет: Мешнасыз болсанг билесе да къалайды КъЧРде... Мен тенгизден келдим, андан сора сау ыйыкъны Терезе элден джукъгъа чыкъмагъаныма шагъатларым кебдюле Морально Чириб зат да къала эдим оллахи... Кесинг да тенгизден сора тюшсенг Терезеге . Тейри, шахарда юреннгеннге элде тургъан къыйын ишди. Мен Конзаводда былтыр бир юч ыйыкъ чакълы бирни тургъанымда, джумушум бла барыб, тыныб къала эдим эрикгенден. Андан Карачаевскеге баргъаныкъда, Москвагъа баргъанча кёрюннген эди кёзюме. Артдан Черкесске уа - Нью-Йорк кибик. иллада пишет: джаратсангда джаратмасангда...къайры кетерекси, сенда барлыкъса кюеулеб)))) Кюеулеб барлыкъ тюлме, деб айтмайма. Алай а, алгъа кюеулеб барлыкъ тюлме. Адетдеча, артдан той-мойла бошалгъандан сора бир айдан-ишден дегенча тенглерими да джыйыб барыргъа кюреширик болурма. Миллетни асламысы алкъын керти адет бла джюрюйдюле, Аллахха шукур. Derya пишет: биз къаллай бир барыучек чертлеюк жыяргъа,къушхамишле да,лёкъула да. бетибиз къолубуз тырналып))) Къушхамишле бла лёкъула уа недиле? Бизде аллай сёзле джокъдула!

tinibek: иллада иллада пишет: Метин, нек алдайса? Алдыргъан болумуса дейме, кюле тураса Сена келсе, аннан сорургъа керекти Ойнаб айтама Инди Бу джанда ДЖаш кыз тилеб башласа,кыз джандан кишиге кесин кёргюзтмезде кюрешеди Аны была той етилиб бошалса кёбюне 2-3 ыйыкъны озгандан сора кыз джаны джангы джууукъ чакъырган адет барды да ол кюн джетсе кюеу,джууукъ джаш,кыз нёгерлери бла биргелей джыйылыб барады кызны юйюне ол заманга дери кыз джандан кишиге кёрюнмезге кюрешеди.Бу джанда адамла бёрк кийген адетни къойганлы кёб болады аны амалтын кюеулеб барган заманында бёркню сыйырганны орнуна елекагьачны кюеуну башындан ётдюрюб кийдириб къойадыла

tinibek: Бёрюкъан Бёрюкъан джазады: Бусагъатда аллай адет чыгъарыб барадыла, ансы, керти адет бла кюеу артдан барыб тургъанды кюеулеб, той бошалгъандан сора иги кесек замандан. Бусагъатда уа биринчи кюеу кёргюзтюб баргъанла да кёбдюле, алай а мен ол адетни джаратмайма - бизни адет тюлдю ол. Ол адет Тюрклюледе барды Кыз тилерге ана ата,джашларында джанларына алыб барадыла.Ол адает бизде айыбха саналады Алай барганны къой той ахырында джууукъ чакырылган кюнге дери кюеу кыз джандан кишиге кёрюнмезге кюрешеди

tinibek: Derya Derya джазады: ол сен айтхан баклаваны жанында стакан суу да бередиле,асыры татлыды деп. Мындагыла уа алай кёлге тийерча болмаз дейме Тюркде болган заманынгда ашганларынг кёлюнге тие болмаз Манга бериб турсала хаман ашаб турама

mur: tinibek джазады: елекагьачны Бу сёзюнгю ангыламадым tinibek джазады: Мындагыла уа алай кёлге тийерча болмаз дейме Тюркде болган заманынгда ашганларынг кёлюнге тие болмаз Манга бериб турсала хаман ашаб турама Тейри менида келюме бусагъатда чабмайды таталы затла, къуру бир бек семиз эт болмаса .

mur: Derya джазады: Айта туруб а чЁплеу деп кюрешмей.чЕплеу деп да къоябыз)) Чёртлеуюкгеуа къалай айтасыз? Derya джазады: къушхамишле да,лёкъула да. бетибиз къолубуз тырналып))) Джабышмакълабла итбурунлагъа айта болурмуса?

Derya: иллада солуудан эртде къайтханма,бирбирде зман болмай къалады)) тюбюн сызгъан -ызлагъан болур?Сызгъан къазакъчамыды? Бёрюкъан лёкъу- шиповник къушхамиш-мушмула

Derya: mur чЕртлеуюк)) жабышмакъ неди? Итбурун деп да айтылады лёкъугъа.

Derya: tinibek Ол стакан сууну Тюркте бериелле,баклава ашаргъа кирсек))Ансы мындагъыла уа аллай бир татлы тюйюлдюле))

mur: Derya джазады: жабышмакъ неди? Ий иги билмейме, орусча - тёрн болур дейме. Derya джазады: къушхамиш-мушмула Орусчауа къалайды?

иллада: Derya пишет: тюбюн сызгъан -ызлагъан болур?Сызгъан къазакъчамыды? къайдам, бизнича къалай айтыргъа боллукъту? Ызлагъан? къушхамиш-мушмула мушмуну да не болгъанын билмейме mur пишет: tinibek джазады: цитата: елекагьачны Бу сёзюнгю ангыламадым Метин меда англамадым бу сёзюнгюполная версия страницы