Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

Залимхан: иллада мен ерлей келейимде юйретейим санга. mur менде алай тюшюне башладым. былайда бир джангур бир сувук барды . сувукну ерлей алай калай ийелдигиз

asya: Al'bina Al'bina пишет: asya , иллада ...тоба къараймада, кесигиз сайлаб къоярыкъ болурсуз келинликле...мени анамы егечи, къызла керюрге кеси барады. Айхай биз джаратганны да унамайды.

иллада: Al'bina кесине сорсанг табыгъыз дейди, биз кёгюзткенлени джартмайды Залимхан сакълайма сора. Мени Метин къарнашым къайдады, ишлеи бошалмагъанмыды алкъын? mur, сен суукъланы юсюннен хапар атханынгда бизгеда келген эди ол суукъла Сен иген болу эдинг? Энди джылылна башлагъанды биздеда.. asya не зат этерге боллукъту?


mur: иллада джазады: mur, сен суукъланы юсюннен хапар атханынгда бизгеда келген эди ол суукъла Сен иген болу эдинг? Энди джылылна башлагъанды биздеда.. Да къуру бизни суукъ этибми турлукъду, сизнида бир суукъсуратсын

tinibek: Кече ашхы болсун джамагьат къалайсыз?

sarykyrgyz: Кече ашхы болсун джамагьат къалайсыз? Сау бол! Аламат тамада карындаш! Кесигиз къалай? Я правильно сказал?

tinibek: sarykyrgyz sarykyrgyz пишет: Сау бол! Аламат тамада карындаш! Кесигиз къалай? ДЖашауну чархы бурулады акъырын аъкырын Танышыб къалайык Мен Тююркийеден джазама мында тууганма атым Метин'ди тукъумум Къууатладан

иллада: tinibek Хош кел! Къалайса? Ишлеринги бошаймыса?

иллада: Биркесекчик солугъан болурсуз мени соруларымнан, эндта соруларым барды сизге, эринмей джуаб берирге сюйсегиз Атамы тамада адамла бла, бизни миллетни адетлерини, тарихыны юсюннен ушакъларыннан эшиткен эдим: эрте заманда бир тукъумда адамла джети атадан озгъан заманларында, ол тукъумну эндта элни уллу тамада адамлары джыйылыб, ол джети атадан озгъан адамланы бёлюб, джангы атаууллагъа бёлгенлерин... Кесибизге джуукъ джеткен тукъумланы да санаб, къайсысы къаллай бирде тургъанын, кимни джети атадан озгъанын, бусагъадта аны кишида алай эрте замандача бёлмегенлерини юсюннен хапар айтучан эдиле... Бусагъатта уа алай этилемиди, огъесе алай къалыбмы барады барыда кесини орнунда? Сена, Метин, сиз ары бизден да эртте кёчгенсиз, бери Казахстангъа келиб, мында юйдегили болгъанланы бир-бирлеринен тарагънла 3 атадан озуб, тёртке кеткенлери барды, сизде уа аннанда кёбге озгъан болула? Сиз къалай этесиз?

sarykyrgyz: tinibek джазады:ДЖашауну чархы бурулады акъырын аъкырын Танышыб къалайык Мен Тююркийеден джазама мында тууганма атым Метин'ди тукъумум Къууатладан Мен Бээрманланы Сардар Кубанычбекни джашы, Къыргызстандан джазама. Къарачай-малкъар тилин юйренгеннгк кёмек бкригиз.

tinibek: иллада иллада пишет: Хош кел! Къалайса? Ишлеринги бошаймыса? Сау бол Индира Алкъын бошамагьанма иллада пишет: Сена, Метин, сиз ары бизден да эртте кёчгенсиз, бери Казахстангъа келиб, мында юйдегили болгъанланы бир-бирлеринен тарагънла 3 атадан озуб, тёртке кеткенлери барды, сизде уа аннанда кёбге озгъан болула? Сиз къалай этесиз? Бизникиле Тюркге кёчгенли 100 джылны озду Былайдагы генарасйон беш ни озуб алтыга айлана турады Тукъумланы юсюнден сорма да къой. Алай тукъумланы атаулларыны айырыб кюрешгенни къойда тукъум деген сёзню не магьанагаьа келгенин билмеген джаш тёлю бир кёбдю sarykyrgyz sarykyrgyz пишет: Къарачай-малкъар тилин юйренгеннгк кёмек бкригиз. Бек аламат юренгенсе тилни мен къарачайлымыса деб сорурга башлаганедим

Бёрюкъан: tinibek пишет: Бек аламат юренгенсе тилни мен къарачайлымыса деб сорурга башлаганедим Къыргъыз джашды!

tinibek: Ораза байрамыгьызны алгьышлайма Аллах келир байрамлагьада къууач была саулукъ бла джетдирсин!

