Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

всезнайка: ма бу тебен джанындагъына аитады

всезнайка: Derya пишет: жигит къыз кёреме сен а)) аитмай къой къарачайлы пишет: Derya ол аллай къызды, вафлиси болса, мешиначады, арый-тала билмейди "energizer" дерге башлагъанса

иллада: всезнайка Москваны орамларында ийнеклени отларгъа парклагъамы къыстайса джолдан къалай ётерге керек болгъанларында англатыб, не? Derya , къайда тасса?


всезнайка: иллада пишет: всезнайка Москваны орамларында ийнеклени отларгъа парклагъамы къыстайса джолдан къалай ётерге керек болгъанларында англатыб, не? Огъай метро бла джюрюидюле

иллада: всезнайка китабланда окъуйды не джолларын къысхартыр ючюн?

tinibek: всезнайка иллада

всезнайка: иллада пишет: всезнайка китабланда окъуйды не джолларын къысхартыр ючюн? Хоу, къулакъларына да наушникле салыб ийеме классик музыкагъа тынгыларча Метин, не кюлесе? Былаидагъыланы низамгъа киргизиб бошасам, сиз таба барлыкъма

Derya: къарачайлы къарачайлы пишет: ол аллай къызды, вафлиси болса, мешиначады, арый-тала билмейди жангыз вафли бла алай болалгъан насыплы))))) иллада иллада пишет: къайда тасса? узакъда тюйюлме))кёп жумуш чыкъса,мен да былай болургъа жетип къалсам тас болуучума. Былайын а унутмайма,барыгъыз да эсимдесиз

иллада: Метин нек кюлесе, къара къаллай акъыллы ийнеклери барды Мадинаны. Энди англадым вафли ле бла айран сют ичиб олтура болу хар кюн сайын Derya , болсун, унутма ансы

tinibek: иллада иллада джазады: къаллай акъыллы ийнеклери барды Мадинаны. Насыблы болсанг алай болады Бизде аллай ийнекни къой адамда табылмайды

tinibek: Derya Салам Падима Нешлейсе къалайды джашау Алай кёб ишлеб турма ерлай къарт болуб къаллыкса айа кесинги

иллада: tinibek пишет: Алай кёб ишлеб турма ерлай къарт болуб къаллыкса айа кесинги Метин, тюз айтаса Алай айтыб къоркъутургъа керекти Фатиманы Пати, эндта морщинкала появится этериктиле Джамагъат, морщинка къалай кёчюрюледи? Снег- къар болуб кёчюрюледи, а снежинка - къарчыкъмы болады?

всезнайка: Вафлини татыуун сют-аиран бла бузалмам

Derya: tinibek Салам,игиме,жашау да барады тынч тынч.Кесинг нешлесе? tinibek пишет: Алай кёб ишлеб турма ерлай къарт болуб къаллыкса айа кесинги керти айтаса,къарындашым болмаса ким жарсырыкъ эди манга иллада иллада пишет: Пати, эндта морщинкала появится этериктиле алагъа бек сакъма Мангылайынгы жыйырма деп билеме,МОРЩИНКАны билялмайма.

всезнайка: Метин ненча эгечим-къарнашым барды нек танышдырмаиса бир бирибиз бла, аа.Бу не чотду иллада пишет: Энди англадым вафли ле бла айран сют ичиб олтура болу хар кюн сайын Вафлини татыуун а аиран-сют бла къалай бузарма сора, оинагъанмы этесе. Метин, сизге ииер эдим мал болгъанны, охому? Ийнек сау демесинле, ансы хар не тюрлю джумушну да этерикме.иинек сау деген а биринчи джауумду.Бир мадарым болуб, къатларына бармаима, ахыр кере къачан саугъанымы унутханма иллада пишет: Джамагъат, морщинка къалай кёчюрюледи? Джыиырыкъчыкъла-джыиырыкъла снежинка уа сен аитханча бола болур

иллада: всезнайка пишет: Вафлини татыуун сют-аиран бла бузалмам аллай адамса не? Джыиырыкъчыкъла-джыиырыкъла Фатима джанында джыйырыкъ деб чепкеннге айта шойдула? Derya пишет: МОРЩИНКАны билялмайма. Мадина экигиз морщинкаладан къоркъуб, атын айтмай болумусуз деб кёлюме келди

иллада: всезнайка , эгечинги аты бла нек джазаса кимге къалай сёлеширими билмей сгъыш этиб олтургъанма

всезнайка: иллада пишет: всезнайка , эгечинги аты бла нек джазаса кимге къалай сёлеширими билмей сгъыш этиб олтургъанма Барысы да биягъы менме.Биягъы шраибикусну бир кетер. атын убирать этмеи кетгенди да, мен да къарамай иигенме, ол да модератор посмотрит. потом отправит деб чыгъаргъанды.Впредь буду осторожна

tinibek: всезнайка Метин, сизге ииер эдим мал болгъанны, охому? Метрода китаб окъуй билгенлени ийеесенг хоу Derya керти айтаса,къарындашым болмаса ким жарсырыкъ эди манга Алай айтханымы ете тур всезнайка всезнайка джазады: Метин ненча эгечим-къарнашым барды нек танышдырмаиса бир бирибиз бла, аа.Бу не чотду Танышыб тураса шойтда Падима егешчигим къарт анамы тукъумунданды

