Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

tinibek: къарачайлы къарачайлы пишет: къалайды быйыл битим? Битимден хайыр джокъду быйылда Бу барыу бизни садакъачы етeрге тебрегенди

всезнайка: Багъалы джамагъат! Оразаны башланганы бла алгъышлайма!Аллах тилеклеригизни, къуллугъугъузну къабыл этсин!

tinibek: всезнайка Amin Allah! Büteu muslimanla bla birgeley


Бёрюкъан: tinibek пишет: Кыз къачхан ,кыз къачырган адет бизде тауусулганды Сора къыз къачырмай къалай джашайсыз да? Бизни бек сюйген адетибизди ол! tinibek пишет: Тюрк тилде да мушмулады Орус тилге мушмула деген сёз тюрк (Тюркийе тюрк) тилден кирген сёздю. Алай а бизни тилде аллай сёз джокъду.

mur: tinibek Къарагёгенлеуа бармыды сизде? Бёрюкъан джазады: Бизни бек сюйген адетибизди ол!

tinibek: Бёрюкъан Бёрюкъан пишет: Сора къыз къачырмай къалай джашайсыз да? Бизни бек сюйген адетибизди ол! Алгьын заманда кыз сюйреген деб бир адет да бар еди олда тас болганды mur mur пишет: Къарагёгенлеуа бармыды сизде? Бу сёзню ешитмегенме бир суратын салсанг танырга болурма дейме

mur: tinibek джазады: Бу сёзню ешитмегенме бир суратын салсанг танырга болурма дейме Къарагёген деб ма былагъа айтабыз, чегетде ёседиле. Къач джыйыучанбыз быланы.

Derya: Бёрюкъан mur подчёркивать-ызлагъанды бизде,школда алай айтыучу эдиле сёз ючюн: Башчы бла хапарчыны тюбюн ЫЗЛАГЪЫЗ ,деп СЫЗГЪАН а -бу ташны ким узакъгъа СЫЗАРЫКЪДЫ-кидать,бросать.

Derya: mur къаракёкен да барды,ЧУМ неди? всезнайка угъай ол къушхамишти-мушмула,Залимханны суратындача гитчечикледиле))

всезнайка: Ораза айда ашарыкъны юсюнден селешиб къалдыкъ да. Алаисыз да вафли-фавли деб башларын аурутханма халкъны

mur: Derya джазады: подчёркивать-ызлагъанды бизде,школда алай айтыучу эдиле сёз ючюн: Башчы бла хапарчыны тюбюн ЫЗЛАГЪЫЗ ,деп СЫЗГЪАН а -бу ташны ким узакъгъа СЫЗАРЫКЪДЫ-кидать,бросать. Сызаргъа деген сёзню кёб тюрлю магъанасы барды. Альберт аланы юсюнден джазгъанэди мунда. Сыз - деген сёзню бир магъанасы ол орусча - черта. Сызаргъа - подчёркивать. Башха тюрлю да айтыргъа боллукъду - сёзню тюбюн сызаргъа деб - подчёркивать слово. Бизде блайыракъды . Derya джазады: къаракёкен да барды,ЧУМ неди? КараГёГен дейдиле бизде мен эшитиб. Чум - орусча кизил. всезнайка Бр эки къозургъа изледим сени ушхуурну юсюнде... сора гюнах болур деб къойуб олтурдум.

къарачайлы: Сызды-урлады да дейбиз

tinibek: mur mur пишет: Къарагёген деб ма былагъа айтабыз, чегетде ёседиле. Къач джыйыучанбыз быланы. Мурат мен билген зат тюл кёреем мен джашаган джерде чегет болмаганына болур всезнайка всезнайка пишет: Ораза айда ашарыкъны юсюнден селешиб къалдыкъ да. Тохда алкъын кёгетледебиз ! всезнайка пишет: Алаисыз да вафли-фавли деб башларын аурутханма халкъны

mur: къарачайлы джазады: Сызды-урлады да дейбиз хоу аллай магъанасыда барды сыз деген сёзню. tinibek джазады: Мурат мен билген зат тюл кёреем мен джашаган джерде чегет болмаганына болур Тейри чегетсиз аманды.

Abrek: Аланла, "Горянки у камина" дегенни къарачайча къалай айтыргъа боллукъду тюз? Тюгел алай кечюралмасагъыз да магъанасы келиширча бир джазыгъыз...

mur: Abrek джазады: Аланла, "Горянки у камина" дегенни къарачайча къалай айтыргъа боллукъду тюз? Тюгел алай кечюралмасагъыз да магъанасы келиширча бир джазыгъыз... Таулу къызла. . Мени кёлюме келген.

Abrek: mur Сау бол, алай джазгъанма дагъыда андан да тюзюрекчик джазаргъа керек болурму эди деб сагъыш этгенем...

mur: Abrek Да не саубол. Да бир кирсинле бери къызлада ала табыракъ джазарча хапар айтырла.