иллада: tinibek пишет: Ораза байрамыгьызны алгьышлайма Аллах келир байрамлагьада къууач была саулукъ бла джетдирсин! Амин Аллах! Менда алгъышлайма барыгъызны да Ораза байрам бла!

Залимхан: салам Ораза байрамыгьызны алгьышлайма

Abrek: Аланла, оразагъыз къабыл болсун! Кели бу заманга къууанч бла джетеик!

mur: Амин Аллах! Тутхан оразагъызны эмда садакъагъызны Аллах къабыл этсин! Келир бузаманнга къууанчбла джетигиз!

sarykyrgyz: Орозонуздар кабыл болсун!

Бёрюкъан: Оразагъыз къабыл болсун! Келир оразагъа да къууанч бла джетейик!

Огъары Учкулан : tinibek санга бир соруу, Тюркде тукъумла джокъмудула? Богъан,таныгъан къарачайлыланы Тюркден - тукъумсуз барадыла, некди алай?

tinibek: Огъары Учкулан Огъары Учкулан пишет: tinibek санга бир соруу, Тюркде тукъумла джокъмудула? Богъан,таныгъан къарачайлыланы Тюркден - тукъумсуз барадыла, некди алай? Къарт аталарыбыз Тюркге кёчген заманларында тукъумларын,тукъум атларын билиб джашагьандыла Ала бери келген заманда Тюрклюлени тукъум атлары не да екинчи атлары болмаганды сёз ючюн -хасанны джашы алий - деб къойгандыла 1934 джылда Ататюрк харкимни екинчи аты болурга деб закон чыгарганды ары дери бизникиле къарачайда етгенлерича тукъумну джюрютюб тургандыла Закон чыкъгандан сора къарт аталарыбызны бир къаууму екинчи атга тукъумуну атын джаздырганды бир къаууму тукъум атыны тюрк тилге кёчюрюб джаздырганды бир къаууму кеси тукъум атыны джаздырмай тюрк тилден бир сёз джаздырыб къойганды аныбыла заман ётюб тукъум ат турганлыкъга тукъумну маганасы унутула барады Ол нек алай болады дей есенг тюрклюле джууукъларындан кыз алыб берирге бек ёчдюле атасыны къарнашындан тууганны не да анасыны егечинден тууганланы алыб къойадыла Ол себебден тюрклюледе тукъум джакълаган адет джокъду Бизникиле алай джуукъдан алыб бермегенликге тюрклюлеча тукъумну магьанасын алай ызлаб кюрешмейдиле артыксызда джаш къауум

иллада: tinibek пишет: Къарт аталарыбыз Тюркге кёчген заманларында тукъумларын,тукъум атларын билиб джашагьандыла Ала бери келген заманда Тюрклюлени тукъум атлары не да екинчи атлары болмаганды тукъумну магьанасын алай ызлаб кюрешмейдиле артыксызда джаш къауум Метин, къалай сагъыш этесе ма былай сен айтханча болгъанына ким терс болады? 1.Тамада адамланы тынгламагъан джаш тёлюле, огъесе алагъа быланы барысыны да терен магъанасы болгъанын тынглата, англата билмеген Тамада адамла? 2.Тынгларгъа излеген джаш тёлюге, адетин, тарихын юйретмеген Тамада адамла? Бусагъатта мында да алайды. Сабилерине тукъум этиб кеслерини, неда атасыны атын джазыб къоядыла. Таза къарачай тукъумла уа алай этерик тюлдюле, алай а къатышханла бардыла, къуру къарт атасы, неда къарт атасыны атасы къарачай болгъан, ала уа бизни адетибизча тукъумларын алай джазмайдыла(бир-бирлери).