Abrek: Джамагъат къулагъымы суукъ этгенме да энди чыдаялмайма. Сол къулагъым мыйымы ачытады. КБРден къонакъланы сыйлайбыз деб ма 3 кюн айланабыз. Бюгюн ашырдыкъ. Тепсерге келгенелле.

tinibek: Abrek Ашхы юшютгенсе айа кесинги джылы тутарга керексе Артур! Аллах саулукъ берсин

Derya: иллада иллада пишет: Мадина экигиз морщинкаладан къоркъуб, атын айтмай болумусуз деб кёлюме келди къоркъанны къой кёрюп болмайма))) tinibek tinibek пишет: Алай айтханымы ете тур ахшы)) Abrek Abrek пишет: Джамагъат къулагъымы суукъ этгенме да энди чыдаялмайма. Сол къулагъым мыйымы ачытады. бир дарманла тамызмаймыса къулагъынга? касторовый жауну къулагъынг тёзерча исси этип ичине мамукъну булгъап къулагъынъа салсанг бир кесек заманга, иги болушады,биз племяннигибизге этиучек алай гитче зманында ,къулагъына дарман къуяргъа къоймаса))

Abrek: tinibek Сау бол Метин! Derya пишет: бир дарманла тамызмаймыса къулагъынга? тюнене тенгим не эсе да бир къулакъ дарманны тамызгъан эди, ол зад ары иги киргенинде ичине, сакъалым бла бойнуму къурушдуруб къойгъанеди асыры ачытхандан. Кеси да бир сейир ачым эди. Андан сора бир кесек заман кетгенинде тилиме бир тюрлю татыу келди. Джукъ ашасам тилим ашарыкъны татыуун ангыламай эди. Энди дарман чот бла кюреширик тюлме. Тамам еле башласам билмейме ансы Сау бол Derya !

иллада: tinibek пишет: Метрода китаб окъуй билгенлени ийеесенг хоу Метин, артта сеннге акъыл тёгюб турсала уа не этериксе? Ма буну былай этме алай эт, ары барма да бери кел-деб? Derya пишет: къоркъанны къой кёрюп болмайма))) Abrek , башынга шапка кимей нек омакъланыб айланнганса да сора?Кесингда арт кёзюледе бек сагъышха кеткен эдинг тМетин къарнашыбыз англагъанлай, энди аннга далил джалан баш айланнганынг суукъ кюнде.

иллада: Метин, Азбузда форумунгнан башха бир форумунгу кетергенми эткенсе?

Derya: Abrek Abrek пишет: тюнене тенгим не эсе да бир къулакъ дарманны тамызгъан эди, ол зад ары иги киргенинде ичине, сакъалым бла бойнуму къурушдуруб къойгъанеди асыры ачытхандан. Кеси да бир сейир ачым эди. Андан сора бир кесек заман кетгенинде тилиме бир тюрлю татыу келди. Джукъ ашасам тилим ашарыкъны татыуун ангыламай эди. Энди дарман чот бла кюреширик тюлме. Тамам еле башласам билмейме ансы тоба тоба не ёлген хапарды ол,настоящий къулакъ дарманды тенгинг тамызгъан,алай ачы татыу этдиреди)) къыйынырыкъ болса да тёз биразны)) иллада иллада пишет: энди аннга далил далил -неди

иллада: Derya доказательство Фатима, къалай эртте келгенсе форумгъа сени кёрюб къуаныб та сейирсиниб та олтурама Ансар экигизден сорургъа излеген эдим. Былайда джазгъан назмуларыгъызны башха темагъа кёчюрюге излеген эдим. Адам форумда адамла кеслери джазгъан назмуларын саладыла. Къалай дейсе?

Abrek: иллада пишет: Abrek , башынга шапка кимей нек омакъланыб айланнганса да сора?Кесингда арт кёзюледе бек сагъышха кеткен эдинг тМетин къарнашыбыз англагъанлай, энди аннга далил джалан баш айланнганынг суукъ кюнде. да къабарты къызлагъа крутой керюнеме деб... Derya пишет: къыйынырыкъ болса да тёз биразны аякъ юсюмдеме уже. Къулагъым да аз - аз кесине келе башлагъанды. Эрикген болур ол да хариб

иллада: Abrek пишет: да къабарты къызлагъа крутой керюнеме деб... артта алагъа сени къулакъларынг керек боллукъту, аны ючюн бек сакъ бол къулакъларынга Эрикген болур ол да хариб

Derya: иллада иллада пишет: Фатима, къалай эртте келгенсе форумгъа сени кёрюб къуаныб та сейирсиниб та олтурама тирилип турама бюгюн иллада пишет: назмуларын саладыла. Къалай дейсе? угъай демейме,болсун Abrek пишет: Эрикген болур ол да харибполная версия страницы