Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

mur: всезнайка джазады: Менден да бир солугъуз! Къайры тебрегенсе? Биз эрикмегенбиз сенден.

иллада: Къалайсыз джамагъат! Тутхан оразагъыз хайырлы болсун. Барыгъызгъа бир бек тансыкъ болгъанма Къалайсыз не этесиз, не джангылыкъ? Сена, элингде къалай солуб келдинг? Аллай ариу киштигинг барды бир бек джараттым. Эгечимнен тугъан сабийге берлик эдим ойнаргъа бучукъ бла) Метин-тамада къараншым къалайса? Залимхан кимди деб сейирсиниб тура эдим. Бек аламтты къызчгъынгда юйренггенди дейме кириллицаны Къалай иги болгъанды, бизни бла эндта бир къызчыкъ сёлеширикти ана тилибизде. Залимхан, къалайса? Мени унутмай турамыса? Сени кёрмегениме Эльбрусойдта кёб болма эди. Дерслеринг къалайды? Былайда, Абрек къызлагъа энчи тема эткенди, алайгъа да кел. Анда да кесибизни тилде сёлеширикбиз сени бла, къоркма англарыкъса Фатима, бизде мушмула ёсе эседаа билмейме, кёрмеген затымды. Мадина, юйюнгеми бараса? Сеннге соруум барды Эртем бла сары ашны ичмей ораза тутаргъа боллукъмуду? Алай этерге джарамайды деб эшиткенме аны ючюн сорама. Менда бир бирледе, ишлерим бла бек кечеге деричи олтурсам, джукълаб къаламада заманымы кеч этиб къояма. Алай а оразаны тутама при этом меня весь день будет мучать совесть... Ансар, джангы ай бла кёрюн, къалайса? Бир кесек чалкъы чалгъанмамы дейсе? Метин, ийнанамыса аннга? Мен ийнанмайма не эседа... биягъы тамада къарнашы чалыб, кеси кёбелеккеле сюрюб айланган болуму, къалай дейсе?

Огъары Учкулан : всезнайка джазады: Менден да бир солугъуз! къайры кете тебрегенсе?)


Derya: mur mur пишет: Мунда форумда джангылыкъла деген бёлюмде бир хапар джазылыб турады, окъугъанда болурса. Хапар эшитгенинг болса бир джазарса. букъдурургъа кюрешедиле,газет,телевизорда бир да айтылмагъанды,хапарым болса жазарма. иллада биз да болгъанбыз санга тансыкъ сизде ёсмейди деп эштгенме,анда жууукъларыбыздан билеме

иллада: Derya Фатима кел бизге къонакъгъа Мен анда ёсмеген фруктала бла сыйларма

Залимхан: всезнайка салам саубол. ийийим сен насылсын ? окулну бошамагьанма ,бу джыл сон джылымды. кесинг нетесе игимисе? иллада игимие саубол.кесинг калайса? унутмаганма сизни де . дерслени уа сорма .бу джыл бек кыйынды. окулну бошагандан сора уллу бир сынавга кирирге керекме. ол айтганынг темагада карарыкма

Derya: иллада келеме алай эсе))))чыгъар ары да бир кюнде жол))

Огъары Учкулан : Бюгюн Эльбрусодитде Abdüllatif Şener-ни юсюнден окъугъанма, айтыугъа кёре, къарачайлы, джукъ билемисисз аны юснден?

Залимхан: Огъары Учкулан елбрусоид де незат окугьаныгы билмейме амма абдюллатиф шенер кьарачайды. Амма кьарачайма дерге уйалган бир карачайды. Кьарачайлыланы юсюнден сёлешседе хылыкке етмей сёлешмейди. мен аны кёрюп болмайма!!

иллада: Derya сакълайма сора Залимхан, къоркъма барыда иги боллукъту. Ма бу автарда суратта сенмисе? Сен тебсеген этесе мен билиб, алайдыда?

tinibek: Огъары Учкулан Огъары Учкулан пишет: tinibek санга, экришигеча бир соруум, Конья футбол клуб, мен билиб, Тюркню Супер лигасында ойнайды... анда, огъесе башха футбол клублада къарачай-малкъар уланла ойнаймыдыла? Конйа супер лигадады тюз билесе Алайа мен билгенден сюперлигада таулу джашладан киши ойнамайды тюркню ем сыйлы клублары истанбулну клубларыды Биринчини орнунда хаманда бу юч клуб айтылганлай турады 1.Фенербахче,Галатасарай,Бешикташ. Тёртюнчюге Трабзонспор айтыла келгенди Енди Трабзонну алай къарууу къалмаганды (Фатих Теккени клубу) иллада иллада пишет: Метин-тамада къараншым къалайса? Залимхан кимди деб сейирсиниб тура эдим. Бек аламтты къызчгъынгда юйренггенди дейме кириллицаны Къалай иги болгъанды, бизни бла эндта бир къызчыкъ сёлеширикти ана тилибизде. Сау бол Инди джокъду хатам кесинг къалайса? Кириллицийаны юрениб мени былайдан кыстарга тебрегенди иллада пишет: Метин, ийнанамыса аннга? Мен ийнанмайма не эседа... биягъы тамада къарнашы чалыб, кеси кёбелеккеле сюрюб айланган болуму, къалай дейсе? Гёбелекке сюрюб айлана есе къайгырмаз О сюрюучюле сюрюб айланмасын ансы

asya: иллада пишет: Сена, элингде къалай солуб келдинг? Аллай ариу киштигинг барды бир бек джараттым. Эгечимнен тугъан сабийге берлик эдим ойнаргъа бучукъ бла) ДЖаным менде санга бек тансык болган едим. Нете тураса, калайса? Мен елимде 3 ыйык калып келдим. Бек аруу солудум. Анамы карнашындан тууган кызыны джашчыгы юйленди аны тойуну еттик.

mur: asya джазады: Анамы карнашындан тууган кызыны джашчыгы юйленди аны тойуну еттик. Аллах толу юйдегили этсин!

