Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

asya: иллада сау бол джанчыгым игибиз. Кайдаса тансык еттирдинг кесинге Тас болган адет Ансардан сангамы кечти?

иллада: mur юйюнге бардынгмы? Къалайса не этиб джашайса ол суукъ Питерде? asya Ансар кесими къарнашчыгъым шойду, аннга ушаргъа керекме да Къалайса кесинг, менда тансыкъ болгъанма барыгъызгъа

Бёрюкъан: иллада пишет: Къалайсыз джамагъат Тынч-эсен, Индира! Ма, Эльбрусоидден кесибизге къайта айланнганыма къууана, сизни барыгъызны да кёргенима къууана турама! Не этесе кесинг а?


иллада: Бёрюкъан пишет: Эльбрусоидден кесибизге къайта айланнганыма къууана Былайчыгъын иги англайалмадым бизни къоюб къайры кеткен эдингда? Уялмаймыса? Ары да бара тур, алай а бизни да унутма Кесим джукъта этмейме, ма форумны окъургъа кюрешеме сиз не джазгъансыз деб

mur: иллада джазады: mur юйюнге бардынгмы? Къалайса не этиб джашайса ол суукъ Питерде? Хоу барыб келдим. Питер алай сууукъда тюлдю бусагъатда, къыш суугъуракъ боллукъ болур . иллада авада сени картынгмыды?

иллада: mur огъай, хоншу къызны картыды

mur: иллада джазады: mur огъай, хоншу къызны картыды Да бек ариу чырайлы къызды бир де кимэседа .

къарачайлы: Иллада энди сюремеда кетеди, тюемеда ёледи дегенлей, урушургъа керекди сеннге, къайда айланаса быллай бир заманны бизни къоюб?

иллада: mur сау бол. къарачайлы, Фатима экигиз ариу назмула джазгъансыз бек джараттым Ансар, сенен юйрене турама аллай адетлени Залимхан мени Метин къарнашым къайдады?

Бёрюкъан: иллада пишет: Былайчыгъын иги англайалмадым бизни къоюб къайры кеткен эдингда? Уялмаймыса? Ары да бара тур, алай а бизни да унутма Огъай, ары кетерге излегеним джокъду! Бир талай затчыкъны оппонентлерибизге ангылатыргъа керек болгъаны себебли кирген эдим ары. Кесим да джангы "регистрироваться" этдим анда. Мен кириучю форум тюл эди Эльбрусоид. иллада пишет: Кесим джукъта этмейме, ма форумны окъургъа кюрешеме сиз не джазгъансыз деб Да биз да талай заманны джукъ джазмай турдукъ, тейри! Менде да барды аны юсюнде терслик. Тюзю, мен къайры кирсем да, толусу бла бир затны къоймай, комментарийле джазгъан бир тели къылыгъым болгъаны себебли, ол Эльбрусоидде болгъан кёзюуюмде, бизни форумгъа заманым джетмей эди. Энди, Аллах айтса, джыйылама юйге! mur пишет: Хоу барыб келдим. Да, былай мунда эсенг, меннге да бир тюбесенг а?! иллада пишет: mur огъай, хоншу къызны картыды Ол хоншу къызны аты да Индирады, не? Инди, ол ариу, омакъ майдалынгы уа нек кесгенсе? mur пишет: Да бек ариу чырайлы къызды бир де кимэседа Тамам да аламат къызды кеси да! Чырайы-сыфаты, ариулугъу, акъылы, адеблилиги, ишленмеклиги! Анга джетген къыз бармыды-джокъмуду дерчады, тейри!

къарачайлы: иллада аман затыма юренмей, иги затыма юренсенга, чамы-чамсызда-тынчлыкъмыды?

иллада: къарачайлы , болсун энди иги къараб иги затла юйрене турурма. Тынчлыкъты. Бёрюкъан Ол хоншу къызны аты да Индирады, не? Хоу, алайды Сау бол комплиментле айтханынга.

къарачайлы: иллада такс такс кимни картыды бу?

иллада: къарачайлы , хоншу къызны карты эди Не болду, всезнайка экигиз таурухланы кёчюрмелерин бошадыгъызмы?

иллада: Сена, нек селешмейсе? Келигиз, барыбызда бир кюн бир заманнга джыйылайыкъ ушакъ этерге...

asya: иллада пс ачык еди менде ашханада ушгууур ете едим. пс ни башына джангы олтурдум, мен келдим сиз джоксуз

всезнайка: Ингир ашхы болсун!иллада пишет: Не болду, всезнайка экигиз таурухланы кёчюрмелерин бошадыгъызмы? бу джол мен кечюрлюк тюлме, таурухну мен саилагъаным ючюн

иллада: asya asya пишет: менде ашханада ушгууур ете едим Сена, ашаргъа болушайым? всезнайка , энди метрода заманынгы къалай бош этиб олтурлукъса?

къарачайлы: иллада ол а уа тюзлюк тюлдю((( кесинги бугъундуруб тургъанынг

asya: иллада джазады: Сена, ашаргъа болушайым? кел джууук бол ким огай дейд

иллада: Не болдугъуз? не сагъыш этесиз, джыйыламысыз мен айтханча?

asya: иллада мен былайдама

иллада: asya къалай иги болду. Бюгюнли сизни сакълаб олтурама

asya: иллада мен бирджандан санга бирджанданда Америкадагы карачайлылага сёлешеме аны ючюн кеч джазсам кечериксе джаным

иллада: asya болсун

asya: иллада Мадина елбадады

tinibek: Кече ашхы болсун джамагьат! Ашарга мени да къоша есегиз!

иллада: asya сау таннга! Мени джукъларым келди не эседа, арыгъан болума барайым

asya: tinibek ашхылык кёр джаным сау кел. Сора кошмайын болурму сен кел ансы

asya: иллада сау танга джанымполная версия страницы