tinibek: иллада иллада пишет: Метин, къалай сагъыш этесе ма былай сен айтханча болгъанына ким терс болады? 1.Тамада адамланы тынгламагъан джаш тёлюле, огъесе алагъа быланы барысыны да терен магъанасы болгъанын тынглата, англата билмеген Тамада адамла? 2.Тынгларгъа излеген джаш тёлюге, адетин, тарихын юйретмеген Тамада адамла? Мени сартын терслик тамадаладады.ДЖаш къауум,тёрени юсюнден сабийлигьинде не юретилген есе аны етеди Тёре бизни кюлтюрабызда бир къауум джерледе динни аллына ётюб кетген заманлары да болады.Алай болганлыкъга тукъумланы юсюнден джюрюген тёрени былай учузлаб барганына не сагыш етерге билмей къалама! Тукъумланы бир къауумун сыйлы етиб бир къауумун сыйсыз етрге кюрешиб аны была былай болуб бара болурму деб сагышымда барды.Сыйлы тукъумла да болур,сыйы азыракъ тукъумлада болур ,не болсалада аланы барысыда бизни миллетибизди деб къойарга керекбиз.Сыйлы,сыйсыз деб халкъны еки юлешиб тебресек бир къауумла ачыулана болур.Дуныйада сыйсыз болайым деб ким кюрешеди,не уа не кимни тукъумун сайлаб тууар кюню барды.Сый, мени сартын адамдан башланады.Сыйлы тукъумланы ичинде сыйы болмагьан адамла джокъмудула не да сыйсыз тукъумланы ичинде сыйлы адамла.Мен терслик былайлада бир джерледе джашырыныб тура болурму деб сагьышым алайды

Бёрюкъан: tinibek пишет: Тукъумланы бир къауумун сыйлы етиб бир къауумун сыйсыз етрге кюрешиб аны была былай болуб бара болурму деб сагышымда барды.Сыйлы тукъумла да болур,сыйы азыракъ тукъумлада болур ,не болсалада аланы барысыда бизни миллетибизди деб къойарга керекбиз.Сыйлы,сыйсыз деб халкъны еки юлешиб тебресек бир къауумла ачыулана болур.Дуныйада сыйсыз болайым деб ким кюрешеди,не уа не кимни тукъумун сайлаб тууар кюню барды.Сый, мени сартын адамдан башланады.Сыйлы тукъумланы ичинде сыйы болмагьан адамла джокъмудула не да сыйсыз тукъумланы ичинде сыйлы адамла.Мен терслик былайлада бир джерледе джашырыныб тура болурму деб сагьышым алайды Алкъын сизде да ол тукъум айыргъан къайгъы турамыды? Мында да барды ол къайгъы, тейри. Алай а Тюркде къарачайлыланы ичинде ол затла къуругъандыла деб тура эдим, тейри.

tinibek: Бёрюкъан Бёрюкъан джазады: Алкъын сизде да ол тукъум айыргъан къайгъы турамыды? Мында да барды ол къайгъы, тейри. Алай а Тюркде къарачайлыланы ичинде ол затла къуругъандыла деб тура эдим, тейри. Тукъум айырган къайгъыны оту джукълана тебрегенди Тюз билесе! Аны была биргелей тукъумну ызлагьан къайгъыда тауусулуб барады!Ол къалай боллукъду.Бу еки чотну джашауу бирбирине байланыб тура кёреем

иллада: tinibek пишет: Сый, мени сартын адамдан башланады.Сыйлы тукъумланы ичинде сыйы болмагьан адамла джокъмудула не да сыйсыз тукъумланы ичинде сыйлы адамла. Метин тюз айтаса былайын. Алай а, тукъумну сыйлы, сыйсыз деб айыргъан бла, кесини тукъумуну атаууларын, аланы тюб атасыны ким болгъанын, кимледен тарагъанын(сыйлы сыйзыз деб айырмайын) билгенни терслиги болмаз?! Ол экисини джашауу нек байланады бир-бири бла, аны англайалмадым? Бусагъаттада, адамланы барысы да бирча болмайдыла.. Биреулен, адамны акъылына къараб сый береди, биреулен адамны ачхасына къараб сый береди... адамны гитче, неда уллу болгъаныны, тукъумуну, къайсы миллеттен болгъаныны магъанасы болмай къалады о заманда да...

asya: ДЖамагат кечген Ораза Байрамыгызны алгышлайма.Аллах барыбызгада саулук кууанч берсин.

Элбуздукъ: Мында "Нартланы той кюню" / "Nartlani toy kunu" деген репортажда Метин къарнашыбызны да кёргюзе болурла дейме: http://video.elbrusoid.net/

asya: Элбуздукъ Метин ни кёрюрюге излей есенг мен санга кёгюзейим http://tamada.azbuz.com/resim/16000000001053737/17000000009656030#p

Элбуздукъ: asya Ахшы. Сора ол Метин Джандемир деген бизни Метин тюйюлмеди?полная версия страницы