иллада: Метин тюз айтаса мен аны юсюннен сагъыш этмеген эдим.Керти алай болуму, кесида кёрюнмейди не эседа. Да, сен ишке кеткен заманынгда ушакъ этерикбиз. ансы арт кёзюледе Сена экигиз кёрюнмейсиз азыкъ келесиз былайгъа. Сена, толу юйдегиле болсунла. Аллах мурадларына джедтирсин. Биягъы иштеме, былайгъа кирирча да заманым болмайды. Бери кирсем олтуруб къалама, ишлерими барында къойюб, аны ючюн азчыкъ кирирге кюрешеме Мурат, къалайса? юйюнге баргъанмыса? Иштен арымай турамыса?

mur: иллада джазады: Мурат, къалайса? юйюнге баргъанмыса? Иштен арымай турамыса? Саубол Индира! Аламатчыкъ! Тансыкъ болгъанма, кёбда къалмай бир джыл болады мен джуукъ адамларымы кёрмегенли. Да арыгъанчыкъда этгенме бираз, тюзюн айтсам арымагъанма - безиген этгенме, ансын уллу арырча иш тюлдю.

mur: Индира кесинг неэтесе? Къалайды ишинг?

иллада: mur Бек кёб замандыда. Бек тансыкъ болгъан болуса. Мен командировкагъа 1-2 ыйыхкъа барсам да, хар кюн сайын кюнлерими санаб олтурама. Ежедневнигими алыб, календарьда цифрланы тёгерек этиб, ма бюгюн джарты кюнюм бошалгъанды деб, джарты тёгерекчик этиб) тёзмесем а тегерек сызыб, артта иннгирде юсюн боягъан этеме алай этсем кюнле дженгил кетерикча) Солургъа узакъгъа кетмесем , джууыгъыракъ джерледен ызыма джыйылыб кетиб къалама Ишим аламат, мен да бир кесек безгенче эткенме

mur: иллада джазады: ен командировкагъа 1-2 ыйыхкъа барсам да, хар кюн сайын кюнлерими санаб олтурама. Ежедневнигими алыб, календарьда цифрланы тёгерек этиб, ма бюгюн джарты кюнюм бошалгъанды деб, джарты тёгерекчик этиб) тёзмесем а тегерек сызыб, артта иннгирде юсюн боягъан этеме алай этсем кюнле дженгил кетерикча) Солургъа узакъгъа кетмесем , джууыгъыракъ джерледен ызыма джыйылыб кетиб къалама Тейри мени башым джетерик тюлэди алай этерге . Бир зат иш этсем эсим анга кетиб башха сагъышым хазна болмайды, алай болмасауа сагъыш этиб турама. Да Аллах айтса энди айны аягъында барлыкъма юйюме .

иллада: mur пишет: Тейри мени башым джетерик тюлэди алай этерге Къой аманнга юйренмезсе, аннан башхада суратла салыб олтурб турлукъса)) Это плохая идея. Да Аллах айтса энди айны аягъында барлыкъма юйюме Менича этеригинги сезиб турама

mur: иллада джазады: Менича этеригинги сезиб турама Тюз ангылагъанса .Бусагъат салыб тебрерикме менда....

Залимхан: иллада салам иллада сураттагы менме.билгенинче турама

Нёня: Кюн ашхы болсун, Аланла!

mur: Нёня Ассаламу Аълейкум! Сау кел!

Нёня: mur Сау бол!) не ишлеб турасыз бу аламат кюнчюкде?)))

mur: Нёня джазады: е ишлеб турасыз бу аламат кюнчюкде?))) да загарать этебиз .

иллада: Залимхан , меннге да юйретирсе тебсерге Нёня, ашхылыкъ кёр алтын балачыкъ Мурат алдагъан этеди, кюнню кёзюн булут джабханды))

Нёня: mur пишет: да загарать этебиз . иги кереем))) бир шахарда джашаб, сен загарать этиб, мена кюн кермей, турабыз) иллада пишет: Мурат алдагъан этеди, кюнню кёзюн булут джабханды)) сиздеда джокъмуду кюн? сора къайдады, отпускка чикъмагъанесе...

mur: Нёня джазады: иги кереем))) бир шахарда джашаб, сен загарать этиб, мена кюн кермей, турабыз) Мени бармакъларым нек юшюйдю деб турама +7 кёреме эшикде

иллада: Нёня Хоу, кюн кёрюнмейди. Керти солургъа кеткен болуму, арыгъан болу сау джайны бизге къараб. mur къуру +7 къалай сууукъту сизде.

mur: иллада джазады: mur къуру +7 къалай сууукъту сизде Ийнанамыса къолларыма ух -ух деб бармакъларымы джылытыб алай джазама, отоплениенида бермегендиле да ... аны айтханым загарать этебизполная версия страницы