Бёрюкъан: Derya пишет: подчёркивать-ызлагъанды бизде,школда алай айтыучу эдиле сёз ючюн: Башчы бла хапарчыны тюбюн ЫЗЛАГЪЫЗ ,деп СЫЗГЪАН а -бу ташны ким узакъгъа СЫЗАРЫКЪДЫ-кидать,бросать. Сора сизде "сыз" деген сёз джокъду, не? Ташны атханнга уа бизде да айтылады "сызаргъа" деб. "Ташны сызыб ийдим", деб, сёз ючюн. всезнайка пишет: Ораза айда ашарыкъны юсюнден селешиб къалдыкъ да. Алаисыз да вафли-фавли деб башларын аурутханма халкъны Мен бирсикюн бир кёб тюрлю-тюрлю эрик болгъан джерге баргъан эдим да. Силегейлерим къуюла турдум, не этериксе оразада. Бал эрикден сюйген затым а джокъду, тейри. Биргеме ала да кетмедим, ингирде ашарча. mur пишет: КараГёГен дейдиле бизде мен эшитиб. Сёзлюкге къараб орусча атын да табдым. Орусча къарагёгеннге "терновник" деб айта кёре эдим.

Огъары Учкулан : Бёрюкъан джазады: Сёзлюкге къараб орусча атын да табдым. Орусча къарагёгеннге "терновник" деб айта кёре эдим. "Поющие в терновнике - Къарагёгенде джырлаучула"))

mur: Бёрюкъан джазады: бирсикюн бЮрсЮкюн деб джазылмаймыды бу сёз? Бёрюкъан джазады: Сёзлюкге къараб орусча атын да табдым. Орусча къарагёгеннге "терновник" деб айта кёре эдим. Хоу терекчиклерине (кустарник) терновник дейдиле, ёсген кёгетлерине - тёрн. Огъары Учкулан джазады: "Поющие в терновнике - Къарагёгенде джырлаучула")) Чыгъанакълары кирибми джырлайэдиле ? . Бир уллу чыгъанакълары барды.

всезнайка: Мен ач болгъанмааааааааа Тюнене 9 сагъатдан бери ашамагъанма, эртденбла сары ашха турургъа эрингенден,суу ичерим да келеди, энтда да эки сагъат тезерге керекдииииииии

Бёрюкъан: Огъары Учкулан пишет: "Поющие в терновнике - Къарагёгенде джырлаучула")) mur пишет: бЮрсЮкюн деб джазылмаймыды бу сёз? Сюйсенг, бюрсюкюн деб да джаз алай джарата эсенг, алай а бу сёз "бирси" дегенден къуралгъады. Ол себебден, мен бирсикюн дегенни тюзге санайма. Тилибизде сингармонизм деген зат болгъаны себебли, ол бирсини бюрсюге айландырады сёлешген сагъатыбызда. Мен, сёз ючюн, тюз айтыб ийсем ашыгъыб - бюрсюкюн деб къояма; "Къайсы кюн?" деген соруугъа джууаб берсем а, джарашдырыб "Бирси кюн" деб айтама. mur пишет: Чыгъанакълары кирибми джырлайэдиле ? . Бир уллу чыгъанакълары барды. Ёкюрген эте болур эдиле, джарлыла!

Залимхан: всезнайка мен да кёп ач болгьанма !! калай етерикбиз? сиз ендиге дери ашагандан болурсуз

Огъары Учкулан : Бёрюкъан санга лингвистгеча бир соруум барды! Ненча бир къарачай/малкъар сёзлюк чыкъгъанды? Бюгюн, "С. А. Гочияева, Х. И. Суюнчев"-ни сёзлюклери аман сейирсиндиргенди мени; семинар деген сёз барды, алай а, "семен" деген сёз берилмегенди... Ичлеринде, къайсыны эм игиге санайса?

всезнайка: Залимхан пишет: всезнайка мен да кёп ач болгьанма !! калай етерикбиз? сиз ендиге дери ашагандан болурсуз 8.20 минутда ашаибыз бюгюн,мен энди тоидум.нартюх. харбуз, эт суу берекле. энтда сагъыш эте турама, энди уа неге узалаиым деб.

Al'bina: всезнайка пишет: 8.20 минутда ашаибыз бюгюн,мен энди тоидум.нартюх. харбуз, эт суу берекле. энтда сагъыш эте турама, энди уа неге узалаиым деб. Да, бир азабха къалыб кетме, госпожа дохтур

всезнайка: Al'bina пишет: Да, бир азабха къалыб кетме, госпожа дохтур Мезим-для желудка не заменим. Джаш ашхында-таш эрийди-деидиле

Al'bina: всезнайка пишет: Мезим-для желудка не заменим. Джаш ашхында-таш эрийди-деидиле Ол айтхангынгда кертиди, тоба .....джаным ауруйдуда сеннге.

всезнайка: Al'bina пишет: ..джаным ауруйдуда сеннге Бек сау бол Диетамы бузаргъа тебрегенме оразада, кертда дебполная версия страницы